Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Listiny uložené v Zbierke listín Okresného súdu Bratislava I
Tento zoznam listín má len informatívny charakter a nie je použiteľný na právne úkony !
Kópie zo Zbierky listín si môžete vyžiadať na príslušnom súde, ale aj cez Ústredný portál verejných služieb ľuďom.

Oddiel:  Sa Vložka číslo:  5995/B-Zbl

Obchodné meno: 
MEDICAL GROUP SK a.s.
 
Sídlo: 
Digital Park II, Einsteinova 23
Bratislava - mestská časť Petržalka 851 01
 
IČO: 
31 708 030
 
Právna forma: 
Akciová spoločnosť
 
Deň zápisu: 
17.05.1995
 
Uložené listiny: 
Audítorská správa 2003
  (Dátum doručenia: 23.11.2004)
Výročná správa + správa audítora + účtovná závierka za rok 2005 - 1x
  (Dátum doručenia: 10.07.2006)
Podpisový vzor – MUDr. J. Sabo
  (Dátum doručenia: 07.03.2007)
Podpisový vzor – Mgr. M. Machová
  (Dátum doručenia: 07.03.2007)
Podpisový vzor – Ing. P. Lorko
  (Dátum doručenia: 07.03.2007)
Podpisový vzor – Ing. Ľ. Makranská
  (Dátum doručenia: 07.03.2007)
Účtovná závierka za rok 2006
  (Dátum doručenia: 31.07.2007)
Podpisový vzor - Ing. Viera Dubíková
  (Dátum doručenia: 25.06.2009)
Prehlásenie o odstúpení z DR - MUDr. Jiří Dostal
  (Dátum doručenia: 25.06.2009)
Podpisový vzor - MUDr. Daniel Chovan, MPH
  (Dátum doručenia: 01.12.2010)
OR
  (Dátum doručenia: 19.06.2012)
PV P
  (Dátum doručenia: 19.06.2012)
PVDR
  (Dátum doručenia: 19.06.2012)
Písomné plnomocenstvo podľa § 5 ods. 3 zákona,ak návrh podáva osoba splnomocnená navrhovateľom
  (Dátum doručenia: 19.06.2012)
NZ
  (Dátum doručenia: 19.06.2012)
Výročná správa za rok 2013.pdf
  (Dátum doručenia: 03.07.2014)
Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Správa audítora - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 04.07.2014)
Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Správa audítora - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 04.07.2014)
Notárska zápisnica č. N 806/2014, Nz 24459/2014, NCRls 24914/2014 - rozhodnutie jediného akcionára
  (Dátum doručenia: 01.07.2014)
NZ.zep
  (Dátum doručenia: 17.02.2015)
Účtovná závierka za rok 2013 - Oznámenie o schválení.pdf
  (Dátum doručenia: 30.06.2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Výkaz ziskov a strát
  (Dátum doručenia: 20.05.2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Súvaha
  (Dátum doručenia: 20.05.2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky
  (Dátum doručenia: 20.05.2014)
Účtovná závierka za rok 2014 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 18.07.2015)
Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 17.06.2015)
Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 17.06.2015)
Výročná správa 2011, vyhlásenie predstavenstva, rozhodnutie
  (Dátum doručenia: 19.07.2012)
Výročná správa 2010, rozhodnutie, vyhlásenie, zápis VZ
  (Dátum doručenia: 29.06.2011)
Výročná správa 2009, rozhodnutie
  (Dátum doručenia: 08.06.2010)
Výročná správa za rok 2008 + Vyhlásenie predstavenstva
  (Dátum doručenia: 25.06.2009)
Notárska zápisnica NZ 184/2009, N 205/2009
  (Dátum doručenia: 25.06.2009)
Výročná správa 2007, Plnomocenstvo, Zápisnica z VZ
  (Dátum doručenia: 15.07.2008)
Pozvánka na VZ,zápisnica
  (Dátum doručenia: 31.07.2007)
Notárska zápisnica č. N 267/2006, Nz 44732/2006, NCRls 44616/2006
  (Dátum doručenia: 07.03.2007)
Notárska zápisnica N 972/2014 zo dňa 4.8.2014
  (Dátum doručenia: 29.10.2014)
Notárska zápisnica N 77/2012, Nz 12356/2012, NCRls 12665/2012
  (Dátum doručenia: 04.05.2012)
