Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Listiny uložené v Zbierke listín Okresného súdu Bratislava I
Tento zoznam listín má len informatívny charakter a nie je použiteľný na právne úkony !
Kópie zo Zbierky listín si môžete vyžiadať na príslušnom súde, ale aj cez Ústredný portál verejných služieb ľuďom.

Oddiel:  Vložka číslo:  425/B-Zbl

Obchodné meno: 
Hydromeliorácie, štátny podnik
 
Sídlo: 
Vrakunská 29
Bratislava 825 63
 
IČO: 
35 860 839
 
Právna forma: 
Štátny podnik
 
Deň zápisu: 
01.07.2003
 
Uložené listiny: 
rozhodnutie ministerstva vnútra zo dňa 11.3.2003
  (Dátum doručenia: 19.03.2003)
poverenie výkonom funkcie riaditeľa
  (Dátum doručenia: 19.03.2003)
podpisový vzor RNDr. Štefan Rehák CSc.
  (Dátum doručenia: 19.03.2003)
menovanie do funkcie riaditeľa
  (Dátum doručenia: 09.09.2003)
dodatok č.1 k zakladateľskej listine zo dňa 23.5.2003
  (Dátum doručenia: 09.09.2003)
správa audítora k účtovnej závierka za rok 2003
  (Dátum doručenia: 30.04.2004)
účtovná závierka za rok 2003
  (Dátum doručenia: 30.04.2004)
výročná správa za rok 2003
  (Dátum doručenia: 30.04.2004)
Správa audítora a účtovná závierka za rok 2004
  (Dátum doručenia: 01.06.2005)
Výročná správa za rok 2004
  (Dátum doručenia: 01.06.2005)
Čestné vyhlásenie Ministerstva pôdohospodárstva SR zo dňa 16.2.2006
  (Dátum doručenia: 21.02.2006)
Menovací dekrét č. 1718/2006-100 zo dňa 13.3.2006
  (Dátum doručenia: 06.04.2006)
Návrh na zápis zmeny v OR z 8.12.2005, Odvolanie z funkcie riaditeľa - Sibyla Szabóová, Podpisový vzor - Ervin Bankó, Menovanie do funkcie riaditeľa - Ervin Bankó
  (Dátum doručenia: 27.12.2005)
Výročná správa za rok 2005
  (Dátum doručenia: 26.05.2006)
Úplné znenie zakladateľskej listiny zo dňa 20.11.2006
  (Dátum doručenia: 19.12.2006)
Dodatok k zakladateľskej listine zo dňa 20.11.2006
  (Dátum doručenia: 19.12.2006)
Rozhodnutie Ministerstva pôdohospodárstva zo dňa 20.11.2006
  (Dátum doručenia: 19.12.2006)
Podpisový vzor - Ing. Ján Hríbik.
  (Dátum doručenia: 27.11.2006)
Rozhodnutie Ministerstva pôdohospodárstva o zmene zakladacej listiny zo dňa 29.6.2006
  (Dátum doručenia: 06.07.2006)
Úplné znenie zakladacej listiny zo dňa 29.6.2006
  (Dátum doručenia: 06.07.2006)
Podpisový vzor - Ing. Pavel Halmo
  (Dátum doručenia: 21.03.2007)
Poverenie Ing. Pavla Halmu do funkcie riaditeľa
  (Dátum doručenia: 21.03.2007)
Zrušenie poverenia výkonu funkcie - Ing. Ján Hríbik, PhD.
  (Dátum doručenia: 21.03.2007)
správa audítora, účtovná závierka za rok 2006, výročná správa za rok 2006
  (Dátum doručenia: 03.07.2007)
menovací dekrét MP SR zo dňa 12.6.2007
  (Dátum doručenia: 18.07.2007)
Menovací dekrét z 3.5.2007
  (Dátum doručenia: 07.06.2007)
Menovací dekrét z 15.5.2007
  (Dátum doručenia: 07.06.2007)
Zrušenie poverenia z 2.5.2007
  (Dátum doručenia: 07.06.2007)
Poverenie z 11.5.2007
  (Dátum doručenia: 07.06.2007)
Výročná správa za rok 2007
  (Dátum doručenia: 06.06.2008)
Účtovná závierka za rok 2007, Správa nezávislého audítora za rok 2007
  (Dátum doručenia: 18.06.2008)
poverenie, odvolanie - Ing. Pavel Halmo
  (Dátum doručenia: 24.03.2009)
Účtovná závierka za rok 2008, správa audítora
  (Dátum doručenia: 28.04.2009)
Správa nezávislého audítora zo dňa 22.7.2009
  (Dátum doručenia: 17.08.2009)
Účtovná závierka za rok 2010, správa nezávislého audítora zo dňa 30.3.2011
  (Dátum doručenia: 07.12.2011)
Výročná správa za rok 2010
  (Dátum doručenia: 07.12.2011)
Účtovná závierka za rok 2009, správa audítora
  (Dátum doručenia: 21.07.2010)
Výročná správa za rok 2009
  (Dátum doručenia: 21.07.2010)
