Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Listiny uložené v Zbierke listín Okresného súdu Bratislava I
Tento zoznam listín má len informatívny charakter a nie je použiteľný na právne úkony !
Kópie zo Zbierky listín si môžete vyžiadať na príslušnom súde, ale aj cez Ústredný portál verejných služieb ľuďom.

Oddiel:  Sa Vložka číslo:  158/B-Zbl

Obchodné meno: 
Sberbank Slovensko, a.s.
 
Sídlo: 
Vysoká 9
Bratislava 810 00
 
IČO: 
17 321 123
 
Právna forma: 
Akciová spoločnosť
 
Deň zápisu: 
30.08.1991
 
Deň výmazu: 
01.08.2017
 
Uložené listiny: 
Podpisový vzor - Ing. Tomáš Palacka
  (Dátum doručenia: 12.04.2002)
Podpisový vzor - Ing. Pavol Medvecký
  (Dátum doručenia: 12.04.2002)
Podpisový vzor - Ing. Eugen Knotek, CSc.
  (Dátum doručenia: 12.04.2002)
Podpisový vzor - Ing. David Saleh
  (Dátum doručenia: 12.04.2002)
Zoznam akcionárov
  (Dátum doručenia: 10.06.2002)
Výpis zo strediska cenných papierov zo dňa 29.04.2002
  (Dátum doručenia: 10.06.2002)
Rozhodnutie predstavenstva Ľudovej banyk, a.s. zo dňa 21.12.2001
  (Dátum doručenia: 10.06.2002)
Skončenie pracovného pomeru
  (Dátum doručenia: 10.06.2002)
Podpisový vzor - Ing. Ivan Murín
  (Dátum doručenia: 10.06.2002)
Skončenie pracovného pomeru
  (Dátum doručenia: 10.06.2002)
Rozhodnutie predstavenstva zo dňa 24.4.2002
  (Dátum doručenia: 10.06.2002)
Podpisový vzor - Ing. Ivan Radosa
  (Dátum doručenia: 10.06.2002)
Rozhodnutie predstavenstva z 7.5.2002
  (Dátum doručenia: 10.06.2002)
Podpisový vzor - JUDr. Karolina Bittererová
  (Dátum doručenia: 10.06.2002)
Podpisový vzor - Ing. Jozef Boržík
  (Dátum doručenia: 10.06.2002)
Podpisový vzor - Ing. Ján Huraj
  (Dátum doručenia: 10.06.2002)
Podpisový vzor - Ing. Dušan Jakubéci
  (Dátum doručenia: 10.06.2002)
Podpisový vzor - Ing. Marta Ráczová
  (Dátum doručenia: 10.06.2002)
Podpisový vzor - Ing. Július Senko
  (Dátum doručenia: 10.06.2002)
Podpisový vzor - JUDr. Zlatica Višňovská
  (Dátum doručenia: 10.06.2002)
Ukončenie mandátu v dozornej rade - JUDr. Rastislav Opaterný
  (Dátum doručenia: 10.06.2002)
Ukončenie mandátu v dozornej rade - Prof. Stephan Wolf
  (Dátum doručenia: 10.06.2002)
Vzdanie sa funkcie - Karl Mayr-Kern
  (Dátum doručenia: 10.06.2002)
Ukončenie mandátu v dozornej rade - Ing. Andrej Glatz
  (Dátum doručenia: 10.06.2002)
Podpisový vzor - Dr. Christian Kaltenbrunner
  (Dátum doručenia: 10.06.2002)
Podpisový vzor - Dr. Andreas Hopf
  (Dátum doručenia: 10.06.2002)
Podpisový vzor - Josef PreiBl
  (Dátum doručenia: 10.06.2002)
Podpisový vzor - Prof. Milan Buček
  (Dátum doručenia: 10.06.2002)
Podpisový vzor - Ing. Milan Parai, Ing. Tomáš Kalnický, Ing. Helena Lángová,
  (Dátum doručenia: 25.09.2002)
