Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Listiny uložené v Zbierke listín Okresného súdu Trnava
Tento zoznam listín má len informatívny charakter a nie je použiteľný na právne úkony !
Kópie zo Zbierky listín si môžete vyžiadať na príslušnom súde, ale aj cez Ústredný portál verejných služieb ľuďom.

Oddiel:  Sro Vložka číslo:  16006/T-Zbl

Obchodné meno: 
FARMA JATOV, spol. s r.o.
 
Sídlo: 
Horný Jatov 877
Trnovec nad Váhom 925 71
 
IČO: 
31 387 608
 
Právna forma: 
Spoločnosť s ručením obmedzeným
 
Deň zápisu: 
26.01.1995
 
Uložené listiny: 
Zápisnica z VZ
  (Dátum doručenia: 31.08.2005)
Správa nezávislého audítora z overenia ročnej účtovnej závierky za rok 2005
  (Dátum doručenia: 13.07.2006)
Spoločenská zmluva - úplné znenie
  (Dátum doručenia: 13.07.2006)
Osvedčenie o dedičstve 12D 312/2005, Dnot 245/2005
  (Dátum doručenia: 13.07.2006)
Správa nezávislého audítora z 26.2.2008
  (Dátum doručenia: 06.03.2008)
Zápisnica z VZ 21.06.2007
  (Dátum doručenia: 18.03.2008)
Zápisnica z VZ 11.05.2006
  (Dátum doručenia: 18.03.2008)
Výkaz ziskov a strát + Súvaha k 31.12.2005
  (Dátum doručenia: 18.03.2008)
Výkaz ziskov a strát + Súvaha k 31.12.2006
  (Dátum doručenia: 18.03.2008)
Zápisnica z MVZ 12.3.2008
  (Dátum doručenia: 17.04.2008)
Podpisový vzor konateľa - Anders Kristoffer Lerche Simonsen
  (Dátum doručenia: 17.04.2008)
Podpisový vzor konateľa - Ing. Peter Hájik
  (Dátum doručenia: 17.04.2008)
Zmluva o predaji časti podniku uzavretá medzi SAGRIS, spol. s r.o. a PREREAL s.r.o. dňa 15.4.2008
  (Dátum doručenia: 17.04.2008)
Zápisnica z MVZ 8.1.2009
  (Dátum doručenia: 03.02.2009)
Podpisový vzor konateľa - Zoltán Kardhordó
  (Dátum doručenia: 03.02.2009)
Živnostenské listy
  (Dátum doručenia: 03.02.2009)
Spoločenská zmluva - úplné znenie z 8.1.2009
  (Dátum doručenia: 03.02.2009)
Spoločenská zmluva - úplné znenie
  (Dátum doručenia: 07.04.2009)
Zápisnica z VZ 01.04.2009
  (Dátum doručenia: 07.04.2009)
Podpisový vzor konateľov
  (Dátum doručenia: 07.04.2009)
Podpisový vzor konateľa - Bjarne Edvard Maj
  (Dátum doručenia: 14.12.2009)
Zápisnica z MVZ 10.12.2009
  (Dátum doručenia: 14.12.2009)
Správa nezávislého audítora
  (Dátum doručenia: 07.07.2010)
Výročná správa 2009
  (Dátum doručenia: 07.07.2010)
Zápisnica z VZ 09.06.2010
  (Dátum doručenia: 07.07.2010)
Účtovná závierka k 31.12.2009
  (Dátum doručenia: 07.07.2010)
Zápisnica z MVZ 29.12.2010
  (Dátum doručenia: 31.01.2011)
Zmluva o predaji časti podniku medzi FARMA JATOV, spol. s r. o. a FARMA MAJCICHOV, a.s.
  (Dátum doručenia: 31.01.2011)
Znalecký posudok číslo 8/2010
  (Dátum doručenia: 31.01.2011)
Správa audítora
  (Dátum doručenia: 30.03.2011)
Účtovná závierka k 31.12.2008
  (Dátum doručenia: 30.03.2011)
Zápisnica z VZ 04.07.2011
  (Dátum doručenia: 04.07.2011)
Podpisový vzor konateľa - Ing. Martin Sivok
  (Dátum doručenia: 04.07.2011)
Podpisový vzor konateľa - Jozef Taraba
  (Dátum doručenia: 04.07.2011)
Účtovná závierka k 31.12.2010
  (Dátum doručenia: 25.01.2012)
Zápisnica z VZ 12.01.2012
  (Dátum doručenia: 25.01.2012)
Správa audítora
  (Dátum doručenia: 25.01.2012)
Správa audítora + Výročná správa 2010 + Účtovná závierka k 31.12.2010
  (Dátum doručenia: 20.03.2012)
Zápisnica z MVZ z 04.04.2012
  (Dátum doručenia: 05.04.2012)
Zápisnica z VZ z 13.06.2012
  (Dátum doručenia: 15.06.2012)
Výročná správa za rok 2011 + Účtovná závierka k 31.12.2011
  (Dátum doručenia: 15.06.2012)
Účtovná závierka za rok 2013 - Súvaha
  (Dátum doručenia: 10.04.2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Výkaz ziskov a strát
  (Dátum doručenia: 10.04.2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky
  (Dátum doručenia: 10.04.2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Oznámenie o schválení 1 - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 11.12.2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Oznámenie o schválení 1 - časť 4.pdf
