Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Listiny uložené v Zbierke listín Okresného súdu Bratislava I
Tento zoznam listín má len informatívny charakter a nie je použiteľný na právne úkony !
Kópie zo Zbierky listín si môžete vyžiadať na príslušnom súde, ale aj cez Ústredný portál verejných služieb ľuďom.

Oddiel:  Sro Vložka číslo:  25566/B-Zbl

Obchodné meno: 
Scania Slovakia s.r.o.
 
Sídlo: 
Diaľničná cesta 4570/2A
Senec 903 01
 
IČO: 
35 826 649
 
Právna forma: 
Spoločnosť s ručením obmedzeným
 
Deň zápisu: 
06.12.2001
 
Uložené listiny: 
úplné znenie zakl listiny.zep
  (Dátum doručenia: 28.05.2015)
úplné znenie spoločenskej zmluvy.zep
  (Dátum doručenia: 31.03.2017)
úplné znenie spoločenskej zmluvy.zep
  (Dátum doručenia: 15.02.2017)
rozhodnutie spoločníka.zep
  (Dátum doručenia: 15.02.2017)
rozhodnutie spoločníka.zep
  (Dátum doručenia: 15.02.2017)
rozhodnutie spoločníka.zep
  (Dátum doručenia: 31.03.2017)
rozhodnutie spoločníka.zep
  (Dátum doručenia: 31.03.2017)
Rozhodnutie spoločníka mimo valného zhromaždenia - Scania Czech Republic s.r.o..zep
  (Dátum doručenia: 26.10.2017)
Rozhodnutie spoločníka mimo valného zhromaždenia - Scania CV Aktiebolag.zep
  (Dátum doručenia: 26.10.2017)
Zápisnica.zep
  (Dátum doručenia: 21.10.2015)
Zápisnica z VZ a Zakladladateľská listina - UZ
  (Dátum doručenia: 06.10.2010)
Notárska zápisnica N 231/02, Nz 225/02
  (Dátum doručenia: 16.04.2002)
Uznesenie valného zhromaždenia zo dňa 22.01.2002
  (Dátum doručenia: 16.04.2002)
Uznesenie valného zhromaždenia zo dňa 15.02.2002
  (Dátum doručenia: 16.04.2002)
Dodatok č. 2 k zakladateľskej listine zo dňa 15.02.2002
  (Dátum doručenia: 16.04.2002)
Notárska zápisnica N 2152/2003, Nz 59418/2003
  (Dátum doručenia: 31.07.2003)
Notárska zápisnica N 2480/2003, Nz 92017/2003
  (Dátum doručenia: 15.10.2003)
Zápisnica z rokovania valného zhromaždenia z 14.9.2005
  (Dátum doručenia: 16.09.2005)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 25.03.2012, listina prítomných
  (Dátum doručenia: 05.12.2012)
Aktuálne znenie zakladateľskej listiny zo dňa 14.10.2003
  (Dátum doručenia: 15.10.2003)
Aktuálne znenie zakladateľskej listiny zo dňa 15.07.2003
  (Dátum doručenia: 31.07.2003)
Aktuálne znenie zakladateľskej listiny zo dňa 15.02.2002
  (Dátum doručenia: 16.04.2002)
Aktuálne znenie zakladateľskej listiny zo dňa 22.01.2002
  (Dátum doručenia: 16.04.2002)
Zakladateľská listina - úplné znenie
  (Dátum doručenia: 06.10.2010)
Úplné znenie zakladateľske listiny spoločnosti SCANIA SLOVAKIA s.r.o..zep
  (Dátum doručenia: 26.10.2017)
Podpisový vzor.zep
  (Dátum doručenia: 21.10.2015)
súhlas s vymenovaním do funkcie, podpisový vzor - Bengt Anders Lennart Thorsson
  (Dátum doručenia: 19.05.2004)
podpisový vzor- Petr Novotný zo dňa 23.01.2008
  (Dátum doručenia: 14.02.2008)
Podpisové vzory - Anders Grundstro"mer, Lars Gustav Folke Värnlund, Ondrej Lupták, Peter Pelech, Ladislav Ťavoda, Karol Sokol
  (Dátum doručenia: 16.04.2002)
Uznesenie valného zhromaždenia zo dňa 05.03.2002
  (Dátum doručenia: 16.04.2002)
Účtovná závierka za rok 2001
  (Dátum doručenia: 30.12.2002)
Výročná správa, správa nezávislého audítora a účtovná závierka za rok 2002
  (Dátum doručenia: 19.12.2003)
Výročná správa za rok 2004
  (Dátum doručenia: 26.07.2005)
Výročná správa za rok 2005
  (Dátum doručenia: 29.05.2006)
Výročná správa za rok 2006
  (Dátum doručenia: 15.05.2007)
výročná správa za rok 2012
  (Dátum doručenia: 03.07.2013)
Schválená riadna účtovná závierka za rok 2013 - Správa audítora.pdf
  (Dátum doručenia: 29.07.2014)
Schválená riadna účtovná závierka za rok 2013 - Výkaz ziskov a strát.pdf
  (Dátum doručenia: 30.07.2014)
Schválená riadna účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky.pdf
  (Dátum doručenia: 30.07.2014)
Schválená riadna účtovná závierka za rok 2013 - Súvaha.pdf
  (Dátum doručenia: 30.07.2014)
Výročná správa za rok 2013.pdf
  (Dátum doručenia: 01.08.2014)
Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 3
  (Dátum doručenia: 22.06.2015)
Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 23.06.2015)
Výročná správa za rok 2014.pdf
  (Dátum doručenia: 27.08.2015)
Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 02.06.2016)
Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 03.06.2016)
Účtovná závierka za rok 2014 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 22.06.2016)
Výročná správa za rok 2015.pdf
  (Dátum doručenia: 08.10.2016)
Účtovná závierka za rok 2015 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 08.10.2016)
Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
  (Dátum doručenia: 18.03.2017)
Účtovná závierka za rok 2016 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
  (Dátum doručenia: 27.05.2017)
Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 27.05.2017)
Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 27.05.2017)
Výročná správa za rok 2016.pdf
  (Dátum doručenia: 03.06.2017)
Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 03.06.2017)
účtovná závierka za rok 2007, správa nezávislého audítora za rok 2007, výročná správa za rok 2007
  (Dátum doručenia: 12.06.2008)
účtovná závierka 2008, správa nezávislého audítoa 21.1.2009
  (Dátum doručenia: 15.07.2009)
výročná správa za rok 2003
  (Dátum doručenia: 18.11.2004)
Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 26.05.2018)
Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 26.05.2018)
Výročná správa za rok 2017.pdf
  (Dátum doručenia: 26.05.2018)
Účtovná závierka za rok 2017 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
  (Dátum doručenia: 26.05.2018)
Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 26.05.2018)
Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 22.06.2015)
Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 31.05.2020)
Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 31.05.2020)
Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 29.05.2019)
Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 29.05.2019)
Účtovná závierka za rok 2018 - Správa audítora 1
  (Dátum doručenia: 01.06.2019)
Výročná správa za rok 2018
  (Dátum doručenia: 01.06.2019)
Výročná správa za rok 2010
  (Dátum doručenia: 26.04.2011)
Účtovná závierka za rok 2011, správa audítora
  (Dátum doručenia: 10.04.2012)
Účtovná závierka za rok 2010, správa audítora, zápisnica z valného zhromaždenia
  (Dátum doručenia: 26.04.2011)
Účtovná závierka k 31.12.2011. Výročná správa za rok 2011. Správa audítora.
  (Dátum doručenia: 30.04.2012)
výročná správa za rok 2009, správa audítora
  (Dátum doručenia: 24.05.2010)
Účtovná závierka za rok 2009
  (Dátum doručenia: 06.05.2010)
Výročná správa za rok 2009
  (Dátum doručenia: 06.05.2010)
Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 25.05.2021)
Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 25.05.2021)
Účtovná závierka za rok 2020 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 08.06.2021)
Výročná správa za rok 2020
  (Dátum doručenia: 11.01.2022)
Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Správa audítora 1
  (Dátum doručenia: 11.01.2022)
Účtovná závierka za rok 2021 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 28.06.2022)
Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 28.06.2022)
Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 28.06.2022)
Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Správa audítora 1
  (Dátum doručenia: 28.06.2022)
Výročná správa za rok 2021
  (Dátum doručenia: 29.06.2022)
Kópia znaleckého posudku číslo 6/2013
  (Dátum doručenia: 03.09.2013)
Kópia znaleckého posudku číslo 4/2013
  (Dátum doručenia: 03.09.2013)
Kópia znaleckého posudku číslo 3/2013
  (Dátum doručenia: 03.09.2013)
Znalecký posudok číslo 5/2013
  (Dátum doručenia: 12.07.2013)
Zmluva zo dňa 18.7.2013
  (Dátum doručenia: 03.09.2013)
Zmluva zo dňa 18.7.2013
  (Dátum doručenia: 19.07.2013)
Zmluva zo dňa 18.7.2013
  (Dátum doručenia: 03.09.2013)
Zmluva zo dňa 18.7.2013
  (Dátum doručenia: 03.09.2013)
SCANIA_SLOVAKIA_s.r.o._358266495770308.zep
  (Dátum doručenia: 28.05.2015)
Dátum aktualizácie údajov:  30.11.2022

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Naša adresa email
Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

Aktuálne zmeny | Automatizované doplnenie identifikačných údajov | Kontakty na registrové súdy
Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR
Zoznam osôb, ktoré môžu byť vymazané ( §768s OBZ)