Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Listiny uložené v Zbierke listín Okresného súdu Trnava
Tento zoznam listín má len informatívny charakter a nie je použiteľný na právne úkony !
Kópie zo Zbierky listín si môžete vyžiadať na príslušnom súde, ale aj cez Ústredný portál verejných služieb ľuďom.

Oddiel:  Sro Vložka číslo:  2029/T-Zbl

Obchodné meno: 
SPRÁVA MESTSKÉHO MAJETKU, s.r.o.
 
Sídlo: 
Nám. slobody 10
Skalica 909 01
 
IČO: 
34 140 590
 
Právna forma: 
Spoločnosť s ručením obmedzeným
 
Deň zápisu: 
23.05.1996
 
Uložené listiny: 
Vyhlásenie
  (Dátum doručenia: 03.04.2006)
Notárska zápisnica N 251/06, NZ 41420/06, NCRls 41247/06
  (Dátum doručenia: 20.11.2006)
Vyhlásenie
  (Dátum doručenia: 20.11.2006)
Vyhlásenie
  (Dátum doručenia: 20.11.2006)
Úplné znenie zakladateľskej listiny
  (Dátum doručenia: 20.11.2006)
Stanovy - úplné znenie
  (Dátum doručenia: 20.11.2006)
Notárska zápisnica N 97/2007, NZ 14260/2007, NCRls 14279/2007 + Správa audítora + Účtovná závierka k 31.12.2006 + Výročná správa 2006
  (Dátum doručenia: 16.04.2007)
Zakladateľská listina - úplné znenie
  (Dátum doručenia: 16.04.2007)
Súhlas členov Dozornej rady
  (Dátum doručenia: 16.04.2007)
Vyhlásenie
  (Dátum doručenia: 07.09.2007)
Potvrdenie
  (Dátum doručenia: 07.09.2007)
Vyhlásenie o zmene rozsahu splatenia základného imania
  (Dátum doručenia: 23.10.2007)
Zakladateľská listina z 25.4.2008
  (Dátum doručenia: 21.05.2008)
Stanovy - úplné znenie /apríl 2008/
  (Dátum doručenia: 21.05.2008)
Výročná správa k 31.12.2007
  (Dátum doručenia: 21.05.2008)
Účtovná závierka k 31.12.2007
  (Dátum doručenia: 21.05.2008)
Notárska zápisnica č. N 311/08, NZ 26404/08, NCRls 26215/08 z 20.6.2008 - Osvedčenie z MVZ
  (Dátum doručenia: 16.07.2008)
Výpis uznesenia zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Skalici z 19.6.2008
  (Dátum doručenia: 16.07.2008)
Potvrdenie Dexia banky Slovensko a.s. zo dňa 14.7.2008
  (Dátum doručenia: 16.07.2008)
Prehlásenie spoločníka z 10.7.2008
  (Dátum doručenia: 16.07.2008)
Vyhlásenie o rozsahu splatenia vkladu z 10.7.2008
  (Dátum doručenia: 16.07.2008)
Vyhlásenie o zmene rozsahu splatenia vkladu spoločníkov z 10.7.2008
  (Dátum doručenia: 16.07.2008)
Vyhlásenie o zmene rozsahu splatenia základného imania z 10.7.2008
  (Dátum doručenia: 16.07.2008)
Stanovy - úplné znenie z 20.6.2008
  (Dátum doručenia: 16.07.2008)
Zakladateľská listina - úplné znenie z 20.6.2008
  (Dátum doručenia: 16.07.2008)
Vyhlásenie konateľov o zmene rozsahu splatenia vkladu spoločníka z 4.12.2008
  (Dátum doručenia: 08.12.2008)
Vyhlásenie konateľov o zmene rozshau splatenia základného imania z 4.12.2008
  (Dátum doručenia: 08.12.2008)
Potvrdenie Dexia banky Slovensko a.s. zo dňa 2.12.2008
  (Dátum doručenia: 08.12.2008)
Zakladateľská listina - úplné znenie
  (Dátum doručenia: 15.12.2008)
Stanovy - úplné znenie
  (Dátum doručenia: 15.12.2008)
Rozhodnutie o premene menovitej hodnoty
  (Dátum doručenia: 15.12.2008)
Zakladateľská listina - úplné znenie
  (Dátum doručenia: 02.02.2009)
Stanovy - úplné znenie
  (Dátum doručenia: 02.02.2009)
Notárska zápisnica N 2/09, Nz 249/09, NCRls 276/09
  (Dátum doručenia: 02.02.2009)
Vyhlásenie o rozsahu splatenia vkladu
  (Dátum doručenia: 02.02.2009)
Vyhlásenie o zmene rozsahu splatenia vkladu
  (Dátum doručenia: 02.02.2009)
Vyhlásenie o zmene rozsahu splatenia základného imania
  (Dátum doručenia: 02.02.2009)
Prehlásenie spoločníka
