Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Listiny uložené v Zbierke listín Okresného súdu Bratislava I
Tento zoznam listín má len informatívny charakter a nie je použiteľný na právne úkony !
Kópie zo Zbierky listín si môžete vyžiadať na príslušnom súde, ale aj cez Ústredný portál verejných služieb ľuďom.

Oddiel:  Sa Vložka číslo:  3327/B-Zbl

Obchodné meno: 
Letisko M.R.Štefánika - Airport Bratislava, a.s. (BTS)
 
Sídlo: 
Letisko M.R. Štefánika
Bratislava II 823 11
 
IČO: 
35 884 916
 
Právna forma: 
Akciová spoločnosť
 
Deň zápisu: 
05.05.2004
 
Uložené listiny: 
Podpisový vzor - Dr. Branislav Kvasnica, Csc.
  (Dátum doručenia: 27.04.2004)
Podpisový vzor - Ing. Robert Nemec
  (Dátum doručenia: 27.04.2004)
Podpisový vzor - Ing. Jaroslav Mach
  (Dátum doručenia: 27.04.2004)
Podpisový vzor - Mgr. Milan Kajan, Dr. Branislav Kvasnica, CSc.
  (Dátum doručenia: 06.05.2005)
Súhlas s menovaním a podpisový vzor - Ing. Robert Nemec
  (Dátum doručenia: 28.07.2005)
Vyhlásenie predstavenstva z dňa 27.10.2005
  (Dátum doručenia: 28.10.2005)
Rozhodnutie Leteckého úradu SR o povolení na prevádzkovanie letiska č. 3699/310-949/2005 z 4.5.2005
  (Dátum doručenia: 09.05.2005)
Povolenie na prevádzkovanie dráhy č.j. 3570/2004-ŠDÚ-ŠOD/kr ev.č. 1182/2004/P- Štátny Dráhový Úrad
  (Dátum doručenia: 09.05.2005)
Živnostenský list č. Žo-2005/19520/2/Z24 zo dňa 28.4.2005
  (Dátum doručenia: 09.05.2005)
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví - rozhodnutie - licencia č. T 0500/2004
  (Dátum doručenia: 09.05.2005)
Rozhodnutie Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave č.p. Lic-31-2/2004 zo dňa 8.6.2004
  (Dátum doručenia: 09.05.2005)
Obvodný úrad životného prostredia v Bratislave č.: 2004/08615/Kuj-II.VOD z 14.12.2004
  (Dátum doručenia: 09.05.2005)
Notárska zápisnica N 483/2005, Nz 48848/2005, NCRls 48322/2005
  (Dátum doručenia: 11.11.2005)
Plnomocenstvo
  (Dátum doručenia: 11.11.2005)
podpisový vzor Ing. Robert Nemec
  (Dátum doručenia: 24.11.2005)
rozhodnutie jediného spoločníka z 4.11.2005
  (Dátum doručenia: 24.11.2005)
Notárska zápisnica N 241/2005, Nz 24595/2005, NCRls 24326/2005
  (Dátum doručenia: 15.06.2005)
Koncesná listina č. Žo-2005/23001/2/Z24 zo dňa 20.5.2005
  (Dátum doručenia: 15.06.2005)
Rozhodnutie jediného akcionára z 2.12.2005
  (Dátum doručenia: 14.12.2005)
Podpisový vzor - Ing. Roman Dibala
  (Dátum doručenia: 14.12.2005)
Zápisnica z riadneho valného zhromaždenia zo dňa 30.6.05
  (Dátum doručenia: 29.07.2005)
Rozhodnutie o predĺžení platnosti povolenia na prevádzkovanie letiska
  (Dátum doručenia: 29.07.2005)
Ročná správa za rok 2004
  (Dátum doručenia: 29.07.2005)
Podpisový vzor - Ing. František Stolárik
  (Dátum doručenia: 24.10.2006)
Podpisový vzor - Ing. Peter Kostyál
  (Dátum doručenia: 24.10.2006)
Podpisový vzor - Ing. Branislav Šteffek
  (Dátum doručenia: 24.10.2006)
Notárska zápisnica N 302/2007, Nz 43090/2007, NCRls 42870/2007, stanovy
  (Dátum doručenia: 06.11.2007)
Podpisové vzory - Ing. Karol Biermann, Ing. Ján Breja
  (Dátum doručenia: 06.11.2007)
Výročná správa za rok 2007, vyhlásenie štatutárov
  (Dátum doručenia: 16.07.2008)
