Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Listiny uložené v Zbierke listín Okresného súdu Bratislava I
Tento zoznam listín má len informatívny charakter a nie je použiteľný na právne úkony !
Kópie zo Zbierky listín si môžete vyžiadať na príslušnom súde, ale aj cez Ústredný portál verejných služieb ľuďom.

Oddiel:  Sa Vložka číslo:  3363/B-Zbl

Obchodné meno: 
ProCare, a.s.
 
Sídlo: 
Einsteinova 23-25
Bratislava 5 851 01
 
IČO: 
35 890 568
 
Právna forma: 
Akciová spoločnosť
 
Deň zápisu: 
23.06.2004
 
Uložené listiny: 
živnostenský list zo dňa 18.05.2004
  (Dátum doručenia: 18.06.2004)
Podpisové vzory členov predstavenstva - Ing. Eduard Maták, MUDr. Miloslav Haščák, Ing. Marián Krajňák zo dňa 11.05.2004
  (Dátum doručenia: 26.05.2004)
Podpisový vzor člena predstavenstva - Ing. Marek Balážik zo dňa 6.12.2004
  (Dátum doručenia: 07.12.2004)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 30.11.2004
  (Dátum doručenia: 07.12.2004)
Notárska zápisnica N 300/05, Nz 29693/05, NCRls 29264/05
  (Dátum doručenia: 30.06.2005)
rozhodnutie jediného spoločníka z 9.11.2005
  (Dátum doručenia: 22.11.2005)
podpisový vzor Ing. Ladislav Šmárik
  (Dátum doručenia: 22.11.2005)
Účtovná závierka za rok 2004
  (Dátum doručenia: 04.08.2005)
Podpisový vzor - Ing. Roman Závodský
  (Dátum doručenia: 27.02.2006)
Podpisový vzor - Ing. Peter Lednický
  (Dátum doručenia: 27.02.2006)
Rozhodnutie jediného akcionára z 13.2.2006
  (Dátum doručenia: 27.02.2006)
Notárska zápisnica N 334/2006, Nz 23955/2006, NCR1s 23872/2006 z 16.6.2006
  (Dátum doručenia: 03.07.2006)
Úplné znenie stanov z 16.6.2006
  (Dátum doručenia: 03.07.2006)
Podpisové vzory - Ing. Marek Balážik, Ing. Peter Milan
  (Dátum doručenia: 16.02.2007)
Úplné znenie stanov zo dňa 28.2.2007.
  (Dátum doručenia: 25.04.2007)
Notárska zápisnica N 275/2007, Nz 15141/2007, NCRls 15092/2007.
  (Dátum doručenia: 25.04.2007)
Návrh zmluvy o zlúčení medzi spoločnosťami ProCare,a.s., Žellova 2, 821 08 Bratislava 2 (ako nástupnícka spoločnosť), Euromedix,a.s., Žellova 2, 821 08 Bratislava 2 (ako zanikajúca spoločnosť I.), Euromedix consulting, s.r.o., Prievozská 6, 821 09 Bratislava (ako zanikajúca spolonosť II.)
  (Dátum doručenia: 13.10.2008)
Výročná správa za rok 2005
  (Dátum doručenia: 28.07.2006)
Vyhlásenie členov predstavenstva zo dňa 17.8.2009, 2x
  (Dátum doručenia: 19.08.2009)
Stanovisko audítora k výročnej správe za rok 2007
  (Dátum doručenia: 09.09.2008)
účtovná závierka za rok 2006, výročná správa za rok 2006
  (Dátum doručenia: 29.06.2007)
Účtovná závierka za rok 2005, Správa audítora štatutárnemu orgánu a akcionárom spoločnosti zo dňa 12.03.2006
  (Dátum doručenia: 28.07.2006)
Stanovy spoločnosti zo dňa 28.6.2005
  (Dátum doručenia: 30.06.2005)
Úplné znenie stanov z 22.2.2011
  (Dátum doručenia: 03.03.2011)
Rozhodnutie jediného akcionára z 14.7.2006
  (Dátum doručenia: 01.08.2006)
Rozhodnutie jediného akcionára z 6.12.2006
  (Dátum doručenia: 21.12.2006)
Notárska zápisnica N 715/2006, Nz 45707/2006, NCRls 45435/2006
  (Dátum doručenia: 23.11.2006)
Stanovy a.s. z 15.11.2006
  (Dátum doručenia: 23.11.2006)
Notárska zápisnica N 157/2007, Nz 7981/2007, NCRls 8026/2007
  (Dátum doručenia: 30.03.2007)
Stanovy a.s. z 28.2.2007
  (Dátum doručenia: 30.03.2007)
Živnostenský list z 19.3.2007
  (Dátum doručenia: 30.03.2007)
Notárska zápisnica N 275/2007, Nz 15141/2007, NCRls 15092/2007
  (Dátum doručenia: 03.05.2007)
Živnostenský list z 27.4.2007
  (Dátum doručenia: 03.05.2007)
Rozhodnutie jediného akcionára z 23.1.2008
