Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Listiny uložené v Zbierke listín Okresného súdu Bratislava I
Tento zoznam listín má len informatívny charakter a nie je použiteľný na právne úkony !
Kópie zo Zbierky listín si môžete vyžiadať na príslušnom súde, ale aj cez Ústredný portál verejných služieb ľuďom.

Oddiel:  Sa Vložka číslo:  2852/B-Zbl

Obchodné meno: 
Západoslovenská energetika, a.s.
 
Sídlo: 
Čulenova 6
Bratislava 816 47
 
IČO: 
35 823 551
 
Právna forma: 
Akciová spoločnosť
 
Deň zápisu: 
01.11.2001
 
Uložené listiny: 
Notárska zápisnica Nz 269/02 zo dňa 22.4.2002
  (Dátum doručenia: 22.05.2002)
Listina prítomných akcionárov na VZ zo dňa 22.4.2002
  (Dátum doručenia: 22.05.2002)
Podpisový vzor člena dozornej rady - Ing. Štefan Bartošovič
  (Dátum doručenia: 22.05.2002)
Stanovy
  (Dátum doručenia: 22.05.2002)
Notárska zápisnica Nz 658/2002 zo dňa 5.9.2002
  (Dátum doručenia: 09.10.2002)
Podpisový vzor členov predstavenstva - Konrad Kreuzer, Doc. Ing. Peter Baláž, CSc., Doc. Ing. Vladimír Vojtek, Dietrich Max Fey
  (Dátum doručenia: 09.10.2002)
Podpisový vzor členov dozornej rady - Ing. Peter Malík, Ing. Dušan Haruštiak, Ing. Ján Ďurana, Ing. Štefan Bartošovič, Ing. Jozef Urmín, Dr. Walter Hohlefelder
  (Dátum doručenia: 09.10.2002)
Notárska zápisnica N 253/2003, Nz 53193/2003 zo 27.6.2003
  (Dátum doručenia: 18.09.2003)
Podpisový vzor členov dozornej rady - Ing. Dušan Koledzai, József Száraz, Martin Ondko, Ing. Jaroslav Kucbel,
  (Dátum doručenia: 18.09.2003)
Podpisový vzor členov predstavenstva - Dr. Tibor Végh, Ing. Zsolt Nyitrai
  (Dátum doručenia: 18.09.2003)
Podpisový vzor - Prof. Ing. Vladimír Vojtek, PhD.
  (Dátum doručenia: 21.04.2005)
Notárska zápisnica N 438/04, Nz 62289/04
  (Dátum doručenia: 21.04.2005)
Podpisový vzor - Prof. Ing. Vladimír Vojtek, PhD.
  (Dátum doručenia: 06.04.2004)
Konsolidovaná účtovná závierka k 31.12.2003 a správa nezávislého audítora
  (Dátum doručenia: 23.09.2004)
Účtovná závierka k 31.12.2003 a správa nezávislého audítora
  (Dátum doručenia: 23.09.2004)
Výročná správa za rok 2003
  (Dátum doručenia: 23.09.2004)
Podpisový vzor - Prof. Ing. Vladimír Vojtek, PhD.
  (Dátum doručenia: 29.06.2004)
podpisový vzor - Prof. Ing. Vladimír Vojtek, PhD.,
  (Dátum doručenia: 02.09.2004)
Účtovná závierka za rok 2004
  (Dátum doručenia: 28.09.2005)
Účtovná závierka overená audítorom za rok 2004.
  (Dátum doručenia: 20.06.2005)
Konsolidovaná účtovná závierka za rok 2004.
  (Dátum doručenia: 20.06.2005)
Podpisový vzor - Ing. Igor Glosik
  (Dátum doručenia: 19.12.2005)
Podpisový vzor - Prof. Ing. Peter Baláž, PhD.
