Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Listiny uložené v Zbierke listín Okresného súdu Bratislava I
Tento zoznam listín má len informatívny charakter a nie je použiteľný na právne úkony !
Kópie zo Zbierky listín si môžete vyžiadať na príslušnom súde, ale aj cez Ústredný portál verejných služieb ľuďom.

Oddiel:  Sro Vložka číslo:  104435/B-Zbl

Obchodné meno: 
CASTIS invest, s.r.o.
 
Sídlo: 
Družstevná 2
Bratislava 831 04
 
IČO: 
35 969 245
 
Právna forma: 
Spoločnosť s ručením obmedzeným
 
Deň zápisu: 
16.12.2005
 
Deň výmazu: 
22.09.2015
 
Uložené listiny: 
Notárska zápisnica N 504/2005, Nz 52913/2005, NCR1s 52253/2005
  (Dátum doručenia: 13.12.2005)
Notárska zápisnica N 504/2005, Nz 52913/2005, NCR1s 52253/2005
  (Dátum doručenia: 13.12.2005)
Rozhodnutie dozornej rady o voľbe členov predstavenstva z 8.11.2005
  (Dátum doručenia: 13.12.2005)
Notárska zápisnica N 146/2008, Nz 23079/2008, NCRls 22838/2008 zodňa 30.05.2008, zmluva o zlúčení medzi CASTIS invest, a.s. a SKP GLOBAL, s.r.o.
  (Dátum doručenia: 09.07.2008)
Notárska zápisnica N 147/2008, Nz 23080/2008, NCRls 22829/208 zo dňa 30.05.2008, zmluva o zlúčení medzi CASTIS invest, a.s. a SKP GLOBAL, s.r.o.
  (Dátum doručenia: 09.07.2008)
Notárska zápisnica N 145/2008, Nz 23078/2008, NCRls 22834/2008 zo dňa 30.05.2008, zmluva o zlúčení
  (Dátum doručenia: 09.07.2008)
Zápisnica zo dňa 21.05.2010
  (Dátum doručenia: 29.06.2010)
Zápisnica zo dňa 27.05.2010
  (Dátum doručenia: 29.06.2010)
Zápisnica z rokovania dozornej rady z 31.5.2009
  (Dátum doručenia: 29.06.2009)
Zápisnica z priebehu rokovania dozornej rady z 9.5.2007
  (Dátum doručenia: 21.05.2007)
Zápisnica z priebehu rokovania dozornej rady z 25.3.2008 o 9:00 hod.
  (Dátum doručenia: 27.03.2008)
Zápisnica z priebehu rokovania dozornej rady z 25.3.2008 o 10:00 hod.
  (Dátum doručenia: 27.03.2008)
Notárska zápisnica N 65/2010, Nz 9764/2010, NCRls 9926/2010 z 22.3.2010, stanovy
  (Dátum doručenia: 12.04.2010)
Rozhodnutie z 16.12.2008
  (Dátum doručenia: 23.12.2008)
Rozhodnutie dozornej rady z 29.5.2015
  (Dátum doručenia: 01.06.2015)
Notárska zápisnica N 663/2015, Nz 29918/2015, NCRls 30624/2015 z 31.8.2015
  (Dátum doručenia: 14.09.2015)
Notárska zápisnica N 665/2015, Nz 29920/2015, NCRls 30626/2015 z 31.8.2015, zmluva o zlúčení
  (Dátum doručenia: 14.09.2015)
Notárska zápisnica N 1367/2015, Nz 18792/2015, NCRls 19211/2015 z 1.6.2015
  (Dátum doručenia: 01.06.2015)
Notárska zápisnica N 146/2008, Nz 23079/2008, NCRls 22838/2008 zodňa 30.05.2008, zmluva o zlúčení medzi CASTIS invest, a.s. a SKP GLOBAL, s.r.o.
  (Dátum doručenia: 09.07.2008)
Notárska zápisnica N 147/2008, Nz 23080/2008, NCRls 22829/208 zo dňa 30.05.2008, zmluva o zlúčení medzi CASTIS invest, a.s. a SKP GLOBAL, s.r.o.
  (Dátum doručenia: 09.07.2008)
Notárska zápisnica N 145/2008, Nz 23078/2008, NCRls 22834/2008 zo dňa 30.05.2008, zmluva o zlúčení
  (Dátum doručenia: 09.07.2008)
Zápisnica zo dňa 21.05.2010
  (Dátum doručenia: 29.06.2010)
