Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Listiny uložené v Zbierke listín Okresného súdu Prešov
Tento zoznam listín má len informatívny charakter a nie je použiteľný na právne úkony !
Kópie zo Zbierky listín si môžete vyžiadať na príslušnom súde, ale aj cez Ústredný portál verejných služieb ľuďom.

Oddiel:  Sro Vložka číslo:  31777/P-Zbl

Obchodné meno: 
AGREL s.r.o.
 
Sídlo: 
Strojnícka 14
Prešov 080 06
 
IČO: 
36 335 151
 
Právna forma: 
Spoločnosť s ručením obmedzeným
 
Deň zápisu: 
01.05.2004
 
Uložené listiny: 
Spoločenská zmluva
  (Dátum doručenia: 29.04.2004)
Zápisnica z valného zhromaždenia
  (Dátum doručenia: 10.03.2006)
Dodatok k spol. zmluve
  (Dátum doručenia: 10.03.2006)
Zmluva o prevode obchodného podielu
  (Dátum doručenia: 10.03.2006)
Zmluva o prevode obchodného podielu
  (Dátum doručenia: 10.03.2006)
Súhlas s menovaním a podpisový vzor - Jaroslaw Witkowski
  (Dátum doručenia: 10.03.2006)
Úplné znenie spol. zmluvy
  (Dátum doručenia: 10.03.2006)
Účtovná závierka za rok 2006
  (Dátum doručenia: 02.04.2007)
Zápisnica z MVZ
  (Dátum doručenia: 18.06.2008)
Dodatok
  (Dátum doručenia: 18.06.2008)
Úplné znenie zakl.listiny
  (Dátum doručenia: 18.06.2008)
Účtovná závierka za rok 2007
  (Dátum doručenia: 01.04.2008)
Účtovná závierka za r. 2008
  (Dátum doručenia: 02.04.2009)
Rozhodnutie konateľa o premene
  (Dátum doručenia: 13.02.2009)
ÚZ zakladateľskej listiny
  (Dátum doručenia: 13.02.2009)
Zápisnica z MVZ, prez. listina
  (Dátum doručenia: 05.10.2009)
Dodatok k zakladateľskej listine
  (Dátum doručenia: 05.10.2009)
Súhlas s menovaním za konateľa, podpisový vzor konateľky - Silvia Hajmachová
  (Dátum doručenia: 05.10.2009)
Úplné znenie Zakladateľskej listiny
  (Dátum doručenia: 05.10.2009)
Účtovná závierka za rok 2009
  (Dátum doručenia: 29.07.2010)
Zápisnica z MVZ
  (Dátum doručenia: 23.05.2011)
Osvedčenie o živ. oprávnení
  (Dátum doručenia: 23.05.2011)
Dodatok k Spoločenskej zmluve
  (Dátum doručenia: 23.05.2011)
Úplné znenie Spoločenskej zmluvy
  (Dátum doručenia: 23.05.2011)
Zápisnica z MVZ
  (Dátum doručenia: 29.07.2011)
Dodatok k spoločenskej zmluve
  (Dátum doručenia: 29.07.2011)
Účtovná závierka za rok 2010
  (Dátum doručenia: 25.07.2011)
Účtovná závierka za rok 2011
  (Dátum doručenia: 02.04.2012)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia
  (Dátum doručenia: 11.10.2012)
Dodatok k spoločenskej zmluve
  (Dátum doručenia: 11.10.2012)
Úplné znenie spoločenskej zmluvy
  (Dátum doručenia: 11.10.2012)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia
  (Dátum doručenia: 30.10.2012)
Úplné znenie spoločenskej zmluvy
  (Dátum doručenia: 30.10.2012)
Podpisový vzor - Ing. Dušan Veliký
  (Dátum doručenia: 30.10.2012)
Zápisnica z MVZ
  (Dátum doručenia: 28.08.2012)
Zápisnica z MVZ
  (Dátum doručenia: 18.07.2012)
Súhlas s menovaním a podpisový vzor konateľa - MUDr. karol Galla
  (Dátum doručenia: 18.07.2012)
Dodatok k SZ
  (Dátum doručenia: 18.07.2012)
Zmena SZ v jej úplnom znení
  (Dátum doručenia: 18.07.2012)
Účtovná závierka za rok 2013 - Výkaz ziskov a strát.pdf
  (Dátum doručenia: 31.07.2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Súvaha.pdf
  (Dátum doručenia: 01.08.2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky.pdf
  (Dátum doručenia: 03.08.2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 07.10.2014)
Výkaz zisko a strát 2012
  (Dátum doručenia: 19.12.2013)
Zápisnica z VZ
  (Dátum doručenia: 18.12.2013)
Súvaha k 31.12.2012
  (Dátum doručenia: 18.12.2013)
Záverečná audítorská správa o o verení ročnej účtovnej závierky k 31.12.2012
  (Dátum doručenia: 18.12.2013)
Účtovná závierka za obdobie 01.01.2014 - 31.08.pdf
  (Dátum doručenia: 05.12.2014)
Účtovná závierka za obdobie 01.01.2014 - 31.08
  (Dátum doručenia: 05.12.2014)
Účtovná závierka za obdobie 01.01.2014 - 31.08.pdf
  (Dátum doručenia: 05.12.2014)
Účtovná závierka za obdobie 01.01.2014 - 31.08.pdf
  (Dátum doručenia: 15.01.2015)
Účtovná závierka za obdobie 01.01.2014 - 31.08.pdf
  (Dátum doručenia: 15.01.2015)
Účtovná závierka za obdobie 01.01.2014 - 31.08
  (Dátum doručenia: 15.01.2015)
Účtovná závierka za obdobie 01.01.2014 - 31.08.pdf
  (Dátum doručenia: 09.06.2015)
Zápisnica z MVZ
  (Dátum doručenia: 19.08.2014)
Zapisnica zo zasadnutia valneho zhromazdenia spolocnosti AGREL s.r.o.
