Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Listiny uložené v Zbierke listín Okresného súdu Žilina
Tento zoznam listín má len informatívny charakter a nie je použiteľný na právne úkony !
Kópie zo Zbierky listín si môžete vyžiadať na príslušnom súde, ale aj cez Ústredný portál verejných služieb ľuďom.

Oddiel:  Sa Vložka číslo:  10912/L-Zbl

Obchodné meno: 
RICoS, a.s.
 
Sídlo: 
Ferka Urbánka 2
Žilina 010 04
 
IČO: 
36 397 911
 
Právna forma: 
Akciová spoločnosť
 
Deň zápisu: 
26.03.2001
 
Uložené listiny: 
účtovná závierka 2006
  (Dátum doručenia: 01.06.2007)
Učtovná závierka 2007
  (Dátum doručenia: 02.05.2008)
účtovná závierka 2008 + poznámky
  (Dátum doručenia: 13.05.2009)
zápisnica z VZ zod ňa 14/12/09
  (Dátum doručenia: 16.12.2009)
oprávnenie č. ZV-35/09 zo dňa 26/11/09 - úrad pre reg. žel. dopr.
  (Dátum doručenia: 16.12.2009)
oprávnenie č. D- 16/2009 zo dňa 26/11/09 - úrad pre reg. žel. dopr.
  (Dátum doručenia: 16.12.2009)
oprávnenie č. K-28/09 zo dňa 8/12/09 - úrad pre reg. žel. dopr.
  (Dátum doručenia: 16.12.2009)
oprávnenie č. E - 70/09 zo dňa 18/11/09 - úrad pre reg. žel. dopr.
  (Dátum doručenia: 16.12.2009)
oprávnenie č. P-29/09 zo dňa 9/12/09 - úrad pre reg. žel. dopr.
  (Dátum doručenia: 16.12.2009)
spoločenská zmluva zo dňa 14/12/09
  (Dátum doručenia: 16.12.2009)
Účtovná závierka 2009 + poznámky
  (Dátum doručenia: 14.05.2010)
účtovná závierka 2010 + poznámky + vyhlásenie
  (Dátum doručenia: 29.07.2011)
Účtovná závierka 2011+Poznámky+Vyhlásenie
  (Dátum doručenia: 06.06.2012)
Účtovná závierka za rok 2013 - Výkaz ziskov a strát
  (Dátum doručenia: 01.05.2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky
  (Dátum doručenia: 01.05.2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Súvaha
  (Dátum doručenia: 01.05.2014)
Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka
  (Dátum doručenia: 02.04.2015)
Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka.pdf
  (Dátum doručenia: 03.04.2015)
Účtovná závierka za rok 2014 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 31.07.2015)
Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 04.03.2016)
Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 04.03.2016)
rozhodnutie dopravného úradu zo dňa 5/8/2014
  (Dátum doručenia: 24.10.2016)
osvedčenie o živnostenskom oprávnení zo dňa 11/10/2016
  (Dátum doručenia: 24.10.2016)
rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 10/10/2016
  (Dátum doručenia: 24.10.2016)
rozhodnutie dopravného úradu č. 38325/2015 zo dňa 16/12/2015
  (Dátum doručenia: 24.10.2016)
rozhodnutie dopravného úradu č. 38323/2015 zo dňa 16/12/2015
  (Dátum doručenia: 24.10.2016)
rozhodnutie dopravného úradu č. 10770/2016 zo dňa 6/6/2016
  (Dátum doručenia: 24.10.2016)
rozhodnutie dopravného úradu č. 9674/2016 zo dňa 4/7/2016
  (Dátum doručenia: 24.10.2016)
rozhodnutie dopravného úradu č. 9675/2016 zo dňa 29/6/2016
  (Dátum doručenia: 24.10.2016)
oprávnenie zo dňa 19/1/2016
  (Dátum doručenia: 24.10.2016)
rozhodnutie dopravného úradu č. 38324/2015 zo dňa 16/12/2015
  (Dátum doručenia: 24.10.2016)
rozhodnutie dopravného úradu č. 9673/2016 zo dňa 11/7/2016
  (Dátum doručenia: 24.10.2016)
rozhodnutie MDVRR SR zo dňa 15/5/2015
  (Dátum doručenia: 24.10.2016)
spoločenská zmluva zo dňa 10/10/2016
  (Dátum doručenia: 24.10.2016)
dodatok k rozhodnutiu jediného spoločníka zo dňa 20/10/2016
  (Dátum doručenia: 24.10.2016)
Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
  (Dátum doručenia: 21.03.2017)
Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 29.03.2017)
Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 30.03.2017)
Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 31.03.2017)
Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 01.04.2017)
