Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Listiny uložené v Zbierke listín Okresného súdu Bratislava I
Tento zoznam listín má len informatívny charakter a nie je použiteľný na právne úkony !
Kópie zo Zbierky listín si môžete vyžiadať na príslušnom súde, ale aj cez Ústredný portál verejných služieb ľuďom.

Oddiel:  Sa Vložka číslo:  3270/B-Zbl

Obchodné meno: 
PRO SANUS, a.s.
 
Sídlo: 
Einsteinova 25
Bratislava 851 01
 
IČO: 
35 875 704
 
Právna forma: 
Akciová spoločnosť
 
Deň zápisu: 
12.02.2004
 
Uložené listiny: 
Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady z 20.2.2004
  (Dátum doručenia: 26.02.2004)
Podpisové vzory - Ing. Milan Einsiedler, Jaroslav Jirkovský, Jozef Myslík
  (Dátum doručenia: 24.02.2004)
rozhodnutie - Bratislavský samosprávny kraj č. OZ-563/2004
  (Dátum doručenia: 23.03.2004)
Úplné znenie stanov a.s. z 15.11.2004
  (Dátum doručenia: 03.12.2004)
Živnostenský list č. Žo-2004/11958/2/Z24 z 30.11.2004
  (Dátum doručenia: 03.12.2004)
Úplne znenie stanov zo dňa 10.07.2007
  (Dátum doručenia: 05.09.2007)
Notárska zápisnica N 528/2007, Nz 27114/2007, NCRls 26947/2007 zo dňa 10.07.2007
  (Dátum doručenia: 05.09.2007)
Úplné znenie stanov zo dňa 9.10.2007
  (Dátum doručenia: 12.10.2007)
Podpisový vzor - MUDr. Ľ.Šušol, Ing. P. Milan, Ing. M.Balážik
  (Dátum doručenia: 12.10.2007)
Notárska zápisnica N 769/07, Nz 40209/07, NCRls 39915/07 zo dňa 9.10.2007
  (Dátum doručenia: 24.10.2007)
Živnostenský list zo dňa 24.9.2007
  (Dátum doručenia: 24.10.2007)
Podpisové vzory - Ing. Peter Milan, Ing. Marek Balážik, MUDr. Dagmar Gavorníková, MUDr. Jozef Karáš
  (Dátum doručenia: 06.05.2008)
Úplné znenie stanov zo dňa 05.05.2008
  (Dátum doručenia: 06.05.2008)
Výročná správa za rok 2006, Správa neávislého audítora zo dňa 29.06.2007, Účtovná závierka za rok 2006
  (Dátum doručenia: 31.07.2007)
Podpisový vzor člena predstavenstva MUDr. Jozef Karaš
  (Dátum doručenia: 29.12.2008)
Úplné znenie stanov spoločnosti dňa 19.12.2008
  (Dátum doručenia: 29.12.2008)
Účtovná závierka za rok 2007, Auditorská správa
  (Dátum doručenia: 29.12.2008)
Výročná správa za rok 2007
  (Dátum doručenia: 29.12.2008)
Úplné znenie stanov spoločnosti dňa 26.1.2009
  (Dátum doručenia: 06.02.2009)
rozhodnutie 12.2.2009
  (Dátum doručenia: 13.03.2009)
Úplné znenie Stanov spoločnosti zo dňa 15.5.2009
  (Dátum doručenia: 12.06.2009)
Vyhlásenie o schválení účtovnej závierky z 22.7.2009
  (Dátum doručenia: 28.07.2009)
výročná správa 2008
  (Dátum doručenia: 17.07.2009)
Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady z 26.1.2004
  (Dátum doručenia: 30.01.2004)
Podpisové vzory - Ing. Eduard Kucej, Alojz Nagy, Emília Krišková, MUDr. Ján Grňa, MUDr. Monika Bollová, MUdr. Milan Matajs
  (Dátum doručenia: 30.01.2004)
Zápisnica o výsledku volieb člena dozornej rady z 28.4.2008
  (Dátum doručenia: 06.05.2008)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia z 7.4.2008
  (Dátum doručenia: 06.05.2008)
Notárska zápisnica N 394/2008, Nz 17917/2008, NCRls 17804/2008, dodatok č. 5 k stanovám
  (Dátum doručenia: 06.05.2008)
Živnostenský list z 23.5.2008
  (Dátum doručenia: 03.06.2008)
Notárska zápisnica N 1545/2008, Nz 62774/2008, NCRls 62225/2008, dodatok č. 6 k stanovám
  (Dátum doručenia: 29.12.2008)
