Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Listiny uložené v Zbierke listín Okresného súdu Trenčín
Tento zoznam listín má len informatívny charakter a nie je použiteľný na právne úkony !
Kópie zo Zbierky listín si môžete vyžiadať na príslušnom súde, ale aj cez Ústredný portál verejných služieb ľuďom.

Oddiel:  Dr Vložka číslo:  74/R-Zbl

Obchodné meno: 
Poľnohospodárske družstvo Trenčín-Soblahov
 
Sídlo: 
389
Soblahov 913 38
 
IČO: 
00 207 241
 
Právna forma: 
Družstvo
 
Deň zápisu: 
01.01.1977
 
Uložené listiny: 
Účtovná závierka za r. 2005
  (Dátum doručenia: 13.03.2006)
Správa o výsledkoch hospodárenia za r. 2005
  (Dátum doručenia: 13.03.2006)
Správa audítora
  (Dátum doručenia: 13.03.2006)
Účtovná závierka za rok 2006
  (Dátum doručenia: 19.03.2007)
Výročná správa za rok 2006
  (Dátum doručenia: 19.03.2007)
Správa audítora
  (Dátum doručenia: 19.03.2007)
Výročná správa za rok 2007
  (Dátum doručenia: 13.03.2008)
Správa nezávislého audítora
  (Dátum doručenia: 13.03.2008)
Účtovná závierka za rok 2007
  (Dátum doručenia: 13.03.2008)
Písomné vyhlásenie
  (Dátum doručenia: 08.04.2008)
Zápisnica z ČS
  (Dátum doručenia: 12.03.2008)
Úplné znenie stanov
  (Dátum doručenia: 12.03.2008)
Podpisový vzor - Ing. Vladimír Podmanický
  (Dátum doručenia: 12.03.2008)
Zápisnica z ČS - oprava
  (Dátum doručenia: 01.04.2008)
Zápisnica z VČS + prez. listina
  (Dátum doručenia: 27.05.2003)
STANOVY
  (Dátum doručenia: 27.05.2003)
Zápisnica z náhradnej výročnej čl. schôdze, prez. listina
  (Dátum doručenia: 28.10.2005)
Úplné znenie STANOV
  (Dátum doručenia: 28.10.2005)
Správa o overení súladu VS s ÚZ/2009
  (Dátum doručenia: 22.03.2010)
Výročná správa za rok 2009
  (Dátum doručenia: 22.03.2010)
Rozhodnutie predstavenstva
  (Dátum doručenia: 09.04.2010)
Stanovy
  (Dátum doručenia: 09.04.2010)
Správa nez. audítora
  (Dátum doručenia: 22.03.2011)
Dodatok správy audítora o overení súladu výr. správy s účt. závierkou
  (Dátum doručenia: 22.03.2011)
Výročná správa za rok 2010
  (Dátum doručenia: 22.03.2011)
Výročná správa 2011
  (Dátum doručenia: 19.03.2012)
Dodatok správy audítora
  (Dátum doručenia: 19.03.2012)
Správa nezávislého audítora
  (Dátum doručenia: 15.03.2013)
Výročná správa za rok 2012
  (Dátum doručenia: 15.03.2013)
Zápisnica z členskej schôdze, prezenčná listina
  (Dátum doručenia: 15.03.2013)
Podpisový vzor člena predstavenstva - Jozef Šubert
  (Dátum doručenia: 15.03.2013)
Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Súvaha
  (Dátum doručenia: 25.04.2014)
Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Výkaz ziskov a strát
  (Dátum doručenia: 25.04.2014)
Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky
  (Dátum doručenia: 25.04.2014)
Oznámenie o schválení účtovnej závierky za rok 2013
  (Dátum doručenia: 01.12.2014)
Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka
  (Dátum doručenia: 01.04.2015)
Účtovná závierka za rok 2014 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 09.06.2015)
Výročná správa za rok 2013.pdf
  (Dátum doručenia: 17.07.2015)
Výročná správa za rok 2014.pdf
  (Dátum doručenia: 18.07.2015)
Výročná správa za rok 2014.pdf
  (Dátum doručenia: 19.07.2015)
Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 25.07.2015)
Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 26.07.2015)
Zápisnica z ČS
  (Dátum doručenia: 24.03.2015)
Podpisový vzor predsedu predstavenstva
  (Dátum doručenia: 24.03.2015)
Podpisový vzor člena predstavenstva
  (Dátum doručenia: 24.03.2015)
Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 15.03.2016)
Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 15.03.2016)
Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Správa audítora 1 - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 15.03.2016)
Výročná správa za rok 2015.pdf
  (Dátum doručenia: 16.03.2016)
Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 16.03.2016)
Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Správa audítora 1 - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 16.03.2016)
Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 01.04.2017)
Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Správa audítora 1 - časť 3.pdf
  (Dátum doručenia: 01.04.2017)
Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Správa audítora 1 - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 01.04.2017)
Účtovná závierka za rok 2016 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
  (Dátum doručenia: 01.04.2017)
Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Správa audítora 1 - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 01.04.2017)
Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Správa audítora 1 - časť 4.pdf
  (Dátum doručenia: 02.04.2017)
Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 02.04.2017)
Výročná správa za rok 2016.pdf
  (Dátum doručenia: 02.04.2017)
Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 14.03.2018)
Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 14.03.2018)
Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 14.03.2018)
Účtovná závierka za rok 2017 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
  (Dátum doručenia: 15.03.2018)
Výročná správa za rok 2017.pdf
  (Dátum doručenia: 15.03.2018)
Podpisové vzory členov kontrolnej komisie
  (Dátum doručenia: 14.03.2018)
Podpisové vzory členov predstavenstva
  (Dátum doručenia: 14.03.2018)
Zápisnica z ČS + prezenčná listina
  (Dátum doručenia: 14.03.2018)
Dodatok k Zápisnici z ČS
  (Dátum doručenia: 28.03.2018)
Úplné znenie STANOV
  (Dátum doručenia: 15.03.2013)
Účtovná závierka za rok 2012
  (Dátum doručenia: 15.03.2013)
Účtovná závierka za rok 2011
  (Dátum doručenia: 19.03.2012)
Účtovná závierka za rok 2010
  (Dátum doručenia: 22.03.2011)
Účtovná závierka za rok 2009
  (Dátum doručenia: 22.03.2010)
Účtovná závierka za rok 2008
  (Dátum doručenia: 10.03.2009)
Výročná správa k 31.12.2008
  (Dátum doručenia: 10.03.2009)
Správa nezávislého audítora
  (Dátum doručenia: 10.03.2009)
Živnostenský list
  (Dátum doručenia: 28.10.2005)
Účtovná závierka k 31.12.2004
  (Dátum doručenia: 07.03.2005)
Podpisový vzor čl. predstavenstva
  (Dátum doručenia: 22.04.2004)
Účtovná závierka za r. 2003, Výročná správa
  (Dátum doručenia: 17.03.2004)
Podpisové vzory čl. kontrolnej komisie
  (Dátum doručenia: 27.05.2003)
Účtovná závierka za rok 2002
  (Dátum doručenia: 17.04.2003)
Účtovná závierka za rok 2001
  (Dátum doručenia: 26.06.2002)
Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Správa audítora 1
  (Dátum doručenia: 15.03.2019)
Výročná správa za rok 2018
  (Dátum doručenia: 15.03.2019)
Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 15.03.2019)
Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 15.03.2019)
Účtovná závierka za rok 2018 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 15.03.2019)
Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka
  (Dátum doručenia: 01.04.2015)
Výročná správa za rok 2019
  (Dátum doručenia: 10.03.2020)
Účtovná závierka za rok 2019 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 10.03.2020)
Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 10.03.2020)
Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 10.03.2020)
Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Správa audítora 1
  (Dátum doručenia: 10.03.2020)
Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 09.03.2021)
Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 09.03.2021)
Účtovná závierka za rok 2020 - Správa audítora 1
  (Dátum doručenia: 09.03.2021)
Výročná správa za rok 2020
  (Dátum doručenia: 09.03.2021)
Účtovná závierka za rok 2020 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 03.06.2021)
Dátum aktualizácie údajov:  22.07.2021

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Naša adresa email
Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

Aktuálne zmeny | Oprava údajov štatutárov | Kontakty na registrové súdy
Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR
Zoznam osôb, ktoré môžu byť vymazané ( §768s OBZ)