  (Dátum doručenia: 31.01.2008)
Notárska zápisnica N 30/2008, Nz 3512/2008, NCRls 3502/2008
  (Dátum doručenia: 31.01.2008)
Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady z 23.1.2008
  (Dátum doručenia: 03.04.2008)
Zápisnica o výsledku volieb člena dozornej rady z 19.2.2008
  (Dátum doručenia: 03.04.2008)
Notárska zápisnica N 316/2008, Nz 15192/2008, NCRls 15052/2008
  (Dátum doručenia: 11.06.2008)
Stanovy a.s. z 27.10.2008
  (Dátum doručenia: 18.11.2008)
Notárska zápisnica N 1113/2008, Nz 45368/2008, NCRls 44953/2008
  (Dátum doručenia: 18.11.2008)
Rozhodnutie jediného akcionára z 14.10.2008
  (Dátum doručenia: 18.11.2008)
Podpisový vzor - Michal Stanislav
  (Dátum doručenia: 18.11.2008)
Stanovy z 11.4.2008
  (Dátum doručenia: 22.04.2008)
Notárska zápisnica N 316/2008, Nz 15192/2008, NCRls 15052/2008
  (Dátum doručenia: 22.04.2008)
Rozhodnutie jediného akcionára z 11.4.2008
  (Dátum doručenia: 22.04.2008)
Podpisové vzory - Ing. Andrej Dobrota, MUDr. Jozef Karaš, JUDr. Ondrej Šestina
  (Dátum doručenia: 22.04.2008)
Úplné znenie stanov a.s. z 21.9.2009
  (Dátum doručenia: 02.10.2009)
Podpisový vzor - Waldemar Krzysztof Kmiecik
  (Dátum doručenia: 02.10.2009)
Rozhodnutie jediného akcionára z 30.6.2009
  (Dátum doručenia: 02.10.2009)
Rozhodnutie jediného akcionára z 13.4.2009
  (Dátum doručenia: 15.05.2009)
Stanovy z 13.5.2009
  (Dátum doručenia: 15.05.2009)
Podpisový vzor - MUDr. Svätopluk Hlavačka
  (Dátum doručenia: 15.05.2009)
Živnostenský list z 3.3.2010
  (Dátum doručenia: 05.08.2010)
Podpisové vzory - Ing. Juraj Mičko, Ing. Vladimíra Šeböková
  (Dátum doručenia: 05.08.2010)
Rozhodnutie jediného akcionára z 18.3.2010
  (Dátum doručenia: 18.05.2010)
Účtovná závierka za rok 2008, správa audítora a výročná správa
  (Dátum doručenia: 23.12.2009)
Účtovná závierka za rok 2008, Správa nezávislého audítora zo dňa 30.6.2009
  (Dátum doručenia: 19.08.2009)
Dodatok správy audítora o overení súladuvýročnej správy s účtovnou závierkou za rok 2010, vyhlásenie
  (Dátum doručenia: 01.08.2011)
úplné znenie spoločenskej zmluvy
  (Dátum doručenia: 01.07.2013)
úplné znenie stanov
  (Dátum doručenia: 16.07.2013)
výročná správa a účtovná závierka za 2012 overené audítorom.zep
  (Dátum doručenia: 30.07.2013)
vyhlásenie fyzickej oprávnenej konať v mene právnickej osoby osoby podľa § 9 ods. 6 zákona o obchodnom registri
  (Dátum doručenia: 30.07.2013)
Účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky.pdf
  (Dátum doručenia: 12.07.2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Súvaha.pdf
  (Dátum doručenia: 12.07.2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Výkaz ziskov a strát.pdf
  (Dátum doručenia: 15.07.2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Oznámenie o schválení.pdf
  (Dátum doručenia: 04.08.2014)
Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Správa audítora.pdf
  (Dátum doručenia: 05.08.2014)
Výročná správa za rok 2013.pdf
  (Dátum doručenia: 07.10.2014)
Konsolidovaná účtovná závierka za rok 2013 - Účtovná závierka.pdf
  (Dátum doručenia: 22.12.2014)
Konsolidovaná účtovná závierka za rok 2013 - Iný výkaz alebo príloha.pdf
  (Dátum doručenia: 22.12.2014)
Konsolidovaná účtovná závierka za rok 2013 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 22.12.2014)
Mimoriadna účtovná závierka za rok 2014 - Súvaha
  (Dátum doručenia: 08.06.2015)
Mimoriadna účtovná závierka za rok 2014 - Výkaz ziskov a strát.pdf
  (Dátum doručenia: 08.06.2015)
Mimoriadna účtovná závierka za rok 2014 - Poznámky.pdf
  (Dátum doručenia: 09.06.2015)
Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 03.07.2015)
Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 04.07.2015)
Vzdanie sa funkcie - Ing. Eduard Maták
  (Dátum doručenia: 27.03.2015)
Účtovná závierka za rok 2014 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 21.07.2015)
Podpisové vzory - Marek Duban, Ing. Viktor Földes, Ing. Vladimíra Richterová
  (Dátum doručenia: 24.06.2015)
Schválená konsolidovaná účtovná závierka za rok 2014 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 29.12.2015)
Schválená konsolidovaná účtovná závierka za rok 2014 - Iný výkaz alebo príloha.pdf
  (Dátum doručenia: 29.12.2015)
Konsolidovaná výročná správa za rok 2014.pdf
  (Dátum doručenia: 29.12.2015)
Schválená konsolidovaná účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka.pdf
  (Dátum doručenia: 29.12.2015)
Výročná správa za rok 2014.pdf
  (Dátum doručenia: 29.12.2015)
Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 11.04.2016)
Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 12.04.2016)
2015 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 13.04.2016)
2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 13.04.2016)
Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 13.04.2016)
Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 14.04.2016)
Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 29.06.2016)
Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 30.06.2016)
Schválená konsolidovaná účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka.pdf
  (Dátum doručenia: 27.12.2016)
Konsolidovaná výročná správa za rok 2015.pdf
  (Dátum doručenia: 27.12.2016)
Schválená konsolidovaná účtovná závierka za rok 2015 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 27.12.2016)
Schválená konsolidovaná účtovná závierka za rok 2015 - Iný výkaz alebo príloha.pdf
  (Dátum doručenia: 01.01.2017)
Výročná správa za rok 2015.pdf
  (Dátum doručenia: 02.01.2017)
Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 19.04.2017)
Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 20.04.2017)
Účtovná závierka za rok 2014 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 02.06.2017)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia z 21.1.2015
  (Dátum doručenia: 27.03.2015)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia z 22.5.2015
  (Dátum doručenia: 24.06.2015)
Notárska zápisnica N 640/2015, Nz 58494/2015, NCRls 59511/2012 z 21.12.2015 osvedčenie z valného zhromaždenia, listina prítomných, plnomocenstvo, zmluva o zlúčení.
  (Dátum doručenia: 21.12.2015)
Notárska zápisnica N 641/2015, Nz 58495/2015, NCRls 59512/2015 z 21.12.2015 zmluva o zlúčení spoločností.
  (Dátum doručenia: 21.12.2015)
zápisnica z valného zhromaždenia .zep
  (Dátum doručenia: 31.07.2017)
podpisový vzor člena predstavenstva .zep
  (Dátum doručenia: 31.07.2017)
z_pisnica o valnom zhroma_den_.zep
  (Dátum doručenia: 02.03.2017)
_ivnostensk_ opr_vnenie.zep
  (Dátum doručenia: 02.03.2017)
Podpisovy vzor.zep
  (Dátum doručenia: 12.08.2016)
zápisnica o priebehu valného zhromaždenia .zep
  (Dátum doručenia: 12.08.2016)
Výročná správa za rok 2016.pdf
  (Dátum doručenia: 05.01.2018)
Účtovná závierka za rok 2016 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
  (Dátum doručenia: 05.01.2018)
Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 31.08.2018)
Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 31.08.2018)
Výročná správa za rok 2017.pdf
  (Dátum doručenia: 28.09.2018)
Konsolidovaná účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka.pdf