Notárska zápisnica N 800/2011, Nz 36927/2011, NCRls 37924/2011
  (Dátum doručenia: 11.10.2011)
Rozhodnutie jediného akcionára
  (Dátum doručenia: 26.03.2010)
vyhlásenie o splatení vkladu
  (Dátum doručenia: 20.04.2009)
Prezenčná listina
  (Dátum doručenia: 20.04.2009)
Notárska zápisnica N 66/2008, Nz 10878/2008
  (Dátum doručenia: 20.04.2009)
Účtovná závierka, výr. správa, aud. správa 2002 - 2x
  (Dátum doručenia: 11.12.2003)
Zápisnica z VZ - 2x
  (Dátum doručenia: 11.12.2003)
Prezenčná listina - 2x
  (Dátum doručenia: 11.12.2003)
Pozvánka na VZ - 4x
  (Dátum doručenia: 11.12.2003)
Úplné znenie N 413/2002, Nz 407/2002 - 1x
  (Dátum doručenia: 28.11.2002)
Účtovná závierka, audítorská správa a výročná správa 2001 - 2x
  (Dátum doručenia: 04.11.2002)
Výpis zo zoznamu akcionárov
  (Dátum doručenia: 19.08.2011)
Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 29.12.2015)
Výročná správa za rok 2014.pdf
  (Dátum doručenia: 29.12.2015)
Výročná správa za rok 2014.pdf
  (Dátum doručenia: 29.12.2015)
Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 11.04.2016)
Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 12.04.2016)
Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 27.06.2016)
Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 02.12.2016)
Výročná správa za rok 2015.pdf
  (Dátum doručenia: 02.12.2016)
Výročná správa za rok 2015.pdf
  (Dátum doručenia: 06.12.2016)
Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 13.04.2017)
Účtovná závierka za rok 2016 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 23.04.2017)
Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 14.04.2017)
Účtovná závierka za rok 2016 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
  (Dátum doručenia: 08.08.2017)
Výročná správa za rok 2016.pdf
  (Dátum doručenia: 14.12.2017)
Výročná správa za rok 2016.pdf
  (Dátum doručenia: 14.12.2017)
Výročná správa za rok 2016.pdf
  (Dátum doručenia: 15.12.2017)
Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 15.04.2018)
Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 15.04.2018)
Účtovná závierka za rok 2017 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 01.05.2018)
Účtovná závierka za rok 2017 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
  (Dátum doručenia: 08.09.2018)
Výročná správa za rok 2017.pdf
  (Dátum doručenia: 20.12.2018)
Výročná správa za rok 2017.pdf
  (Dátum doručenia: 21.12.2018)
Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 26.04.2019)
Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 26.04.2019)
Účtovná závierka za rok 2018 - Správa audítora 1
  (Dátum doručenia: 28.04.2019)
Účtovná závierka za rok 2018 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 07.05.2019)
Rozhodnutie jediného akcionára
  (Dátum doručenia: 19.08.2011)
Prezenčná listina zo zasadnutia MVZ
  (Dátum doručenia: 19.08.2011)
Rozhodnutí jediného akcionáře
  (Dátum doručenia: 21.10.2010)
Zápisnica zo zasadnutia mimoriadneho valného zhromaždenia
  (Dátum doručenia: 19.08.2011)
Výročná správa za rok 2018
  (Dátum doručenia: 22.11.2019)
Výročná správa za rok 2018
  (Dátum doručenia: 22.11.2019)
Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 01.04.2020)
Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 01.04.2020)
Účtovná závierka za rok 2019 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 29.05.2020)
Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Správa audítora 1
  (Dátum doručenia: 29.05.2020)
Výročná správa za rok 2019