Notárska zápisnica N 240/02, Nz 235/02
  (Dátum doručenia: 25.09.2002)
Konsolidovaná účtovná závierka bánk k 31.12.2002
  (Dátum doručenia: 18.03.2003)
Výročná správa za rok 2002
  (Dátum doručenia: 23.06.2003)
odvolanie Ing. Jany Krempovej zo dňa 30.10.2002
  (Dátum doručenia: 18.12.2002)
podpisový vzor Ing. Július Bujdák
  (Dátum doručenia: 18.12.2002)
podpisový vzor Peter Závodský
  (Dátum doručenia: 18.12.2002)
notárska zápisnica N 240/02, Nz 235/02 zo dňa 10.5.2002
  (Dátum doručenia: 18.12.2002)
rozhodnutia predstavenstva zo dňa 29.10.2003
  (Dátum doručenia: 27.11.2003)
podpisový vzor Ing. Alfréd Leitner, Ing. Tibor Mojzes, Ing. Daniela Pavlíková, Ing. Ľuboš Kováč, Ing. Stanislav Kováč
  (Dátum doručenia: 27.11.2003)
podpisový vzor Dr.Fausto Maritan, Ing.Boris Hořava, Dipl.Ing.Robert Zier, Ing.Jana Valkučáková, Ing.Ivan Kubaš, Ing. Igor Kováč
  (Dátum doručenia: 06.06.2003)
rozhodnutie predstavenstva zo dňa 9.4.2003
  (Dátum doručenia: 06.06.2003)
rozhodnutie predstavenstva zo dňa 29.1.2003
  (Dátum doručenia: 06.06.2003)
rozhodnutie predstavenstva zo dňa 19.5.2003
  (Dátum doručenia: 06.06.2003)
zápisnica z voľby členov predstavenstva zo dňa 28.2.2003
  (Dátum doručenia: 06.06.2003)
podpisový vzor Manfred Wiebogen
  (Dátum doručenia: 08.10.2003)
vypovedanie prokúry Ing. David Saleh zo dňa 30.9.2003
  (Dátum doručenia: 08.10.2003)
zápisnica o celkovom vyhodnotení hlasovania zo dňa 30.9.2003
  (Dátum doručenia: 08.10.2003)
podpisový vzor Dušan Tvorík
  (Dátum doručenia: 08.10.2003)
rozhodnutie predstavenstva zo dňa 20.8.2003
  (Dátum doručenia: 08.10.2003)
odstúpenie z funkcie v dozornej rade Dr. Andreas Hopf
  (Dátum doručenia: 08.10.2003)
odstúpenie z funkcie Rainer Schon zo dňa 30.6.2003
  (Dátum doručenia: 23.12.2003)
rozhodnutie predstavenstva zo dňa 26.11.2003
  (Dátum doručenia: 23.12.2003)
podpisový vzor Ing. Peter Grenda, Bc.Roman Húščava,VDir.Manfred Kunert, Mag. Gerhard Wober
  (Dátum doručenia: 23.12.2003)
rozhodnutie predstavenstva zo dňa 23.12.2003
  (Dátum doručenia: 16.01.2004)
správa nezávislého audítora a účtovná závierka za rok 2003
  (Dátum doručenia: 16.04.2004)
Skončenie pracovného pomeru
  (Dátum doručenia: 28.05.2004)
Vypovedanie prokúry z 1.5.2004
  (Dátum doručenia: 28.05.2004)
Podpisový vzor - Ing. Jozef Mlynárčik
  (Dátum doručenia: 28.05.2004)
Rozhodnutie predstavenstva zo dňa 30.6.2004
  (Dátum doručenia: 30.07.2004)
Stanovy zo dňa 17.6.2004
  (Dátum doručenia: 08.07.2004)
Podpisový vzor vedúceho odštepného závodu - Ing. Ondrej Bulik, PhD., p. Silvia Peniašková a podpisový vzor člena predstavenstva - Mag. Thomas Havlik
  (Dátum doručenia: 30.09.2004)