Notárska zápisnica N 66/2009, Nz 2036/2009, NCRls 2016/2009, dodatok č. 7 k stanovám
  (Dátum doručenia: 29.12.2008)
Notárska zápisnica N 542/2009, Nz 15815/2009, NCRls 16005/2009, dodatok č. 8 k stanovám
  (Dátum doručenia: 10.06.2009)
Podpisový vzor - Waldemar Krzysztof Kmiecik
  (Dátum doručenia: 02.10.2009)
Rozhodnutie jediného akcionára z 3.9.2009
  (Dátum doručenia: 02.10.2009)
Notárska zápisnica N 1516/2009, Nz 54885/2009, NCRls 55522/2009
  (Dátum doručenia: 22.02.2010)
Rozhodnutie jediného akcionára z 15.1.2010
  (Dátum doručenia: 22.02.2010)
Podpisový vzor - Ing. Vladimíra Šeböková
  (Dátum doručenia: 31.05.2011)
Rozhodnutie jediného akcionára z 13.5.2011
  (Dátum doručenia: 31.05.2011)
Účtovná závierka za rok 2005, Správa nezávislého audítora zo dňa 25.07.2006
  (Dátum doručenia: 31.07.2007)
Účtovná závierka za rok 2004, Správa nezávislého audítora zo dňa 20.08.2005
  (Dátum doručenia: 31.07.2007)
Notárska zápisnica N 32/2004, Nz 6244/2004, stanovy
  (Dátum doručenia: 30.01.2004)
Dodatok správy audítora o overení súladuvýročnej správy s účtovnou závierkou za rok 2010, vyhlásenie
  (Dátum doručenia: 01.08.2011)
Výročná správa za rok 2011, vyhlásenie
  (Dátum doručenia: 31.07.2012)
výročná správa a účtovná závierka za 2012 overené audítorom.zep
  (Dátum doručenia: 30.07.2013)
vyhlásenie fyzickej oprávnenej konať v mene právnickej osoby osoby podľa § 9 ods. 6 zákona o obchodnom registri
  (Dátum doručenia: 30.07.2013)
Účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky.pdf
  (Dátum doručenia: 10.07.2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Súvaha.pdf
  (Dátum doručenia: 10.07.2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Výkaz ziskov a strát.pdf
  (Dátum doručenia: 11.07.2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Oznámenie o schválení.pdf
  (Dátum doručenia: 04.08.2014)
Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Správa audítora.pdf
  (Dátum doručenia: 10.08.2014)
Výročná správa za rok 2013.pdf
  (Dátum doručenia: 07.10.2014)
Úplné znenie Stanov zo dňa 29.10.2014
  (Dátum doručenia: 29.10.2014)
Rozhodnutie jediného akcionára formou Notárskej zápisnice N 232/2014 zo dňa 27.10.2014
  (Dátum doručenia: 29.10.2014)
Mimoriadna účtovná závierka za rok 2014 - Súvaha
  (Dátum doručenia: 08.06.2015)
Mimoriadna účtovná závierka za rok 2014 - Výkaz ziskov a strát.pdf
  (Dátum doručenia: 09.06.2015)
Mimoriadna účtovná závierka za rok 2014 - Poznámky.pdf
  (Dátum doručenia: 10.06.2015)
Účtovná závierka za rok 2009, správa audítora, vyhlásenie
  (Dátum doručenia: 04.08.2010)
Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 01.07.2015)
Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 01.07.2015)
Účtovná závierka za rok 2014 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 01.07.2015)
Notárska zápisnica N 392/2014, Nz 57146/2014 NCRls 57980/2014 z 12.12.2015
  (Dátum doručenia: 12.12.2014)
Notárska zápisnica N 390/2014, Nz 57125/2014, NCRls 57961/2014 z 12.12.2015
  (Dátum doručenia: 12.12.2014)
Notárska zápisnica N 393/2014, Nz 57170/2014, NCRls 58016/2014 z 12.12.2015, zmluva o zlúčení
  (Dátum doručenia: 12.12.2014)
Podpisový vzor - Ing. Vladimír Richterová
  (Dátum doručenia: 20.05.2015)
Rozhodnutie jediného akcionára z 20.4.2015
  (Dátum doručenia: 20.05.2015)
Účtovná závierka za rok 2014 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 21.07.2015)