  (Dátum doručenia: 10.06.2020)
Výročná správa za rok 2019
  (Dátum doručenia: 10.06.2020)
Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 07.04.2021)
Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 07.04.2021)
Účtovná závierka za rok 2020 - Správa audítora 1
  (Dátum doručenia: 11.04.2021)
Účtovná závierka za rok 2020 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 14.05.2021)
Výročná správa za rok 2020
  (Dátum doručenia: 03.06.2021)
Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Správa audítora 2
  (Dátum doručenia: 03.06.2021)
Výročná správa za rok 2020
  (Dátum doručenia: 03.06.2021)
Podpisový vzor člena dozornej rady - Ing. Peter Melicher
  (Dátum doručenia: 19.08.2011)
Podpisový vzor člena dozornej rady - JUDr. Jakub Kajba
  (Dátum doručenia: 11.10.2011)
Podpisový vzor člena dozornej rady - Ing. Róbert Rigo
  (Dátum doručenia: 11.10.2011)
Podpisový vzor člena predstavenstva - MUDr. Erika Bilá
  (Dátum doručenia: 11.10.2011)
Podpisový vzor člena predstavenstva - JUDr. Juraj Koval
  (Dátum doručenia: 11.10.2011)
Podpisový vzor predsedu predstavenstva - Ing. Adrián Vodilka
  (Dátum doručenia: 11.10.2011)
Úplné znenie Stanov akciovej spoločnosti
  (Dátum doručenia: 11.10.2011)
Podpisový vzor člena dozornej rady - JUDr. Juraj Koval
  (Dátum doručenia: 19.08.2011)
Podpisový vzor člena dozornej rady-Ing. Pavel Hanke
  (Dátum doručenia: 21.10.2010)
Podpisový vzor člena dozornej rady - Radoslava Sláviková Geržová
  (Dátum doručenia: 11.10.2011)
Podpisový vzor člena predstavenstva-JUDr. Martin MACH
  (Dátum doručenia: 26.03.2010)
Podpisový vzor člena dozornej rady-MUDr. Jiří DOSTAL
  (Dátum doručenia: 26.03.2010)
Podpisový vzor- MUDr. Daniel Chovan
  (Dátum doručenia: 20.04.2009)
Podpisový vzor-JUDr. Martin Mach
  (Dátum doručenia: 20.04.2009)
Podpisový vzor-JUDr. Dušan Mach
  (Dátum doručenia: 20.04.2009)
Podpisový vzor-Ing. Eva Kalinová
  (Dátum doručenia: 20.04.2009)
Podpisový vzor- JUDr. Ladislav Jančo
  (Dátum doručenia: 20.04.2009)
Podpisový vzor- MUDr. Erika Bilá
  (Dátum doručenia: 20.04.2009)
Osvedčenie o živnostenskom oprávnení zo dňa 6.8.2014
  (Dátum doručenia: 29.10.2014)
Ustanovenie do funkcie: Ing. Peter Lorko - predseda predstavenstva, JUDr. Martin Mach - predseda predstavenstva, Ing. Ľubica Makranská - člen predstavenstva, JUDr. Dušan Mach - predseda dozornej rady, JUDr. Milan Weiczen - člen dozornej rady, Ing. Miroslav Lenárth - člen dozornej rady - 1x
  (Dátum doručenia: 28.11.2002)
Výročná správa 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000
  (Dátum doručenia: 22.10.2001)
Výročná správa 2003
  (Dátum doručenia: 23.11.2004)
Výročná správa za rok 2004 - 1x
  (Dátum doručenia: 02.08.2005)
Výročná správa za rok 2012, rozhodnutie jediného akcionára
  (Dátum doručenia: 22.12.2014)
Účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 06.04.2022)
Účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 06.04.2022)
Účtovná závierka za rok 2021 - Správa audítora 1
  (Dátum doručenia: 11.05.2022)
Účtovná závierka za rok 2021 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 29.07.2022)
Dátum aktualizácie údajov:  11.08.2022

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Naša adresa email
Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

Aktuálne zmeny | Automatizované doplnenie identifikačných údajov | Kontakty na registrové súdy
Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR
Zoznam osôb, ktoré môžu byť vymazané ( §768s OBZ)