Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Listiny uložené v Zbierke listín Okresného súdu Košice I
Tento zoznam listín má len informatívny charakter a nie je použiteľný na právne úkony !
Kópie zo Zbierky listín si môžete vyžiadať na príslušnom súde, ale aj cez Ústredný portál verejných služieb ľuďom.

Oddiel:  Sro Vložka číslo:  1016/V-Zbl

Obchodné meno: 
RYBA Košice spol. s r.o.
 
Sídlo: 
Južná trieda 54
Košice 040 01
 
IČO: 
17 147 522
 
Právna forma: 
Spoločnosť s ručením obmedzeným
 
Deň zápisu: 
20.12.1991
 
Uložené listiny: 
Výročná správa + správa nezávislého audítora + účtovná závierka za rok 2005 - 1x
  (Dátum doručenia: 31.10.2006)
Výročná správa za rok 2004 - 1x
  (Dátum doručenia: 31.10.2005)
Výročná správa 2003
  (Dátum doručenia: 29.10.2004)
Zápisnica z VZ
  (Dátum doručenia: 03.10.2005)
Dodatok č. 5 k SZ - 1x
  (Dátum doručenia: 19.09.2003)
Úplné znenie SZ - 1x
  (Dátum doručenia: 19.09.2003)
Účtovná závierka a aud. správa 2002 - 2x
  (Dátum doručenia: 09.06.2003)
Výročná správa, aud. správa ku konsolid. účt. záv. 2002
  (Dátum doručenia: 09.06.2003)
Konsolid. účt. závierka a audít. správa 1999
  (Dátum doručenia: 12.12.2002)
Konsolid. účtovná závierka a audít. správa 2000
  (Dátum doručenia: 12.12.2002)
Účtovná závierka, výr. správa, audít. správa 2001
  (Dátum doručenia: 12.12.2002)
Dodatok č. 1 k Zmluve o rozdelení spol.
  (Dátum doručenia: 09.08.2002)
Zmluva o rozdelení spoločnosti
  (Dátum doručenia: 09.08.2002)
Dodatok č. 2 k Zmluve o rozdelení spol.
  (Dátum doručenia: 09.08.2002)
Výročná správa 2006
  (Dátum doručenia: 31.10.2007)
Výročná správa 2007
  (Dátum doručenia: 29.10.2008)
Živnostenský list č. OŽP-C/2009/02582-4
  (Dátum doručenia: 31.08.2009)
Zápisnica z RVZ
  (Dátum doručenia: 31.08.2009)
Dodatok č. 6
  (Dátum doručenia: 31.08.2009)
Výročná správa 2008
  (Dátum doručenia: 31.07.2009)
Výročná správa 2009
  (Dátum doručenia: 29.07.2010)
Zápisnica z VZ
  (Dátum doručenia: 27.08.2010)
Výročná správa 2010
  (Dátum doručenia: 26.07.2011)
osvedčenie o živnostenskom oprávnení
  (Dátum doručenia: 31.07.2013)
dodatok č.7 k spoločenskej zmluve o založení obchodnej spoločnosti
  (Dátum doručenia: 31.07.2013)
úplné znenie spoločenskej zmluvy
  (Dátum doručenia: 31.07.2013)
zápisnica zo zasadnutia valného zhromaždenia
  (Dátum doručenia: 31.07.2013)
Výročná správa 2011
  (Dátum doručenia: 30.07.2012)
Účtovná závierka za rok 2013 - Výkaz ziskov a strát.pdf
  (Dátum doručenia: 28.05.2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky.pdf
  (Dátum doručenia: 28.05.2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Súvaha.pdf
  (Dátum doručenia: 28.05.2014)
Zmluva o predaji časti podniku.zep
  (Dátum doručenia: 04.07.2014)
Výročná správa za rok 2013.pdf
  (Dátum doručenia: 19.09.2014)
Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 19.09.2014)
Výročná správa 2012
  (Dátum doručenia: 28.06.2013)
Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 23.06.2015)
Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 23.06.2015)
Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 07.04.2016)
Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 07.04.2016)
Výročná správa za rok 2014.pdf
  (Dátum doručenia: 17.05.2016)
Účtovná závierka za rok 2014 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 18.05.2016)
Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 20.05.2016)
Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 23.07.2016)
Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 23.07.2016)
Výročná správa za rok 2015.pdf
  (Dátum doručenia: 24.07.2016)
Kúpna zmluva RADOMA.zep
  (Dátum doručenia: 09.09.2016)
Znalecký posudok RADOMA.zep