  (Dátum doručenia: 11.12.2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Oznámenie o schválení 1 - časť 3.pdf
  (Dátum doručenia: 11.12.2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Oznámenie o schválení 1 - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 11.12.2014)
Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 18.06.2015)
Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 19.06.2015)
Účtovná závierka za rok 2014 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 17.11.2015)
Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 12.04.2016)
Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 13.04.2016)
Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 12.04.2016)
Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 13.04.2016)
Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 21.09.2016)
Úplné znenie spoločenskej zmluvy
  (Dátum doručenia: 23.08.2016)
Zápisnica z VZ z 22.08.2016
  (Dátum doručenia: 23.08.2016)
Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 16.04.2017)
Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 15.04.2017)
Účtovná závierka za rok 2016 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
  (Dátum doručenia: 26.05.2017)
Zápisnica z VZ z 4.12.2013
  (Dátum doručenia: 10.12.2013)
Účtovná závierka k 31.12.2012
  (Dátum doručenia: 10.12.2013)
Zápisnica z VZ z 23.5.2017
  (Dátum doručenia: 24.05.2017)
Podpisový vzor konateľa Morten Joergensen
  (Dátum doručenia: 24.05.2017)
Podpisový vzor konateľa Brian Linnemann Kjeller Justesen
  (Dátum doručenia: 24.05.2017)
Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 15.04.2018)
Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 15.04.2018)
Účtovná závierka za rok 2017 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
  (Dátum doručenia: 10.11.2018)
Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 10.04.2019)
Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 10.04.2019)
Účtovná závierka za rok 2018 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 03.10.2019)
Zápisnica z MVZ 19.08.2004
  (Dátum doručenia: 13.09.2004)
Dodatok č. 5 k spoločenskej zmluve
  (Dátum doručenia: 13.09.2004)
Pozvánka na MVZ 19.08.2004
  (Dátum doručenia: 13.09.2004)
Spoločenská zmluva - úplné znenie
  (Dátum doručenia: 13.09.2004)
Spoločenská zmluva - úplné znenie
  (Dátum doručenia: 15.11.2004)
Záložná zmluva
  (Dátum doručenia: 24.03.2020)
Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 02.04.2020)
Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 02.04.2020)
Účtovná závierka za rok 2019 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 16.10.2020)
Zápisnica z MVZ z 03.02.2021
  (Dátum doručenia: 11.02.2021)
Zápisnica z MVZ z 15.10.2020
  (Dátum doručenia: 11.02.2021)
Vzdanie sa funkcie konateľa Brian Linnemann Kjeller Justesen
  (Dátum doručenia: 11.02.2021)
Zápisnica z MVZ z 11.3.2021
  (Dátum doručenia: 15.03.2021)
Podpisový vzor konateľa Alena Hájiková
  (Dátum doručenia: 15.03.2021)
Podpisový vzor konateľa Martin Lund Madsen
  (Dátum doručenia: 15.03.2021)
Podpisový vzor konateľa Soren Sjorup Kristensen
  (Dátum doručenia: 15.03.2021)
Úplné znenie spoločenskej zmluvy
  (Dátum doručenia: 15.03.2021)
Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 09.04.2021)
Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 09.04.2021)
Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 13.04.2021)
Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 13.04.2021)
Zápisnica z MVZ z 06.07.2021
  (Dátum doručenia: 08.07.2021)
Dátum aktualizácie údajov:  04.08.2021

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Naša adresa email
Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

Aktuálne zmeny | Oprava údajov štatutárov | Kontakty na registrové súdy
Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR
Zoznam osôb, ktoré môžu byť vymazané ( §768s OBZ)