  (Dátum doručenia: 18.06.2015)
Účtovná závierka za obdobie 01.09.2014 - 31.08.pdf
  (Dátum doručenia: 01.12.2015)
Účtovná závierka za obdobie 01.09.2014 - 31.08
  (Dátum doručenia: 01.12.2015)
2015 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 20.01.2016)
výkaz zisko a strát r.2012
  (Dátum doručenia: 13.10.2016)
Účtovná závierka za obdobie 09/2015 - 08/2016 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 02.12.2016)
Písomné plnomocenstvo podľa § 5 ods. 3 zákona,ak návrh podáva osoba splnomocnená navrhovateľom.zep
  (Dátum doručenia: 18.11.2016)
Zapisnica zo zasadnutia valneho zhromazdenia spolocnosti.zep
  (Dátum doručenia: 18.11.2016)
Prezencna listina spolocnikov zo zasadnutia valneho zhromazdenia spolocnosti.zep
  (Dátum doručenia: 18.11.2016)
Osvedcenie o zivnostenskom opravneni.zep
  (Dátum doručenia: 18.11.2016)
Uplne znenie spolocenskej zmluvy AGREL s.r.o..zep
  (Dátum doručenia: 18.11.2016)
Účtovná závierka za obdobie 09/2015 - 08/2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 01.09.2017)
Zmluva o zriadení záložného práva
  (Dátum doručenia: 19.08.2014)
Účtovná závierka za obdobie 09/2016 - 08/2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 30.11.2017)
Účtovná závierka za obdobie 09/2016 - 08/2017 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 01.12.2017)
Účtovná závierka za obdobie 09/2015 - 08/2016 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
  (Dátum doručenia: 06.02.2018)
Účtovná závierka za obdobie 09/2016 - 08/2017 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
  (Dátum doručenia: 06.02.2018)
Písomné plnomocenstvo podľa § 5 ods. 3 zákona, ak návrh podáva osoba splnomocnená navrhovateľom.zep
  (Dátum doručenia: 01.10.2018)
Zapisnica zo zasadnutia valneho zhromazdenia spolocnosti.zep
  (Dátum doručenia: 01.10.2018)
Prezencna listina spolocnikov zo zasadnutia valneho zhromazdeni.zep
  (Dátum doručenia: 01.10.2018)
Podpisovy vzor.zep
  (Dátum doručenia: 01.10.2018)
Účtovná závierka za obdobie 09/2017 - 08/2018 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 01.12.2018)
Účtovná závierka za obdobie 09/2017 - 08/2018 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 01.12.2018)
Prezencna listina spolocnikov zo zasadnutia valneho zhromazdenia spolocnosti.zep
  (Dátum doručenia: 06.02.2019)
Zapisnica zo zasadnutia valneho zhromazdenia spolocnosti.zep
  (Dátum doručenia: 06.02.2019)
Písomné plnomocenstvo podľa § 5 ods. 3 zákona, ak návrh podáva osoba splnomocnená navrhovateľom.zep
  (Dátum doručenia: 06.02.2019)
Schválená účtovná závierka za obdobie 09/2017 - 08/2018 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 14.11.2019)
Schválená účtovná závierka za obdobie 09/2017 - 08/2018 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 14.11.2019)
Účtovná závierka za obdobie 09/2018 - 08/2019 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 03.12.2019)
Účtovná závierka za obdobie 09/2018 - 08/2019 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 03.12.2019)
Účtovná závierka za obdobie 09/2019 - 08/2020 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 01.12.2020)
Účtovná závierka za obdobie 09/2019 - 08/2020 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 01.12.2020)
Účtovná závierka za obdobie 09/2020 - 08/2021 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 01.12.2021)
Účtovná závierka za obdobie 09/2020 - 08/2021 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 01.12.2021)
Dodatok k spoloč. zmluve
  (Dátum doručenia: 28.08.2012)
Podpisový vzor Ing. Jiří Marcin
  (Dátum doručenia: 28.08.2012)
Úplné znenie spoloč. zmluvy
  (Dátum doručenia: 28.08.2012)
Vyhlásenie
  (Dátum doručenia: 29.07.2010)
Zápisnia z Vz
  (Dátum doručenia: 29.11.2010)
Podpisový vzor konateľov
  (Dátum doručenia: 16.11.2010)
Úplné znenie spoloč.zmluvy
  (Dátum doručenia: 16.11.2010)
Úplné znenie Spoločenskej zmluvy
  (Dátum doručenia: 29.07.2011)
Dátum aktualizácie údajov:  28.06.2022

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Naša adresa email
Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

Aktuálne zmeny | Automatizované doplnenie identifikačných údajov | Kontakty na registrové súdy
Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR
Zoznam osôb, ktoré môžu byť vymazané ( §768s OBZ)