Rozhodnutie predstavenstva o odvolaní z funkcie vedúceho odštepného závodu - Ing. Ivan Oravský zo dňa 27.08.2004
  (Dátum doručenia: 30.09.2004)
Vypovedanie prokúry - Ing. Katarína Sadloňová zo dňa 30.09.2004
  (Dátum doručenia: 28.10.2004)
Vypovedanie prokúry - Ing. Alexander Turan zo dňa 30.11.2004
  (Dátum doručenia: 30.12.2004)
Vypovedanie prokúry - Ing. Rudolf Krempaský zo dňa 30.11.2004
  (Dátum doručenia: 30.12.2004)
Podpisový vzor - Ing. Eva Hudecová
  (Dátum doručenia: 28.05.2004)
Podpisový vzor - Ing. Miroslav Holka
  (Dátum doručenia: 28.05.2004)
Podpisový vzor - Ing. Anastázia Czetmayerová
  (Dátum doručenia: 28.05.2004)
Správa nezávislého audítora a konsolidovaná účtovná závierka k 31.12.2003
  (Dátum doručenia: 09.07.2004)
Rozhodnutie predstavenstva spoločnosti zo dňa 12.01.2005
  (Dátum doručenia: 31.01.2005)
Podpisový vzor - Ing. Václav Mojsej
  (Dátum doručenia: 31.01.2005)
Podpisový vzor - Ing. Ľudmila Sihelníková
  (Dátum doručenia: 31.01.2005)
Výpis z obchodného registra 01.02.2005
  (Dátum doručenia: 31.01.2005)
Rozhodnutie predstavenstva spoločnosti zo dňa 09.03.2005
  (Dátum doručenia: 22.03.2005)
Výročná správa za rok 2003
  (Dátum doručenia: 08.07.2004)
Podpisový vzor prokuristu - Ing. Marcel Florians
  (Dátum doručenia: 08.07.2004)
Podpisový vzor prokuristu - Ing. Rudolf Krempaský
  (Dátum doručenia: 08.07.2004)
Podpisový vzor prokuristu - Mgr. Robert Krett
  (Dátum doručenia: 08.07.2004)
Podpisový vzor prokuristu - Ing. Ivan Murín
  (Dátum doručenia: 08.07.2004)
Podpisový vzor prokuristu - JUDr. Dana Potočná
  (Dátum doručenia: 08.07.2004)
Podpisový vzor prokuristu - Ing. Peter Sádovský
  (Dátum doručenia: 08.07.2004)
Podpisový vzor - Ing. Martin Beer
  (Dátum doručenia: 30.07.2004)
Podpisový vzor - Dr. iur. Barbara Neiger
  (Dátum doručenia: 09.09.2005)
Stanovy
  (Dátum doručenia: 09.09.2005)
Výročná správa 2004
  (Dátum doručenia: 09.09.2005)
Výročná správa za rok 2004
  (Dátum doručenia: 23.06.2005)
Vypovedanie prokúry - Mgr. Robert Krett
  (Dátum doručenia: 29.12.2005)
Výpis zo zápisnice z 33. zasadnutia dozornej rady z 2.9.2005
  (Dátum doručenia: 29.12.2005)
Vypovedanie prokúry z 16.8.2005 - JUDr. Alena Huťanová
  (Dátum doručenia: 29.12.2005)
Vypovedanie prokúry z 25.8.2005 - Ing. Dušan Jakubéci
  (Dátum doručenia: 29.12.2005)
Výročná správa za rok 2005
  (Dátum doručenia: 26.06.2006)
Výpis zo zápisnice z 35. zasadnutia dozornej rady z 29.5.2006
  (Dátum doručenia: 11.07.2006)
Výpis zo zápisnice zo zasadnutia predstavenstva z 29.3.2006
  (Dátum doručenia: 11.07.2006)
Podpisový vzor - Ing. Vladimír Valach, MBA
  (Dátum doručenia: 11.07.2006)
Podpisový vzor - Ing. Richard Szabó, PhD.
