Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Documents of the company deposited in the collection of documents at the District Court Košice I
This list of documents of the company deposited in the collection of documents has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section:  Sro Insert No.:  39064/V-Zbl

Business name: 
KOSIT EAST s.r.o.
 
Registered seat: 
Rastislavova 98
Košice 043 46
 
Identification number (IČO): 
50 273 884
 
Legal form: 
Private limited liability company
 
Date of entry: 
04/29/2016
 
Collection of documents: 
Listina, ktorou sa preukazuje podnikateľské oprávnenie na vykonávanie činnosti, ktorá sa má do obchodného registra zapísať ako predmet podnikania.zep
Type of document: Document confirming the authorization to conduct business
  (Delivered: 04/28/2016)
Písomné vyhlásenie správcu vkladu podľa osobitného zákona, 2).zep
Type of document: Declaration made by trustee of an account
  (Delivered: 04/28/2016)
Spoločenská zmluva alebo zakladateľská listina.zep
Type of document: Founding Document (Memorandum of Association/Founder´s Deed/ Founding Agreement/ Articles of Association/ Notary Statement related to the foundation /any other document regulating the foundation), full powers conferred for the purpose of concluding the Founding Document
  (Delivered: 04/28/2016)
Podpisový vzor_konateľ_Krasnec.zep
Type of document: Document confirming the appointment/termination of the function, Signature templates
  (Delivered: 04/28/2016)
Podpisový vzor_konateľ_Šmigura.zep
Type of document: Document confirming the appointment/termination of the function, Signature templates
  (Delivered: 04/28/2016)
Zmluva o vklade časti podniku do základného imania.zep
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 10/06/2016)
správa konateľov zo dňa 01.07.2016.zep
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 10/06/2016)
správa konateľov zo dňa 06.10.2016.zep
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 10/06/2016)
Vyhlásenie o rozsahu splatenia vkladu a základného imania.zep
Type of document: Other document
  (Delivered: 08/10/2016)
Vyhlásenie o prevzatí záväzku na nový vklad.zep
Type of document: Other document
  (Delivered: 08/10/2016)
Zakladateľká listina_úplné znenie.zep
Type of document: Full wording of the Founding Document as amended
  (Delivered: 08/10/2016)
Rozhodnutie jediného spoločníka.zep
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 08/10/2016)
Zmluva o vklade časti podniku do základného imania.zep
Type of document: Contract of sale of enterprise/part thereto
  (Delivered: 08/10/2016)
Znalecký posudok.zep
Type of document: Expert statement
  (Delivered: 08/10/2016)
Rozhodnutia jediného spoločníka vykonávajúceho pôsobnosť valného zhromaždenia spoločnosti
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 02/16/2017)
Zakladateľská listina
Type of document: Full wording of the Founding Document as amended
  (Delivered: 03/13/2017)
Rozhodnutie jediného spoločníka vykonávajúceho pôsobnosť valného zhromaždenia spoločnosti
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 03/13/2017)
Účtovná závierka za obdobie 04/2016 - 12/2016 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 06/22/2017)
Účtovná závierka za obdobie 04/2016 - 12/2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 06/23/2017)
Účtovná závierka za obdobie 04/2016 - 12/2016 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 07/16/2017)
Schválená účtovná závierka za obdobie 04/2016 - 12/2016 - Správa audítora 1.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 07/17/2017)
Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 04/13/2018)
Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 04/13/2018)
Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 04/14/2018)
Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 04/14/2018)
Účtovná závierka za rok 2017 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 07/13/2018)
Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Správa audítora 1.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 07/13/2018)
Rozhodnutie jediného spoločníka
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 08/14/2018)
Zakladateľská listina
Type of document: Full wording of the Founding Document as amended
  (Delivered: 08/14/2018)
Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 2
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 04/05/2019)
Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 1
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 04/05/2019)
Účtovná závierka za rok 2018 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 06/29/2019)
Výročná správa za rok 2018
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 06/29/2019)
Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 1
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 03/26/2020)
Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 2
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 03/26/2020)
Účtovná závierka za rok 2019 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 06/03/2020)
Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Správa audítora 1
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 06/03/2020)
Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Správa audítora 1 - časť 1
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 06/08/2021)
Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Správa audítora 1 - časť 2
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 06/08/2021)
Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 06/08/2021)
Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 06/08/2021)
Date of updating data in databases:  09/16/2021

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person