Účtovná závierka za rok 2005, Správa nezávislého audítora, Výročná správa za rok 2005, Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 23.06.2006
  (Dátum doručenia: 24.07.2006)
Výročná správa za rok 2008, správa nezávislého audítora zo dňa 27.3.2009, účtovná závierka za rok 2008, vyhlásenie štatutárov zo dňa 29.6.2009
  (Dátum doručenia: 07.07.2009)
Notárska zápisnica N 43/2009, Nz 21915/2009, NCRls 22287/2009
  (Dátum doručenia: 07.07.2009)
Súhlas s menovaním a podpisový vzor - Ing. Jozef Zdechovan
  (Dátum doručenia: 27.11.2006)
Živnostenský list zo dňa 02.01.2008 - 2x
  (Dátum doručenia: 08.01.2008)
Štátny dráhový úrad - povolenie na prevádzkovanie dráhy č.j. 3570/2004-ŠDÚ-ŠOD/Kr
  (Dátum doručenia: 08.01.2008)
Úrad pre reguláciu železničnej dopravy č. 6141/2006-ÚRŽD/Kz
  (Dátum doručenia: 08.01.2008)
Úrad pre reguláciu železničnej dopravy č. 6531/2007-ÚRŽD/Ha
  (Dátum doručenia: 08.01.2008)
Súhlas s menovaním a podpisový vzor - JUDr. Zdeněk Schraml
  (Dátum doručenia: 25.07.2008)
Zápisnica z valného zhromaždenia z 20.06.2008
  (Dátum doručenia: 25.07.2008)
Súhlas s menovaním a podpisový vzor - Ing. Jozef Pojedinec
  (Dátum doručenia: 03.10.2008)
Súhlas s menovaním a podpisový vzor - Radek Zábranský
  (Dátum doručenia: 03.10.2008)
Rozhodnutie predstavenstva z 20.01.2009
  (Dátum doručenia: 22.01.2009)
Notárska zápisnica N 36/2009, Nz 14403/2009, NCRls 14576/2009 z 05.05.2009
  (Dátum doručenia: 03.06.2009)
Úplné znenie stanov z 30.04.2009
  (Dátum doručenia: 03.06.2009)
Stanovy - nové znenie zo dňa 26.6.2009
  (Dátum doručenia: 07.07.2009)
Notárska zápisnica N 6/2010, Nz 2038/2010, NCRls 2107/2010 z 22.01.2010
  (Dátum doručenia: 18.02.2010)
Úplné znenie stanov z 22.01.2010
  (Dátum doručenia: 18.02.2010)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia z 9.9.2010
  (Dátum doručenia: 20.09.2010)
Podpisové vzory - Ing. Maroš Jančula, Ing. Jaroslav Mach, Ing. Juraj Mitka
  (Dátum doručenia: 20.09.2010)
Notárska zápisnica N 553/2011, NZ 25762/2011, NCRls 26403/2011 z 27.06.2011
  (Dátum doručenia: 20.07.2011)
Notárska zápisnica N 119/2008, Nz 49562/2008, NCRls 49140/2008 z 14.11.2008, stanovy
  (Dátum doručenia: 03.10.2008)
výročná správa 2009, vyhlásenie
  (Dátum doručenia: 20.07.2010)
Osvedčenie o živnostenskom oprávnení zo dňa 8.12.2011
  (Dátum doručenia: 21.12.2011)
Notárska zápisnica N 1011/2011 zo dňa 21.11.2011(zápisnica, Stanovy, zmluvy o výkone funkcie)
  (Dátum doručenia: 21.12.2011)
Výročná správa za rok 2012, vyhlásenie
  (Dátum doručenia: 23.07.2013)
Stanovy z 27.06.2011
  (Dátum doručenia: 20.07.2011)
Výročná správa za rok 2011
  (Dátum doručenia: 10.10.2012)
Vyhlásenie štatutárov spoločnosti z 3.10.2012
  (Dátum doručenia: 10.10.2012)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia z 26.9.2012
  (Dátum doručenia: 10.10.2012)
Notárska zápisnica N 153/2004, Nz 35011/2004, zakladateľská listina, stanovy, rozhodnutie ministerstva dopravy pôšt a telekomunikácií.
  (Dátum doručenia: 27.04.2004)
Znalecký posudok č. 33-2004 zo dňa 26.4.2004
  (Dátum doručenia: 27.04.2004)
Účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky.pdf
  (Dátum doručenia: 13.07.2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Súvaha.pdf