  (Dátum doručenia: 19.12.2005)
Podpisový vzor - Ing. Peter Vlasatý
  (Dátum doručenia: 19.12.2005)
Notárska zápisnica N 61/2006, NCRls 211681/2006
  (Dátum doručenia: 26.06.2006)
Správa audítora a účtovná závierka za rok 2005
  (Dátum doručenia: 26.06.2006)
Výročná správa za rok 2005
  (Dátum doručenia: 26.06.2006)
Úplné znenie stanov akciovej spoločnosti zo dňa 31.5.2007
  (Dátum doručenia: 26.06.2007)
Výročná správa za rok 2006, účtovná závierka za rok 2006, správa audítora zo dňa 29.3.2007
  (Dátum doručenia: 26.06.2007)
Výročná správa za rok 2007, vyhlásenie
  (Dátum doručenia: 30.06.2008)
Živnostenské listy zo dňa 23.10.2008
  (Dátum doručenia: 10.12.2008)
Vyhlásenie predstavenstva zo dňa 20.08.2009
  (Dátum doručenia: 06.07.2009)
výročná správa 2009
  (Dátum doručenia: 24.06.2010)
úplné znenie stanov 27.5.2010
  (Dátum doručenia: 28.06.2010)
konsolidovaná účtovná závierka 2009, správa nezávislého audítora
  (Dátum doručenia: 24.06.2010)
konsolidovaná výročná správa 2009
  (Dátum doručenia: 24.06.2010)
Písomné vyhlásenie z 26.6.2012
  (Dátum doručenia: 28.06.2012)
Poverenie z 17.1.2011
  (Dátum doručenia: 28.06.2012)
Konsolidovaná účtovná závierka za rok 2011, správa audítora
  (Dátum doručenia: 28.06.2012)
Kosolidovaná výročná správa za rok 2011
  (Dátum doručenia: 28.06.2012)
Výročná správa za rok 2011
  (Dátum doručenia: 28.06.2012)
Rozhodnutie jediného akcionára v NZ zo dňa 21.09.2011+plná moc
  (Dátum doručenia: 21.10.2011)
Úplné znenie stanov ku dňu 21.09.2011
  (Dátum doručenia: 21.10.2011)
Poverenie z 17.1.2011
  (Dátum doručenia: 19.01.2012)
úplné znenie stanov spoločnosti zo dňa 9.7.2007
  (Dátum doručenia: 13.07.2007)
Konsolidovaná účtovná závierka za rok 2012, správa audítora
  (Dátum doručenia: 28.06.2013)
Výročná správa za rok 2012
  (Dátum doručenia: 28.06.2013)
Konsolidovaná výročná správa za rok 2012
  (Dátum doručenia: 28.06.2013)
Úplné znenie stanov a.s. z 30.5.2013
  (Dátum doručenia: 28.06.2013)
Poverenie
  (Dátum doručenia: 28.06.2013)
Konsolidovaná účtovná závierka za rok 2012, vyhlásenie
  (Dátum doručenia: 19.11.2013)
Poverenie
  (Dátum doručenia: 19.11.2013)
Poverenie z 17.1.2011
  (Dátum doručenia: 19.12.2013)
čiastočný výpis notárskej zápisnice N 837/2013 Nz 51066/2013
  (Dátum doručenia: 19.12.2013)
Účtovná závierka za rok 2010, auditorská správa za rok 2010, vyhlásenie,
  (Dátum doručenia: 30.06.2011)
účtovná závierka 2009, správa nezávislého audítora
  (Dátum doručenia: 24.06.2010)
Konsolidovaná výročná správa za rok 2013.pdf
  (Dátum doručenia: 04.07.2014)
Účtovná závierka za rok 2012, správa audítora, písomné vyhlásenie
  (Dátum doručenia: 28.06.2013)
čiastočný výpis notárskej zápisnica N 405/2013, Nz 19897/2013
  (Dátum doručenia: 20.06.2013)
zápisnica o priebehu mimoriadneho valného zhromaždenia
  (Dátum doručenia: 09.07.2013)
Schválená konsolidovaná účtovná závierka za rok 2013 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 22.08.2014)
Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Iný výkaz alebo príloha.pdf
  (Dátum doručenia: 22.08.2014)
Konsolidovaná účtovná závierka za rok 2013 - Oznámenie o schválení 1.pdf
  (Dátum doručenia: 22.08.2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Oznámenie o schválení 1.pdf
  (Dátum doručenia: 22.08.2014)
Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Účtovná závierka.pdf
  (Dátum doručenia: 22.08.2014)
Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 22.08.2014)
Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Správa audítora 2.pdf
  (Dátum doručenia: 22.08.2014)
Notárska zápisnica N 716/2014 zo dňa 7.11.2014
  (Dátum doručenia: 12.11.2014)
Čiastočný výpis notárskej zápisnice N 867/2014, Nz 59725/2014 z 12.12.2014
  (Dátum doručenia: 22.12.2014)
Poverenie z 28.10.2014
  (Dátum doručenia: 22.12.2014)
Úplné znenie stanov z 12.12.2014
  (Dátum doručenia: 22.12.2014)
Zmluva o predaji časti podniku zo dňa 15.12.2014 - Západoslovenská energetika, a.s. a Západoslovenská distribučná, a.s.
