Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Documents of the company deposited in the collection of documents at the District Court Košice I
This list of documents of the company deposited in the collection of documents has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section:  Sro Insert No.:  40273/V-Zbl

Business name: 
KOSIT SERVICES s. r. o.
 
Registered seat: 
Rastislavova 98
Košice - mestská časť Juh 043 46
 
Identification number (IČO): 
50 601 041
 
Legal form: 
Private limited liability company
 
Date of entry: 
11/24/2016
 
Collection of documents: 
Účtovná závierka za obdobie 11/2016 - 12/2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 04/11/2017)
Účtovná závierka za obdobie 11/2016 - 12/2016 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 04/11/2017)
Listina, ktorou sa preukazuje podnikateľské oprávnenie na vykonávanie činnosti, ktorá sa má do obchodného registra zapísať ako predmet podnikania.zep
Type of document: Document confirming the authorization to conduct business
  (Delivered: 11/23/2016)
Písomné vyhlásenie správcu vkladu podľa osobitného zákona, 2).zep
Type of document: Declaration made by trustee of an account
  (Delivered: 11/23/2016)
Spoločenská zmluva alebo zakladateľská listina.zep
Type of document: Founding Document (Memorandum of Association/Founder´s Deed/ Founding Agreement/ Articles of Association/ Notary Statement related to the foundation /any other document regulating the foundation), full powers conferred for the purpose of concluding the Founding Document
  (Delivered: 11/23/2016)
podpisové vzory konateľov.zep
Type of document: Document confirming the appointment/termination of the function, Signature templates
  (Delivered: 11/23/2016)
Rozhodnutie jediného spoločníka.zep
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 03/22/2017)
Zakladateľská listina.zep
Type of document: Full wording of the Founding Document as amended
  (Delivered: 03/22/2017)
Osvedčenie o ŽO.zep
Type of document: Document confirming the authorization to conduct business
  (Delivered: 03/22/2017)
Účtovná závierka za obdobie 11/2016 - 12/2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 05/20/2017)
Účtovná závierka za obdobie 11/2016 - 12/2016 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 05/20/2017)
Účtovná závierka za obdobie 11/2016 - 12/2016 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 07/16/2017)
Rozhodnutie jediného spoločníka.zep
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 06/12/2017)
Prevzatie záväzku na nový vklad.zep
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 06/12/2017)
Vyhlásenie o splatení nového vkladu a základného imania.zep
Type of document: Declaration made by trustee of an account
  (Delivered: 06/12/2017)
Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 04/08/2018)
Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 04/08/2018)
Účtovná závierka za rok 2017 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 07/08/2018)
Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Správa audítora 1.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 07/08/2018)
Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 1
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 04/04/2019)
Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 2
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 04/04/2019)
Účtovná závierka za rok 2018 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 06/30/2019)
Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Správa audítora 1
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 06/30/2019)
Rozhodnutie jediného spoločníka pri výkone pôsobnosti valného zhromaždenia obchodnej spoločnosti
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 12/20/2019)
Súhlas s ustanovením do funkcie konateľa a podpisový vzor - Ing. Richard Biznár
Type of document: Document confirming the appointment/termination of the function, Signature templates
  (Delivered: 12/20/2019)
Súhlas s ustanovením do funkcie vedúceho odštepného závodu a podpisový vzor - Mgr. Vladimír Trenčanský
Type of document: Document confirming the appointment/termination of the function, Signature templates
  (Delivered: 12/20/2019)
Účtovná závierka za obdobie 01/2019 - 01/2019 - Účtovná závierka - časť 1
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 03/26/2020)
Účtovná závierka za obdobie 01/2019 - 01/2019 - Účtovná závierka - časť 2
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 03/26/2020)
Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 1
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 06/03/2020)
Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 2
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 06/03/2020)
Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Správa audítora 1
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 06/03/2020)
Účtovná závierka za rok 2019 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 06/03/2020)
Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 06/09/2021)
Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 06/09/2021)
Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Správa audítora 1
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 06/09/2021)
Rozhodnutie jediného spoločníka.asice
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 08/10/2021)
Podnikateľské oprávnenie.asice
Type of document: Document confirming the authorization to conduct business
  (Delivered: 08/10/2021)
Osvedčenie.asice
Type of document: Document confirming the authorization to conduct business
  (Delivered: 08/10/2021)
Date of updating data in databases:  09/14/2021

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person