  (Dátum doručenia: 19.09.2006)
Výpis zo zápisnice z 36. zasadnutia dozornej rady zo dňa 30.10.2006
  (Dátum doručenia: 30.11.2006)
Výpis zo zápisnice z 36. zasadnutia dozornej rady z 30.10.2006
  (Dátum doručenia: 30.11.2006)
Podpisové vzory - Ing. Roman Truhlář, Mag. Dr. Kurt Nikolaus Kapeller
  (Dátum doručenia: 30.11.2006)
ozhodnutie Národnej banky Slovenska z 10.5.2007
  (Dátum doručenia: 27.06.2007)
Rozhodnutie Národnej banky Slovenska z 26.4.2007
  (Dátum doručenia: 27.06.2007)
Podpisový vzor - Ing. Otto Szöke
  (Dátum doručenia: 27.06.2007)
Účtovná závierka za rok 2006
  (Dátum doručenia: 27.06.2007)
Výročná správa za rok 2006
  (Dátum doručenia: 27.06.2007)
účtovná závierka za rok 2007, výročná správa, správa nezávislého audítora zo dňa 01.04.2008
  (Dátum doručenia: 19.06.2008)
Účtovná závierka za rok 2007, správa audítora
  (Dátum doručenia: 12.06.2008)
Podpisové vzory - JUDr. Katarína Novotná, Ing. Monika Vičanová
  (Dátum doručenia: 12.06.2008)
Výpis zo zápisnice z 39. zasadnutia Dozornej rady z 19.5.2008
  (Dátum doručenia: 12.06.2008)
Výpis zo zápisnice zo 40. zasadnutia Dozornej rady z 19.5.2008
  (Dátum doručenia: 12.06.2008)
Výpis zo zápisnice zo 40. zasadnutia Dozornej rady z 19.5.2008
  (Dátum doručenia: 12.06.2008)
Výpis zo zápisnice zo zasadnutia predstavenstva z 10.6.2008
  (Dátum doručenia: 12.06.2008)
Úplné znenie stanov zo dňa 25.5.2009
  (Dátum doručenia: 29.05.2009)
Rozhodnutie Národnej banky Slovenska z 10.10.2006
  (Dátum doručenia: 30.11.2006)
Rozhodnutie Národnej banky Slovenska z 24.10.2006
  (Dátum doručenia: 30.11.2006)
zmluva o zlúčení zo dňa 3.5.2002
  (Dátum doručenia: 18.12.2002)
zlúčenie ĽUDOVEJ BANKY
  (Dátum doručenia: 18.12.2002)
Rozhodnutie predstavenstva Ľudovej banky, a.s. zo dňa 23.11.2001
  (Dátum doručenia: 24.10.2002)
Rozhodnutie predstavenstva Ľudovej banky, a.s. zo dňa 12.7.2001
  (Dátum doručenia: 12.04.2002)
Rozhodnutie predstavenstva Ľudovej banky a.s. zo dňa 10.12.2001
  (Dátum doručenia: 12.04.2002)
Rozhodnutie predstavenstva Ľudovej banky, a.s. zo dňa 28.1.2002
  (Dátum doručenia: 12.04.2002)
Skončenie pracovného pomeru - Ing. Juraj Vrbovský
  (Dátum doručenia: 12.04.2002)
Rozviazanie pracovného pomeru - Ing. Marek Vidovenec
  (Dátum doručenia: 12.04.2002)
Rozviazanie pracovného pomeru - Ing. Monika Ježková
  (Dátum doručenia: 12.04.2002)
Rozviazanie pracovného pomeru - Ing. Bystrík Mucha
  (Dátum doručenia: 12.04.2002)
STANOVY - Preambula
  (Dátum doručenia: 10.06.2002)
Notárska zápisnica N 240/02, Nz 235/02
  (Dátum doručenia: 10.06.2002)
11. riadne valné zhromaždenie akcionárov, zo dňa 3.5.2002
  (Dátum doručenia: 10.06.2002)
Prezenčná listina zo zasadnutia 11. riadneho valného zhromaždenia akcionárov dňa 3.5.2002
  (Dátum doručenia: 10.06.2002)
Vzdanie sa mandátu v dozornej rade - Dr. Ekkehard Fügl
  (Dátum doručenia: 10.06.2002)
Vzdanie sa funkcie - Mag. Gerhard Wöber
  (Dátum doručenia: 10.06.2002)
Vzdanie sa funkcie - Ing. Zdenko Alexy
  (Dátum doručenia: 10.06.2002)
Skončenie pracovného pomeru - Ing. Stanislav Jakubík