Zápisnica zo dňa 27.05.2010
  (Dátum doručenia: 29.06.2010)
Zápisnica z rokovania dozornej rady z 31.5.2009
  (Dátum doručenia: 29.06.2009)
Rozhodnutie dozornej rady o voľbe členov predstavenstva z 8.11.2005
  (Dátum doručenia: 13.12.2005)
Zápisnica o priebehu rokovania dozornej rady z 16.10.2006
  (Dátum doručenia: 19.10.2006)
Notárska zápisnica N 251/2006, Nz 40541/2006, NCR1s 40360/2006 z 16.10.2006
  (Dátum doručenia: 19.10.2006)
Zápisnica z priebehu rokovania dozornej rady z 9.5.2007
  (Dátum doručenia: 21.05.2007)
Zápisnica z priebehu rokovania dozornej rady z 25.3.2008 o 9:00 hod.
  (Dátum doručenia: 27.03.2008)
Zápisnica z priebehu rokovania dozornej rady z 25.3.2008 o 10:00 hod.
  (Dátum doručenia: 27.03.2008)
Notárska zápisnica N 65/2010, Nz 9764/2010, NCRls 9926/2010 z 22.3.2010, stanovy
  (Dátum doručenia: 12.04.2010)
Rozhodnutie z 16.12.2008
  (Dátum doručenia: 23.12.2008)
Zápisnica o priebehu rokovania dozornej rady z 16.10.2006
  (Dátum doručenia: 19.10.2006)
Notárska zápisnica N 251/2006, Nz 40541/2006, NCR1s 40360/2006 z 16.10.2006
  (Dátum doručenia: 19.10.2006)
Úplné znenie stanov z 17.10.2006
  (Dátum doručenia: 19.10.2006)
Stanovy z 25.3.2008
  (Dátum doručenia: 27.03.2008)
Úplné znenie stanov z 17.10.2006
  (Dátum doručenia: 19.10.2006)
Stanovy z 10.5.2007
  (Dátum doručenia: 21.05.2007)
Úplné znenie zakladateľskej listiny z 29.5.2015
  (Dátum doručenia: 01.06.2015)
Stanovy z 25.3.2008
  (Dátum doručenia: 27.03.2008)
Stanovy z 10.5.2007
  (Dátum doručenia: 21.05.2007)
Podpisové vzory - Ing. Sven Harman, Ing. Eva Petríková
  (Dátum doručenia: 21.05.2007)
Podpisový vzor - Patrik Anina
  (Dátum doručenia: 13.12.2005)
Podpisový vzor - Ing. Peter Lacko
  (Dátum doručenia: 13.12.2005)
Podpisový vzor - Ing. Peter Szivós
  (Dátum doručenia: 13.12.2005)
Podpisový vzor - Ing. Bohuš Kaliarik
  (Dátum doručenia: 19.10.2006)
Podpisové vzory - Ing. Sven Harman, Ing. Eva Petríková
  (Dátum doručenia: 21.05.2007)
Podpisový vzor - Ing. Bohuš Kaliarik
  (Dátum doručenia: 19.10.2006)
Podpisový vzor - Patrik Anina
  (Dátum doručenia: 13.12.2005)
Podpisový vzor - Ing. Peter Lacko
  (Dátum doručenia: 13.12.2005)
Podpisový vzor - Ing. Peter Szivós
  (Dátum doručenia: 13.12.2005)
podpisový vzor predsedu predstavenstva - Ing. Peter Szivós
  (Dátum doručenia: 20.12.2005)
podpisový vzor člena predstavenstva - Ing. Peter Lacko
  (Dátum doručenia: 20.12.2005)
podpisový vzor člena predstavenstva- Patrik Anina
  (Dátum doručenia: 20.12.2005)
podpisový vzor predsedu predstavenstva - Ing. Peter Szivós
  (Dátum doručenia: 20.12.2005)
podpisový vzor člena predstavenstva - Ing. Peter Lacko
  (Dátum doručenia: 20.12.2005)
podpisový vzor člena predstavenstva- Patrik Anina
  (Dátum doručenia: 20.12.2005)
Účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky.pdf
  (Dátum doručenia: 07.06.2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Súvaha.pdf
  (Dátum doručenia: 07.06.2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Výkaz ziskov a strát.pdf
