Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Listiny uložené v Zbierke listín Okresného súdu Prešov
Tento zoznam listín má len informatívny charakter a nie je použiteľný na právne úkony !
Kópie zo Zbierky listín si môžete vyžiadať na príslušnom súde, ale aj cez Ústredný portál verejných služieb ľuďom.

Oddiel:  Sa Vložka číslo:  10491/P-Zbl

Obchodné meno: 
KÚPELE VYŠNÉ RUŽBACHY, a.s.
 
Sídlo: 
48
Vyšné Ružbachy 065 02
 
IČO: 
31 714 501
 
Právna forma: 
Akciová spoločnosť
 
Deň zápisu: 
01.10.1995
 
Uložené listiny: 
not. záp. N 49/2006 + úplné znenie stanov
  (Dátum doručenia: 03.05.2006)
rozhodnutie KÚ pre cestnú dopravu
  (Dátum doručenia: 03.05.2006)
čestné vyhlásenie predstavenstva
  (Dátum doručenia: 03.05.2006)
not. záp. N 83/2007 + úplné znenie stanov
  (Dátum doručenia: 16.03.2007)
účt. záv. 2005 + výr. správa + audit.
  (Dátum doručenia: 16.03.2007)
živnost. list
  (Dátum doručenia: 18.06.2007)
zápisnica z predst.
  (Dátum doručenia: 12.07.2007)
podpisový vzor - M. Lehký
  (Dátum doručenia: 12.07.2007)
Not. záp. N 40/08
  (Dátum doručenia: 03.03.2008)
Správa audítora
  (Dátum doručenia: 03.03.2008)
Účt. záv. 2006
  (Dátum doručenia: 03.03.2008)
Výroč. správa 2006
  (Dátum doručenia: 03.03.2008)
účt. záv. 2007 + výr. správa + audit.
  (Dátum doručenia: 20.11.2008)
not. záp. N 179/2009
  (Dátum doručenia: 05.05.2009)
živnost. list
  (Dátum doručenia: 05.05.2009)
úplné znenie stanov
  (Dátum doručenia: 05.05.2009)
podpisové vzory - S. Medveďová, J. Mikluš
  (Dátum doručenia: 05.05.2009)
účt. záv. 2009 + výr. správa
  (Dátum doručenia: 05.11.2010)
kúpna zmluva
  (Dátum doručenia: 27.06.2012)
znalecký posudok č. 27/2011
  (Dátum doručenia: 27.06.2012)
Plnomocenstvo pre práv. zástupcu
  (Dátum doručenia: 24.02.2013)
Zápisnica z VZ s rozhodnutím o poverení predstavenstva zvýšením zákl. imania
  (Dátum doručenia: 24.02.2013)
zápisnica z VZ
  (Dátum doručenia: 04.03.2013)
podpisový vzor - H. Mordehaev
  (Dátum doručenia: 04.03.2013)
Účtovná závierka za rok 2013 - Súvaha
  (Dátum doručenia: 09.05.2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Výkaz ziskov a strát
  (Dátum doručenia: 09.05.2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Oznámenie o schválení 1.pdf
  (Dátum doručenia: 24.12.2014)
Zápisnica z mimoriadneho VZ_KVR.zep
  (Dátum doručenia: 09.01.2014)
Prezenčna listina akcionarov.zep
  (Dátum doručenia: 09.01.2014)
Podpis.vz._predseda
  (Dátum doručenia: 09.01.2014)
Podpis.vz._člen predstavenstva_1
  (Dátum doručenia: 09.01.2014)
Podpis.vz._člen predstavenstva_2
  (Dátum doručenia: 09.01.2014)
účt. záv. 2012 + výr. správa + audit.
  (Dátum doručenia: 27.03.2015)
Výročná správa za rok 2013.pdf
  (Dátum doručenia: 01.07.2015)
Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 23.07.2015)
Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 24.07.2015)
Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 04.09.2015)
Úplné znenie stanov z 8.9.2014
  (Dátum doručenia: 09.10.2014)
Účtovná závierka za rok 2014 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 29.12.2015)
Výročná správa za rok 2014.pdf
  (Dátum doručenia: 29.12.2015)
Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 3
  (Dátum doručenia: 25.03.2016)
Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 26.03.2016)
Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 26.03.2016)
Výročná správa za rok 2015.pdf
  (Dátum doručenia: 19.08.2016)
Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 20.08.2016)
Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 21.08.2016)
Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 3.pdf
  (Dátum doručenia: 11.04.2017)
Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 11.04.2017)
Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 11.04.2017)
Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 09.06.2017)
Účtovná závierka za rok 2016 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
  (Dátum doručenia: 09.06.2017)
Výročná správa za rok 2016.pdf
  (Dátum doručenia: 09.06.2017)
Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 10.06.2017)
Písomné plnomocenstvo podľa § 5 ods. 3 zákona,ak návrh podáva osoba splnomocnená navrhovateľom.zep
  (Dátum doručenia: 14.09.2017)
Zápisnica z valného zhromaždenia.zep
  (Dátum doručenia: 14.09.2017)
podpisový vzor člena predstavenstva .zep
  (Dátum doručenia: 14.09.2017)
Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 18.03.2018)
Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 18.03.2018)
Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 3.pdf
  (Dátum doručenia: 18.03.2018)
Účtovná závierka za rok 2017 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 23.05.2018)
Účtovná závierka za rok 2017 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
  (Dátum doručenia: 09.09.2018)
Výročná správa za rok 2017.pdf
  (Dátum doručenia: 09.09.2018)
Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 3
  (Dátum doručenia: 07.04.2019)
Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 07.04.2019)
Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 07.04.2019)
Výročná správa za rok 2018
  (Dátum doručenia: 17.07.2019)
Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Správa audítora 1
  (Dátum doručenia: 17.07.2019)
Účtovná závierka za rok 2018 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 18.07.2019)
Účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky
  (Dátum doručenia: 03.06.2014)
Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 01.07.2020)
Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 01.07.2020)
Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 3
  (Dátum doručenia: 01.07.2020)
Účtovná závierka za rok 2019 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 01.07.2020)
Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Správa audítora 1
  (Dátum doručenia: 02.07.2020)
Výročná správa za rok 2019
  (Dátum doručenia: 02.07.2020)
Zápisnica z valného zhromaždenia.asice
  (Dátum doručenia: 14.07.2020)
Zoznam prítomných akcionárov.asice
  (Dátum doručenia: 14.07.2020)
podpisový vzor člena predstavenstva.asice
  (Dátum doručenia: 14.07.2020)
podpisový vzor člena predstavenstva.asice
  (Dátum doručenia: 14.07.2020)
Zápisnica z MVZ.asice
  (Dátum doručenia: 15.01.2021)
Podpisový vzor člena predstavenstva.asice
  (Dátum doručenia: 15.01.2021)
Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 20.03.2021)
Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 20.03.2021)
Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 3
  (Dátum doručenia: 20.03.2021)
Notárska zápisnica N 354/2014, NZ 32823/2014, NCRls 33495/2014 z 8.9.2014
  (Dátum doručenia: 09.10.2014)
úplné znenie stanov
  (Dátum doručenia: 03.11.2005)
not. záp. N 169/2005
  (Dátum doručenia: 03.11.2005)
zápisnica DR
  (Dátum doručenia: 03.11.2005)
účt. záv. 2003 + výr. správa + audit.
  (Dátum doručenia: 03.11.2005)
úplné znenie stanov
  (Dátum doručenia: 24.06.2004)
úplné znenie stanov
  (Dátum doručenia: 05.10.2004)
podpisové vzory - V.Šeffer, J.Mikluš, V. Matulíková, D.Killár, J.Sidor
  (Dátum doručenia: 22.10.2004)
úplné znenie stanov
  (Dátum doručenia: 29.06.2005)
not. záp. N 93/2005
  (Dátum doručenia: 29.06.2005)
podpisový vzor - I. Peschl, I. Maroš
  (Dátum doručenia: 29.06.2005)
úplné znenie stanov
  (Dátum doručenia: 30.07.2003)
not.záp. N 206/04
  (Dátum doručenia: 05.10.2004)
zápis z MVZ
  (Dátum doručenia: 09.02.2005)
not.záp. N 141/03
  (Dátum doručenia: 30.07.2003)
znalecký posudok
  (Dátum doručenia: 24.06.2004)
not.záp. N 130/04
  (Dátum doručenia: 24.06.2004)
Zápisnica z valného zhromaždenia.asice
  (Dátum doručenia: 08.08.2021)
Podpisový vzor člena predstavenstva.asice
  (Dátum doručenia: 08.08.2021)
Účtovná závierka za rok 2020 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 22.09.2021)
Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Správa audítora 1
  (Dátum doručenia: 22.09.2021)
Výročná správa za rok 2020
  (Dátum doručenia: 22.09.2021)
Zápisnica z valného zhromaždenia 08.09.2021.asice
  (Dátum doručenia: 20.09.2021)
Súhlas štatutára a podpisový vzor Švec.asice
  (Dátum doručenia: 20.09.2021)
Súhlas štatutára a podpisový vzor Dunaj.asice
  (Dátum doručenia: 20.09.2021)
Čestné vyhlásenie navrhovateľa, ak sa navrhuje zapísať údaj, ktorý nevyplýva z inej prílohy. Podpis navrhovateľa musí byť úradne osvedčený.asice
  (Dátum doručenia: 08.10.2021)
Účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 13.07.2022)
Účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 13.07.2022)
Účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 3
  (Dátum doručenia: 13.07.2022)
Dátum aktualizácie údajov:  18.08.2022

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Naša adresa email
Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

Aktuálne zmeny | Automatizované doplnenie identifikačných údajov | Kontakty na registrové súdy
Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR
Zoznam osôb, ktoré môžu byť vymazané ( §768s OBZ)