  (Dátum doručenia: 12.04.2002)
Skončenie pracovného pomeru - Ing. Tatiana Krajmerová
  (Dátum doručenia: 10.06.2002)
Rozhodnutie predstavenstva Ľudovej banky a.s. z 18.3.2002
  (Dátum doručenia: 10.06.2002)
Rozhodnutie predstavenstva Ľudovej banky a.s. z 15.5.2002, 18.6.2002, 3.7.2002
  (Dátum doručenia: 25.09.2002)
rozhodnutie predstavenstva zo dňa 20.11.2002
  (Dátum doručenia: 18.12.2002)
rozhodnutie predstavenstva zo dňa 20.11.2002
  (Dátum doručenia: 18.12.2002)
notárska zápisnica N 268/2003, Nz 35751/2003 zo dňa 12.5.2003
  (Dátum doručenia: 06.06.2003)
notárska zápisnica N 1114/2003, Nz 124638/2003 zo dňa 19.12.2003
  (Dátum doručenia: 23.12.2003)
Rozhodnutie predstavenstva ĽUDOVEJ BANKY z 15.4.2004
  (Dátum doručenia: 28.05.2004)
Rozhodnutie predstavenstva ĽUDOVEJ BANKY z 28.4.2004
  (Dátum doručenia: 28.05.2004)
Rozhodnutie predstavenstva ĽUDOVEJ BANKY a.s. z 26.5.2004
  (Dátum doručenia: 28.05.2004)
Notárska zápisnica zo N 405/2004, Nz 49578/2004
  (Dátum doručenia: 08.07.2004)
Rozhodnutie predstavenstva zo dňa 08.09.2004
  (Dátum doručenia: 30.09.2004)
Výpis zo zápisnice z 29. zasadnutia dozornej rady zo dňa 02.09.2004
  (Dátum doručenia: 30.09.2004)
Rozhodnutie predstavenstva zo dňa 27.08.2004
  (Dátum doručenia: 30.09.2004)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 13.10.2004
  (Dátum doručenia: 28.10.2004)
Rozhodnutie z 9.6.2005, 15.3.2005, 18.4.2005, 6.5.2005, 6.5.2005 - Národná banka Slovenska
  (Dátum doručenia: 09.09.2005)
Zápisnica z 3. mimoriadneho valného zhromaždenia z 13.10.2004
  (Dátum doručenia: 09.09.2005)
Výpis zo zápisnica zo zasadnutia dozornej rady z 25.5.2005 - 2x
  (Dátum doručenia: 09.09.2005)
N 224/2005, Nz 24996/2005, NCRIs 24652/2005 z 2.6.2005 - Osvedčenie z valného zhromaždenia
  (Dátum doručenia: 09.09.2005)
Notárska zápisnica N 197/2007, Nz 23970/2007, NCRls 23839/2007
  (Dátum doručenia: 27.06.2007)
Notárska zápisnica N 139/2007, Nz 31181/2007, NCRls 30989/2007
  (Dátum doručenia: 14.08.2007)
Notárska zápisnica N 145/2008, Nz 23918/2008, NCRls 23655/2008
  (Dátum doručenia: 12.06.2008)
Notárska zápisnica N 478/2010, Nz 15792/2010, NCRls 16073/2010 zo dňa 05.05.2010, stanovy
  (Dátum doručenia: 17.06.2010)
Výročná správa za rok 2009
  (Dátum doručenia: 17.06.2010)
Priebežná účtovná závierka k 31.03.2010
  (Dátum doručenia: 17.06.2010)
Výročná správa za rok 2008
  (Dátum doručenia: 29.05.2009)
Notárska zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 7.5.2009, stanovy
  (Dátum doručenia: 29.05.2009)
účtovná závierka 31.3.2009
  (Dátum doručenia: 14.10.2009)
konsolidovaná účtovná závierka 30.6.2009
  (Dátum doručenia: 14.10.2009)
účtovná závierka 30.9.2009
  (Dátum doručenia: 09.11.2009)
účtovná závierka 30.6.2009
  (Dátum doručenia: 14.10.2009)
Priebežná účtovná závierka k 30.8.2010
  (Dátum doručenia: 10.11.2010)
Výročná správa za rok 2010
  (Dátum doručenia: 24.05.2011)
Zápisnica z 20. riadneho valného zhromaždenia z 29.4.2011
  (Dátum doručenia: 24.05.2011)
Podpisové vzory - Ing. Dušan Pivka, Patrik Pajtáš, Marek Palaj