  (Dátum doručenia: 28.09.2018)
Účtovná závierka za rok 2017 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
  (Dátum doručenia: 23.01.2019)
Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 09.07.2019)
Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 09.07.2019)
notárska zápisnica č. N 315/2004, Nz 40453/2004 zo dňa 11.05.2004
  (Dátum doručenia: 18.06.2004)
Notárska zápisnica N 550/04, Nz 66835/04 zo dňa 26.08.2004
  (Dátum doručenia: 27.09.2004)
Výročná správa za rok 2018
  (Dátum doručenia: 08.01.2020)
Účtovná závierka za rok 2018 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 08.01.2020)
Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Správa audítora 1
  (Dátum doručenia: 08.01.2020)
Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 02.07.2020)
Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 02.07.2020)
Výročná správa za rok 2011, vyhlásenie
  (Dátum doručenia: 31.07.2012)
Rozhodnutie jediného akcionára z 22.2.2012
  (Dátum doručenia: 09.03.2012)
Notárska zápisnica N 394/2014, Nz 57272/2014, NCRls 58123/2014 z 12.12.2014, zmluva o zlúčení
  (Dátum doručenia: 12.12.2014)
Notárska zápisnica N 27/2011, Nz 4675/2011, NCRls 4799/2011
  (Dátum doručenia: 03.03.2011)
Rozhodnutie jediného akcionár az 28.6.2011
  (Dátum doručenia: 10.08.2011)
Rozhodnutie jediného akcionára z 2.8.2011
  (Dátum doručenia: 10.08.2011)
Výročná správa za rok 2019
  (Dátum doručenia: 25.08.2020)
Účtovná závierka za rok 2019 - Správa audítora 1
  (Dátum doručenia: 25.08.2020)
návrh zmluvy o zlúčení.asice
  (Dátum doručenia: 27.10.2020)
PoA AM_PC_uloženie do ZL.asice
  (Dátum doručenia: 27.10.2020)
predloženie návrhu zmluvy o zlúčení na uloženie do zbierky listín.asice
  (Dátum doručenia: 27.10.2020)
Účtovná závierka za rok 2019 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 01.11.2020)
Výročná správa za rok 2020 - Správa audítora 1
  (Dátum doručenia: 24.06.2021)
Výročná správa za rok 2020
  (Dátum doručenia: 24.06.2021)
Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 26.06.2021)
Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 26.06.2021)
Účtovná závierka za rok 2009, správa audítora, vyhlásenie
  (Dátum doručenia: 04.08.2010)
Rozhodnutie jediného akcionára z 28.6.2010
  (Dátum doručenia: 05.08.2010)
Notárska zápisnica N 454/2010, Nz 27694/2010, NCRls 28138/2010
  (Dátum doručenia: 05.08.2010)
Notárska zápisnica N 530/2009, Nz 15494/2009, NCRls 15681/2009
  (Dátum doručenia: 15.05.2009)
Notárska zápisnica N 948/2009, Nz 31663/2009, NCRls 32160/2009
  (Dátum doručenia: 02.10.2009)
Rozhodnutie jediného spoločníka z 31.3.2010
  (Dátum doručenia: 31.03.2010)
Plnomocenstvo.asice
  (Dátum doručenia: 23.11.2021)
Návrh zmluvy o zlúčení.asice
  (Dátum doručenia: 23.11.2021)
vyhlásenie správcu vkladu zo dňa 11.05.2004
  (Dátum doručenia: 18.06.2004)
Účtovná závierka za rok 2020 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 30.12.2021)
Plnomocenstvo
  (Dátum doručenia: 21.01.2022)
NZ_234_2021_RJA_VZ za PC_1210202_zmena a úplné znenie stanov.asice
  (Dátum doručenia: 21.01.2022)
Živnostenský lis z 13.10.2021.asice
  (Dátum doručenia: 21.01.2022)
Dátum aktualizácie údajov:  01.07.2022

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Naša adresa email
Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

Aktuálne zmeny | Automatizované doplnenie identifikačných údajov | Kontakty na registrové súdy
Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR
Zoznam osôb, ktoré môžu byť vymazané ( §768s OBZ)