  (Dátum doručenia: 02.02.2009)
Živnostenské listy
  (Dátum doručenia: 02.02.2009)
Výpis uznesenia zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Skalici
  (Dátum doručenia: 02.02.2009)
Zápisnica z XXVII. VZ 28.04.2009
  (Dátum doručenia: 21.05.2009)
Výkaz ziskov a strát + Poznámka k účtovnej závierke k 31.12.2008
  (Dátum doručenia: 21.05.2009)
Správa nezávislého audítora + Výročná správa 2008
  (Dátum doručenia: 21.05.2009)
Vyhlásenie o rozsahu splatenia základného imania
  (Dátum doručenia: 25.05.2009)
Vyhlásenie o rozsahu splatenia základného imania
  (Dátum doručenia: 24.08.2009)
Úplné znenie stanov
  (Dátum doručenia: 01.10.2009)
Zakladateľská listina
  (Dátum doručenia: 01.10.2009)
Zápisnica z MVZ z 2.9.2009
  (Dátum doručenia: 01.10.2009)
Vyhlásenie o rozsahu splatenia základného imania
  (Dátum doručenia: 01.10.2009)
Vyhlásenie o prijatí záväku
  (Dátum doručenia: 01.10.2009)
Správa nezávislého audítora
  (Dátum doručenia: 11.06.2010)
Výročná správa 2009
  (Dátum doručenia: 11.06.2010)
Účtovná závierka k 31.12.2009
  (Dátum doručenia: 11.06.2010)
Zápisnica z 30. VZ 21.05.2010
  (Dátum doručenia: 11.06.2010)
Stanovy - úplné znenie
  (Dátum doručenia: 11.06.2010)
Zakladateľská listina
  (Dátum doručenia: 11.06.2010)
Živnostenský list
  (Dátum doručenia: 11.06.2010)
Stanovy - úplné znenie
  (Dátum doručenia: 02.11.2010)
Zakladateľská listina - úplné znenie
  (Dátum doručenia: 02.11.2010)
Zápisnica z 31. MVZ 29.09.2010
  (Dátum doručenia: 02.11.2010)
Vyhlásenie o rozsahu zvýšenia a splatenia základného imania
  (Dátum doručenia: 02.11.2010)
Vyhlásenie o rozsahu zvýšenia a splatenia základného imania
  (Dátum doručenia: 25.11.2010)
Vyhlásenie spoločníka
  (Dátum doručenia: 25.11.2010)
Účtovná závierka k 31.12.2010
  (Dátum doručenia: 22.06.2011)
Správa nezávislého audítora
  (Dátum doručenia: 22.06.2011)
Zápisnica z XXXII. riadneho VZ
  (Dátum doručenia: 01.07.2011)
Vyhlásenie o prijatí záväzku platiť zvýšené základné imanie
  (Dátum doručenia: 01.07.2011)
Vyhlásenie člena dozornej rady
  (Dátum doručenia: 01.07.2011)
Vyhlásenie o rozsahu splatenia základného imania
  (Dátum doručenia: 01.07.2011)
Zakladateľská listina - úplné znenie
  (Dátum doručenia: 01.07.2011)
Stanovy - úplné znenie
  (Dátum doručenia: 01.07.2011)
Zakladateľská listina - úplné znenie
  (Dátum doručenia: 25.07.2011)
Stanovy - úplné znenie
  (Dátum doručenia: 25.07.2011)
Dodatok č. 1 k zápisnici z XXXII. riadneho VZ
  (Dátum doručenia: 25.07.2011)
Zakladateľská listina - úplné znenie
  (Dátum doručenia: 05.09.2011)
Stanovy - úplné znenie
  (Dátum doručenia: 05.09.2011)
Zápisnica z XXXII. riadneho VZ
  (Dátum doručenia: 05.09.2011)
Vyhlásenie o prijatí záväzku platiť zvýšené základné imanie
  (Dátum doručenia: 05.09.2011)
Vyhlásenie o rozsahu splatenia základného imania
  (Dátum doručenia: 05.09.2011)
Vyhlásenie o zmene rozsahu splatenia základného imania
  (Dátum doručenia: 17.04.2012)
Zakladateľská listina - úplné znenie
  (Dátum doručenia: 04.07.2012)
Zápisnica z XXXIII. VZ z 25.5.2012
  (Dátum doručenia: 04.07.2012)
Stanovy - úplné znenie
  (Dátum doručenia: 04.07.2012)
Vyhlásenie o rozsahu splatenia základného imania
  (Dátum doručenia: 04.07.2012)
Účtovná závierka k 31.12.2011
  (Dátum doručenia: 18.06.2012)
Zápisnica zo XXXIII. riadneho VZ z 25.05.2012
  (Dátum doručenia: 28.02.2013)
Osvedčenie o živnostenskom oprávnení
  (Dátum doručenia: 28.02.2013)