  (Dátum doručenia: 24.05.2011)
Výpis zo zápisnice zo zasadnutia predstavenstva z 3.5.2011
  (Dátum doručenia: 24.05.2011)
Úplné znenie stanov zo dňa 29.04.2010
  (Dátum doručenia: 17.06.2010)
Výpoveď prokúry z 2.12.2010
  (Dátum doručenia: 09.09.2011)
Priebežná účtovná závierka k 30.06.2011
  (Dátum doručenia: 18.08.2011)
Účtovná závierka za rok 2010
  (Dátum doručenia: 24.05.2011)
Priebežná účtovná závierka k 30.6.2010
  (Dátum doručenia: 03.08.2010)
Výpovede prokúry - Ing. Martin Mitura, Ing. Katarína Greforová, Ing. Roman Špirk, Christophe Marcel Descos, Mag. Gerhard Wöber, Konstantin Kolpakov
  (Dátum doručenia: 27.11.2012)
Notráska zápisnica N 536/2012, Nz 36855/2012, NCRls 37638/2012 z 10.10.2012
  (Dátum doručenia: 27.11.2012)
Rozhodnutie NBS z 23.10.2012, ODB-10735-1/2012
  (Dátum doručenia: 27.11.2012)
Rozhodnutie NBS z 23.10.2012, ODB-10735-2/2012
  (Dátum doručenia: 27.11.2012)
Priebežná účtovná závierka k 30.9.2012
  (Dátum doručenia: 27.11.2012)
Priebežná účtovná závierka k 30.9.2011
  (Dátum doručenia: 14.11.2011)
Osvedčenie o registrácii v NBS zo dňa 13.4.2012
  (Dátum doručenia: 15.06.2012)
Notárska zápisnica N 219/2012, Nz 16509/2012, NCRls 16984/2012 z 11.5.2012
  (Dátum doručenia: 15.06.2012)
Stanovy z 27.4.2012
  (Dátum doručenia: 15.06.2012)
Zápisnica o priebehu a výsledkoch hlasovania v doplňujúcich voľbách člena dozornej rady zvoleného zamestnancami z 24.5.2012
  (Dátum doručenia: 15.06.2012)
Výpis z hlasovania per rollam dozornej rady z 30.7.2012
  (Dátum doručenia: 13.08.2012)
Výpis z hlasovania per rollam dozornej rady z 14.8.2012
  (Dátum doručenia: 14.09.2012)
Priebežná účtovná závierka k 31.3.2012
  (Dátum doručenia: 30.05.2012)
Výročná práva za rok 2011
  (Dátum doručenia: 30.05.2012)
rozhodnutie predstavenstva 232/2012 zo dňa 03.12.2012
  (Dátum doručenia: 21.12.2012)
rozhodnutie predstavenstva 231/2012 zo dňa 03.12.2012
  (Dátum doručenia: 21.12.2012)
výpis zo zápisnice zo dňa 30.09.2008
  (Dátum doručenia: 02.10.2008)
podpisový vzor - Dr. Martina Florián
  (Dátum doručenia: 02.10.2008)
vypovedanie prokúry zo dňa 27.06.2008
  (Dátum doručenia: 10.07.2008)
vypovedanie prokúry zo dňa 26.06.2008
  (Dátum doručenia: 10.07.2008)
stanovy a.s. zo dňa 05.09.2007
  (Dátum doručenia: 10.09.2007)
notárska zápisnica N 174/2007 Nz 33442/2007 NCRls 33225/2007 zo dňa 23.08.2007
  (Dátum doručenia: 10.09.2007)
výpoveď prokúra zo dňa 02.12.2010
  (Dátum doručenia: 21.01.2011)
výpis zo zápisnice z 37. zasadnutia predstavenstva - udelenie prokúra zo dňa 30.10.2007
  (Dátum doručenia: 23.11.2007)
výpis zo zápisnice z 46. zasadnutia dozornej rady zo dňa 01.11.2009
  (Dátum doručenia: 30.10.2009)
podpisový vzor - Ing. Gabriel Szekeres
  (Dátum doručenia: 25.09.2009)
výpis zo zápisnice z 34. zasadnutia predstavenstva zo dňa 08.09.2009
  (Dátum doručenia: 25.09.2009)
výpis zo zápisnice zo zasadnutia predstavenstva zo dňa 02.11.2009
  (Dátum doručenia: 27.11.2009)
podpisový vzor - Ing. Roman Halačka
  (Dátum doručenia: 27.11.2009)
