Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Documents of the company deposited in the collection of documents at the District Court Košice I
This list of documents of the company deposited in the collection of documents has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section:  Sro Insert No.:  36629/V-Zbl

Business name: 
Revy s. r .o.
 
Registered seat: 
Barčianska 68
Košice 040 17
 
Identification number (IČO): 
47 625 601
 
Legal form: 
Private limited liability company
 
Date of entry: 
03/01/2014
 
Collection of documents: 
Spoločenská zmluva alebo zakladateľská listina
Type of document: Founding Document (Memorandum of Association/Founder´s Deed/ Founding Agreement/ Articles of Association/ Notary Statement related to the foundation /any other document regulating the foundation), full powers conferred for the purpose of concluding the Founding Document
  (Delivered: 02/23/2014)
Písomné vyhlásenie správcu vkladu podľa osobitného zákona
Type of document: Declaration made by trustee of an account
  (Delivered: 02/23/2014)
Podpisový vzor a vyhlásenie konateľa
Type of document: Document confirming the appointment/termination of the function, Signature templates
  (Delivered: 02/23/2014)
Listina, ktorou sa preukazuje podnikateľské oprávnenie na vykonávanie činnosti, ktorá sa má do obchodného registra zapísať ako predmet podnikania
Type of document: Document confirming the appointment/termination of the function, Signature templates
  (Delivered: 02/23/2014)
Rozhodnutie jediného spoločníka
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 11/21/2014)
Osvedčenie o živnostenskom oprávnení
Type of document: Document confirming the authorization to conduct business
  (Delivered: 11/21/2014)
Podpisový vzor a vyhlásenie konateľa
Type of document: Document confirming the appointment/termination of the function, Signature templates
  (Delivered: 11/21/2014)
Zakladateľská listina
Type of document: Full wording of the Founding Document as amended
  (Delivered: 11/21/2014)
Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka.tiff
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 05/05/2015)
Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 03/22/2016)
Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 03/23/2016)
Dohoda o zmene zakladateľskej listiny na spoločenskú zmluvu
Type of document: Full wording of the Founding Document as amended
  (Delivered: 03/10/2016)
Zápisnica z mimoriadneho zasadnutia Valného zhromaždenia obchodnej spoločnosti
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 03/10/2016)
Prezenčná listina z rokovania mimoriadneho zasadnutia Valného zhromaždenia spoločnosti
Type of document: Other document
  (Delivered: 03/10/2016)
Podpisový vzor - Oskar Mathé
Type of document: Document confirming the appointment/termination of the function, Signature templates
  (Delivered: 03/10/2016)
Podpisový vzor - Oscar Mathé
Type of document: Document confirming the appointment/termination of the function, Signature templates
  (Delivered: 03/10/2016)
Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 03/24/2017)
Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 03/25/2017)
Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 03/24/2018)
Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 03/24/2018)
Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 03/03/2019)
Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 03/03/2019)
Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 1
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 03/03/2020)
Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 2
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 03/03/2020)
Dohoda o zmene spoločenskej zmluvy
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 09/02/2020)
Zápisnica z mimoriadneho zasadnutia Valného zhromaždenia obchodnej spoločnosti
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 09/02/2020)
Prezenčná listina z rokovania MVZ
Type of document: Other document
  (Delivered: 09/02/2020)
Podpisový vzor - Mgr. Michaela Klapko Mathé
Type of document: Document confirming the appointment/termination of the function, Signature templates
  (Delivered: 09/02/2020)
Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 03/09/2021)
Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 03/09/2021)
Dohoda o zmene SZ + SZ v úplnom znení (súčasť dohody) z 29.06.2021.asice
Type of document: Full wording of the Founding Document as amended
  (Delivered: 07/08/2021)
Zápisnica z MVZ z 29.06.2021.asice
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 07/08/2021)
Prezenčná listina z MVZ z 29.06.2021.asice
Type of document: Other document
  (Delivered: 07/08/2021)
Zápisnica z VZ.asice
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 07/08/2021)
Listina prítomných spoločníkov na VZ.asice
Type of document: Other document
  (Delivered: 07/08/2021)
Date of updating data in databases:  07/28/2021

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person