Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Listiny uložené v Zbierke listín Okresného súdu Trenčín
Tento zoznam listín má len informatívny charakter a nie je použiteľný na právne úkony !
Kópie zo Zbierky listín si môžete vyžiadať na príslušnom súde, ale aj cez Ústredný portál verejných služieb ľuďom.

Oddiel:  Dr Vložka číslo:  34/R-Zbl

Obchodné meno: 
Poľnohospodárske družstvo Dolné Srnie
 
Sídlo: 
Dolné Srnie 916 41
 
IČO: 
17 642 566
 
Právna forma: 
Družstvo
 
Deň zápisu: 
09.12.1991
 
Uložené listiny: 
Účtovná závierka za r. 2005
  (Dátum doručenia: 11.04.2006)
Správa nezávislého audítora
  (Dátum doručenia: 11.04.2006)
Informácia o audite
  (Dátum doručenia: 11.04.2006)
Správa o výsledku hospodárenia za r. 2006
  (Dátum doručenia: 11.04.2006)
Uznesenie z VČS, zápisnica z VČS
  (Dátum doručenia: 11.04.2006)
Účtovná závierka za rok 2006
  (Dátum doručenia: 16.05.2007)
Správa nezávislého audítora
  (Dátum doručenia: 16.05.2007)
Výročná správa za rok 2006
  (Dátum doručenia: 16.05.2007)
Podnikateľský plán na rok 2007
  (Dátum doručenia: 16.05.2007)
Úplné znenie stanov družstva
  (Dátum doručenia: 16.05.2007)
Zápisnica z výročnej členskej schôdze
  (Dátum doručenia: 16.05.2007)
Zápisnica z VČS
  (Dátum doručenia: 26.06.2008)
Výročná správa za rok 2007
  (Dátum doručenia: 26.06.2008)
Správa nezávislého auditora
  (Dátum doručenia: 26.06.2008)
Účtovná závierka za rok 200706032008
  (Dátum doručenia: 26.06.2008)
Výročná správa za r. 2008
  (Dátum doručenia: 24.06.2009)
Správa nezávislého audítora 2008
  (Dátum doručenia: 24.06.2009)
Uznesenie z VČS
  (Dátum doručenia: 24.06.2009)
Zápisnica z VČS dňa 28.3.2003, Zápisnica z ČS dňa 23.4.2003
  (Dátum doručenia: 10.06.2003)
STANOVY - úplné znenie
  (Dátum doručenia: 10.06.2003)
Zápisnica z VČS zo dňa 25.03.2004, prez. listina
  (Dátum doručenia: 30.04.2004)
Zápisnica z VČS zo dňa 11.03.2005
  (Dátum doručenia: 18.04.2005)
Úplné znenie stanov
  (Dátum doručenia: 21.11.2008)
Správa nezávislého audítora
  (Dátum doručenia: 07.05.2010)
Výročná správa 2009
  (Dátum doručenia: 07.05.2010)
Uznesenie z VČS
  (Dátum doručenia: 07.05.2010)
Zápisncia z VČS
  (Dátum doručenia: 07.05.2010)
Úplné znenie stanov
  (Dátum doručenia: 07.05.2010)
Uznesenie z VČS
  (Dátum doručenia: 03.05.2011)
Zápisnica z VČS
  (Dátum doručenia: 03.05.2011)
Správa nez. audítora
  (Dátum doručenia: 03.05.2011)
Výročná správa 2010
  (Dátum doručenia: 03.05.2011)
Uznesenie z VČS
  (Dátum doručenia: 16.05.2012)
Zápisnica z VČS
  (Dátum doručenia: 16.05.2012)
Správa nez. audítora
  (Dátum doručenia: 16.05.2012)
Výročná správa 2011
  (Dátum doručenia: 16.05.2012)
Správa nezávislého audítora
  (Dátum doručenia: 11.04.2013)
ZMENY STANOV - úplné znenie
  (Dátum doručenia: 11.04.2013)
Zápisnica z VČS, uznesenie
  (Dátum doručenia: 02.06.2014)
Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Výkaz ziskov a strát.pdf
  (Dátum doručenia: 21.06.2014)
Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky.pdf
  (Dátum doručenia: 22.06.2014)
Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Súvaha.pdf
  (Dátum doručenia: 23.06.2014)
Účtovná závierka za rok 2014 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 17.04.2015)
Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 3
  (Dátum doručenia: 23.06.2015)
Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 23.06.2015)
Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 23.06.2015)
Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 29.06.2015)
Výročná správa za rok 2014 - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 29.06.2015)
Výročná správa za rok 2014 - časť 6.pdf
  (Dátum doručenia: 29.06.2015)
Výročná správa za rok 2014 - časť 7.pdf