Účtovná závierka za rok 2016 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
  (Dátum doručenia: 08.07.2017)
Notárska zápisnica.zep
  (Dátum doručenia: 18.01.2018)
Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 02.03.2018)
Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 02.03.2018)
Účtovná závierka za rok 2017 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
  (Dátum doručenia: 26.10.2018)
Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 17.03.2019)
Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 17.03.2019)
Účtovná závierka za rok 2018 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 28.04.2019)
Účtovná závierka za rok 2013 - Oznámenie o schválení 1.doc
  (Dátum doručenia: 24.10.2014)
Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 18.02.2020)
Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 18.02.2020)
úplné znenie stanov.asice
  (Dátum doručenia: 20.02.2020)
zápisnica z VZ vrátane prez. listiny.asice
  (Dátum doručenia: 20.02.2020)
not. zápisnica NZ 5381/2020.asice
  (Dátum doručenia: 20.02.2020)
dodatok č.3 k stanovám.asice
  (Dátum doručenia: 20.02.2020)
osvedčenie o živnost.oprávnení.asice
  (Dátum doručenia: 20.02.2020)
Účtovná závierka za rok 2019 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 21.04.2020)
účt. závierka2001
  (Dátum doručenia: 23.05.2002)
2x účt. závierka2002, 2x zápisnica,
  (Dátum doručenia: 13.05.2003)
Spol. zmluva, zápis val. zhromaždenia, PVK
  (Dátum doručenia: 18.11.2003)
Účtovná závierka 2003
  (Dátum doručenia: 05.05.2004)
Účtovná závierka 2004,
  (Dátum doručenia: 02.05.2005)
Zápisnica z VZ z 30/5/06
  (Dátum doručenia: 08.06.2006)
Úplné znenie SZ z 30/5/06
  (Dátum doručenia: 08.06.2006)
Účtovná závierka 2005
  (Dátum doručenia: 14.06.2006)
Zápisnica z MVZ z 25/5/09
  (Dátum doručenia: 26.05.2009)
Podpisový vzor: A.Williger, Ing.P.Ličko
  (Dátum doručenia: 26.05.2009)
Úplné znenie SZ z 25/5/09
  (Dátum doručenia: 26.05.2009)
Zápisnica o mimoriadnom VZ zo dňa 16. 05. 2011
  (Dátum doručenia: 18.05.2011)
Úplné znenie spoločenskej zmluvy zo dňa 16. 05. 2011
  (Dátum doručenia: 18.05.2011)
Zápisnica z MVZ z 15/1/14
  (Dátum doručenia: 21.01.2014)
Oprávnenie
  (Dátum doručenia: 21.01.2014)
Úplné znenie SZ z 15/1/14
  (Dátum doručenia: 21.01.2014)
Zmluva o zlúčení-návrh z 2/11/16
  (Dátum doručenia: 03.11.2016)
Zmluva o zlúčení NZ 49754/16 z 1/12/16
  (Dátum doručenia: 14.12.2016)
Rozhodnutie spoločníka z 1/12/16 a 14/12/16
  (Dátum doručenia: 14.12.2016)
Zápisnica z VZ z 1/12/16, 14/12/16
  (Dátum doručenia: 14.12.2016)
Podpisový vror: A.Williger, Bc.R.Williger
  (Dátum doručenia: 29.12.2016)
Podpisový vzor DR: R.Williger, L.Bačinská, D.Ondrušová
  (Dátum doručenia: 29.12.2016)
Stanovy AS
  (Dátum doručenia: 29.12.2016)
Zápisnica z VZ z 15/12/16
  (Dátum doručenia: 29.12.2016)
Osvedčenie z VZ -NZ 42497/17 z 9/11/17+Stanovy+Dodatok 1 z 9/11/17
  (Dátum doručenia: 14.11.2017)
Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 04.03.2021)
Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 04.03.2021)
zápisnica z VZ.asice
  (Dátum doručenia: 29.04.2021)
notárska zápisnica.asice
  (Dátum doručenia: 29.04.2021)
oprávnenie na podnikanie 1.asice
  (Dátum doručenia: 29.04.2021)
oprávnenie na podnikanie 2.asice
  (Dátum doručenia: 29.04.2021)
oprávnenie na podnikanie 3.asice
  (Dátum doručenia: 29.04.2021)
oprávnenie na podnikanie 4.asice
  (Dátum doručenia: 29.04.2021)
stanovy -úplné znenie.asice
  (Dátum doručenia: 29.04.2021)
Dátum aktualizácie údajov:  05.05.2021

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Naša adresa email
Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

Aktuálne zmeny | Oprava údajov štatutárov | Kontakty na registrové súdy
Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR
Zoznam osôb, ktoré môžu byť vymazané ( §768s OBZ)