Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Listiny uložené v Zbierke listín Okresného súdu Bratislava I
Tento zoznam listín má len informatívny charakter a nie je použiteľný na právne úkony !
Kópie zo Zbierky listín si môžete vyžiadať na príslušnom súde, ale aj cez Ústredný portál verejných služieb ľuďom.

Oddiel:  Sro Vložka číslo:  1577/B-Zbl

Obchodné meno: 
Dr. Oetker, spol. s.r.o.
 
Sídlo: 
Ľadová 14
Bratislava 811 05
 
IČO: 
17 331 358
 
Právna forma: 
Spoločnosť s ručením obmedzeným
 
Deň zápisu: 
18.10.1991
 
Uložené listiny: 
Účtovná závierka za rok 2001
  (Dátum doručenia: 27.05.2003)
Účtovná závierka za rok 2002
  (Dátum doručenia: 27.05.2003)
Úplné znenie spoločenskej zmluvy
  (Dátum doručenia: 27.12.2002)
Notárska zápisnica N 47/03, Nz 6546/03
  (Dátum doručenia: 27.12.2002)
Obchodný register A Obvodného súdu Bielefeld č. firmy HRA 13054 z 18.2.2003
  (Dátum doručenia: 27.12.2002)
Konsolidovaná účtovná závierka za rok 2002
  (Dátum doručenia: 27.06.2003)
Rozhodnutie jediného spoločníka z 31.7.2003
  (Dátum doručenia: 25.09.2003)
Notárska zápisnica N 850/03, Nz 81374/03
  (Dátum doručenia: 25.09.2003)
Spoločenská zmluva
  (Dátum doručenia: 25.09.2003)
Účtovná závierka za rok 2003
  (Dátum doručenia: 24.05.2004)
Správa audítora o overení auditu účtovnej závierky za rok 2003
  (Dátum doručenia: 24.05.2004)
Účtovná závierka k 31.12.2003
  (Dátum doručenia: 22.03.2005)
Výročná správa za rok 2003
  (Dátum doručenia: 22.03.2005)
Správa o uskutočnení auditu ročnej účtovnej závierky za rok 2003
  (Dátum doručenia: 22.03.2005)
Správa audítora k výročnej správe k 2003
  (Dátum doručenia: 22.03.2005)
rozhodnutie jediného spoločníka z 24.10.2005
  (Dátum doručenia: 25.11.2005)
podpisový vzor Thomas Kehl
  (Dátum doručenia: 25.11.2005)
Splnomocnenie zo dňa 30.5.05
  (Dátum doručenia: 12.07.2005)
Zmluva o zmene spoločenskej zmluvy zo dňa 27.6.05
  (Dátum doručenia: 12.07.2005)
Výtlačok z Obchodného registra - overená kopia
  (Dátum doručenia: 12.07.2005)
Výročná správa spoločnosti za rok 2004
  (Dátum doručenia: 29.07.2005)
Účtovná závierka za rok 2004
  (Dátum doručenia: 29.07.2005)
Správa nezávislého audítora pre spoločníkov spoločnosti o audite účtovnej závierky za rok 2004 zo dňa 17.03.2005
  (Dátum doručenia: 29.07.2005)
Výročná správa za rok 2005, Správa o uskutočnení auditu spoločnosti, Účtovná závierka za rok 2005, Schválenie účtovnej závierky jediným spoločníkom
  (Dátum doručenia: 03.07.2006)
Rozhodnutie jediného spoločníka z 12.11.2007
  (Dátum doručenia: 04.12.2007)
Úplné znenie spoločenskej zmluvy
  (Dátum doručenia: 04.12.2007)
Notárska zápisnica N 1118/2007, Nz 58541/2007, NCRls 58093/2007+úplné znenie spoločenskej zmluvy
  (Dátum doručenia: 18.12.2007)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia z 17.12.2007
  (Dátum doručenia: 18.12.2007)
Úplné znenie spoločenskej zmluvy z 27.8.2008
  (Dátum doručenia: 24.09.2008)
Zápisnica z valného zhromaždenia z 14.3.2008
  (Dátum doručenia: 24.09.2008)
Spoločenská zmluva
  (Dátum doručenia: 02.10.2008)
Podpisový vzor - Kálmán István Csaba
  (Dátum doručenia: 02.10.2008)
Zápisnica z valného zhromaždenia z 26.8.2008
  (Dátum doručenia: 02.10.2008)
účtovná závierka za rok 2006, rozhodnutie jediného spoločníka, audítorská správa, výročná správa za rok 2006
  (Dátum doručenia: 13.07.2007)
Výročná správa za rok 2007 a účtovná závierka za rok 2007, rohodnutie jediného spoločníka
  (Dátum doručenia: 17.07.2008)
Zápisnica zo zasadnutia mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 15.6.2009
  (Dátum doručenia: 02.07.2009)
Súvaha + výkaz za rok 2008, Správa nezávislého audítora zo dňa 19.2.2009
  (Dátum doručenia: 02.07.2009)
Účtovná závierka za rok 2009, zápisnica z valného zhromaždenia
  (Dátum doručenia: 22.06.2010)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia z 13.06.2011
  (Dátum doručenia: 04.07.2011)
Výročná správa za rok 2011, správa audítora
  (Dátum doručenia: 13.07.2012)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhormaždenia z 15.6.2012
  (Dátum doručenia: 13.07.2012)
Účtovná závierka za rok 2012, správa audítora
  (Dátum doručenia: 27.06.2013)