  (Dátum doručenia: 14.07.2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Výkaz ziskov a strát.pdf
  (Dátum doručenia: 11.07.2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Oznámenie o schválení.pdf
  (Dátum doručenia: 01.08.2014)
Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Správa audítora.pdf
  (Dátum doručenia: 01.08.2014)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia z 19.12.2013
  (Dátum doručenia: 27.12.2013)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia z 8.2.2013
  (Dátum doručenia: 13.02.2013)
Podpisový vzor - Richard Pokorný, Oto Šinkovic, Ing. Ivan Trhlík
  (Dátum doručenia: 13.02.2013)
Výročná správa za rok 2013.pdf
  (Dátum doručenia: 09.08.2014)
Notárska zápisnica N 89/2008, Nz 38825/2008, NCRls 38470/2008 z 17.09.2008, stanovy
  (Dátum doručenia: 03.10.2008)
Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 22.06.2015)
Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 22.06.2015)
Účtovná závierka za rok 2014 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 30.07.2015)
NZ o zmene stanov + stanovy.zep
  (Dátum doručenia: 16.09.2015)
Uplne znenie stanov.zep
  (Dátum doručenia: 16.09.2015)
Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 09.04.2016)
Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 10.04.2016)
Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 20.08.2016)
Rozhodnutie jediného akcionára č. 16/RA-2017 z 16.3.2017
  (Dátum doručenia: 23.03.2017)
Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 15.04.2017)
Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 15.04.2017)
Rozhodnutie jediného akcionára č. 18/RA-2017 z 20.3.2017
  (Dátum doručenia: 20.04.2017)
Účtovná závierka za rok 2016 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 25.06.2017)
Rozhodnutie jediného akcionára č. 42/RA-2017 č.: 05088/2017/SVAMP/40337-M zo dňa 6.6.2017
  (Dátum doručenia: 16.06.2017)
Úplné znenie stanov.zep
  (Dátum doručenia: 13.07.2017)
Rozhodnutie jediného akcionára o zmene stanov.zep
  (Dátum doručenia: 14.07.2017)
Výročná správa za rok 2016.pdf
  (Dátum doručenia: 16.07.2017)
Účtovná závierka za rok 2016 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
  (Dátum doručenia: 13.09.2017)
rozhodnutie jediného akcionára č. 85/RA-2017 zo dňa 20.09.2017
  (Dátum doručenia: 12.10.2017)
stanovy zo dňa 06.10.2017
  (Dátum doručenia: 12.10.2017)
rozhodnutie jediného spoločníka
  (Dátum doručenia: 23.10.2017)
Notárska zápisnica N 1529/2017, Nz 34952/2017
  (Dátum doručenia: 23.10.2017)
Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 31.03.2018)
Účtovná závierka za rok 2017 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 31.03.2018)
Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 31.03.2018)
Vzdanie sa funkcie člena predstavenstva - Ing. Jarmila Mikušová, zo dňa 9.5.2018
  (Dátum doručenia: 24.05.2018)
Výročná správa za rok 2017.pdf
  (Dátum doručenia: 02.06.2018)
Rozhodnutie jediného akcionára č.36/RA-2018 , zo dňa 3.7.2018
  (Dátum doručenia: 16.07.2018)
Podpisový vzor člena predstavenstva - Matej Hambálek, zo dňa 2.8.2018
  (Dátum doručenia: 03.08.2018)
Rozhodnutie jediného akcionára č. 45/RA-2018, zo dňa 24.7.2018
  (Dátum doručenia: 03.08.2018)
