Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Listiny uložené v Zbierke listín Okresného súdu Bratislava I
Tento zoznam listín má len informatívny charakter a nie je použiteľný na právne úkony !
Kópie zo Zbierky listín si môžete vyžiadať na príslušnom súde, ale aj cez Ústredný portál verejných služieb ľuďom.

Oddiel:  Sa Vložka číslo:  2804/B-Zbl

Obchodné meno: 
MEDICAL GLASS, a.s.
 
Sídlo: 
Agátová 22
Bratislava 844 03
 
IČO: 
35 819 651
 
Právna forma: 
Akciová spoločnosť
 
Deň zápisu: 
10.09.2001
 
Uložené listiny: 
Správa audítora za rok 2001
  (Dátum doručenia: 02.07.2002)
Vyhodnotenie výsledkov spoločnosti za rok 2001 a plán na rok 2002
  (Dátum doručenia: 02.07.2002)
Notárska zápisnica N 1012/2002, Nz 995/2002
  (Dátum doručenia: 19.12.2002)
Zápisnica z valného zhromaždenia
  (Dátum doručenia: 19.12.2002)
Podpisový vzor - Ing. Stanislav Beňa, Ľubomír Farenzena
  (Dátum doručenia: 19.12.2002)
Zápis zo zasadnutia dozornej rady
  (Dátum doručenia: 19.12.2002)
Správa audítora za rok 2002
  (Dátum doručenia: 24.11.2003)
Výročná správa za rok 2002
  (Dátum doručenia: 24.11.2003)
Účtovná závierka za rok 2003
  (Dátum doručenia: 17.12.2004)
Notárska zápisnica N 221/2005, Nz 42163/2005
  (Dátum doručenia: 11.11.2005)
notárska zápisnica N 1012/2002, Nz 995/2002
  (Dátum doručenia: 11.11.2005)
Notárska zápisnica N 534/2003, Nz 53801/2003
  (Dátum doručenia: 11.11.2005)
zápisnica z valného zhromaždenia z 23.6.2004
  (Dátum doručenia: 11.11.2005)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhormaždenia zo dňa 9.9.2005
  (Dátum doručenia: 11.11.2005)
Výročná správa s výrokom audítora a účtovnou závierkou za rok 2004.
  (Dátum doručenia: 23.06.2005)
Zápisnica z mimoriad. VZ z 14.11.2005
  (Dátum doručenia: 14.12.2005)
Podpisový vzor - Sergio Stevanato
  (Dátum doručenia: 14.12.2005)
Podpisový vzor - Mauro Stocchi
  (Dátum doručenia: 14.12.2005)
Podpisový vzor - Ing. Stanislav Beňa
  (Dátum doručenia: 14.12.2005)
Výročná správa za rok 2006, Účtovná závierka za rok 2006, Správa nezávislého audítora
  (Dátum doručenia: 26.04.2007)
Notárska zápisnica N 440/2006 Nz 27711/2006 NCRls 27749/206
  (Dátum doručenia: 27.07.2008)
Zápisnica zo zasadnutia predstavenstva zo dňa 15.05.2006
  (Dátum doručenia: 27.07.2008)
Výročná správa za rok 2005
  (Dátum doručenia: 27.07.2008)
Súhlas s ustanovením do funkcie - Franco Stevanato zo dňa 13.05.2008
  (Dátum doručenia: 19.05.2008)
Výročná správa za rok 2007
  (Dátum doručenia: 19.05.2008)
Plnomocenstvo zo dňa 28.1.2009
  (Dátum doručenia: 06.03.2009)
Úplné znenie stanov zo dňa 4.2.2009
  (Dátum doručenia: 06.03.2009)
Výročná správa za rok 2008, účtovná závierka a správa nezávislého audítora zo dňa 9.4.2009
  (Dátum doručenia: 07.07.2009)
výročná správa 2010, vyhlásenie
  (Dátum doručenia: 04.05.2011)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 4.11.2010
  (Dátum doručenia: 22.11.2010)
Zápisnica z volieb člena dozornej rady zamestnancami zo dňa 26 - 27 - 28.10.2010
  (Dátum doručenia: 22.11.2010)
Výročná správa za rok 2013, vyhlásenie
  (Dátum doručenia: 09.05.2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky.rtf
  (Dátum doručenia: 09.07.2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Súvaha.pdf
  (Dátum doručenia: 09.07.2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Výkaz ziskov a strát.pdf
  (Dátum doručenia: 10.07.2014)
Výročná správa za rok 2013 - časť 3.pdf
  (Dátum doručenia: 28.07.2014)
Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Správa audítora.pdf
  (Dátum doručenia: 29.07.2014)
Výročná správa za rok 2013 - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 29.07.2014)
Výročná správa za rok 2013 - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 29.07.2014)
Výročná správa za rok 2013 - časť 4.pdf
  (Dátum doručenia: 29.07.2014)
Výročná správa za rok 2013 - časť 5.pdf
  (Dátum doručenia: 29.07.2014)
Výročná správa za rok 2009
  (Dátum doručenia: 07.05.2010)
Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 1.rtf
  (Dátum doručenia: 17.04.2015)
Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 17.04.2015)
Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 1.rtf
  (Dátum doručenia: 17.04.2015)
Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 17.04.2015)
Vyhlásenie predstavenstva spoločnosti zo dňa 27.05.2015
  (Dátum doručenia: 01.06.2015)
účtovná závierka za rok 2012, výročná správa spoločnosti za rok 2012, správa aduítora
  (Dátum doručenia: 30.05.2013)
Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 1.rtf
  (Dátum doručenia: 19.06.2015)
Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 21.06.2015)
Účtovná závierka za rok 2014 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 30.06.2015)
Výročná správa za rok 2014 - časť 4.pdf
  (Dátum doručenia: 01.07.2015)
Výročná správa za rok 2014 - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 01.07.2015)
Výročná správa za rok 2014 - časť 3.pdf
  (Dátum doručenia: 01.07.2015)
Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 01.07.2015)
Výročná správa za rok 2014 - časť 5.pdf
  (Dátum doručenia: 02.07.2015)
Výročná správa za rok 2011
  (Dátum doručenia: 14.10.2015)
Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 11.05.2016)
Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.rtf
  (Dátum doručenia: 20.05.2016)
vyhlásenie
  (Dátum doručenia: 04.07.2016)
Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Správa audítora 2.pdf
  (Dátum doručenia: 24.07.2016)
Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 20.08.2016)
Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Správa audítora 1 - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 20.08.2016)
Výročná správa za rok 2015 - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 20.08.2016)
Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Správa audítora 1 - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 20.08.2016)
Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 03.06.2017)
Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 03.06.2017)
vyhlásenie predstavenstva
  (Dátum doručenia: 03.07.2017)
Výročná správa za rok 2016 - časť 5.pdf
  (Dátum doručenia: 08.08.2017)
Výročná správa za rok 2016 - časť 3.pdf
  (Dátum doručenia: 08.08.2017)
Výročná správa za rok 2016 - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 08.08.2017)
Účtovná závierka za rok 2016 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
  (Dátum doručenia: 09.08.2017)
Výročná správa za rok 2016.pdf
  (Dátum doručenia: 10.08.2017)
Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 01.06.2018)
Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 01.06.2018)
Účtovná závierka za rok 2017 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
  (Dátum doručenia: 15.09.2018)
Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 15.09.2018)
Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 15.09.2018)
Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 11.06.2019)
Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 11.06.2019)
Plnomocenstvo.asice
  (Dátum doručenia: 31.07.2019)
Vyhlásenie o schválení UZ.asice
  (Dátum doručenia: 31.07.2019)
Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 10.08.2019)
Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 10.08.2019)
Účtovná závierka za rok 2018 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 10.08.2019)
Výročná správa za rok 2014 - časť 1.doc
  (Dátum doručenia: 01.07.2015)
Výročná správa za rok 2014 - časť 6.doc
  (Dátum doručenia: 02.07.2015)
Výročná správa za rok 2015 - časť 2.doc
  (Dátum doručenia: 19.08.2016)
Výročná správa za rok 2015 - časť 5.doc
  (Dátum doručenia: 20.08.2016)
Výročná správa za rok 2015 - časť 4.doc
  (Dátum doručenia: 20.08.2016)
Výročná správa za rok 2015 - časť 3.doc
  (Dátum doručenia: 20.08.2016)
Výročná správa za rok 2016 - časť 2.doc
  (Dátum doručenia: 08.08.2017)
Výročná správa za rok 2016 - časť 4.doc
  (Dátum doručenia: 08.08.2017)
Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Správa audítora 1.doc
  (Dátum doručenia: 10.08.2017)
Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 30.06.2020)
Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 30.06.2020)
Účtovná závierka za rok 2019 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 30.06.2020)
Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Správa audítora 1
  (Dátum doručenia: 16.07.2020)
Výročná správa za rok 2019 - časť 1
  (Dátum doručenia: 16.07.2020)
Výročná správa za rok 2019 - časť 2
  (Dátum doručenia: 16.07.2020)
Výročná správa za rok 2019 - časť 4
  (Dátum doručenia: 16.07.2020)
Výročná správa za rok 2019 - časť 3
  (Dátum doručenia: 16.07.2020)
Plnomocenstvo na zastupovanie.asice
  (Dátum doručenia: 12.08.2020)
Vyhlásenie - schválenie UZ 2019.asice
  (Dátum doručenia: 12.08.2020)
Súhlas - Franco Stevanato.asice
  (Dátum doručenia: 12.08.2020)
Súhlas - Sergio Stevanato.asice
  (Dátum doručenia: 12.08.2020)
Súhlas - Preti.asice
  (Dátum doručenia: 12.08.2020)
Súhlas - Marco Stevanato.asice
  (Dátum doručenia: 12.08.2020)
Súhlas - Hora.asice
  (Dátum doručenia: 12.08.2020)
Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 26.06.2021)
Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 26.06.2021)
Plnomocenstvo.asice
  (Dátum doručenia: 13.08.2021)
Vyhlásenie - schválenie UZ.asice
  (Dátum doručenia: 13.08.2021)
Súhlas a podpisový vzor.asice
  (Dátum doručenia: 13.08.2021)
Účtovná závierka za rok 2020 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 01.09.2021)
Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 01.09.2021)
Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 02.09.2021)
Dátum aktualizácie údajov:  23.09.2021

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Naša adresa email
Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

Aktuálne zmeny | Oprava údajov štatutárov | Kontakty na registrové súdy
Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR
Zoznam osôb, ktoré môžu byť vymazané ( §768s OBZ)