účtovná závierka za rok 2011, správa audítora, výročná správa
  (Dátum doručenia: 02.07.2012)
Úplné znenie zakladacej listiny z 11.3.2003
  (Dátum doručenia: 18.09.2007)
rozhodnutie ministerstva pôdohospodárstva SR zo dňa 11.3.2003
  (Dátum doručenia: 19.03.2003)
Rozhodnutie Ministerstva pôdohospodárstva č. 3304/2007-420 z 7.8.2007
  (Dátum doručenia: 18.09.2007)
Dodatok k zakladacej listine z 11.3.2003
  (Dátum doručenia: 18.09.2007)
Účtovná závierka za rok 2012, správa audítora
  (Dátum doručenia: 21.11.2013)
Výročná správa za rk 2012
  (Dátum doručenia: 21.11.2013)
Výročná správa za rok 2012
  (Dátum doručenia: 29.11.2013)
Účtovná závierka za rok 2012, sporáva audítora
  (Dátum doručenia: 29.11.2013)
Výročná správa za rok 2013.pdf
  (Dátum doručenia: 08.08.2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Výkaz ziskov a strát.pdf
  (Dátum doručenia: 08.08.2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 09.08.2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Súvaha.pdf
  (Dátum doručenia: 10.08.2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky.pdf
  (Dátum doručenia: 10.08.2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Oznámenie o schválení.pdf
  (Dátum doručenia: 16.08.2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Oznámenie o schválení - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 16.08.2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Oznámenie o schválení - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 16.08.2014)
Účtovná závierka za rok 2014 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 21.04.2015)
Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 07.06.2015)
Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 07.06.2015)
Výročná správa za rok 2014.pdf
  (Dátum doručenia: 28.09.2015)
Účtovná závierka za rok 2014 - Správa audítora 2.pdf
  (Dátum doručenia: 28.09.2015)
Účtovná závierka za rok 2014 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 07.12.2015)
Rozhodnutie Min.pôdohospodárstva SR č.3911/2015-250 z 10.12.2015
  (Dátum doručenia: 22.12.2015)
Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka.pdf
  (Dátum doručenia: 22.03.2016)
Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka.pdf
  (Dátum doručenia: 23.03.2016)
Účtovná závierka za rok 2015 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 19.04.2016)
Výročná správa za rok 2015.pdf
  (Dátum doručenia: 19.08.2016)
Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
  (Dátum doručenia: 19.08.2016)
Účtovná závierka za rok 2015 - Správa audítora 2.pdf
  (Dátum doručenia: 20.08.2016)
Odvolanie predsedu Dozornej rady - Vladimíra Kročka, zo dňa 18.7.2016
  (Dátum doručenia: 08.09.2016)
dodatok č.1 k zakladateľskej listine zo dňa 23.5.2003
  (Dátum doručenia: 19.03.2003)
zakladateľská listina zo dňa 11.3.2003
  (Dátum doručenia: 19.03.2003)
Vymenovanie riaditeľa štátneho podniku Ing. Igora Kálnu, zo dňa 8.12.2016
  (Dátum doručenia: 10.01.2017)
Odvolanie z funkcie riaditeľky štátneho podniku zo dňa 8.12.2016
  (Dátum doručenia: 10.01.2017)
Podpisový vzor riaditeľa - Ing. Igor Kálna, zo dňa 4.1.2017
  (Dátum doručenia: 10.01.2017)
Vymenovanie člena dozornej rady - Ing. Stanislava Bartoša, zo dňa 8.12.2016
  (Dátum doručenia: 10.01.2017)
Volebné výsledky druhého kola volieb člena Dozornej rady štátneho podniku zo dňa 24.11.2016
  (Dátum doručenia: 10.01.2017)
Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka.pdf
  (Dátum doručenia: 11.04.2017)
Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka.pdf
  (Dátum doručenia: 12.04.2017)
Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka.pdf
