Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Listiny uložené v Zbierke listín Okresného súdu Bratislava I
Tento zoznam listín má len informatívny charakter a nie je použiteľný na právne úkony !
Kópie zo Zbierky listín si môžete vyžiadať na príslušnom súde, ale aj cez Ústredný portál verejných služieb ľuďom.

Oddiel:  Sa Vložka číslo:  2623/B-Zbl

Obchodné meno: 
HORNEX, a.s.
 
Sídlo: 
Agátová 4D
Bratislava 841 01
 
IČO: 
35 802 570
 
Právna forma: 
Akciová spoločnosť
 
Deň zápisu: 
01.01.2001
 
Uložené listiny: 
Notárska zápisnica N 298/02, Nz 288/02 zo dňa 12.6.2002 + duplikát
  (Dátum doručenia: 11.07.2002)
Audítorská správa za r. 2001
  (Dátum doručenia: 11.07.2002)
Výpis z OR zo dňa 22.1.2002
  (Dátum doručenia: 11.07.2002)
Výročná správa za r. 2001
  (Dátum doručenia: 11.07.2002)
Správa audítora zo dňa 26.6.2002
  (Dátum doručenia: 11.07.2002)
Podpisový vzor členov predstavenstva - Ing. Oto Hornáček, Ing. Daniel Kucej, Ing. Blažej Pintér + duplikát
  (Dátum doručenia: 11.07.2002)
Notárska zápisnica N 639/2003, Nz 51670/2003 zo dňa 24.6.2002
  (Dátum doručenia: 24.07.2003)
Stanovy
  (Dátum doručenia: 24.07.2003)
Účtovný závierka za r. 2002
  (Dátum doručenia: 24.07.2003)
výročná správa a správa audítora za rok 2003
  (Dátum doručenia: 09.06.2004)
účtovná závierka za rok 2003
  (Dátum doručenia: 09.06.2004)
Podpisový vzor z 2.8.2005 - Ing. Juraj Rosenberg
  (Dátum doručenia: 03.08.2005)
Podpisový vzor z 3.8.2005 - Ing. Ladislav Starn
  (Dátum doručenia: 03.08.2005)
Stanovy - úplné znenie
  (Dátum doručenia: 03.08.2005)
Notárska zápisnica N 417/2005, Nz 35788/2005, NCRIs 35302/2005 z 2.8.2005 - Osvedčenie o priebehu mimoriadneho valného zhromaždenia
  (Dátum doručenia: 03.08.2005)
Zápisnica z VZ č. 4/2005/VZ
  (Dátum doručenia: 22.12.2005)
Zápisnica z priebehu voľby člena dozornej rady zo dňa 22.12.05
  (Dátum doručenia: 16.01.2006)
Osvedčenie o zvolení za člena dozornej rady voleného zamestnancami - Ing. Ján Winkler
  (Dátum doručenia: 16.01.2006)
Účtovná závierka za rok 2004
  (Dátum doručenia: 28.06.2005)
Výročná správa za rok 2004
  (Dátum doručenia: 28.06.2005)
Účtovná závierka za rok 2005, Správa nezávislého audítora k účtovnej závierke
  (Dátum doručenia: 12.07.2006)
Výročná správa za rok 2005, Správa nezávislého audítora k výročnej správe
  (Dátum doručenia: 12.07.2006)
dodatok č.1 k spoločenskej zmluve, kompletné znenie spoločenskej zmluvy.
  (Dátum doručenia: 09.07.2007)
účtovná závierka za rok 2007, výročná správa, správa nezávislého audítora zo dňa 27.03.2008
  (Dátum doručenia: 25.06.2008)
Účtovná závierka za rok 2007-konsolidovaná
  (Dátum doručenia: 23.12.2008)
Správa nezávislého audítora 11.12.2008
  (Dátum doručenia: 23.12.2008)
Výročná správa za rok 2008, Správa o overení súladu výročnej správy s účtovnou závierkou zo dňa 8.6.2009
  (Dátum doručenia: 17.06.2009)
Úplné znenie Stanov zo dňa 16.6.2009
  (Dátum doručenia: 17.06.2009)
Vyhlásenie z 18.06.2009
  (Dátum doručenia: 23.07.2009)
Účtovná závierka za rok 2008, správa nezávislého audítora zo dňa 27.3.2009
  (Dátum doručenia: 17.06.2009)
Znalecký posudok č. 105/2009
  (Dátum doručenia: 16.11.2009)
účtovná závierka za rok 2006, správa audítora, výročná správa za rok 2006
  (Dátum doručenia: 13.07.2007)
Výročná správa za rok 2010
  (Dátum doručenia: 15.06.2011)
Vyhlásenie zo dňa 30.5.2011 - Ing. Daniel Kucej
  (Dátum doručenia: 15.06.2011)
Správa nezávislého audítora, Výkaz ziskov a strát k 31.12.2010
  (Dátum doručenia: 15.06.2011)
Súvaha k 31.12.2010
  (Dátum doručenia: 15.06.2011)
Poznámky k účtovnej závierke k 31.12.2010
  (Dátum doručenia: 15.06.2011)
Dodatok správy audítora o overení súladu výročnej správy s účtovnou závierkou spoločnosti zo dňa 6.6.2011
  (Dátum doručenia: 15.06.2011)
Konsolidovaná účtovná závierka za rok 2008, správa audítora
  (Dátum doručenia: 10.02.2010)
Vyhlásenie konateľa
  (Dátum doručenia: 10.02.2010)
Účtovná závierka za rok 2012, správa audítora
  (Dátum doručenia: 15.05.2013)
Účtovná závierka za rok 2013 - Súvaha.pdf
  (Dátum doručenia: 07.06.2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Výkaz ziskov a strát.pdf
  (Dátum doručenia: 07.06.2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky.pdf
  (Dátum doručenia: 10.06.2014)
Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Správa audítora - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 21.06.2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Oznámenie o schválení.pdf
  (Dátum doručenia: 22.06.2014)
Výročná správa za rok 2013.pdf
  (Dátum doručenia: 22.06.2014)
Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Správa audítora - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 22.06.2014)
Účtovná závierka za rok 2014 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 11.05.2015)
Výročná správa za rok 2014.pdf
  (Dátum doručenia: 13.05.2015)
Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Správa audítora 2.pdf
