Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Listiny uložené v Zbierke listín Okresného súdu Košice I
Tento zoznam listín má len informatívny charakter a nie je použiteľný na právne úkony !
Kópie zo Zbierky listín si môžete vyžiadať na príslušnom súde, ale aj cez Ústredný portál verejných služieb ľuďom.

Oddiel:  Sro Vložka číslo:  38764/V-Zbl

Obchodné meno: 
Medirea s.r.o.
 
Sídlo: 
Moldavská cesta 8/A
Košice 040 11
 
IČO: 
36 024 384
 
Právna forma: 
Spoločnosť s ručením obmedzeným
 
Deň zápisu: 
01.10.1997
 
Uložené listiny: 
výročná správa 2006
  (Dátum doručenia: 02.07.2007)
výročná správa 2005
  (Dátum doručenia: 28.08.2006)
Písomné plnomocenstvo podľa § 5 ods. 3 zákona,ak návrh podáva osoba splnomocnená navrhovateľom
  (Dátum doručenia: 21.04.2011)
zmluva o prevode obchodného podielu
  (Dátum doručenia: 21.04.2011)
úplné znenie spoločenskej zmluvy
  (Dátum doručenia: 21.04.2011)
vyhlásenie jediného spoločníka
  (Dátum doručenia: 21.04.2011)
rozhodnutie jediného spoločníka
  (Dátum doručenia: 21.04.2011)
ÚZ 2009
  (Dátum doručenia: 30.07.2010)
Rozhodnutie jediného spoločníka
  (Dátum doručenia: 29.09.2009)
ÚZ 2010
  (Dátum doručenia: 22.06.2011)
Písomné plnomocenstvo podľa § 5 ods. 3 zákona,ak návrh podáva osoba splnomocnená navrhovateľom
  (Dátum doručenia: 02.02.2012)
úplné znenie spoločenskej zmluvy
  (Dátum doručenia: 02.02.2012)
rozhodnutie jediného spoločníka
  (Dátum doručenia: 02.02.2012)
zakladateľská listina
  (Dátum doručenia: 23.07.2002)
rozhodnutie VZ
  (Dátum doručenia: 23.07.2002)
zápisnica z VZ
  (Dátum doručenia: 08.12.2003)
Rozhodnutie jediného spoločníka
  (Dátum doručenia: 27.07.2005)
zápisnica z MVZ
  (Dátum doručenia: 01.02.2006)
podpisový vzor konateľa
  (Dátum doručenia: 01.02.2006)
podpisové vzory dozornej rady
  (Dátum doručenia: 01.02.2006)
spoločenská zmluva
  (Dátum doručenia: 01.02.2006)
vyhlásenie konateľov o splatení nového vkladu
  (Dátum doručenia: 01.02.2006)
zápisnica z MVZ
  (Dátum doručenia: 27.09.2005)
rozhodnutie jediného spoločníka
  (Dátum doručenia: 27.09.2005)
podpisový vzor
  (Dátum doručenia: 27.09.2005)
spoločenská zmluva notársky overená
  (Dátum doručenia: 27.09.2005)
úplné znenie spoločenskej zmluvy
  (Dátum doručenia: 27.09.2005)
zápisnica z VZ + PL
  (Dátum doručenia: 28.08.2006)
vyhlásenie spoločníka spoločnosti o prebratí záväzku na nový vklad
  (Dátum doručenia: 28.08.2006)
SZ
  (Dátum doručenia: 28.08.2006)
vyhlásenie konateľa spoločnosti o splatení nového vkladu spoločníka
  (Dátum doručenia: 28.08.2006)
vyhlásenie konateľa spoločnosti o zmene rozsahu splatenia základného imania
  (Dátum doručenia: 28.08.2006)
zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia + prezenčná listina
  (Dátum doručenia: 10.10.2006)
Správa auditora + ÚZ r. 2005
  (Dátum doručenia: 11.01.2013)
zápisnica zo zasadnutia dozornej rady
  (Dátum doručenia: 28.08.2006)
zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia + prezenčná listina
  (Dátum doručenia: 10.05.2006)
spoločenská zmluva
  (Dátum doručenia: 10.05.2006)
SZ
  (Dátum doručenia: 16.04.2007)
spoločenská zmluva
  (Dátum doručenia: 16.04.2007)
rozhodnutie jediného spoločníka
  (Dátum doručenia: 16.04.2007)
rozhodnutie jediného spoločníka
  (Dátum doručenia: 11.05.2007)
ÚZ 2011
  (Dátum doručenia: 01.06.2012)
Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Výkaz ziskov a strát
  (Dátum doručenia: 25.04.2014)
Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Súvaha
  (Dátum doručenia: 25.04.2014)
Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky
  (Dátum doručenia: 25.04.2014)
ÚZ 2012
  (Dátum doručenia: 28.05.2013)
Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 04.06.2015)
Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 03.06.2015)
RJS.zep
  (Dátum doručenia: 13.11.2013)
ÚZSZ.zep
  (Dátum doručenia: 13.11.2013)