Účtovná závierka za rok 2017 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
  (Dátum doručenia: 12.10.2018)
Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 09.04.2019)
Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 09.04.2019)
Účtovná závierka za rok 2018 - Správa audítora 1
  (Dátum doručenia: 27.04.2019)
Účtovná závierka za rok 2018 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 18.07.2019)
Výročná správa za rok 2018
  (Dátum doručenia: 28.08.2019)
Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 20.05.2020)
Účtovná závierka za rok 2019 - Správa audítora 1
  (Dátum doručenia: 20.05.2020)
Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 20.05.2020)
Výročná správa za rok 2019
  (Dátum doručenia: 08.07.2020)
Rozhodnutie Jediného akcionára č. 40/RA - 2020 z 3.8.2020 o zmene stanov.asice
  (Dátum doručenia: 24.08.2020)
Rozhodnutie Jediného akcionára č. 69/RA-2020 z 14.9.2020 - zvolenie predsedu Dozornej rady .asice
  (Dátum doručenia: 18.09.2020)
Rozhodnutie jediného akcionára číslo 58/RA - 2020 zo dňa 30.09.2020 o odvolaní/zvolení člena predstavenstva.asice
  (Dátum doručenia: 06.10.2020)
Účtovná závierka za rok 2019 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 08.10.2020)
Rozhodnutie jediného akcionára 82RA-2020 - zmena zloženia dozornej rady.asice
  (Dátum doručenia: 28.12.2020)
Rozhodnutie Jediného akcionára č. 13/RA-2021 z 17.2.2021 - zmena v zložení predstavenstva.asice
  (Dátum doručenia: 22.02.2021)
Rozhodnutie Jediného akcionára - 25RA-2021 z 1.4.2021.asice
  (Dátum doručenia: 26.04.2021)
Rozhodnutie Jediného akcionára - 26RA-2021 z 7.4.2021.asice
  (Dátum doručenia: 26.04.2021)
Rozhodnutie Jediného akcionára - 34RA-2021 z 23.4.2021.asice
  (Dátum doručenia: 26.04.2021)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 25.4.2005 č. 36/RA-2005
  (Dátum doručenia: 06.05.2005)
Notárska zápisnica č. N 241/2005 Nz 24595/2005 NCRls 24326/2005 z 1.6.2005
  (Dátum doručenia: 16.09.2005)
Stanovy - úplné znenie z 12.9.2005
  (Dátum doručenia: 16.09.2005)
Stanovy a.s. - úplné znenie z dňa 25.10.2005
  (Dátum doručenia: 28.10.2005)
Audítorská správa za rok 2004
  (Dátum doručenia: 29.07.2005)
Výročná správa za rok 2004
  (Dátum doručenia: 29.07.2005)
Notárska zápisnica N 476/2006, Nz 41681/2006, NCR1s 41489/2006 z 23.10.2006 + Stanovy z 17.10.2006
  (Dátum doručenia: 24.10.2006)
Výročná správa za rok 2010
  (Dátum doručenia: 20.07.2011)
Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 18.07.2021)
Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 18.07.2021)
Účtovná závierka za rok 2020 - Správa audítora 1
  (Dátum doručenia: 23.07.2021)
Výročná správa za rok 2020
  (Dátum doručenia: 23.07.2021)
cestne vyhlasenie a podpisovy vzor.asice
  (Dátum doručenia: 06.09.2021)
cestne vyhlasenie a podpisovy vzor.asice
  (Dátum doručenia: 06.09.2021)
Dátum aktualizácie údajov:  16.09.2021

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Naša adresa email
Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

Aktuálne zmeny | Oprava údajov štatutárov | Kontakty na registrové súdy
Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR
Zoznam osôb, ktoré môžu byť vymazané ( §768s OBZ)