Vyhlásenie o prijatí záväzku platiť zvýšené základné imanie
  (Dátum doručenia: 28.02.2013)
Vyhlásenie o rozsahu splatenia základného imania
  (Dátum doručenia: 28.02.2013)
Správa nezávislého audítora
  (Dátum doručenia: 13.06.2013)
Výročná správa za rok 2012
  (Dátum doručenia: 13.06.2013)
Vyhlásenie o rozsahu splatenia
  (Dátum doručenia: 24.06.2013)
Vyhlásenie o rozsahu splatenia základného imania
  (Dátum doručenia: 24.07.2013)
Účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky - časť 1
  (Dátum doručenia: 20.05.2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky - časť 2
  (Dátum doručenia: 20.05.2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Súvaha
  (Dátum doručenia: 20.05.2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Výkaz ziskov a strát
  (Dátum doručenia: 20.05.2014)
Výročná správa za rok 2013.pdf
  (Dátum doručenia: 27.07.2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Oznámenie o schválení.pdf
  (Dátum doručenia: 27.07.2014)
Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Správa audítora.pdf
  (Dátum doručenia: 27.07.2014)
Vyhlásenie o rozsahu splatenia vkladu spoločníka
  (Dátum doručenia: 05.06.2014)
Vyhlásenie o rozsahu splatenia základného imania
  (Dátum doručenia: 24.06.2014)
Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 12.06.2015)
Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 13.06.2015)
Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 3
  (Dátum doručenia: 13.06.2015)
Účtovná závierka za rok 2014 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 03.07.2015)
Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 3
  (Dátum doručenia: 30.03.2016)
Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 31.03.2016)
Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 31.03.2016)
Úplné znenie stanov
  (Dátum doručenia: 23.12.2015)
Úplné znenie zakladateľskej listiny
  (Dátum doručenia: 23.12.2015)
Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 03.05.2016)
Zápisnica z XXXX. MVZ z 02.12.2015
  (Dátum doručenia: 23.12.2016)
Vyhlásenie o rozsahu splatenia základného imania
  (Dátum doručenia: 23.12.2016)
Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 13.04.2017)
Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 14.04.2017)
Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 3.pdf
  (Dátum doručenia: 13.04.2017)
Účtovná závierka za rok 2016 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
  (Dátum doručenia: 21.05.2017)
Zakladateľská listina
  (Dátum doručenia: 23.08.2017)
Zápisnica z XXXXII. MVZ z 11.04.2017
  (Dátum doručenia: 23.08.2017)
Zápisnica z XXXXII. MVZ z 11.04.2017
  (Dátum doručenia: 14.09.2017)
Vyhlásenie o rozsahu splatenia vkladu a základného imania
  (Dátum doručenia: 14.09.2017)
Zakladateľská listina
  (Dátum doručenia: 16.01.2018)
Zápisnica z 45. MVZ z 14.12.2017
  (Dátum doručenia: 16.01.2018)
Podpisový vzor konateľa Ing. Milan Roman
  (Dátum doručenia: 16.01.2018)
Zápisnica zo 45. MVZ z 14.12.2017
  (Dátum doručenia: 12.02.2018)
Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 10.04.2018)
Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 10.04.2018)
Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 3.pdf
  (Dátum doručenia: 11.04.2018)
Výročná správa za rok 2017.pdf
  (Dátum doručenia: 19.05.2018)
Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 19.05.2018)
Účtovná závierka za rok 2017 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