  (Dátum doručenia: 19.12.2014)
Poverenie pre Mgr. Luciu Macalákovú
  (Dátum doručenia: 19.12.2014)
Notárska zápisnica N 851/2014, Nz 59091/2014, NCRls 59963/2014 z 16.12.2014
  (Dátum doručenia: 19.12.2014)
vyhlásenie 23.6.2010, poverenie 5.1.2010, 18.2.2008
  (Dátum doručenia: 24.06.2010)
čiastočný výpis notárskej zápisnice 28.6.2010
  (Dátum doručenia: 28.06.2010)
poverenie 5.1.2010, 18.2.2008
  (Dátum doručenia: 28.06.2010)
Notárska zápisnica N 174/2008 Nz 26726/2008 NCRls 26448/2008 zo dňa 29.05.2008
  (Dátum doručenia: 17.07.2008)
Notárska zápisnica N 128/2007, Nz 21405/2007, NCRls 21309/2007 zo dňa 31.5.2007
  (Dátum doručenia: 26.06.2007)
Notárska zápisnica N 127/2007, Nz 21402/2007, NCRls 31304/2007 zo dňa 31.5.2007
  (Dátum doručenia: 26.06.2007)
Zmluva o predaji časti podniku z 13.12.2013
  (Dátum doručenia: 19.12.2013)
Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka.pdf
  (Dátum doručenia: 26.06.2015)
Účtovná závierka za rok 2014 - Iný výkaz alebo príloha.pdf
  (Dátum doručenia: 27.06.2015)
výročná správa 2008, vyhlásenie 14.7.2009, poverenie 18.2.2008
  (Dátum doručenia: 15.07.2009)
Účtovná závierka za rok 2011, správa audítora
  (Dátum doručenia: 28.06.2012)
Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 30.06.2015)
Účtovná závierka za rok 2014 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
  (Dátum doručenia: 30.06.2015)
Schválená konsolidovaná účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka.pdf
  (Dátum doručenia: 30.06.2015)
Schválená konsolidovaná účtovná závierka za rok 2014 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 30.06.2015)
Konsolidovaná účtovná závierka za rok 2014 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
  (Dátum doručenia: 01.07.2015)
Konsolidovaná výročná správa za rok 2014.pdf
  (Dátum doručenia: 01.07.2015)
Výročná správa za rok 2014.pdf
  (Dátum doručenia: 01.07.2015)
Stanovy z 19.12.2011
  (Dátum doručenia: 19.01.2012)
Úplné znenie Stanov zo dňa 21.12.2015
  (Dátum doručenia: 07.01.2016)
Čiastočný výpis notárskej zápisnice N 701/2015 zo dňa 15.12.2015
  (Dátum doručenia: 07.01.2016)
Osvedčenie o živnostenskom oprávnení z 2.3.2016
  (Dátum doručenia: 11.03.2016)
Účtovná závierka za rok 2015 - Iný výkaz alebo príloha.pdf
  (Dátum doručenia: 09.04.2016)
Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka.pdf
  (Dátum doručenia: 10.04.2016)
Schválená konsolidovaná účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka.pdf
  (Dátum doručenia: 03.06.2016)
Konsolidovaná účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
  (Dátum doručenia: 03.06.2016)
Výročná správa za rok 2015.pdf
  (Dátum doručenia: 04.06.2016)
Konsolidovaná výročná správa za rok 2015.pdf
  (Dátum doručenia: 04.06.2016)
Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 04.06.2016)
Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
  (Dátum doručenia: 04.06.2016)
