Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Listiny uložené v Zbierke listín Okresného súdu Trnava
Tento zoznam listín má len informatívny charakter a nie je použiteľný na právne úkony !
Kópie zo Zbierky listín si môžete vyžiadať na príslušnom súde, ale aj cez Ústredný portál verejných služieb ľuďom.

Oddiel:  Sa Vložka číslo:  10314/T-Zbl

Obchodné meno: 
Letisko Piešťany, a.s.
 
Sídlo: 
Žilinská cesta 597/81
Piešťany 921 01
 
IČO: 
36 266 906
 
Právna forma: 
Akciová spoločnosť
 
Deň zápisu: 
01.01.2005
 
Uložené listiny: 
Podpisový vzor člena predstavenstva - Ing. František Varga, Kmeťovo
  (Dátum doručenia: 15.12.2004)
Podpisový vzor člena predstavenstva - Ing. Marián Mihalus, Galanta
  (Dátum doručenia: 15.12.2004)
Podpisový vzor člena predstavenstva - Ing. Rudolf Gábriš, Piešťany
  (Dátum doručenia: 15.12.2004)
Podpisový vzor člena DR - Ing. Eva Pobjecká, Piešťany
  (Dátum doručenia: 15.12.2004)
Podpisový vzor člena DR - PhDr. Jiřina Horňáková, Bratislava
  (Dátum doručenia: 15.12.2004)
Podpisový vzor člena DR - Ing. Roman Radočák, Senica
  (Dátum doručenia: 15.12.2004)
Podpisový vzor člena DR - Ing. Jozef Schramm, Bratislava
  (Dátum doručenia: 15.12.2004)
Vyhásenie členov predstavenstva
  (Dátum doručenia: 15.12.2004)
Zriaďovacia listina
  (Dátum doručenia: 15.12.2004)
Rozhodnutie MDPaT
  (Dátum doručenia: 15.12.2004)
Rozhodnutie MDPaT
  (Dátum doručenia: 15.12.2004)
Rozhodnutie MDPaT
  (Dátum doručenia: 15.12.2004)
Súpis pozemkov
  (Dátum doručenia: 15.12.2004)
Notárska zápisnica Nz 89615/04, N 420/04
  (Dátum doručenia: 15.12.2004)
Znalecký posudok č. 94-2004
  (Dátum doručenia: 15.12.2004)
Notárska zápisnica N 482/05, Nz 48847/05, NCRls 48326/05
  (Dátum doručenia: 14.11.2005)
Znalecký posudok č. 62-2005
  (Dátum doručenia: 14.11.2005)
Notárska zápisnica N 571/2005, Nz 62730/2005, NCRls 62287/2005
  (Dátum doručenia: 04.01.2006)
Živnostenský list
  (Dátum doručenia: 04.01.2006)
Notárska zápisnica N 99/06, Nz 27999/06, NCRls 27964/06
  (Dátum doručenia: 07.08.2006)
Správa DR o výsledku preskúmania riadnej individuálnej účtovnej závierky k 31.12.2005
  (Dátum doručenia: 28.07.2006)
Výročná správa za rok 2005
  (Dátum doručenia: 28.07.2006)
Zápisnica z MVZ
  (Dátum doručenia: 22.09.2006)
Plnomocenstvo
  (Dátum doručenia: 22.09.2006)
Notárska zápisnica N 49/07, Nz 8870/07, NCRls 9059/07 + Stanovy
  (Dátum doručenia: 13.03.2007)
Vyhlásenie predsedu predstavenstva - Ing. Darina Machovičová
  (Dátum doručenia: 13.03.2007)
Vyhlásenie člena predstavenstva - Ing. Juraj Štaffa, PhD.
  (Dátum doručenia: 13.03.2007)
Vyhlásenie člena predstavenstva - Ing. Dušan Guťan
  (Dátum doručenia: 13.03.2007)
Podpisový vzor predsedu predstavenstva - Ing. Darina Machovičová
  (Dátum doručenia: 13.03.2007)
Podpisový vzor člena predstavenstva - Ing. Juraj Štaffa PhD.
  (Dátum doručenia: 13.03.2007)
Podpisový vzor člena predstavenstva - Ing. Dušan Guťan
  (Dátum doručenia: 13.03.2007)
Notárska zápisnica č. N 47/08, NZ 16842/08, NCRls 16685/08 z 23.4.2008 - Osvedčenie z MVZ 25.3.2008 + Stanovy z 25.3.2008
  (Dátum doručenia: 25.04.2008)
Vyhlásenie vkladateľa o splatení nepeňažného vkladu z 24.4.2008
