Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Listiny uložené v Zbierke listín Okresného súdu Bratislava I
Tento zoznam listín má len informatívny charakter a nie je použiteľný na právne úkony !
Kópie zo Zbierky listín si môžete vyžiadať na príslušnom súde, ale aj cez Ústredný portál verejných služieb ľuďom.

Oddiel:  Sa Vložka číslo:  2711/B-Zbl

Obchodné meno: 
DSC, a.s.
 
Sídlo: 
Slávičie údolie 106
Bratislava 811 02
 
IČO: 
35 811 790
 
Právna forma: 
Akciová spoločnosť
 
Deň zápisu: 
15.05.2001
 
Uložené listiny: 
Notárska zápisnica N 211-2008, NZ 62307/2008, zo dňa
  (Dátum doručenia: 09.02.2009)
Notárska zápisnica N 124/2009, NZ 36840/2009 zo dňa 22.10.2009
  (Dátum doručenia: 20.01.2010)
Dohoda akcionárov zo dňa 22.10.2009
  (Dátum doručenia: 20.01.2010)
Zápisnica zo zasadnutia mimoriadneho valnéhop zhromaždenia zo dňa 25.10.2011, listina prítomných akcionárov
  (Dátum doručenia: 30.12.2011)
Zápisnica zo zasadnutia mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 27.7.2011
  (Dátum doručenia: 03.08.2011)
Uznesenie VZ o znížení základného imania vo forme Notárskej zápisnice N 357/2016 zo dňa 1.12.2016
  (Dátum doručenia: 02.12.2016)
Notárska zápisnica N 234/2015, NZ 59050/2015, NCRls 60084/2015 z 28.12.2015 - osvedčenie zo zasadnutia valného zhromaždenia akcionárov.
  (Dátum doručenia: 11.01.2016)
Notárska zápisnica N 236/2005, NZ 67394/2005, NCR1s 66569/2005 + Úplné znenie stanov
  (Dátum doručenia: 28.12.2005)
Zapisnica z MVZ z 9.2.2017.zep
  (Dátum doručenia: 31.05.2018)
Notárska zápisnica N 2293/2018 , Nz 35618/2018
  (Dátum doručenia: 23.10.2018)
Rozhodnutie o premene menovitej hodnoty vkladov do imania a základného imania zo slovenskej meny na eurá a o zmene stanov spoločnosti zo dňa 29.1.2009
  (Dátum doručenia: 05.02.2009)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 5.11.2014
  (Dátum doručenia: 11.11.2014)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 1.6.2016, listina prítomných
  (Dátum doručenia: 25.07.2016)
Zápisnica zo zasadnutia mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 6.4.2020
  (Dátum doručenia: 06.05.2020)
Úplné znenie stanov zo dňa 26.1.2009
  (Dátum doručenia: 05.02.2009)
Úplné znenie Stanov zo dňa 25.10.2011
  (Dátum doručenia: 30.12.2011)
Úplné znenie stanov z 2.6.2006
  (Dátum doručenia: 02.06.2006)
Úplné znenie Stanov spoločnosti zo dňa 27.7.2011
  (Dátum doručenia: 03.08.2011)
Notárska zápisnica N 44/2013, NZ 15617/2013, NCRls 15939/2013 z 13.5.2013, stanovy
  (Dátum doručenia: 30.05.2013)
Zmluva o zluceni z 9.2.2017.zep
  (Dátum doručenia: 31.05.2018)
Úplné znenie stanov akciovej spoločnosti z 28.12.2015.
  (Dátum doručenia: 11.01.2016)
Uplne znenie stanov z 9.12.2016.zep
  (Dátum doručenia: 31.05.2018)
Uplne znenie stanov z 10.3.2017.zep
  (Dátum doručenia: 31.05.2018)
Vyhlasenie o zmene rozsahu splatenia ZI.zep
  (Dátum doručenia: 31.05.2018)
Podpisový vzor podpredsedu predstavenstva - Ing. Eduard Kucej, zo dňa 28.7.2011
  (Dátum doručenia: 03.08.2011)
Podpisový vzor prokuristu - Ing. Vladislav Turlík
  (Dátum doručenia: 09.02.2009)
Podpisový vzor prokuristu - Ing. Jaroslav Kažimír, zo dňa 13.1.2010
  (Dátum doručenia: 20.01.2010)
Podpisový vzor - Ing. Jozef Kmeť
  (Dátum doručenia: 28.12.2005)
Podpisový vzor - Ing. Marta Drobková
  (Dátum doručenia: 28.12.2005)
Podpisový vzor predsedu predstavenstav zo dňa 29.7.2011
  (Dátum doručenia: 03.08.2011)
Účtovná závierka za rok 2013 - Oznámenie o schválení 1.pdf
  (Dátum doručenia: 22.09.2014)
Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 22.09.2014)
Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 22.09.2014)
Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Súvaha.pdf
  (Dátum doručenia: 22.09.2014)
