Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Listiny uložené v Zbierke listín Okresného súdu Bratislava I
Tento zoznam listín má len informatívny charakter a nie je použiteľný na právne úkony !
Kópie zo Zbierky listín si môžete vyžiadať na príslušnom súde, ale aj cez Ústredný portál verejných služieb ľuďom.

Oddiel:  Sa Vložka číslo:  3425/B-Zbl

Obchodné meno: 
Allianz - Slovenská dôchodková správcovská spoločnosť, a.s.
 
Sídlo: 
Dostojevského rad 4
Bratislava - mestská časť Staré Mesto 815 74
 
IČO: 
35 901 624
 
Právna forma: 
Akciová spoločnosť
 
Deň zápisu: 
28.09.2004
 
Uložené listiny: 
notárska zápisnica N 281/04, Nz 45259/04 zo dňa 26.5.2004
  (Dátum doručenia: 23.09.2004)
stanovy zo dňa 26.5.2004
  (Dátum doručenia: 23.09.2004)
notárska zápisnica N 489/04, Nz 66961/04 zo dňa 27.8.2004
  (Dátum doručenia: 23.09.2004)
stanovy zo dňa 27.8.2004
  (Dátum doručenia: 23.09.2004)
zápisnican o výsledkoch hlasovania dozornej rady zo dňa 26.5.2004
  (Dátum doručenia: 23.09.2004)
zápisnica o výsledkoch hlasovania dozornej rady zo dňa 27.8.2004
  (Dátum doručenia: 23.09.2004)
rozhodnutie Úradu pre finančný trh č.:GRUFT-001/2004/PDSS
  (Dátum doručenia: 23.09.2004)
vyhlásenie správcu vkladu zo dňa 20.9.2004
  (Dátum doručenia: 23.09.2004)
rozhodnutie jediného akcionára
  (Dátum doručenia: 22.12.2004)
zápisnica o výsledkoch hlasovania dozornej rady
  (Dátum doručenia: 22.12.2004)
notárska zápisnica N 627/04, Nz 79080/04
  (Dátum doručenia: 08.12.2004)
rozhodnutie jediného akcionára
  (Dátum doručenia: 21.04.2005)
notárska zápisnica N 202/05, Nz 16537/05
  (Dátum doručenia: 21.04.2005)
stanovy
  (Dátum doručenia: 21.04.2005)
podpisový vzor - Ing. Jozef Paška, Ing. Richard Kolárik, JUDr. Jozefína Žáková
  (Dátum doručenia: 01.10.2004)
Úplné znenie stanov a.s. zo dňa 29.10.2004
  (Dátum doručenia: 08.12.2004)
podpisový vzor - Stefan Markschies
  (Dátum doručenia: 29.12.2004)
Plnomocenstvo - JUDr. Allan Böhm.
  (Dátum doručenia: 09.01.2006)
Návrh zmluvy o zlúčení medzi: Allianz - Slovenská dôchodková správcovská spoločnosť, a.s. - nástupnícka spoločnosť a Prvá dôchodková sporiteľňa, d.s.s., a.s. - zanikajúca spoločnosť.
  (Dátum doručenia: 09.01.2006)
Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady z 20.12.2005 + preklad
  (Dátum doručenia: 09.01.2006)
Rozhodnutie jediného akcionára z 20.12.2005
  (Dátum doručenia: 09.01.2006)
Výročná správa
  (Dátum doručenia: 27.05.2005)
Správa nezávislého audítora o overení účtovnej uzávierky k 31.12.2004
  (Dátum doručenia: 27.05.2005)
Rozhodnutie jediného akcionára
  (Dátum doručenia: 27.05.2005)
Výročná správa za rok 2005
  (Dátum doručenia: 29.05.2006)
Správa audítora a účtovná závierka za rok 2005
  (Dátum doručenia: 29.05.2006)
Zápisnica o výsledkoch hlasovania dozornej rady z 31.5.2006
  (Dátum doručenia: 12.06.2006)
Notárska zápisnica N 513/2006, Nz 33843/2006, NCRIs 33795/2006
  (Dátum doručenia: 28.09.2006)
Stanovy
  (Dátum doručenia: 28.09.2006)
plnomocenstvo
  (Dátum doručenia: 18.07.2007)
výročná správa ASDSS za rok 2006, účtovná závierka za rok 2006, kópia audítorskej správy
  (Dátum doručenia: 18.07.2007)
Stanovy akciovej spoločnosti zo dňa 19.05.2008
  (Dátum doručenia: 17.06.2008)
Notárska zápisnica N 271/2008 Nz 20751/2008 NCR1s 20573/2008 zo dňa 19.05.2008
  (Dátum doručenia: 17.06.2008)
správa nezávislého audítora 10.4.2008, výročná správa 2007
  (Dátum doručenia: 24.07.2008)
GARANT konzervatívny dôchodkový fond: účtovná závierka 2008, správa nezávislého audítora 31.3.2009
  (Dátum doručenia: 17.06.2009)
