Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Listiny uložené v Zbierke listín Okresného súdu Trenčín
Tento zoznam listín má len informatívny charakter a nie je použiteľný na právne úkony !
Kópie zo Zbierky listín si môžete vyžiadať na príslušnom súde, ale aj cez Ústredný portál verejných služieb ľuďom.

Oddiel:  Dr Vložka číslo:  16/R-Zbl

Obchodné meno: 
Stavebné bytové družstvo Trenčín
 
Sídlo: 
Legionárska ul. 647/33
Trenčín 911 01
 
IČO: 
00 175 111
 
Právna forma: 
Družstvo
 
Deň zápisu: 
16.11.1959
 
Uložené listiny: 
Zápisnica zo dňa 25.05.2005
  (Dátum doručenia: 08.09.2005)
Živnostenský list
  (Dátum doručenia: 08.09.2005)
Stanovy
  (Dátum doručenia: 08.09.2005)
Zápisnica zo schôdze Zhromaždenia delegátov
  (Dátum doručenia: 11.07.2005)
Správa o činnosti P-SBD
  (Dátum doručenia: 11.07.2005)
Uznesenie zhromaždenia delegátov
  (Dátum doručenia: 11.07.2005)
Výročná správa za rok 2005
  (Dátum doručenia: 22.06.2006)
Správa nezávislého audítora
  (Dátum doručenia: 22.06.2006)
Účtovná závierka za r. 2005
  (Dátum doručenia: 22.06.2006)
Zápisnica
  (Dátum doručenia: 27.06.2006)
Uznesenie zo zhromaždenia delegátov
  (Dátum doručenia: 27.06.2006)
Účtovná závierka za rok 2006
  (Dátum doručenia: 28.06.2007)
Výročná správa 2006
  (Dátum doručenia: 28.06.2007)
Zápisnica zo schôdze Zhromaždenia delegátov, zápisnica o výsledku doplňujúcej voľby čl. kontrolnej komisie
  (Dátum doručenia: 29.06.2007)
Zápisnica zo schôdze Zhromaždenia delegátov
  (Dátum doručenia: 05.12.2007)
Zápisnica z výsledku doplňujúcej voľby člena kontrolnej komisie
  (Dátum doručenia: 05.12.2007)
Správa o činnosti predstavenstva SBD
  (Dátum doručenia: 05.12.2007)
Uznesenia zhromaždenia delegátov
  (Dátum doručenia: 05.12.2007)
Účtovná závierka za r. 2007
  (Dátum doručenia: 27.06.2008)
Výročná správa 2007
  (Dátum doručenia: 27.06.2008)
Zápisnica zo Zhromaždenia delegátov
  (Dátum doručenia: 30.06.2008)
Uznesenie Zhromaždenia delegátov
  (Dátum doručenia: 30.06.2008)
Výročná správa za r. 2008
  (Dátum doručenia: 16.06.2009)
Zápisnica zo schôdze Zhromaždenia delegátov, prez. listina
  (Dátum doručenia: 21.12.2009)
Zápisnica č. 12/2009
  (Dátum doručenia: 21.12.2009)
Úplné znenie STANOV
  (Dátum doručenia: 21.12.2009)
Výročná správa 2009
  (Dátum doručenia: 15.06.2010)
Správa nez. audítora
  (Dátum doručenia: 15.06.2010)
Správa o overení súladu
  (Dátum doručenia: 15.06.2010)
Zápisnica zo schôdze Zhromaždenia delegátov
  (Dátum doručenia: 25.06.2010)
Uznesenie zo schôdze Zhromaždenia delegátov
  (Dátum doručenia: 25.06.2010)
Zápisnica zo zhromaždenia delegátov
  (Dátum doručenia: 27.06.2011)
Osvedčenie o živ. oprávnení
  (Dátum doručenia: 27.06.2011)
Správy audítora
  (Dátum doručenia: 25.06.2012)
Výročná správa za rok 2011
  (Dátum doručenia: 25.06.2012)
Správa o činnosti Predstavenstva SBD za rok 2011
  (Dátum doručenia: 28.06.2012)
Zápisnica zo Zhromaždenia delegátov, Prezenčné listiny
  (Dátum doručenia: 28.06.2012)
Uznesenie zo schôdze Zhromaždenia delegátov
  (Dátum doručenia: 28.06.2012)
Výročná správa za rok 2012
  (Dátum doručenia: 21.06.2013)
Notárska zápisnica N 754/2012, Nz 35760/2012
  (Dátum doručenia: 05.10.2012)
Uznesenie zo schôdze Zhromaždenia delegátov
  (Dátum doručenia: 05.10.2012)
Zápisnica zo zasadnutia predstavenstva SBD
  (Dátum doručenia: 05.10.2012)
Účtovná závierka za rok 2013 - Výkaz ziskov a strát.pdf
  (Dátum doručenia: 28.05.2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky.pdf
  (Dátum doručenia: 28.05.2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Súvaha.pdf
  (Dátum doručenia: 28.05.2014)
Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Správa audítora.pdf
  (Dátum doručenia: 21.06.2014)
Výročná správa za rok 2013.pdf
  (Dátum doručenia: 22.06.2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Oznámenie o schválení.pdf
  (Dátum doručenia: 23.06.2014)
Zápisnica č. 8/2014
  (Dátum doručenia: 18.06.2014)
Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 11.06.2015)
Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 12.06.2015)
Účtovná závierka za rok 2014 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 26.06.2015)
Zápisnica z mimoriadneho zhromaždenia delegátov
  (Dátum doručenia: 02.12.2014)
Zápisnica zo Zhromaždenia delegátov
  (Dátum doručenia: 15.10.2015)
Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 30.03.2016)
Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 31.03.2016)
Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 30.05.2016)
Zápisnica č.11/2016
  (Dátum doručenia: 20.10.2016)
Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 09.04.2017)
Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 10.04.2017)
Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Správa audítora 1 - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 27.05.2017)
Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 27.05.2017)
Účtovná závierka za rok 2016 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
  (Dátum doručenia: 27.05.2017)
Výročná správa za rok 2015.pdf
  (Dátum doručenia: 27.05.2017)
Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Správa audítora 1 - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 27.05.2017)
Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Správa audítora 1 - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 03.06.2017)
Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Správa audítora 1 - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 04.06.2017)
Výročná správa za rok 2014.pdf
  (Dátum doručenia: 22.12.2017)
Vzdanie sa funkcie podpredsedu predstavenstva
  (Dátum doručenia: 03.11.2016)
Podpisový vzor členov predstavenstva
  (Dátum doručenia: 05.11.2004)
Podpisový vzor člena predstavenstva - Jaroslav Pečinka
  (Dátum doručenia: 04.05.2004)
Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 12.04.2018)
Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 12.04.2018)
Zápisnica č. 14/2017
  (Dátum doručenia: 27.09.2017)
Účtovná závierka za rok 2017 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
  (Dátum doručenia: 02.06.2018)
Zápisnia zo zhromaždenia delegátov + prezenčná listina
  (Dátum doručenia: 18.06.2018)
Výročná správa za rok 2017.pdf
  (Dátum doručenia: 21.12.2018)
Notárska zápisnica N 812/2017, Nz 32891/2017
  (Dátum doručenia: 27.09.2017)
Účtovná závierka za rok 2012
  (Dátum doručenia: 21.06.2013)
Účtovná závierka za rok 2011
  (Dátum doručenia: 25.06.2012)
Výročná správa 2010
  (Dátum doručenia: 15.06.2011)
Správa nezávislého audítora
  (Dátum doručenia: 15.06.2011)
Výročná správa za rok 2004
  (Dátum doručenia: 24.06.2005)
Výročná správa za rok 2004
  (Dátum doručenia: 24.06.2005)
STANOVY
  (Dátum doručenia: 30.12.2004)
Živnostenský list
  (Dátum doručenia: 30.12.2004)
Uznesenie zhromaždenia delegátov
  (Dátum doručenia: 30.12.2004)
Zápisnica zo dňa 26.11.2004 - oprava
  (Dátum doručenia: 02.12.2004)
Zápisnica zo dňa 28.9.2004
  (Dátum doručenia: 05.11.2004)
Uznesenia zhromaždenia delegátov
  (Dátum doručenia: 05.11.2004)
Zápisnica č. 11/2004 zo dňa 11.10.2004
  (Dátum doručenia: 05.11.2004)
Zápisnica č. 9/2003
  (Dátum doručenia: 04.05.2004)
Zápisnica č. 8/2003
  (Dátum doručenia: 04.05.2004)
Účtovná závierka za r. 2003
  (Dátum doručenia: 25.06.2004)
Výročná správa za r. 2003
  (Dátum doručenia: 25.06.2004)
Zápisnica č. 9/2003 zo zasadnutia P-SBD zo dňa 30.10.2003
  (Dátum doručenia: 19.02.2004)
Účtovná závierka za rok 2002, Výročná správa za rok 2002
  (Dátum doručenia: 25.07.2003)
Zápisnica zo Zhrom. delegátov konaného dňa 29.05.2003, Prez. listina
  (Dátum doručenia: 07.07.2003)
STANOVY
  (Dátum doručenia: 24.06.2003)
Účtovná závierka k 31.12.2002
  (Dátum doručenia: 24.06.2003)
STANOVY
  (Dátum doručenia: 20.12.2002)
Zápisnica z náhradného Zhromaždenia delegátov, prez. listina - 13.06.2002
  (Dátum doručenia: 20.12.2002)
Zápisnica z mimoriadneho Zhromaždenia delegátov prez. listina 2410202
  (Dátum doručenia: 20.12.2002)
Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 11.04.2019)
Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 11.04.2019)
Účtovná závierka za rok 2018 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 30.05.2019)
Zápisnica zo schôdze Zhromaždenia delegátov
  (Dátum doručenia: 10.05.2019)
Dodatok č. 1 k stanovám
  (Dátum doručenia: 10.05.2019)
Osvedčenia o ŽO
  (Dátum doručenia: 10.05.2019)
Zápisnica zo schôdze zhromaždenia delegátov, prezenčná listina
  (Dátum doručenia: 25.06.2019)
Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 19.03.2020)
Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 19.03.2020)
Zápisnica z mimoriadneho zhromaždenia delegátov
  (Dátum doručenia: 02.03.2020)
Dodatok č. 2
  (Dátum doručenia: 17.01.2020)
Účtovná závierka za rok 2010
  (Dátum doručenia: 15.06.2011)
Účtovná závierka za rok 2009
  (Dátum doručenia: 15.06.2010)
Účtovná závierka za r. 2008
  (Dátum doručenia: 16.06.2009)
Účtovná závierka za rok 2019 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 27.06.2020)
Zápisnica zo schôdze Zhromaždenia delegátov
  (Dátum doručenia: 21.07.2020)
Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 28.03.2021)
Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 28.03.2021)
Účtovná závierka za rok 2020 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 02.07.2021)
Dátum aktualizácie údajov:  29.07.2021

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Naša adresa email
Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

Aktuálne zmeny | Oprava údajov štatutárov | Kontakty na registrové súdy
Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR
Zoznam osôb, ktoré môžu byť vymazané ( §768s OBZ)