Schválená konsolidovaná účtovná závierka za rok 2015 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 04.06.2016)
čiastočný výpis Notárskej zápisnice N 242/2016, Nz 19070/2016, zo dňa 30.5.2016
  (Dátum doručenia: 02.06.2016)
podpisový vzor Jochen Kley
  (Dátum doručenia: 02.06.2016)
čiastočný výpis Notárskej zápisnice N 437/2016, Nz 28990/2016
  (Dátum doručenia: 26.08.2016)
úplné znenie stanov zo dňa 12.8.2016
  (Dátum doručenia: 26.08.2016)
Poverenie
  (Dátum doručenia: 26.08.2016)
Osvedčenie o živnostenskom oprávnení zo dňa 12.9.2016
  (Dátum doručenia: 13.09.2016)
Notárska zápisnica N 611/2016 o priebehu mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 16.11.2016
  (Dátum doručenia: 02.12.2016)
Súhlas s vymenovaním do funkcie a podpisový vzor - Ing. Pavol Viskupič, zo dňa 16.11.2016
  (Dátum doručenia: 02.12.2016)
Súhlas s vymenovaním do funkcie a podpisový vzor podpredsedu predstavenstva - Ing. Peter Adamec, PhD.,
  (Dátum doručenia: 02.12.2016)
Účtovná závierka za rok 2016 - Iný výkaz alebo príloha.pdf
  (Dátum doručenia: 16.04.2017)
Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka.pdf
  (Dátum doručenia: 16.04.2017)
Schválená konsolidovaná účtovná závierka za rok 2016 - Iný výkaz alebo príloha.pdf
  (Dátum doručenia: 06.06.2017)
Konsolidovaná účtovná závierka za rok 2016 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
  (Dátum doručenia: 06.06.2017)
Účtovná závierka za rok 2016 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
  (Dátum doručenia: 06.06.2017)
Výročná správa za rok 2016.pdf
  (Dátum doručenia: 06.06.2017)
Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 06.06.2017)
Schválená konsolidovaná účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka.pdf
  (Dátum doručenia: 07.06.2017)
Schválená konsolidovaná účtovná závierka za rok 2016 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 07.06.2017)
Schválená konsolidovaná účtovná závierka za rok 2015 - Iný výkaz alebo príloha.pdf
  (Dátum doručenia: 07.06.2017)
Konsolidovaná výročná správa za rok 2016.pdf
  (Dátum doručenia: 08.06.2017)
Úplné znenie stanov spoločnosti Západoslovenská energetika, a.s. zo dňa 31.05.2017.zep
  (Dátum doručenia: 07.06.2017)
Čiastočný výpis z notárskej zápisnice o priebehu riadneho valného zhromaždenia konaného dňa 31.05.2017.zep
  (Dátum doručenia: 12.06.2017)
Potvrdenie o splnení oznamovacej povinnosti.zep
  (Dátum doručenia: 03.07.2017)
Súhlas s ustanovením do funkcie a podpisový vzor - Marian Rusko.zep
  (Dátum doručenia: 03.07.2017)
Čiastočný výpis z notárskej zápisnice o priebehu mimoriadneho valného zhromaždenia spoločnosti Západoslovenská energetika, a.s. konaného dňa 18.12.2017.zep
  (Dátum doručenia: 20.12.2017)
Notárska zápisnica N 856/2017 , Nz 59090/2017
  (Dátum doručenia: 20.12.2017)
Úplné znenie stanov spoločnosti Západoslovenská energetika, a.s..zep
  (Dátum doručenia: 12.01.2018)
