Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Documents of the company deposited in the collection of documents at the District Court Prešov
This list of documents of the company deposited in the collection of documents has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section:  Sro Insert No.:  31163/P-Zbl

Business name: 
Farma Tatry, s. r. o.
 
Registered seat: 
Golfová ulica 55
Malý Slavkov 060 01
 
Identification number (IČO): 
44 941 145
 
Legal form: 
Private limited liability company
 
Date of entry: 
10/01/2009
 
Collection of documents: 
Účtovná závierka za rok 2009
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 08/03/2010)
Účtovná závierka za rok 2010
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 07/19/2011)
účtovná závierka za rok 2011
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 05/28/2012)
Účtovná závierka za rok 2012
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 06/10/2013)
Účtovná závierka za rok 2013 - Výkaz ziskov a strát.tiff
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 07/08/2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Súvaha.tiff
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 07/09/2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky.tiff
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 07/09/2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Oznámenie o schválení 1.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 10/02/2014)
Zápisnica z MVZ.zep
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 03/31/2014)
Osvedčenie o živnostenskom oprávnení.zep
Type of document: Document confirming the authorization to conduct business
  (Delivered: 03/31/2014)
Spoločenská zmluva_úplné znenie.zep
Type of document: Full wording of the Founding Document as amended
  (Delivered: 03/31/2014)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia.zep
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 09/24/2014)
Vyhlásenie jediného spoločníka.zep
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 09/24/2014)
Podpisový vzor konateľa.zep
Type of document: Document confirming the appointment/termination of the function, Signature templates
  (Delivered: 09/24/2014)
Zakladateľská listina.zep
Type of document: Founding Document (Memorandum of Association/Founder´s Deed/ Founding Agreement/ Articles of Association/ Notary Statement related to the foundation /any other document regulating the foundation), full powers conferred for the purpose of concluding the Founding Document
  (Delivered: 09/24/2014)
zakl.listina_uplne znenie.zep
Type of document: Full wording of the Founding Document as amended
  (Delivered: 10/14/2014)
zapis rozhodnuti JS.zep
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 10/14/2014)
Zakladateľská listina.zep
Type of document: Founding Document (Memorandum of Association/Founder´s Deed/ Founding Agreement/ Articles of Association/ Notary Statement related to the foundation /any other document regulating the foundation), full powers conferred for the purpose of concluding the Founding Document
  (Delivered: 10/22/2014)
zápis rozhodnuti jediného spoločníka.zep
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 10/22/2014)
Spoločenská zmluva alebo zakladateľská listina
Type of document: Founding Document (Memorandum of Association/Founder´s Deed/ Founding Agreement/ Articles of Association/ Notary Statement related to the foundation /any other document regulating the foundation), full powers conferred for the purpose of concluding the Founding Document
  (Delivered: 09/02/2009)
Listina, ktorou sa preukazuje podnikateľské oprávnenie na vykonávanie činnosti, ktorá sa má do obchodného registra zapísať ako predmet podnikania
Type of document: Document confirming the authorization to conduct business
  (Delivered: 09/02/2009)
Písomné vyhlásenie správcu vkladu podľa osobitného zákona, 2)
Type of document: Declaration made by trustee of an account
  (Delivered: 09/02/2009)
podpisový vzor konatela
Type of document: Document confirming the appointment/termination of the function, Signature templates
  (Delivered: 09/02/2009)
Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 1
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 07/02/2015)
Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 2
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 07/03/2015)
Zápis rozhodnutí JS.zep
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 02/12/2016)
Zakladateľská listina_úplné znenie.zep
Type of document: Full wording of the Founding Document as amended
  (Delivered: 02/12/2016)
Osvedčenie o živnostenskom oprávnení.zep
Type of document: Document confirming the authorization to conduct business
  (Delivered: 02/12/2016)
Písomné plnomocenstvo podľa § 5 ods. 3 zákona,ak návrh podáva osoba splnomocnená navrhovateľom.zep
Type of document: Other document
  (Delivered: 02/12/2016)
Zápis rozhodnutia.zep
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 09/16/2015)
Osvedčenie.zep
Type of document: Document confirming the authorization to conduct business
  (Delivered: 09/16/2015)
Písomné plnomocenstvo podľa § 5 ods. 3 zákona,ak návrh podáva osoba splnomocnená navrhovateľom.zep
Type of document: Other document
  (Delivered: 09/16/2015)
Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 04/09/2016)
Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 04/10/2016)
Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 06/10/2017)
Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 06/10/2017)
Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 06/10/2017)
Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 06/10/2017)
Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 06/10/2017)
Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 06/10/2017)
Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 06/11/2017)
Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 06/11/2017)
Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 04/13/2018)
Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 04/13/2018)
Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 1
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 06/14/2019)
Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 2
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 06/14/2019)
Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 1
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 04/03/2020)
Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 2
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 04/03/2020)
Rozhodnutie jediného spoločníka.zep
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 05/07/2020)
Súhlas s ustanovením do funkcie konateľa.zep
Type of document: Document confirming the appointment/termination of the function, Signature templates
  (Delivered: 05/07/2020)
Zakladateľská listina - úplné znenie.zep
Type of document: Full wording of the Founding Document as amended
  (Delivered: 05/07/2020)
Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 04/05/2021)
Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 04/05/2021)
Date of updating data in databases:  10/25/2021

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person