  (Dátum doručenia: 25.04.2008)
Prehlásenie predstavenstva o splatení nepeňažného vkladu z 24.4.2008
  (Dátum doručenia: 25.04.2008)
Znalecký posudok č. 1/2008
  (Dátum doručenia: 25.04.2008)
Znalecký posudok č. 5/2008
  (Dátum doručenia: 25.04.2008)
Znalecký posudok č. 5/2008 - Dodatok č. 1
  (Dátum doručenia: 25.04.2008)
Stanovy z 9.6.2008
  (Dátum doručenia: 09.07.2008)
Notárska zápisnica č. N 102/08, NZ 28926/08, NCRls 28694/08 z 7.7.2008 - Osvedčenie z VZ akcionárov 9.6.2008 + Účtovná závierka k 31.12.2007 + Výročná správa za rok 2007 + Správa nezávislého audítora
  (Dátum doručenia: 09.07.2008)
Zápis z MVZ 19.12.2008
  (Dátum doručenia: 27.02.2009)
Stanovy - úplné znenie
  (Dátum doručenia: 27.02.2009)
Zápis zo zasadnutia predstavenstva 05.02.2009
  (Dátum doručenia: 27.02.2009)
Uznesenie č. 2/2009 a č. 3/2009 z rokovania predstavenstva
  (Dátum doručenia: 27.02.2009)
Notárska zápisnica N 134/09, Nz 23160/09, NCRls 23619/09
  (Dátum doručenia: 13.07.2009)
Vyhlásenie
  (Dátum doručenia: 13.07.2009)
Podpisový vzor predsedu predstavenstva - Ing. Tibor Mikuš
  (Dátum doručenia: 13.07.2009)
Podpisový vzor člena predstavenstva - Ing. Vladimír Krátky
  (Dátum doručenia: 13.07.2009)
Podpisový vzor člena predstavenstva - Ing. Darina Machovičová
  (Dátum doručenia: 13.07.2009)
Súhlas člena DR - JUDr. Peter Sopko
  (Dátum doručenia: 13.07.2009)
Správa o overení súladu výročnej správy s účtovnou závierkou + Výročná správa 2008 + Účtovná závierka k 31.12.2008
  (Dátum doručenia: 13.07.2009)
Zápis z VZ 11.06.2009
  (Dátum doručenia: 26.08.2009)
Stanovy
  (Dátum doručenia: 26.08.2009)
Zápisnica z VZ 22.07.2010
  (Dátum doručenia: 23.07.2010)
Vyhlásenie
  (Dátum doručenia: 23.07.2010)
Výročná správa 2009 + Účtovná závierka k 31.12.2009 + Správa audítora
  (Dátum doručenia: 23.07.2010)
Zápisnica z VZ 27.06.2011
  (Dátum doručenia: 28.06.2011)
Vyhlásenie
  (Dátum doručenia: 28.06.2011)
Výročná správa 2010
  (Dátum doručenia: 28.06.2011)
Správa audítora + Účtovná závierka k 31.12.2010
  (Dátum doručenia: 28.06.2011)
Notárska zápisnica N 236/10, Nz 57634/10, NCRls 58367/10 + Stanovy
  (Dátum doručenia: 21.12.2010)
Zápisnica z MVZ 30.03.2012
  (Dátum doručenia: 17.04.2012)
Podpisový vzor člena predstavenstva - Ing. Dušan Guťan, PhD.
  (Dátum doručenia: 17.04.2012)
Podpisový vzor člena predstavenstva - Ing. Juraj Štaffa, PhD.
  (Dátum doručenia: 17.04.2012)
Notárska zápisnica N 298/12, Nz 22610/12, NCRls 23132/12 + Stanovy
  (Dátum doručenia: 28.06.2012)
Zápisnica z VZ 18.06.2011
  (Dátum doručenia: 28.06.2012)
Vyhlásenie
  (Dátum doručenia: 28.06.2012)
Výročná správa 2011
  (Dátum doručenia: 28.06.2012)
Správa audítora + Účtovná závierka k 31.12.2011
  (Dátum doručenia: 28.06.2012)
Zápisnica z vz
  (Dátum doručenia: 09.10.2012)
Plna moc
  (Dátum doručenia: 09.10.2012)
Vzdanie sa funkcie
  (Dátum doručenia: 09.10.2012)
Účtovná závierka za rok 2013 - Výkaz ziskov a strát
  (Dátum doručenia: 06.05.2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Súvaha
  (Dátum doručenia: 06.05.2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky
  (Dátum doručenia: 06.05.2014)