Výročná správa za rok 2013 - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 30.10.2014)
Výročná správa za rok 2013 - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 30.10.2014)
Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 30.10.2014)
Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Výkaz ziskov a strát.pdf
  (Dátum doručenia: 22.09.2014)
Účtovná závierka za rok 2009
  (Dátum doručenia: 20.09.2010)
Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 22.07.2015)
Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 23.07.2015)
Výročná správa za rok 2014.pdf
  (Dátum doručenia: 29.12.2015)
Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 23.07.2016)
Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 23.07.2016)
Správa nezávislého audítora pre akcionárov zo dňa 5.5.05
  (Dátum doručenia: 28.07.2005)
Zápisnica z rokovania riadneho valného zhromaždenia zo dňa 30.6.05
  (Dátum doručenia: 28.07.2005)
Účtovná závierka za rok 2006, správa audítora zo dňa 18.04.2007
  (Dátum doručenia: 30.07.2007)
účtovná závierka 2007, správa nezávislého audítora 7.4.2008
  (Dátum doručenia: 29.07.2008)
Účtovná závierka za rok 2008
  (Dátum doručenia: 23.07.2009)
účtovná závierka za rok 2011
  (Dátum doručenia: 16.01.2013)
Účtovná závierka za rok 2010
  (Dátum doručenia: 10.08.2011)
účtovná závierka 2012
  (Dátum doručenia: 30.01.2014)
Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 25.07.2017)
Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 25.07.2017)
Výročná správa za rok 2016.pdf
  (Dátum doručenia: 20.12.2017)
Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 20.12.2017)
Výročná správa za rok 2015.pdf
  (Dátum doručenia: 21.12.2016)
Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 21.12.2016)
Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 18.08.2018)
Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 18.08.2018)
Účtovná závierka k 31.12.2004
  (Dátum doručenia: 28.07.2005)
Zápisnica z rokovania riadneho valného zhromaždenia zo dňa 30.6.05
  (Dátum doručenia: 28.07.2005)
Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 20.12.2018)
Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 13.07.2019)
Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 13.07.2019)
Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Správa audítora 1
  (Dátum doručenia: 21.09.2019)
Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 02.07.2020)
Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 02.07.2020)
Výročná správa za rok 2019
  (Dátum doručenia: 17.07.2020)
Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 17.07.2021)
Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 17.07.2021)
účtovná závierka za rok 2003
  (Dátum doručenia: 04.01.2005)
správa audítora zo dňa 7.7.2004
  (Dátum doručenia: 04.01.2005)
Znalecký posudok č. 50/2016
  (Dátum doručenia: 25.07.2016)
Navrh zmluvy o zluceni - DSC, a.s. a Haninge s.r.o.
  (Dátum doručenia: 28.12.2016)
Kúpna zmluva. Predávajúci: Next s.r.o., Kupujúci: DSC, a.s.
  (Dátum doručenia: 25.07.2016)
Osvedčenie o živnostenskom oprávnení z 14.6.2013
  (Dátum doručenia: 12.08.2013)
Osvedčenie o živnostenskom oprávnení z 27.5.2013
  (Dátum doručenia: 30.05.2013)
Osvedčenie o živnostenskom oprávnení z 5.11.2015.
  (Dátum doručenia: 11.01.2016)
Vyhlásenie o zmene rozsahu splatenia základného imania z 2.6.2006
  (Dátum doručenia: 02.06.2006)
Dátum aktualizácie údajov:  03.12.2021

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Naša adresa email
Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

Aktuálne zmeny | Oprava údajov štatutárov | Kontakty na registrové súdy
Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR
Zoznam osôb, ktoré môžu byť vymazané ( §768s OBZ)