Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Documents of the company deposited in the collection of documents at the District Court Bratislava I
This list of documents of the company deposited in the collection of documents has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section:  Po Insert No.:  6119/B-Zbl

This list of documents of the company was ceded by reason of local incompetence!

Business name: 
Thi Hoan Cao
 
Registered seat: 
Smreková 6482/4
Prešov 080 01
 
Identification number (IČO): 
51 469 545
 
Legal form: 
Podnik zahraničnej osoby (organizačná zložka podniku zahraničnej osoby)
 
Date of entry: 
05/04/2019
 
Collection of documents: 
Zakladateľský dokument zahraničnej osoby.zep
Type of document: Founding Document (Memorandum of Association/Founder´s Deed/ Founding Agreement/ Articles of Association/ Notary Statement related to the foundation /any other document regulating the foundation), full powers conferred for the purpose of concluding the Founding Document
  (Delivered: 05/02/2019)
Rozhodnutie zahraničnej osoby o zriadení podniku alebo organizačnej zložky podniku zahraničnej osoby na území Slovenskej republiky.zep
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 05/02/2019)
Listina, ktorou sa preukazuje podnikateľské oprávnenie na vykonávanie činnosti, ktorá sa má do obchodného registra zapísať ako predmet podnikania.zep
Type of document: Document confirming the authorization to conduct business
  (Delivered: 05/02/2019)
Osvedčenie o zápise zahraničnej osoby do obchodného registra alebo inej evidencie, ktoré obsahuje číslo zápisu, ak právo štátu, ktorým sa zahraničná osoba spravuje, ustanovuje povinnosť zápisu zahraničnej osoby do obchodného registra alebo inej evidencie.
Type of document: Document confirming the authorization to conduct business
  (Delivered: 05/02/2019)
podpisový vzor.zep
Type of document: Document confirming the appointment/termination of the function, Signature templates
  (Delivered: 05/02/2019)
Rozhodnutie .zep
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 07/10/2019)
Zakladateľská listina.zep
Type of document: Founding Document (Memorandum of Association/Founder´s Deed/ Founding Agreement/ Articles of Association/ Notary Statement related to the foundation /any other document regulating the foundation), full powers conferred for the purpose of concluding the Founding Document
  (Delivered: 07/10/2019)
Date of updating data in databases:  10/21/2021

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person