rozhodnutie jediného spoločníka
  (Dátum doručenia: 22.12.2015)
zakladateľská listina
  (Dátum doručenia: 13.01.2016)
rozhodnutie jediného spoločníka
  (Dátum doručenia: 13.01.2016)
rozhodnutie jediného spoločníka
  (Dátum doručenia: 13.01.2016)
Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 02.04.2016)
Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 02.04.2016)
Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 09.08.2016)
Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 09.04.2017)
Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 10.04.2017)
Účtovná závierka za rok 2016 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
  (Dátum doručenia: 23.05.2017)
Podpisový vzor.zep
  (Dátum doručenia: 11.04.2018)
Rozhodnutie jediného spoločníka.zep
  (Dátum doručenia: 26.03.2018)
Vzdanie sa funkcie riadok 262.zep
  (Dátum doručenia: 26.03.2018)
2 Rozhodnutie jedineho spolocnika.zep
  (Dátum doručenia: 27.04.2018)
Rozhodnutie jediného spoločníka.zep
  (Dátum doručenia: 06.06.2018)
Podpisový vzor.zep
  (Dátum doručenia: 06.06.2018)
Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 12.10.2018)
Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 12.10.2018)
Účtovná závierka za rok 2017 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
  (Dátum doručenia: 12.10.2018)
Rozhodnutie jediného spoločníka.asice
  (Dátum doručenia: 13.03.2019)
Úplné znenie spoločenskej zmluvy.asice
  (Dátum doručenia: 13.03.2019)
Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 03.04.2019)
Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 03.04.2019)
6 Rozhodnutie.zep
  (Dátum doručenia: 26.03.2019)
Účtovná závierka za rok 2018 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 29.04.2019)
Rozhodnutie jediného spoločníka.asice
  (Dátum doručenia: 07.06.2019)
Úplné znenie spoločenskej zmluvy.asice
  (Dátum doručenia: 07.06.2019)
Rozhodnutie jediného spoločníka.asice
  (Dátum doručenia: 06.06.2019)
Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 21.03.2020)
Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 21.03.2020)
Účtovná závierka za rok 2019 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 14.04.2020)
Rozhodnutie jediného spoločníka.asice
  (Dátum doručenia: 02.06.2020)
Vyhlásenie o prijatí funkcie podpisový vzor.asice
  (Dátum doručenia: 02.06.2020)
Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 28.03.2021)
Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 28.03.2021)
Účtovná závierka za rok 2020 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 15.06.2021)
Účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 24.03.2022)
Účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 24.03.2022)
účtovná závierka - 2002
  (Dátum doručenia: 08.12.2003)
účtovná závierka - 2001
  (Dátum doručenia: 23.07.2002)
správa nezávislého audítora+účtovná závierka 2005
  (Dátum doručenia: 28.08.2006)
výročná správa 2007
  (Dátum doručenia: 18.09.2008)
účtovná závierka +správa audítora 2006
  (Dátum doručenia: 02.07.2007)
živnostenský list č. OŽP-D/2006/02568-2/CRR1
  (Dátum doručenia: 10.10.2006)
živnostenský list č. OŽP-D/2006/01493-2/CR1
  (Dátum doručenia: 28.08.2006)
Auditorská správa, účtovná závierka r. 2004
  (Dátum doručenia: 27.07.2005)
podpisový vzor
  (Dátum doručenia: 23.07.2002)
Rozhodnutie jediného spoločníka o zmene konateľov.asice
  (Dátum doručenia: 24.06.2022)
Vyhlásenie o prijatí funkcie konateľa.asice
  (Dátum doručenia: 24.06.2022)
Dátum aktualizácie údajov:  01.07.2022

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Naša adresa email
Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

Aktuálne zmeny | Automatizované doplnenie identifikačných údajov | Kontakty na registrové súdy
Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR
Zoznam osôb, ktoré môžu byť vymazané ( §768s OBZ)