  (Dátum doručenia: 19.05.2018)
Sprievodný list
  (Dátum doručenia: 24.06.2002)
Notárska zápisnica N 397/2002, Nz 335/2002 - odpis
  (Dátum doručenia: 24.06.2002)
Návrh na zmenu
  (Dátum doručenia: 24.06.2002)
Sprievodný list
  (Dátum doručenia: 07.08.2003)
Notárska zápisnica N 396/2002, Nz 334/2002 - odpis
  (Dátum doručenia: 24.06.2002)
Notárska zápisnica Nz 53353/2003, N 483/2003 - odpis
  (Dátum doručenia: 07.08.2003)
Súvaha k 31.12.2002
  (Dátum doručenia: 07.08.2003)
Výkaz ziskov a strát k 31.12.2002
  (Dátum doručenia: 07.08.2003)
Príloha k účtovnej závierke k 31.12.2002
  (Dátum doručenia: 07.08.2003)
Návrh na zmenu
  (Dátum doručenia: 21.08.2003)
Notárska zápisnica Nz 93668/2003, N 870/2003 - odpis
  (Dátum doručenia: 24.10.2003)
Notárska zápisnica Nz 37823/2004, N 325/2004 - odpis
  (Dátum doručenia: 04.06.2004)
Výpis z OR
  (Dátum doručenia: 04.06.2004)
Uznesenie z VZ 03.05.2004
  (Dátum doručenia: 04.06.2004)
Zápisnica z VZ 03.05.2004
  (Dátum doručenia: 04.06.2004)
Pozvánka na VZ 03.05.2004
  (Dátum doručenia: 04.06.2004)
Prezenčná listina z VZ 03.05.2004
  (Dátum doručenia: 04.06.2004)
Výsledky hospodárenia za rok 2003 Výkaz ziskov a strát + Súvaha k 31.12.2003 Daňové priznanie k dani z príjmov PO za rok 2003
  (Dátum doručenia: 04.06.2004)
Správa audítora
  (Dátum doručenia: 04.06.2004)
Správa dozornej rady Osvedčenie MŽP SR o odbornej spôsobilosti na na prevádzkovanie verejného vodovodu pre Ing. Ľudovít Branecký Výpisy uznesení zo zasadnutia mestského zastupiteľstva
  (Dátum doručenia: 04.06.2004)
Návrh - Zakladateľská listina
  (Dátum doručenia: 04.06.2004)
Stanovy
  (Dátum doručenia: 04.06.2004)
Sprievodný list - Výzva na zaplatenie súdneho poplatku za uloženie listín do ZBL
  (Dátum doručenia: 17.06.2004)
Vyhlásenie o splatení záväzku na nový vklad
  (Dátum doručenia: 04.08.2004)
Notárska zápisnica Nz 60586/04, N 407/04
  (Dátum doručenia: 04.08.2004)
Zakladateľská listina - úplné znenie
  (Dátum doručenia: 04.08.2004)
Stanovy
  (Dátum doručenia: 04.08.2004)
Notárska zápisnica NZ 93648/04, N 650/04 - zápisnica z VZ 20.12.2004
  (Dátum doručenia: 10.01.2005)
Vyhlásenie o splatení záväzku na nový vklad
  (Dátum doručenia: 10.01.2005)
Vyhlásenie o splatení záväzku na nový vklad
  (Dátum doručenia: 10.01.2005)
Zakladateľská listina - úplné znenie
  (Dátum doručenia: 10.01.2005)
Stanovy
  (Dátum doručenia: 10.01.2005)
Notárska zápisnica N 133/2005, Nz 17316/2005, NCRls 17127/2005 Výkaz ziskov a strát + Súvaha k 31.12.2004 Správa audítora o preskúmaní účtovnej závierky za rok 2004 Výpis uznesenia zo zasadnutia mestského zastupiteľstva
  (Dátum doručenia: 10.05.2005)
Vyhlásenie o splatení záväzku na nový vklad
  (Dátum doručenia: 10.05.2005)
Živnostenský list
  (Dátum doručenia: 10.05.2005)
Podpisový vzor a čestné vyhlásenie konateľa - Bohumil Bartoš, Skalica
  (Dátum doručenia: 10.05.2005)
Stanovy
  (Dátum doručenia: 10.05.2005)
Zakladateľská listina - úplné znenie
  (Dátum doručenia: 10.05.2005)
Vyhlásenie o splatení záväzku na nový vklad
  (Dátum doručenia: 10.05.2005)
Sprievodný list
  (Dátum doručenia: 06.06.2005)
Výročná správa 2004
  (Dátum doručenia: 06.06.2005)
Notárska zápisnica N 193/2006, NZ 16004/2006, NCRls 15889/2006
  (Dátum doručenia: 28.04.2006)
Vyhlásenie o splatení záväzku na nový vklad
  (Dátum doručenia: 28.04.2006)
Účtovná závierka k 31.12.2005
  (Dátum doručenia: 28.04.2006)
Výročná správa za rok 2005