notárska zápisnica N 692/2012 Nz 57200/2012 NCRls 58154/2012 zo dňa 15.02.2013
  (Dátum doručenia: 28.01.2013)
podpisový vzor - Moniáka Deneva
  (Dátum doručenia: 28.01.2013)
podpisový vzor - Martin Borodovčák
  (Dátum doručenia: 28.01.2013)
podpisový vzor - Ing. Rastislav Murgaš
  (Dátum doručenia: 28.01.2013)
zápisnica z 19. riadneho valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 29.04.2010
  (Dátum doručenia: 28.05.2010)
zápisnica o priebehu a výsledkoch hlasovania zo dňa 31.03.2010
  (Dátum doručenia: 28.05.2010)
výpis zo zápisnice z 47.zasadnutia dozornej rady zo dňa 29.04.2010
  (Dátum doručenia: 01.07.2010)
výpis zo zápisnice zo dňa 01.07.2010
  (Dátum doručenia: 01.07.2010)
výpoveď prokúry - Ing. Ivana Jelínková zo dňa 24.06.2010
  (Dátum doručenia: 01.07.2010)
výpoveď prokúry - Ing. Ján Huraj zo dňa 15.06.2010
  (Dátum doručenia: 01.07.2010)
výpoveď prokúra - Mag. Georg Revay zo dňa 24.03.2010
  (Dátum doručenia: 22.04.2010)
zápisnica zo 7. mimoriadného valného zhromaždenia zo dňa 27.07.2010
  (Dátum doručenia: 19.08.2010)
podpisový vzor - Andrea Hazuchová
  (Dátum doručenia: 16.09.2010)
výpis zo zápisnice zo zasadnutia predstavenstva zo dňa 24.08.2010
  (Dátum doručenia: 16.09.2010)
priebežná účtovná závierka k 30.09.2013, vyhlásenie
  (Dátum doručenia: 20.12.2013)
úplné znenie stanov z 8.1.2014
  (Dátum doručenia: 06.02.2014)
Notárska zápisnica N 246/2014, Nz 18397/2014, NCRls 18827/2014
  (Dátum doručenia: 29.05.2014)
Výročná správa za rok 2013
  (Dátum doručenia: 29.05.2014)
Výpis z rozhodnutia dozornej rady z 22.7.2014
  (Dátum doručenia: 30.07.2014)
Výpis z 573 zasadnutia dozornej rady z 14.11.2013
  (Dátum doručenia: 20.12.2013)
Notárska zápisnica N 830/2013, Nz 39565/2013, NCrls 40282/2013 z 4.11.2013
  (Dátum doručenia: 20.12.2013)
Notárska zápisnica N 691/2013, Nz 36395/2013, NCRls 37094/2013 z 17.10.2013
  (Dátum doručenia: 18.11.2013)
Zápisnica o priebehu a výsledkoch hlasovania v doplňujúcich voľbách člena dozornej rady z 8.10.2013
  (Dátum doručenia: 18.11.2013)
Výpis z rozhodnutia dozornej rady z 6.9.2013
  (Dátum doručenia: 23.09.2013)
Výpis z rozhodnutia dozornej rady z 6.9.2013
  (Dátum doručenia: 23.09.2013)
výpis z rozhodnutia Dozornej rady
  (Dátum doručenia: 26.09.2014)
podpiosvý vzor Ľubomír Remšík
  (Dátum doručenia: 26.09.2014)
Notárska zápisnica N 283/2013, Nz 16644/2013, NCrls 17069/2013 z 21.5.2013
  (Dátum doručenia: 30.05.2013)
Účtovná závierka za rok 2013
  (Dátum doručenia: 29.05.2014)
Vzdanie sa funkcie - Mark Arnold
  (Dátum doručenia: 08.01.2015)
Notárska zápisnica N 1128/2014 Nz 51717/2014 NCRls 52581/2014 zo dňa 04.12.2014
  (Dátum doručenia: 08.01.2015)
Účtovná závierka za rok 2014, správa audítora
  (Dátum doručenia: 27.06.2015)
Stanovy z 16.5.2014
  (Dátum doručenia: 29.05.2014)
Priebežná účtovná závierka k 30.06.2013, vyhlásenie
  (Dátum doručenia: 05.09.2013)
účtovná závierka za rok 2015
  (Dátum doručenia: 15.04.2016)
notárska zápisnica N 565/2016, Nz 22187/2016 zo dňa 21.06.2016
  (Dátum doručenia: 06.07.2016)
Notárska hzápisnica N 815/2016, Nz 27996/2016, NCRls 28809/2016