OPTIMAL vyvážený dôchodkový fond: účtovná závierka 2008, správa nezávislého audítora 31.3.2009
  (Dátum doručenia: 17.06.2009)
PROGRES rastový dôchodkový fond: účtovná závierka 2008, správa nezávislého audítora 31.3.2009
  (Dátum doručenia: 17.06.2009)
správa nezávislého audítora 31.3.2009
  (Dátum doručenia: 17.06.2009)
Výročná správa za rok 2009, správa audítora
  (Dátum doručenia: 01.07.2010)
Výročná správa za rok 2010, správa audítora
  (Dátum doručenia: 23.06.2011)
výročná správa, účtovná závierka 2008, správa nezávislého audítora 31.3.2009
  (Dátum doručenia: 17.06.2009)
Účotvná závierka za rok 2011, správa audítora
  (Dátum doručenia: 10.07.2012)
Výročná správa za rok 2011
  (Dátum doručenia: 10.07.2012)
Účtovná závierka za rok 2012, správa audítora
  (Dátum doručenia: 27.06.2013)
Výročná správa za rok 2012
  (Dátum doručenia: 27.06.2013)
Rozhodnutie NBS - ODT-2845/2013-1
  (Dátum doručenia: 23.04.2013)
Rozhodnutie jediného akcionára z 5.4.2013
  (Dátum doručenia: 23.04.2013)
Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Iný výkaz alebo príloha.pdf
  (Dátum doručenia: 04.12.2014)
Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky.pdf
  (Dátum doručenia: 05.06.2015)
Účtovná závierka za obdobie 01.01.2014 - 31.03.pdf
  (Dátum doručenia: 05.06.2015)
Výročná správa za rok 2013.pdf
  (Dátum doručenia: 06.06.2015)
Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 06.06.2015)
Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Účtovná závierka.pdf
  (Dátum doručenia: 07.06.2015)
Účtovná závierka za obdobie 01.01.2014 - 31.03.pdf
  (Dátum doručenia: 07.06.2015)
Účtovná závierka za rok 2014 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 27.06.2015)
Účtovná závierka za rok 2014 - Iný výkaz alebo príloha.pdf
  (Dátum doručenia: 28.06.2015)
Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka.pdf
  (Dátum doručenia: 28.06.2015)
Účtovná závierka za rok 2014 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
  (Dátum doručenia: 18.07.2015)
Podpisový vzor člena predstavenstva - Ing. juraj Lipták, zo dňa 27.10.2015
  (Dátum doručenia: 27.10.2015)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 28.10.2015
  (Dátum doručenia: 27.10.2015)
Zápisnica o výsledkoch hlasovania dozornej rady zo dňa 27.10.2015
  (Dátum doručenia: 27.10.2015)
Výročná správa za rok 2014.pdf
  (Dátum doručenia: 23.02.2016)
Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka.pdf
  (Dátum doručenia: 22.03.2016)
Účtovná závierka za rok 2015 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 22.03.2016)
Účtovná závierka za rok 2015 - Iný výkaz alebo príloha.pdf
  (Dátum doručenia: 23.03.2016)
Výročná správa za rok 2015.pdf
  (Dátum doručenia: 16.04.2016)
Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
  (Dátum doručenia: 20.05.2016)
Výročná správa za rok 2015.pdf
  (Dátum doručenia: 23.05.2016)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 13.04.2016
  (Dátum doručenia: 04.05.2016)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 13.9.2016
  (Dátum doručenia: 20.09.2016)
Rozhodnutie Národnej Banky Slovenska zo dňa 8.9.2016
  (Dátum doručenia: 20.09.2016)
Rozhodnutie jediného akcionára z 14.10.2016
  (Dátum doručenia: 21.10.2016)
Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka.pdf
  (Dátum doručenia: 10.04.2017)
Účtovná závierka za rok 2016 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 10.04.2017)
Účtovná závierka za rok 2016 - Iný výkaz alebo príloha.pdf
  (Dátum doručenia: 12.04.2017)
Výročná správa za rok 2016.pdf
  (Dátum doručenia: 28.06.2017)
Výročná správa za rok 2016.pdf
