Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Documents of the company deposited in the collection of documents at the District Court Bratislava I
This list of documents of the company deposited in the collection of documents has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section:  Sa Insert No.:  5/B-Zbl

Business name: 
INTERTOUR, A. S. Bratislava
 
Registered seat: 
Rybné nám. 1
Bratislava 813 38
 
Identification number (IČO): 
00 597 406
 
Legal form: 
Joint-stock company
 
Date of entry: 
05/05/1989
 
Date of deletion: 
01/01/2009
 
Collection of documents: 
Zápisnica z 20. riadneho valného zhromaždenia z 14.6.2002
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 07/22/2003)
Notárska zápisnica N 243/02, Nz 241/02, Stanovy z 14.6.2002
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 07/22/2002)
Správa nezávislého audítora za rok 2001
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 07/22/2002)
Podpisové vzory - JUDr. Roman Husár, Ing. Rastislav Noskovič
Type of document: Document confirming the appointment/termination of the function, Signature templates
  (Delivered: 10/02/2002)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia konaného 13.9.2002, Dodatok č. 1 k zápisnici z mimoriadneho valného zhromaždenia z 13.9.2002, prezenčná listina
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 10/02/2002)
Audítorská správa a výročná správa za rok 2002
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 07/08/2003)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 29.11.2002
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 12/23/2002)
Podpisové vzory - Xavier Delplanque, David Simon
Type of document: Document confirming the appointment/termination of the function, Signature templates
  (Delivered: 12/23/2002)
Výročná správa o podnikateľskej činnosti za rok 2003
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 06/01/2004)
Správa nezávislého audítora za rok 2003
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 06/01/2004)
Účtovná závierka za rok 2003
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 06/01/2004)
Oznámenie o konaní volieb Dozornej rady a.s.
Type of document: Other document
  (Delivered: 12/01/2004)
Výročná správa za rok 2004
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 06/08/2005)
Audítorská správa a účtovná závierka za rok 2004
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 06/08/2005)
Zápisnica z 21. riadneho valného zhromaždenia zo dňa 13.6.2003
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 07/08/2003)
Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 13.6.2003
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 07/08/2003)
Podpisové vzory - JUDr. Katarína Ryšánková, JUDr. Vladimír Kán, Ing. Marianna Melicherová
Type of document: Document confirming the appointment/termination of the function, Signature templates
  (Delivered: 07/08/2003)
Oznámenie o konaní volieb do dozornej rady zo dňa 22.,23. 6.2004
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 12/15/2004)
Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 29.11.2004
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 12/15/2004)
Rozhodnutie zamestnancov zo dňa 24.11.2004
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 12/15/2004)
Výročná správa za rok 2005, Správa nezávislého audítora
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 05/31/2006)
Zápisnica z 24. riadneho VZ z 16.6.2006
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 08/07/2006)
Prezenčná listina z 24. riadneho VZ z 16.6.2006
Type of document: Other document
  (Delivered: 08/07/2006)
Rodný list - Gebran Fady + preklad
Type of document: Other document
  (Delivered: 08/07/2006)
Zápisnica z 88. zasadnutia predstavenstva z 16.6.2006
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 08/07/2006)
Rozhodnutie zamestnancov o odvolaní troch členov dozornej rady a voľbe jedného člena dozornej rady z radov zamestnancov z 28.6.2006
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 08/07/2006)
Notárska zápisnica N 393/2006, Nz 24034/2006, NCR1s 23969/2006 z 16.6.2006
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 08/07/2006)
Stanovy z 16.6.2006
Type of document: Full wording of the Founding Document as amended
  (Delivered: 08/07/2006)
Podpisový vzor - Antoine Khoury Helou
Type of document: Document confirming the appointment/termination of the function, Signature templates
  (Delivered: 08/07/2006)
Podpisový vzor - Wagih Khoury Helou
Type of document: Document confirming the appointment/termination of the function, Signature templates
  (Delivered: 08/07/2006)
Podpisový vzor - Enrico Dapei
Type of document: Document confirming the appointment/termination of the function, Signature templates
  (Delivered: 08/07/2006)
Podpisový vzor - Ing. Ľubomír Švarc
Type of document: Document confirming the appointment/termination of the function, Signature templates
  (Delivered: 08/07/2006)
Podpisový vzor - Fady Gebran
Type of document: Document confirming the appointment/termination of the function, Signature templates
  (Delivered: 08/07/2006)
Notárska zápisnica N 339/2007 Nz 37719/2007 NCRls 37456/2007 zo dňa 16.10.2007
Type of document: Founding Document (Memorandum of Association/Founder´s Deed/ Founding Agreement/ Articles of Association/ Notary Statement related to the foundation /any other document regulating the foundation), full powers conferred for the purpose of concluding the Founding Document
  (Delivered: 10/23/2007)
Podpisový vzor Ján Bukovský zo dňa 17.09.2007
Type of document: Document confirming the appointment/termination of the function, Signature templates
  (Delivered: 10/23/2007)
Podpisový vzor - Sibrand van Roijen zo dňa 17.09.2007
Type of document: Document confirming the appointment/termination of the function, Signature templates
  (Delivered: 10/23/2007)
Podpisový vzor Eric Assimakopoulos zo dňa 17.09.2007
Type of document: Document confirming the appointment/termination of the function, Signature templates
  (Delivered: 10/23/2007)
Súhlas s výkonom funkcie Claude Zimmer zo dňa 17.09.2007
Type of document: Document confirming the appointment/termination of the function, Signature templates
  (Delivered: 10/23/2007)
Súhlas s výkonom funkcie Theodorus Uffing zo dňa 17.09.2007
Type of document: Document confirming the appointment/termination of the function, Signature templates
  (Delivered: 10/23/2007)
Návrh zmluvy o zlúčení medzi Slovak Hold Co 2, a.s., so sídlom Rybné nám. 1, 811 02 Bratislava /nástupnícka spoločnosť/ a INTERTOUR, a.s., Bratislava, so sídlom Rybné nám. 1, 813 38 Bratislava /zanikajúca spoločnosť/, plnomocenstvo
Type of document: Merger agreement, Terms of division, Decision on a change of legal form
  (Delivered: 10/24/2008)
Výročná správa za rok 2006, Správa audítora, Účtovná závierka za rok 2006
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 05/21/2007)
Výročná správa za rok 2008, overená audítorom
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 09/21/2009)
Účtovná závierka za rok 2008, správa nezávislého audítora zo dňa 31.5.2009
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 09/21/2009)
Zápisnica z 23. valného zhromaždenia zo dňa 17.6.2005
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 07/19/2005)
Rozhodnutie zamestnancov zo dňa 14.6.2005
Type of document: Other document
  (Delivered: 07/19/2005)
notárska zápisnica 20.6.2008
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 07/14/2008)
Notárska zápisnica N 462/2008, Nz 55628/2008, NCRls 55149/2008
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 12/08/2008)
Notárska zápisnica N 461/2008, Nz 55606/2008, NCRls 55125/2008
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 12/08/2008)
Date of updating data in databases:  10/21/2021

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person