  (Dátum doručenia: 31.08.2016)
Zápisnica zo 14. zasadnutia dozornej rady z 26.8.2016
  (Dátum doručenia: 31.08.2016)
Podpisový vzor - Ing. Henrieta Gahérová
  (Dátum doručenia: 31.08.2016)
podpisový vzor-Ing. Henrieta Gáherová
  (Dátum doručenia: 04.10.2016)
Vzdanie sa funkcie - Ing. Mgr. František Zavadil
  (Dátum doručenia: 11.11.2016)
podpisový vzor-Ing. Mgr. Renáta Andries
  (Dátum doručenia: 27.03.2017)
správa nezávislého experta
  (Dátum doručenia: 18.04.2017)
Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka.pdf
  (Dátum doručenia: 21.04.2017)
Výročná správa za rok 2016.pdf
  (Dátum doručenia: 21.04.2017)
Účtovná závierka za rok 2016 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 20.04.2017)
zmluva o zlúčení
  (Dátum doručenia: 06.04.2017)
poverenie č. 04/2100/2016
  (Dátum doručenia: 06.04.2017)
Rozhodnutie dozornej rady z 8.12.2016
  (Dátum doručenia: 14.12.2016)
Ročná finančná výročná správa za rok 2016.pdf
  (Dátum doručenia: 29.04.2017)
Výročná správa za rok 2016 - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 29.04.2017)
Výročná správa za rok 2016 - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 29.04.2017)
Účtovná závierka za rok 2016 - Oznámenie o dátume schválenia
  (Dátum doručenia: 29.04.2017)
Rozhodnutie dozornej rady zo dňa 15.2.2017
  (Dátum doručenia: 15.02.2017)
Vzdanie sa funkcie člena predstavenstva - Ing. Ľubomír Remšík, zo dňa 8.2.2017
  (Dátum doručenia: 15.02.2017)
Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Iný výkaz alebo príloha.pdf
  (Dátum doručenia: 03.06.2017)
Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Účtovná závierka.pdf
  (Dátum doručenia: 03.06.2017)
Mimoriadna účtovná závierka za obdobie 01/2017 - 07/2017 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 01.11.2017)
Mimoriadna účtovná závierka za obdobie 01/2017 - 07/2017 - Účtovná závierka.pdf
  (Dátum doručenia: 01.11.2017)
Mimoriadna účtovná závierka za obdobie 01/2017 - 07/2017 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
  (Dátum doručenia: 23.12.2017)
Notárska zápisnica N 329/2017, Nz 13730/2017, NCRls 14028/2017 z 25.4.2017, výročná správa za rok 2016
  (Dátum doručenia: 27.04.2017)
Notárska zápisnica N 361/2017, Nz 18000/2017, NCRls 18427/2017 z 23.5.2017
  (Dátum doručenia: 06.06.2017)
Rozhodnutie dozornej rady z 18.5.2017
  (Dátum doručenia: 06.06.2017)
Stanovy - úplné znenie z 27.4.2012
  (Dátum doručenia: 30.05.2012)
výpis zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 22.12.2012
  (Dátum doručenia: 21.12.2012)
Podpisový vzor - Dkfm. Manfred Gram
  (Dátum doručenia: 29.12.2005)
Stanovy z 16.10.2012
  (Dátum doručenia: 27.11.2012)
Dátum aktualizácie údajov:  10.08.2022

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Naša adresa email
Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

Aktuálne zmeny | Automatizované doplnenie identifikačných údajov | Kontakty na registrové súdy
Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR
Zoznam osôb, ktoré môžu byť vymazané ( §768s OBZ)