Správa nezávislého auditora za rok 2010
  (Dátum doručenia: 04.07.2011)
Výročná správa za rok 2012, zápisnica z valného zhromaždenia
  (Dátum doručenia: 27.06.2013)
Účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky.pdf
  (Dátum doručenia: 12.07.2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Súvaha.pdf
  (Dátum doručenia: 15.07.2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Výkaz ziskov a strát.pdf
  (Dátum doručenia: 15.07.2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Oznámenie o schválení.pdf
  (Dátum doručenia: 02.08.2014)
Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Správa audítora.pdf
  (Dátum doručenia: 02.08.2014)
Výročná správa za rok 2013.pdf
  (Dátum doručenia: 03.08.2014)
Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 23.06.2015)
Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 24.06.2015)
Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 01.07.2015)
Účtovná závierka za rok 2014 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 02.07.2015)
Výročná správa za rok 2014.pdf
  (Dátum doručenia: 01.07.2015)
Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 08.04.2016)
Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 07.04.2016)
Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 30.05.2016)
Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 29.12.2016)
Výročná správa za rok 2015.pdf
  (Dátum doručenia: 29.12.2016)
Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 18.04.2017)
Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 19.04.2017)
Účtovná závierka za rok 2016 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
  (Dátum doručenia: 24.06.2017)
Podpisový vzor zo dňa 26.1.2015
  (Dátum doručenia: 05.02.2015)
Podpisový vzor zo dňa 26.01.2015
  (Dátum doručenia: 05.02.2015)
Zápisnica zo zasadnutia valného zhromaždenia zo dňa 18.12.2014
  (Dátum doručenia: 05.02.2015)
Výročná správa za rok 2016.pdf
  (Dátum doručenia: 23.12.2017)
Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 23.12.2017)
Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 17.04.2018)
Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 18.04.2018)
Účtovná závierka za rok 2017 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
  (Dátum doručenia: 30.04.2018)
Výročná správa za rok 2017.pdf
  (Dátum doručenia: 15.01.2019)
Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 16.04.2019)
Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 17.04.2019)
Účtovná závierka za rok 2018 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 20.06.2019)
Výročná správa za rok 2018
  (Dátum doručenia: 21.06.2019)
Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 04.04.2020)
Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 04.04.2020)
Účtovná závierka za rok 2019 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 23.06.2020)
Výročná správa za rok 2019
  (Dátum doručenia: 08.10.2020)
Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 06.04.2021)
Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 06.04.2021)
Účtovná závierka za rok 2020 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 09.06.2021)
Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Správa audítora 1
  (Dátum doručenia: 06.07.2021)
Výročná správa za rok 2020
  (Dátum doručenia: 20.07.2021)
Spoločenská zmluva o založení obchodnej spoločnosti zo dňa 26.01.2015
  (Dátum doručenia: 05.02.2015)
Účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 10.04.2022)
Účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 10.04.2022)
Účtovná závierka za rok 2021 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 16.06.2022)
Výročná správa za rok 2021
  (Dátum doručenia: 16.06.2022)
Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Správa audítora 1
  (Dátum doručenia: 17.06.2022)
Dátum aktualizácie údajov:  30.06.2022

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Naša adresa email
Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

Aktuálne zmeny | Automatizované doplnenie identifikačných údajov | Kontakty na registrové súdy
Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR
Zoznam osôb, ktoré môžu byť vymazané ( §768s OBZ)