  (Dátum doručenia: 13.05.2015)
Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 13.05.2015)
Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 16.06.2015)
Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 16.06.2015)
Účtovná závierka za rok 2013, vyhlásenie
  (Dátum doručenia: 30.05.2014)
Osvedčenie o živnostenskom oprávnení z 20.12.2013
  (Dátum doručenia: 13.01.2014)
Zápisnica z priebehu voľby člena dozor.rady z 21.12.2015.
  (Dátum doručenia: 19.01.2016)
Zápisnica z valného zhromaždenia spoločnosti z 14.1.2016, listina prítomných.
  (Dátum doručenia: 19.01.2016)
Osvedčenie o zvolení za člena dozor.rady z 21.12.2015.
  (Dátum doručenia: 19.01.2016)
Podpisový vzor - Štefan Baksa, z 7.12.2015.
  (Dátum doručenia: 19.01.2016)
Zápisnica z rokovania dozornej rady zo dňa 27.04.2015
  (Dátum doručenia: 18.05.2015)
Podpisový vzor - Ing. Ján Baranec
  (Dátum doručenia: 09.10.2013)
Zápisnica č. 4/2013/VZ z 2.10.2013
  (Dátum doručenia: 09.10.2013)
Výročná správa za rok 2013
  (Dátum doručenia: 30.05.2014)
Výročná správa za rok 2012, vyhlásenie
  (Dátum doručenia: 15.05.2013)
Stanovy z 29.4.2013
  (Dátum doručenia: 15.05.2013)
Notárska zápisnica N 262/2013, Nz 14080/2013, NCRls 14356/2013 z 29.4.2013, stanovy
  (Dátum doručenia: 15.05.2013)
Výročná správa 2011
  (Dátum doručenia: 07.08.2012)
Výročná správa za rok 2009, vyhlásenie
  (Dátum doručenia: 16.06.2010)
Kúpna zmluva zo dňa 11.11.2009
  (Dátum doručenia: 16.11.2009)
Listina prítomných akcionárov na VZ zo dňa 12.6.2002
  (Dátum doručenia: 11.07.2002)
Výročná správa za r.2007-konsolidovaná,Správa o overení súladu Konsolidovanej výročnej správy s konsolidovanou závierkou
  (Dátum doručenia: 23.12.2008)
Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 04.04.2016)
Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 04.04.2016)
Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Správa audítora 2.pdf
  (Dátum doručenia: 27.05.2016)
Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 28.05.2016)
Výročná správa za rok 2015.pdf
  (Dátum doručenia: 28.05.2016)
Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 29.05.2016)
Zápisnica č. 1/2017/DR z rokovania dozornej rady z 30.1.2017
  (Dátum doručenia: 03.02.2017)
Podpisový vzor - Ing. Juraj Vavruš
  (Dátum doručenia: 03.02.2017)
Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 09.04.2017)
Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 09.04.2017)
Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 03.06.2017)
Výročná správa za rok 2016.pdf
  (Dátum doručenia: 04.06.2017)
Účtovná závierka za rok 2016 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
  (Dátum doručenia: 04.06.2017)
Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 17.04.2018)
Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 17.04.2018)
Výročná správa za rok 2017.pdf
  (Dátum doručenia: 17.06.2018)
Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 21.06.2018)
Účtovná závierka za rok 2017 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
  (Dátum doručenia: 21.06.2018)
Podpisový vzor - Ing. Oto Hornáček
  (Dátum doručenia: 09.07.2018)
Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 14.04.2019)
Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 16.04.2019)
Výročná správa za rok 2018
  (Dátum doručenia: 15.05.2019)
Účtovná závierka za rok 2018 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 15.05.2019)
Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Správa audítora 1
  (Dátum doručenia: 15.05.2019)
Výročná správa za rok 2019
  (Dátum doručenia: 28.05.2020)
Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 28.05.2020)
Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 28.05.2020)
Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Správa audítora 1
  (Dátum doručenia: 28.05.2020)
Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 20.05.2021)
Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 20.05.2021)
Výročná správa za rok 2020
  (Dátum doručenia: 20.05.2021)
Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Správa audítora 1
  (Dátum doručenia: 21.05.2021)
Účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 01.04.2022)
Účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 01.04.2022)
Účtovná závierka za rok 2021 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 05.06.2022)
Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Správa audítora 1
  (Dátum doručenia: 05.06.2022)
Výročná správa za rok 2021
  (Dátum doručenia: 05.06.2022)
Dátum aktualizácie údajov:  16.08.2022

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Naša adresa email
Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

Aktuálne zmeny | Automatizované doplnenie identifikačných údajov | Kontakty na registrové súdy
Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR
Zoznam osôb, ktoré môžu byť vymazané ( §768s OBZ)