  (Dátum doručenia: 28.06.2017)
Účtovná závierka za rok 2016 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
  (Dátum doručenia: 29.06.2017)
Výročná správa za rok 2016.pdf
  (Dátum doručenia: 29.06.2017)
Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka.pdf
  (Dátum doručenia: 10.04.2018)
Účtovná závierka za rok 2017 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 10.04.2018)
Účtovná závierka za rok 2017 - Iný výkaz alebo príloha.pdf
  (Dátum doručenia: 10.04.2018)
Výročná správa za rok 2017.pdf
  (Dátum doručenia: 12.04.2018)
Účtovná závierka za rok 2017 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
  (Dátum doručenia: 05.05.2018)
Výročná správa za rok 2018
  (Dátum doručenia: 12.04.2019)
Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka
  (Dátum doručenia: 14.04.2019)
Účtovná závierka za rok 2018 - Iný výkaz alebo príloha
  (Dátum doručenia: 14.04.2019)
Účtovná závierka za rok 2018 - Správa audítora 1
  (Dátum doručenia: 14.04.2019)
Účtovná závierka za rok 2018 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 26.06.2019)
Účtovná závierka za rok 2019 - Iný výkaz alebo príloha
  (Dátum doručenia: 04.04.2020)
Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka
  (Dátum doručenia: 04.04.2020)
Účtovná závierka za rok 2019 - Správa audítora 1
  (Dátum doručenia: 04.04.2020)
Účtovná závierka za rok 2019 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 05.05.2020)
Uplné znenie Stanov spoločnosti.asice
  (Dátum doručenia: 01.07.2020)
Výročná správa za rok 2020
  (Dátum doručenia: 04.04.2021)
Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka
  (Dátum doručenia: 04.04.2021)
Účtovná závierka za rok 2020 - Správa audítora 1
  (Dátum doručenia: 10.04.2021)
Účtovná závierka za rok 2020 - Iný výkaz alebo príloha
  (Dátum doručenia: 10.04.2021)
Účtovná závierka za rok 2020 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 29.04.2021)
Podpisový vzor člena predstavenstva - Juraj Dlhopolček, MSc..asice
  (Dátum doručenia: 03.06.2021)
Podpisový vzor člena predstavenstva - Dr. Agata Aniela Przygoda.asice
  (Dátum doručenia: 03.06.2021)
Listina.asice - PV
  (Dátum doručenia: 09.02.2022)
Výročná správa za rok 2021
  (Dátum doručenia: 13.04.2022)
Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka
  (Dátum doručenia: 14.04.2022)
Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Iný výkaz alebo príloha
  (Dátum doručenia: 15.04.2022)
Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Správa audítora 1
  (Dátum doručenia: 15.04.2022)
Notárska zápisnica N 307/2015 Nz 20584/2015 NCRls 21044/2015 zo dňa 12.06.2015
  (Dátum doručenia: 18.06.2015)
Notárska zápisnica N 555/2006, Nz 37531/2006, NCRIs 37422/2006
  (Dátum doručenia: 28.09.2006)
Notárska zápisnica N 749/2005, Nz 67139/2005, NCR1s 66361/2005
  (Dátum doručenia: 09.01.2006)
Notárska zápisnica N 411/2005, Nz 35268/2005, NCRIs 34819/2005 z 29.7.2005 - Osvedčenie o rozhodnutí jediného akcionára
  (Dátum doručenia: 04.08.2005)
Notárska zápisnica N 80/2006, Nz 5919/2006, NCR1s 5902/2006 z 15.2.2006
  (Dátum doručenia: 23.02.2006)
Zápisnica zo zasadania dozornej rady .asics
  (Dátum doručenia: 19.06.2019)
Plnomocenstvo.zep
  (Dátum doručenia: 19.06.2019)
Dátum aktualizácie údajov:  11.08.2022

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Naša adresa email
Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

Aktuálne zmeny | Automatizované doplnenie identifikačných údajov | Kontakty na registrové súdy
Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR
Zoznam osôb, ktoré môžu byť vymazané ( §768s OBZ)