  (Dátum doručenia: 09.09.2016)
Kúpna zmluva TAXANE.zep
  (Dátum doručenia: 09.09.2016)
Znalecký posudok TAXANE.zep
  (Dátum doručenia: 09.09.2016)
Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Správa audítora 2.pdf
  (Dátum doručenia: 30.10.2016)
Zápisnica zo zasadnutia valného zhromaždenia
  (Dátum doručenia: 22.09.2016)
Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 16.04.2017)
Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 16.04.2017)
Účtovná závierka za rok 2016 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
  (Dátum doručenia: 01.07.2017)
Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Správa audítora 2.pdf
  (Dátum doručenia: 01.07.2017)
Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 01.07.2017)
Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Správa audítora 3.pdf
  (Dátum doručenia: 01.07.2017)
Výročná správa za rok 2016.pdf
  (Dátum doručenia: 02.07.2017)
Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 28.04.2018)
Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 28.04.2018)
Rozhodnutie jedineho spolocnika.zep
  (Dátum doručenia: 21.05.2018)
Podpisovy vzor konatela.zep
  (Dátum doručenia: 21.05.2018)
Rozhodnutie jediného spoločníka.zep
  (Dátum doručenia: 14.03.2018)
Zmluva o zlúčení.zep
  (Dátum doručenia: 25.06.2018)
Rozhodnutie jediného spoločníka_RYBA Košice.zep
  (Dátum doručenia: 25.06.2018)
Rozhodnutie jediného spoločníka_NOEMA.zep
  (Dátum doručenia: 25.06.2018)
Zmluva o predaji časti podniku.zep
  (Dátum doručenia: 23.07.2018)
Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Správa audítora 2.pdf
  (Dátum doručenia: 30.10.2018)
Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 30.10.2018)
Účtovná závierka za rok 2017 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
  (Dátum doručenia: 30.10.2018)
Výročná správa za rok 2017.pdf
  (Dátum doručenia: 30.10.2018)
Rozhodnutie jediného spoločníka.zep
  (Dátum doručenia: 06.12.2018)
Podpisový vzor.zep
  (Dátum doručenia: 06.12.2018)
Dodatok č. 6 k SZ
  (Dátum doručenia: 21.07.2010)
Spoločenská zmluva úplné znenie
  (Dátum doručenia: 21.07.2010)
Zápisnica z VZ
  (Dátum doručenia: 21.07.2010)
Spoločenská zmluva-úplné znenie
  (Dátum doručenia: 27.08.2010)
Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 24.04.2019)
Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 24.04.2019)
Rozhodnutie jediného spoločníka.asice
  (Dátum doručenia: 24.06.2019)
Vzdanie sa funkcie.asice
  (Dátum doručenia: 24.06.2019)
Účtovná závierka za rok 2013 - Oznámenie o schválení 1.doc
  (Dátum doručenia: 19.09.2014)
Účtovná závierka za rok 2018 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 16.08.2019)
Výročná správa za rok 2018
  (Dátum doručenia: 16.08.2019)
Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 21.04.2020)
Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 21.04.2020)
Účtovná závierka za rok 2019 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 02.06.2020)
Výročná správa za rok 2019
  (Dátum doručenia: 02.06.2020)
Podpisový vzor.asice
  (Dátum doručenia: 22.09.2020)
Rozhodnutie jediného spoločníka.asice
  (Dátum doručenia: 22.09.2020)
Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 10.04.2021)
Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 10.04.2021)
Účtovná závierka za rok 2020 - Správa audítora 1
  (Dátum doručenia: 14.04.2021)
Dátum aktualizácie údajov:  06.05.2021

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Naša adresa email
Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

Aktuálne zmeny | Oprava údajov štatutárov | Kontakty na registrové súdy
Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR
Zoznam osôb, ktoré môžu byť vymazané ( §768s OBZ)