  (Dátum doručenia: 28.04.2006)
Správa nezávislého audítora o preskúmaní účtovnej závierky za rok 2005
  (Dátum doručenia: 28.04.2006)
Zakladateľská listina - úplné znenie
  (Dátum doručenia: 28.04.2006)
Stanovy - úplné znenie
  (Dátum doručenia: 28.04.2006)
Notárska zápisnica N 409/2007, Nz 34718/2007, NCRls 34569/2007 Stanovy Zakladateľská listina
  (Dátum doručenia: 03.10.2007)
Vyhlásenie o zmene rozsahu splatenia základného imania
  (Dátum doručenia: 03.10.2007)
Vyhlásenie o zmene rozsahu splatenia vkladu spoločníkov
  (Dátum doručenia: 03.10.2007)
Vyhlásenie o rozsahu splatenia vkladu
  (Dátum doručenia: 03.10.2007)
Prehlásenie spoločníka
  (Dátum doručenia: 03.10.2007)
Notárska zápisnica N 212/2008, NZ 17651/2008, NCRls 17522/2008 - osvedčenie VZ 25.04.2008
  (Dátum doručenia: 21.05.2008)
Výpis uznesenia zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Skalici z 24.04.2008
  (Dátum doručenia: 21.05.2008)
Výpis uznesenia zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Skalici z 24.04.2008
  (Dátum doručenia: 21.05.2008)
Výpis uznesenia zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Skalici z 24.04.2008
  (Dátum doručenia: 21.05.2008)
Výpis uznesenia zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Skalici z 24.04.2008
  (Dátum doručenia: 21.05.2008)
Podpisový vzor konateľa - Ing. Ľudovít Barát, Skalica
  (Dátum doručenia: 21.05.2008)
Vyhlásenie konateľa - Ing. Ľudovít Barát, Skalica
  (Dátum doručenia: 21.05.2008)
Výpis uznesenia zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Skalici z 24.04.2008
  (Dátum doručenia: 21.05.2008)
Vyhlásenie člena dozornej rady - MUDr. Daniel Vidovič, Skalica
  (Dátum doručenia: 21.05.2008)
Výpis uznesenia zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Skalici z 24.04.2008
  (Dátum doručenia: 21.05.2008)
Koncesná listina
  (Dátum doručenia: 21.05.2008)
Výpis uznesenia zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Skalici z 24.04.2008
  (Dátum doručenia: 21.05.2008)
Potvrdenie Dexia banky Slovensko a.s.
  (Dátum doručenia: 21.05.2008)
Vyhlásenie konateľov o zmene rozsahu splatenia vkladu spoločníka
  (Dátum doručenia: 02.06.2008)
Vyhlásenie konateľov o zmene rozsahu splatenia základného imania
  (Dátum doručenia: 02.06.2008)
Výpis uznesenia zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Skalici dňa 27.08.2009
  (Dátum doručenia: 01.10.2009)
Výročná správa za rok 2010
  (Dátum doručenia: 22.06.2011)
Výročná správa za rok 2011
  (Dátum doručenia: 18.06.2012)
Osvedčenie o živnostenskom oprávnení
  (Dátum doručenia: 01.02.2013)
Notárska zápisnica N 311/2008, NZ 26404/2008, NCRls 26215/2008 - osvedčený odpis
  (Dátum doručenia: 28.02.2013)
Účtovná závierka k 31.12.2012
  (Dátum doručenia: 13.06.2013)
Zakladateľská listina - úplné znenie
  (Dátum doručenia: 24.06.2013)
Vyhlásenie o prijatí záväzku platiť zvýšené základné imanie
  (Dátum doručenia: 24.06.2013)
Stanovy - úplné znenie
  (Dátum doručenia: 24.06.2013)
Zápisnica z VZ 16.05.2013
  (Dátum doručenia: 24.06.2013)
Zápisnica z XXXIV. riadneho VZ z 16.05.2013
  (Dátum doručenia: 24.07.2013)
Zápisnica z XXXIV. riadneho valného zhromaždenia z 16.05.2013
  (Dátum doručenia: 05.06.2014)
Zápisnica z XXXVII. MVZ z 14.01.21015
  (Dátum doručenia: 10.02.2015)
Podpisový vzor konateľa - Peter Pagáč, Skalica
  (Dátum doručenia: 10.02.2015)
Zápisnica z XXXVII. MVZ z 14.01.2015
  (Dátum doručenia: 05.03.2015)