  (Dátum doručenia: 30.06.2015)
Výročná správa za rok 2014 - časť 4.pdf
  (Dátum doručenia: 30.06.2015)
Výročná správa za rok 2014 - časť 3.pdf
  (Dátum doručenia: 30.06.2015)
Výročná správa za rok 2014 - časť 5.pdf
  (Dátum doručenia: 30.06.2015)
Výročná správa za rok 2014 - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 30.06.2015)
Zápisnica z ČS
  (Dátum doručenia: 18.09.2015)
STANOVY
  (Dátum doručenia: 18.09.2015)
Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 13.04.2016)
Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 13.04.2016)
Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 14.05.2016)
Zápisnica VĆS
  (Dátum doručenia: 18.05.2016)
Podpisový vzor predsedu družstva
  (Dátum doručenia: 18.05.2016)
Podpisový vzor podpredsedu družstva
  (Dátum doručenia: 18.05.2016)
Podpisový vzor člena predstavenstva
  (Dátum doručenia: 18.05.2016)
Podpisový vzor predsedu kontrolnej komisie
  (Dátum doručenia: 18.05.2016)
Podpisový vzor člena kontrolnej komisie
  (Dátum doručenia: 18.05.2016)
STANOVY
  (Dátum doručenia: 18.05.2016)
Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 05.07.2017)
Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 06.07.2017)
Účtovná závierka za rok 2016 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
  (Dátum doručenia: 04.08.2017)
Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 17.04.2018)
Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 17.04.2018)
Účtovná závierka za rok 2017 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
  (Dátum doručenia: 01.05.2018)
Účtovná závierka za rok 2012
  (Dátum doručenia: 11.04.2013)
Účtovná závierka za rok 2011
  (Dátum doručenia: 16.05.2012)
Účtovná závierka za rok 2010
  (Dátum doručenia: 03.05.2011)
Zápisnica z MČS
  (Dátum doručenia: 10.12.2010)
Účtovná závierka za rok 2009
  (Dátum doručenia: 07.05.2010)
Účtovná závierka za r. 2008
  (Dátum doručenia: 24.06.2009)
Správa o výsledku hospodárenia za r. 2004
  (Dátum doručenia: 18.04.2005)
Správa nezávislého audítora
  (Dátum doručenia: 18.04.2005)
Účtovná závierka za r. 2004
  (Dátum doručenia: 18.04.2005)
Výročná správa za r. 2003
  (Dátum doručenia: 30.04.2004)
Audítorská správa
  (Dátum doručenia: 30.04.2004)
Účtovná závierka za r. 2003
  (Dátum doručenia: 30.04.2004)
Účtovná závierka za rok 2002
  (Dátum doručenia: 15.05.2003)
Účtovná závierka za r. 2001, Audítor. správa, Uznesenie z VČS zo dňa 08.03.2002
  (Dátum doručenia: 14.02.2003)
Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 20.04.2019)
Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 20.04.2019)
Účtovná závierka za rok 2018 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 28.04.2019)
Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 01.04.2020)
Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 01.04.2020)
Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 08.04.2021)
Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 08.04.2021)
Účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 04.04.2022)
Účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 04.04.2022)
Účtovná závierka za rok 2019 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 27.07.2022)
Účtovná závierka za rok 2020 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 27.07.2022)
Účtovná závierka za rok 2021 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 27.07.2022)
Dátum aktualizácie údajov:  17.08.2022

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Naša adresa email
Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

Aktuálne zmeny | Automatizované doplnenie identifikačných údajov | Kontakty na registrové súdy
Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR
Zoznam osôb, ktoré môžu byť vymazané ( §768s OBZ)