  (Dátum doručenia: 08.06.2014)
Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Správa audítora.pdf
  (Dátum doručenia: 03.08.2014)
Výročná správa za rok 2005
  (Dátum doručenia: 04.08.2006)
zápisnica z VZ zo dňa 16.7.2007 a prezenčná listina
  (Dátum doručenia: 18.07.2007)
plnomoctenstvo pre Adrianu Jakubcovú
  (Dátum doručenia: 18.07.2007)
výročná správa spoločnosti za rok 2006,Účtovná závierka za rok 2006
  (Dátum doručenia: 18.07.2007)
zápisnica z DR zo dňa 16.7.2007
  (Dátum doručenia: 18.07.2007)
Účtovná závierka za rok 2011, správa audítora
  (Dátum doručenia: 22.06.2012)
Výročná správa za rok 2011
  (Dátum doručenia: 22.06.2012)
ápisnica z valného zhromaždenia z 22.5.2012
  (Dátum doručenia: 22.06.2012)
zápisnica z valného zhromaždenia 13.6.2013 - 2x
  (Dátum doručenia: 11.07.2013)
výročná správa 2012 - 2x
  (Dátum doručenia: 11.07.2013)
účtovná závierka 2012, správa nezávislého audítora - 2x
  (Dátum doručenia: 11.07.2013)
účtovná závierka 2012 - 2x
  (Dátum doručenia: 11.07.2013)
Výročná správa za rok 2005
  (Dátum doručenia: 04.08.2006)
zápisnica z VZ zo dňa 16.7.2007 a prezenčná listina
  (Dátum doručenia: 18.07.2007)
plnomoctenstvo pre Adrianu Jakubcovú
  (Dátum doručenia: 18.07.2007)
výročná správa spoločnosti za rok 2006,Účtovná závierka za rok 2006
  (Dátum doručenia: 18.07.2007)
zápisnica z DR zo dňa 16.7.2007
  (Dátum doručenia: 18.07.2007)
účtovná závierka za rok 2007, výročná správa za rok 2007, správa nezávislého audítora zo dňa 03.06.2008
  (Dátum doručenia: 27.06.2008)
Výročná správa za rok 2007
  (Dátum doručenia: 09.07.2008)
Súvaha a výkaz za rok 2008
  (Dátum doručenia: 09.07.2008)
Výročná správa za rok 2008, účtovná závierka za rok 2008, zápisnica z valného zhromaždenia
  (Dátum doručenia: 29.06.2009)
Výročná správa 2009
  (Dátum doručenia: 29.06.2010)
Účtovná závierka za rok 2010, správa audítora ( 2x )
  (Dátum doručenia: 07.06.2011)
Výročná správa za rok 2010 ( 2x )
  (Dátum doručenia: 07.06.2011)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 6.5.2011, listina prítomných
  (Dátum doručenia: 07.06.2011)
účtovná závierka za rok 2007, výročná správa za rok 2007, správa nezávislého audítora zo dňa 03.06.2008
  (Dátum doručenia: 27.06.2008)
Výročná správa za rok 2007
  (Dátum doručenia: 09.07.2008)
Súvaha a výkaz za rok 2008
  (Dátum doručenia: 09.07.2008)
Účtovná závierka za rok 2010, správa audítora ( 2x )
  (Dátum doručenia: 07.06.2011)
Výročná správa za rok 2010 ( 2x )
  (Dátum doručenia: 07.06.2011)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 6.5.2011, listina prítomných
  (Dátum doručenia: 07.06.2011)
Výročná správa za rok 2008, účtovná závierka za rok 2008, zápisnica z valného zhromaždenia
  (Dátum doručenia: 29.06.2009)
Výročná správa 2009
  (Dátum doručenia: 29.06.2010)
Účtovná závierka za rok 2011, správa audítora
  (Dátum doručenia: 22.06.2012)
Výročná správa za rok 2011
  (Dátum doručenia: 22.06.2012)
ápisnica z valného zhromaždenia z 22.5.2012