Vzdanie sa funkcie konateľa - Ing. Ľudovít Barát, Skalica
  (Dátum doručenia: 14.04.2015)
Podpisový vzor konateľa - Peter Pagáč, Skalica
  (Dátum doručenia: 14.04.2015)
Zápisnica z XXXVII. MVZ z 14.01.2015
  (Dátum doručenia: 14.04.2015)
Zápisnica z XXXIX. MVZ z 11.11.2015
  (Dátum doručenia: 23.12.2015)
Zápisnica z XXXX. MVZ z 02.12.2015
  (Dátum doručenia: 23.12.2015)
Vzdanie sa funkcie konateľa - Peter Pagáč, Skalica
  (Dátum doručenia: 14.02.2018)
Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 17.04.2019)
Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 17.04.2019)
Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 3
  (Dátum doručenia: 17.04.2019)
Zakladateľská listina
  (Dátum doručenia: 20.02.2019)
Zápisnica z MVZ z 15.01.2019
  (Dátum doručenia: 20.02.2019)
Podpisový vzor konateľa Ing. Vladislav Horňák
  (Dátum doručenia: 20.02.2019)
Podpisový vzor konateľa Ing. Ľudovít Bránecký
  (Dátum doručenia: 20.02.2019)
Výročná správa za rok 2018
  (Dátum doručenia: 08.06.2019)
Účtovná závierka za rok 2018 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 08.06.2019)
Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Správa audítora 1
  (Dátum doručenia: 08.06.2019)
Zakladateľská listina
  (Dátum doručenia: 11.06.2019)
Zápisnica z MVZ z 15.05.2019
  (Dátum doručenia: 11.06.2019)
Zápisnica z 51. riadneho valného zhromaždenia z 13.06.2019
  (Dátum doručenia: 29.07.2019)
Osvedčenie o živnostenskom oprávnení
  (Dátum doručenia: 29.07.2019)
Zakladateľská listina
  (Dátum doručenia: 29.07.2019)
Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 31.03.2020)
Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 3
  (Dátum doručenia: 31.03.2020)
Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 31.03.2020)
Účtovná závierka za rok 2019 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 17.04.2020)
Výročná správa za rok 2019
  (Dátum doručenia: 17.04.2020)
Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Správa audítora 1
  (Dátum doručenia: 17.04.2020)
Zakladateľská listina
  (Dátum doručenia: 25.06.2020)
Zápisnica z 53. VZ z 17.06.2020
  (Dátum doručenia: 25.06.2020)
Podpisový vzor konateľa Ing. Anna Ozábalová
  (Dátum doručenia: 25.06.2020)
Zápisnica z 54. MVZ z 27.08.2020
  (Dátum doručenia: 30.10.2020)
Úplné znenie zakladateľskej listiny
  (Dátum doručenia: 30.10.2020)
Podpisový vzor konateľa Mgr. Veronika Buc, PhD.
  (Dátum doručenia: 30.10.2020)
Potvrdenie o ukončení podnikania
  (Dátum doručenia: 04.01.2021)
Zápisnica z 54. MVZ z 27.08.2020
  (Dátum doručenia: 04.01.2021)
Zakladateľská listina
  (Dátum doručenia: 04.01.2021)
Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 03.04.2021)
Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 03.04.2021)
Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 3
  (Dátum doručenia: 03.04.2021)
Účtovná závierka za rok 2020 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 30.04.2021)
Výročná správa za rok 2020
  (Dátum doručenia: 15.06.2021)
Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Správa audítora 1
  (Dátum doručenia: 15.06.2021)
Dátum aktualizácie údajov:  27.09.2021

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Naša adresa email
Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

Aktuálne zmeny | Oprava údajov štatutárov | Kontakty na registrové súdy
Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR
Zoznam osôb, ktoré môžu byť vymazané ( §768s OBZ)