Zápisnica z vz
  (Dátum doručenia: 23.06.2014)
Plnomocenstvo
  (Dátum doručenia: 20.08.2013)
Osvedčenie
  (Dátum doručenia: 20.08.2013)
Splnomocnenie
  (Dátum doručenia: 20.08.2013)
Vyhlásenie
  (Dátum doručenia: 20.08.2013)
Správa nezávislého audítora
  (Dátum doručenia: 20.08.2013)
Zápisnica z VZ z 17.06.2014
  (Dátum doručenia: 20.06.2014)
Podpisový vzor člena predstavenstva Ing. František Varga
  (Dátum doručenia: 20.06.2014)
Čestné prehlásenie
  (Dátum doručenia: 20.06.2014)
Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 23.06.2015)
Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 23.06.2015)
Vyhlásenie
  (Dátum doručenia: 22.07.2015)
Zápisnica z VZ z 21.7.2015
  (Dátum doručenia: 22.07.2015)
Stanovy
  (Dátum doručenia: 18.09.2015)
Notárska zápisnica N 258/2015, Nz 31697/2015, NCRls 32435/2015
  (Dátum doručenia: 18.09.2015)
Prehlásnie predstavenstva o splatení nepeňažného vkladu
  (Dátum doručenia: 18.09.2015)
Zmluva o postúpení pohľadávky
  (Dátum doručenia: 18.09.2015)
Znalecký posudok číslo 1/2015
  (Dátum doručenia: 18.09.2015)
Notárska zápisnica N 524/2015, NZ 54365/2015, NCRls 55457/2015
  (Dátum doručenia: 14.12.2015)
Dodatok k Zmluve o postúpení pohľadávky
  (Dátum doručenia: 14.12.2015)
Prehlásenie predstavenstva o splatení nepeňažného vkladu
  (Dátum doručenia: 14.12.2015)
Stanovy
  (Dátum doručenia: 14.12.2015)
Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 30.03.2016)
Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 31.03.2016)
Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 20.08.2016)
Zápisnica z VZ z 20.07.2016
  (Dátum doručenia: 20.07.2016)
Podpisový vzor konateľa Ing. Michal Merga
  (Dátum doručenia: 20.07.2016)
Účtovná závierka k 31.12.2015
  (Dátum doručenia: 20.07.2016)
Výročná správa za rok 2015
  (Dátum doručenia: 20.07.2016)
Listina prítomných akcionárov na MVZ 20.07.2016
  (Dátum doručenia: 02.08.2016)
Zápisnica č. 9/2016 zo zasadnutia predstavenstva
  (Dátum doručenia: 25.08.2016)
Notárska zápisnica N 828/2016, NZ 51197/2016, NCRls 52459/2016
  (Dátum doručenia: 08.12.2016)
Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 11.04.2017)
Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 11.04.2017)
Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka.pdf
  (Dátum doručenia: 22.04.2017)
Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka.pdf
  (Dátum doručenia: 22.04.2017)
Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka.pdf
  (Dátum doručenia: 22.04.2017)
Úplné znenie stanov
  (Dátum doručenia: 16.10.2017)
N 906/2017, NZ 59744/2017, NCRls 60548/2017 - opravná doložka
  (Dátum doručenia: 30.01.2018)
Notárska zápisnica N 56/2018, NZ 6821/2018, NCRls 6918/2018
  (Dátum doručenia: 12.03.2018)
Notárska zápisnica N 56/2018, NZ 6821/2018, NCRls 6918/2018
  (Dátum doručenia: 12.03.2018)
Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 30.03.2018)
Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 30.03.2018)
Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 30.04.2018)
Účtovná závierka za rok 2017 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 30.04.2018)
Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 3.pdf
  (Dátum doručenia: 01.05.2018)
Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 01.05.2018)
Stanovy - úplné znenie
  (Dátum doručenia: 14.11.2005)
Rozhodnutie
  (Dátum doručenia: 04.01.2006)
Notárska zápisnica N 1630/2018, Nz 27705/2018, NCRls 28290/2018
  (Dátum doručenia: 13.09.2018)
Úplné znenie stanov
  (Dátum doručenia: 13.09.2018)
Podpisový vzor člena predstavenstva Ing. Bohumil Klečák
  (Dátum doručenia: 13.09.2018)
Stanovy
  (Dátum doručenia: 13.09.2018)
Notárska zápisnica N 1630/2018, Nz 27705/2018, NCRls 28290/2018
  (Dátum doručenia: 13.09.2018)
Podpisový vzor člena predstavenstva Ing. Bohumil Klešák
  (Dátum doručenia: 13.09.2018)
Notárska zápisnica N 2188/2018, Nz 56802/2018, NCRls 57575/2018
  (Dátum doručenia: 08.01.2019)
Podpisový vzor člena predstavenstva Ing. Ján Marušinec
  (Dátum doručenia: 08.01.2019)
Notárska zápisnica N 2188/2018, Nz 56802/2018, NCRls 57575/2018
  (Dátum doručenia: 08.01.2019)
Podpisový vzor člena predstavenstva Ing. Ján Marušinec
  (Dátum doručenia: 08.01.2019)
Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 13.04.2019)
Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 13.04.2019)
Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 27.04.2019)
Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 27.04.2019)
Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 3
  (Dátum doručenia: 27.04.2019)
Účtovná závierka za rok 2018 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 14.11.2019)
Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 14.03.2020)
Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 14.03.2020)
Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 08.04.2020)
Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 08.04.2020)
Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 3
  (Dátum doručenia: 08.04.2020)
Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 13.03.2021)
Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 13.03.2021)
Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 3
  (Dátum doručenia: 13.03.2021)
Účtovná závierka za rok 2020 - Správa audítora 1
  (Dátum doručenia: 05.01.2022)
Výročná správa za rok 2020
  (Dátum doručenia: 05.01.2022)
Zápisnica z MVZ z 08.03.2022
  (Dátum doručenia: 15.03.2022)
Podpisový vzor člena predstavenstva Mgr. Rastislav Mráz
  (Dátum doručenia: 15.03.2022)
Účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 06.04.2022)
Účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 3
  (Dátum doručenia: 06.04.2022)
Účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 06.04.2022)
Prehlásenie o rozsahu splatenia základného imania
  (Dátum doručenia: 14.11.2005)
Prehlásenie predstavenstva
  (Dátum doručenia: 14.11.2005)
Dátum aktualizácie údajov:  04.08.2022

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Naša adresa email
Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

Aktuálne zmeny | Automatizované doplnenie identifikačných údajov | Kontakty na registrové súdy
Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR
Zoznam osôb, ktoré môžu byť vymazané ( §768s OBZ)