  (Dátum doručenia: 22.06.2012)
Účtovná závierka k 31.8.2015
  (Dátum doručenia: 14.12.2015)
Účtovná závierka k 31.8.2015
  (Dátum doručenia: 17.05.2016)
poznámky k účtovnej závierke 2014
  (Dátum doručenia: 24.07.2015)
účtovná závierka 2014
  (Dátum doručenia: 24.07.2015)
Sprievodný formulár RÚZ 2014
  (Dátum doručenia: 26.08.2015)
zápisnica z valného zhromaždenia 13.6.2013 - 2x
  (Dátum doručenia: 11.07.2013)
výročná správa 2012 - 2x
  (Dátum doručenia: 11.07.2013)
účtovná závierka 2012, správa nezávislého audítora - 2x
  (Dátum doručenia: 11.07.2013)
účtovná závierka 2012 - 2x
  (Dátum doručenia: 11.07.2013)
Účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky.pdf
  (Dátum doručenia: 07.06.2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Súvaha.pdf
  (Dátum doručenia: 07.06.2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Výkaz ziskov a strát.pdf
  (Dátum doručenia: 08.06.2014)
Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Správa audítora.pdf
  (Dátum doručenia: 03.08.2014)
Znalecký posudok č. 55/2015
  (Dátum doručenia: 01.06.2015)
Návrh zmluvy o zlúčení medzi SKP GLOBAL, s.r.o., so sídlom Družstevná 2, Bratislava /zanikajúca spoločnosť/ a CASTIS invest, a.s., so sídlom Družstevná 2, Bratislava /nástupnícka spolopčnosť/
  (Dátum doručenia: 02.06.2008)
Návrh zmluvy o zlúčení medzi SKP GLOBAL, s.r.o., so sídlom Družstevná 2, Bratislava /zanikajúca spoločnosť/ a CASTIS invest, a.s., so sídlom Družstevná 2, Bratislava /nástupnícka spolopčnosť/
  (Dátum doručenia: 02.06.2008)
plná moc 11.1.2012
  (Dátum doručenia: 11.07.2013)
Plná moc
  (Dátum doručenia: 22.06.2012)
Plna moc- Adriana - Jakubcovaá zo dňa 08.03.2010
  (Dátum doručenia: 29.06.2010)
Vyhlásenie správcu vkladov z 8.11.2005
  (Dátum doručenia: 13.12.2005)
Plná moc pre Adrianu Jakubcovú
  (Dátum doručenia: 07.06.2011)
Splnomocnenie
  (Dátum doručenia: 29.06.2009)
plná moc 11.1.2012
  (Dátum doručenia: 11.07.2013)
Plná moc
  (Dátum doručenia: 22.06.2012)
Plna moc- Adriana - Jakubcovaá zo dňa 08.03.2010
  (Dátum doručenia: 29.06.2010)
Vyhlásenie správcu vkladov z 8.11.2005
  (Dátum doručenia: 13.12.2005)
Splnomocnenie
  (Dátum doručenia: 29.06.2009)
Plná moc pre Adrianu Jakubcovú
  (Dátum doručenia: 07.06.2011)
Živnostenské listy z 23.3.2010
  (Dátum doručenia: 12.04.2010)
Živnostenský list č. OŽP-A/2005/49016-2/CR1 z 6.12.2005
  (Dátum doručenia: 13.12.2005)
Živnostenské listy z 23.3.2010
  (Dátum doručenia: 12.04.2010)
Živnostenský list č. OŽP-A/2005/49016-2/CR1 z 6.12.2005
  (Dátum doručenia: 13.12.2005)
návrh zmluvy o zlúčení
  (Dátum doručenia: 15.07.2015)
Dátum aktualizácie údajov:  30.11.2022

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Naša adresa email
Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

Aktuálne zmeny | Automatizované doplnenie identifikačných údajov | Kontakty na registrové súdy
Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR
Zoznam osôb, ktoré môžu byť vymazané ( §768s OBZ)