  (Dátum doručenia: 14.04.2017)
Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka.pdf
  (Dátum doručenia: 15.04.2017)
Účtovná závierka za rok 2016 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 10.05.2017)
Účtovná závierka za rok 2016 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
  (Dátum doručenia: 04.08.2017)
Výročná správa za rok 2016.pdf
  (Dátum doručenia: 05.08.2017)
Rozhodnutie zo dňa 19.12.2017
  (Dátum doručenia: 14.02.2018)
Dodatok k Zakladacej listine zo dňa 19.12.2017
  (Dátum doručenia: 14.02.2018)
Úplné znenie zakladacej listiny zo dňa 19.12.2017
  (Dátum doručenia: 14.02.2018)
Osvedčenie o živnostenskom oprávnení zo dňa 16.1.2018
  (Dátum doručenia: 14.02.2018)
Osvedčenie o živnostenskom oprávnení zo dňa 9.2.2018
  (Dátum doručenia: 14.02.2018)
Vzdanie sa funkcie z 17.1.2018
  (Dátum doručenia: 08.03.2018)
Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka.pdf
  (Dátum doručenia: 07.04.2018)
Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka.pdf
  (Dátum doručenia: 07.04.2018)
Účtovná závierka za rok 2017 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 08.04.2018)
Vymenovanie zo dňa 26.3.2018
  (Dátum doručenia: 16.04.2018)
Účtovná závierka za rok 2017 - Správa audítora 2.pdf
  (Dátum doručenia: 03.05.2018)
Výročná správa za rok 2017.pdf
  (Dátum doručenia: 03.05.2018)
Účtovná závierka za rok 2017 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
  (Dátum doručenia: 13.07.2018)
Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka
  (Dátum doručenia: 04.04.2019)
Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka
  (Dátum doručenia: 04.04.2019)
Účtovná závierka za rok 2018 - Správa audítora 1
  (Dátum doručenia: 04.05.2019)
Účtovná závierka za rok 2018 - Správa audítora 2
  (Dátum doručenia: 27.06.2019)
Výročná správa za rok 2018
  (Dátum doručenia: 27.06.2019)
Účtovná závierka za rok 2018 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 15.08.2019)
Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka
  (Dátum doručenia: 18.03.2020)
Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka
  (Dátum doručenia: 18.03.2020)
Účtovná závierka za rok 2019 - Správa audítora 1
  (Dátum doručenia: 21.05.2020)
Účtovná závierka za rok 2019 - Správa audítora 2
  (Dátum doručenia: 21.05.2020)
Účtovná závierka za rok 2019 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 20.06.2020)
Výročná správa za rok 2019
  (Dátum doručenia: 24.06.2020)
úplné znenie ZL
  (Dátum doručenia: 27.08.2018)
Dodatok k Zakladateľskej listine
  (Dátum doručenia: 27.08.2018)
Rozhodnutie Ministerstva pôdohospodárstva
  (Dátum doručenia: 27.08.2018)
Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka
  (Dátum doručenia: 28.03.2021)
Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka
  (Dátum doručenia: 28.03.2021)
Účtovná závierka za rok 2020 - Správa audítora 1
  (Dátum doručenia: 16.04.2021)
podpisový vzor- Ing. Petra Mindová zo dňa 19.08.2020
  (Dátum doručenia: 24.08.2020)
rozhodnutie 8938/2020-250 zo dňa 15.07.2020
  (Dátum doručenia: 24.08.2020)
úplné znenie zakladateľskej listiny zo dňa 06.08.2020
  (Dátum doručenia: 24.08.2020)
dodatok zo dňa 06.08.2020 k zakladateľskej listine
  (Dátum doručenia: 24.08.2020)
Dátum aktualizácie údajov:  16.09.2021

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Naša adresa email
Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

Aktuálne zmeny | Oprava údajov štatutárov | Kontakty na registrové súdy
Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR
Zoznam osôb, ktoré môžu byť vymazané ( §768s OBZ)