Schválená konsolidovaná účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka.pdf
  (Dátum doručenia: 22.02.2018)
Schválená konsolidovaná účtovná závierka za rok 2017 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 22.02.2018)
Schválená konsolidovaná účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka.pdf
  (Dátum doručenia: 22.02.2018)
Účtovná závierka za rok 2017 - Iný výkaz alebo príloha.pdf
  (Dátum doručenia: 13.04.2018)
Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka.pdf
  (Dátum doručenia: 13.04.2018)
Schválená konsolidovaná účtovná závierka za rok 2017 - Iný výkaz alebo príloha.pdf
  (Dátum doručenia: 01.05.2018)
Konsolidovaná účtovná závierka za rok 2017 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
  (Dátum doručenia: 01.05.2018)
Výročná správa za rok 2017.pdf
  (Dátum doručenia: 16.06.2018)
Úplné znenie stanov ku dňu 31.05.2018.zep
  (Dátum doručenia: 20.06.2018)
Účtovná závierka za rok 2017 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
  (Dátum doručenia: 21.06.2018)
Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 21.06.2018)
Uznesenie valného zhromaždenia konaného dňa 31.05.2018 o zmene stanov spoločnosti Západoslovenská energetika, a.s..zep
  (Dátum doručenia: 21.08.2018)
Osvedčenie o živnostenskom oprávnení zo dňa 31.07.2018.zep
  (Dátum doručenia: 21.08.2018)
Konsolidovaná výročná správa za rok 2017.pdf
  (Dátum doručenia: 21.09.2018)
Úplné znenie stanov spoločnosti Západoslovenská energetika, a.s. ku dňu 27.09.2018
  (Dátum doručenia: 05.10.2018)
Čiastočný výpis z notárskej zápisnice N 503/2018 o priebehu valného zhromaždenia konaného dňa 27.09.2018
  (Dátum doručenia: 05.10.2018)
Osvedčenie o živnostenkom oprávnení zo dňa 05.11.2018.zep
  (Dátum doručenia: 03.12.2018)
Zmluva o predaji časti podniku z 19.12.2017
  (Dátum doručenia: 20.12.2017)
Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka
  (Dátum doručenia: 13.04.2019)
Účtovná závierka za rok 2018 - Iný výkaz alebo príloha
  (Dátum doručenia: 28.04.2019)
Konsolidovaná účtovná závierka za rok 2018 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 11.06.2019)
Schválená konsolidovaná účtovná závierka za rok 2018 - Iný výkaz alebo príloha
  (Dátum doručenia: 11.06.2019)
Schválená konsolidovaná účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka
  (Dátum doručenia: 11.06.2019)
Konsolidovaná výročná správa za rok 2018
  (Dátum doručenia: 11.06.2019)
Schválená konsolidovaná účtovná závierka za rok 2018 - Správa audítora 1
  (Dátum doručenia: 18.06.2019)
Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Správa audítora 1
  (Dátum doručenia: 14.07.2019)
Výročná správa za rok 2013
  (Dátum doručenia: 30.06.2014)
Schválená konsolidovaná účtovná závierka za rok 2013 - Účtovná závierka
  (Dátum doručenia: 22.08.2014)
Zmluva o predaji časti podniku zo dňa 15.12.2014 - Západoslovenská energetika, a.s. a ZSE Energia, a.s.