Výročná správa za rok 2014.pdf
  (Dátum doručenia: 29.12.2015)
Notárska zápisnica N 517/2015 zo dňa 11.11.2015, rozhodnutie jediného akcionára
  (Dátum doručenia: 02.12.2015)
Vyhlásenie predstavenstva zo dňa 2.12.2015
  (Dátum doručenia: 02.12.2015)
Listina upisovateľov zo dňa 11.11.2015
  (Dátum doručenia: 02.12.2015)
Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 13.04.2016)
Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 12.04.2016)
Ustanovenie do funkcie, podpisový vzor - Ing. Stanislav Kriho, z 7.4.2016
  (Dátum doručenia: 15.04.2016)
Rozhodnutie jediného akcionára z 6.4.2016
  (Dátum doručenia: 15.04.2016)
Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 30.06.2016)
Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 30.06.2016)
Výročná správa za rok 2015.pdf
  (Dátum doručenia: 30.12.2016)
Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 19.04.2017)
Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 19.04.2017)
rozhodnutie jediného akcionára.zep
  (Dátum doručenia: 11.02.2014)
Účtovná závierka za rok 2016 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
  (Dátum doručenia: 29.12.2017)
Výročná správa za rok 2016.pdf
  (Dátum doručenia: 05.01.2018)
Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 20.07.2018)
Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 20.07.2018)
Výročná správa za rok 2017.pdf
  (Dátum doručenia: 28.09.2018)
Účtovná závierka za rok 2017 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 28.09.2018)
Účtovná závierka za rok 2017 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
  (Dátum doručenia: 23.01.2019)
Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 14.07.2019)
Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 14.07.2019)
Notárska zápisnica N 245/2004, Nz 82060/2004
  (Dátum doručenia: 03.12.2004)
notárska zápisnica N 118/2004, Nz 25267/2004 zo dňa 23.3.2004
  (Dátum doručenia: 23.03.2004)
stanovy zo dňa 23.3.2004
  (Dátum doručenia: 23.03.2004)
Účtovná závierka za rok 2018 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 11.01.2020)
Výročná správa za rok 2018
  (Dátum doručenia: 11.01.2020)
Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 01.07.2020)
Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 01.07.2020)
Účtovná závierka za rok 2019 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 09.12.2020)
Výročná správa za rok 2019
  (Dátum doručenia: 16.12.2020)
Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Správa audítora 1
  (Dátum doručenia: 16.12.2020)
Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 15.06.2021)
Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 15.06.2021)
Výročná správa za rok 2020
  (Dátum doručenia: 15.06.2021)
Účtovná závierka za rok 2020 - Správa audítora 1
  (Dátum doručenia: 24.06.2021)
Účtovná závierka za rok 2020 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 18.12.2021)
Dátum aktualizácie údajov:  01.07.2022

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Naša adresa email
Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

Aktuálne zmeny | Automatizované doplnenie identifikačných údajov | Kontakty na registrové súdy
Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR
Zoznam osôb, ktoré môžu byť vymazané ( §768s OBZ)