  (Dátum doručenia: 19.12.2014)
Osvedčenie o živnostenskom oprávnení zo dňa 15.04.2019.zep
  (Dátum doručenia: 30.04.2019)
Zápisnica zo zasadnutia mimoriadneho valného zhromaždenia spoločnosti Západoslovenská energetika, a.s..zep
  (Dátum doručenia: 01.04.2020)
Súhlas s ustanovením do funkcie a podpisový vzor - Jochen Kley.zep
  (Dátum doručenia: 01.04.2020)
Súhlas s ustanovením do funkcie a podpisový vzor - Marian Rusko.zep
  (Dátum doručenia: 01.04.2020)
Zápisnica zo zasadnutia valného zhromaždenia spoločnosti Západoslovenská energetika, a.s. konaného dňa 28.05.2020.zep
  (Dátum doručenia: 01.06.2020)
Konsolidovaná výročná správa za rok 2019
  (Dátum doručenia: 25.06.2020)
Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka
  (Dátum doručenia: 25.06.2020)
Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Správa audítora 1
  (Dátum doručenia: 25.06.2020)
Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Iný výkaz alebo príloha
  (Dátum doručenia: 25.06.2020)
Výročná správa za rok 2019
  (Dátum doručenia: 25.06.2020)
Schválená konsolidovaná účtovná závierka za rok 2019 - Iný výkaz alebo príloha
  (Dátum doručenia: 25.06.2020)
Schválená konsolidovaná účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka
  (Dátum doručenia: 25.06.2020)
Schválená konsolidovaná účtovná závierka za rok 2019 - Správa audítora 1
  (Dátum doručenia: 25.06.2020)
Zápisnica zo zasadnutia mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 31.08.2020.zep
  (Dátum doručenia: 16.09.2020)
Súhlas s ustanovením do fun kcie člena a predsedu predstavenstva a podpisový vzor - Markus Kaune.zep
  (Dátum doručenia: 16.09.2020)
Konsolidovaná účtovná závierka za rok 2019 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 29.10.2020)
Zápisnica zo zasadnutia mimoriadneho valného zhromaždenia spoločnosti Západoslovenská energetika, a.s. konaného dňa 19.11.2020.zep
  (Dátum doručenia: 24.11.2020)
Notárska zápisnica N 174/2008 Nz 26726/2008 NCRls 26448/2008 zo dňa 29.05.2008
  (Dátum doručenia: 10.12.2008)
Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka
  (Dátum doručenia: 30.06.2021)
Výročná správa za rok 2020
  (Dátum doručenia: 01.07.2021)
Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Správa audítora 1
  (Dátum doručenia: 03.07.2021)
Schválená konsolidovaná účtovná závierka za rok 2020 - Iný výkaz alebo príloha
  (Dátum doručenia: 13.07.2021)
Konsolidovaná účtovná závierka za rok 2020 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 13.07.2021)
Schválená konsolidovaná účtovná závierka za rok 2020 - Správa audítora 1
  (Dátum doručenia: 13.07.2021)
Schválená konsolidovaná účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka
  (Dátum doručenia: 13.07.2021)
Konsolidovaná výročná správa za rok 2020
  (Dátum doručenia: 15.07.2021)
Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Iný výkaz alebo príloha
  (Dátum doručenia: 17.07.2021)
Listina.asice - kúpna zmluva
  (Dátum doručenia: 17.12.2021)
Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Iný výkaz alebo príloha
  (Dátum doručenia: 25.06.2022)
Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Správa audítora 1
  (Dátum doručenia: 25.06.2022)
Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka
  (Dátum doručenia: 25.06.2022)
Výročná správa za rok 2021
  (Dátum doručenia: 25.06.2022)
Konsolidovaná výročná správa za rok 2021
  (Dátum doručenia: 30.06.2022)
Schválená konsolidovaná účtovná závierka za rok 2021 - Správa audítora 1
  (Dátum doručenia: 02.07.2022)
Schválená konsolidovaná účtovná závierka za rok 2021 - Iný výkaz alebo príloha
  (Dátum doručenia: 02.07.2022)
Schválená konsolidovaná účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka
  (Dátum doručenia: 02.07.2022)
Uplne znenie stanov ZSE k 13.6.2022.asice
  (Dátum doručenia: 11.07.2022)
Listina.asice Čiastočný výpis notárskej zápisnice N99/2022
  (Dátum doručenia: 11.07.2022)
Dátum aktualizácie údajov:  12.08.2022

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Naša adresa email
Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

Aktuálne zmeny | Automatizované doplnenie identifikačných údajov | Kontakty na registrové súdy
Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR
Zoznam osôb, ktoré môžu byť vymazané ( §768s OBZ)