Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Listiny uložené v Zbierke listín Okresného súdu Trenčín
Tento zoznam listín má len informatívny charakter a nie je použiteľný na právne úkony !
Kópie zo Zbierky listín si môžete vyžiadať na príslušnom súde, ale aj cez Ústredný portál verejných služieb ľuďom.

Oddiel:  Dr Vložka číslo:  126/R-Zbl

Obchodné meno: 
Okresné správcovské bytové družstvo Prievidza
 
Sídlo: 
Stavbárov 6
Prievidza 971 01
 
IČO: 
00 173 801
 
Právna forma: 
Družstvo
 
Deň zápisu: 
15.06.1967
 
Uložené listiny: 
Prehlásenie a podpisový vzor - Roman Miklík
  (Dátum doručenia: 13.12.2004)
Živnostenský list vydaný Obv. úradom Prievidza
  (Dátum doručenia: 13.12.2004)
Stanovy družstva
  (Dátum doručenia: 13.12.2004)
Stanovy družstva
  (Dátum doručenia: 10.08.2005)
Zápisnica zo zhromaždenia delegátov
  (Dátum doručenia: 10.08.2005)
Účtovná závierka za r. 2005
  (Dátum doručenia: 21.06.2006)
Správa nezávislého audítora
  (Dátum doručenia: 21.06.2006)
Výročná správa za r. 2005
  (Dátum doručenia: 28.06.2006)
Uznesenie zo Zhromaždenia delegátov
  (Dátum doručenia: 28.06.2006)
Zápisnica zo Zhromaždenia delegátov
  (Dátum doručenia: 22.05.2006)
Úplné znenie stanov
  (Dátum doručenia: 22.05.2006)
Podpisový vzor člena predstavenstva - Viliam Hentek
  (Dátum doručenia: 22.05.2006)
Podpisový vzor člena predstavenstva - Ľudmila Ďurišíková
  (Dátum doručenia: 22.05.2006)
Podpisový vzor člena predstavenstva - Ing. Ľudovít Schrom
  (Dátum doručenia: 22.05.2006)
Podpisový vzor člena predstavenstva - Ing. Ján Ihring
  (Dátum doručenia: 22.05.2006)
Podpisový vzor člena predstavenstva - Michal Fábry
  (Dátum doručenia: 22.05.2006)
Podpisový vzor člena predstavenstva - Ing. Vladimír Beluško
  (Dátum doručenia: 22.05.2006)
Podpisový vzor člena predstavenstva - Ing. Jozef Truchan
  (Dátum doručenia: 22.05.2006)
Podpisový vzor člena predstavenstva - JUDr. Vladimír Vaňo
  (Dátum doručenia: 22.05.2006)
Podpisový vzor člena predstavenstva - Teodor Palkovič
  (Dátum doručenia: 22.05.2006)
Výročná správa za rok 2006
  (Dátum doručenia: 29.06.2007)
Správa nezávislého audítora
  (Dátum doručenia: 29.06.2007)
Uznesenie č.l/6/07
  (Dátum doručenia: 29.06.2007)
Účtovná závierka za rok 2006
  (Dátum doručenia: 29.06.2007)
Zápisnica zo zhromaždenia delegátov, prez. listina
  (Dátum doručenia: 07.08.2002)
Uznesenie zo Zhromaždenia delegátov zo dňa 10.06.2004
  (Dátum doručenia: 06.07.2004)
Zápisnica zo zasadnutia predstavenstva OSBD
  (Dátum doručenia: 16.09.2003)
Zápisnica zo zhormaždenia delegátov
  (Dátum doručenia: 30.06.2008)
Návrh zmeny stanov
  (Dátum doručenia: 30.06.2008)
Úplné znenie stanov
  (Dátum doručenia: 30.06.2008)
Účtovná závierka za r. 2007
  (Dátum doručenia: 25.06.2008)
Výročná správa 2007
  (Dátum doručenia: 25.06.2008)
Správa nezávislého audítora 2007
  (Dátum doručenia: 25.06.2008)
Stanovy
  (Dátum doručenia: 30.03.2009)
Rozhodnutie predstavenstva
  (Dátum doručenia: 30.03.2009)
Podpisový vzor člena predstavenstva - JUDr.Pavol Rafaj
  (Dátum doručenia: 30.03.2009)
Zápisnica z MVZ, Pozvánka, Prezenčná listina
  (Dátum doručenia: 30.03.2009)
Stanovy
  (Dátum doručenia: 20.04.2009)
Rozhodnutie predstavenstva
  (Dátum doručenia: 20.04.2009)
Výročná správa za r. 2008
  (Dátum doručenia: 26.06.2009)
Správa nezávislého audítora 2008
  (Dátum doručenia: 26.06.2009)
Uznesenie zo zhromaždenia delegátov
  (Dátum doručenia: 26.06.2009)
Správa nez. audítora
  (Dátum doručenia: 08.07.2010)
Výročná správa 2009
  (Dátum doručenia: 08.07.2010)
Zápisnica zo zhromaždenia delegátov
  (Dátum doručenia: 16.07.2010)
Uzneseenie zo zhromaždenia delegátov
  (Dátum doručenia: 16.07.2010)
Úplné znenie STANOV
  (Dátum doručenia: 16.07.2010)
Uznesenie zo zhromaždenia delegátov
  (Dátum doručenia: 27.06.2011)
Správa nez. audítora
  (Dátum doručenia: 27.06.2011)
Výročná správa 2010
  (Dátum doručenia: 27.06.2011)
Zápisnica zo Zhromaždenia delegátov
  (Dátum doručenia: 12.05.2011)
Zápisnica z 1. zasadnutia predstavenstva
  (Dátum doručenia: 12.05.2011)
Správa nezávislého audítora
  (Dátum doručenia: 11.07.2013)
Výročná správa 2012
  (Dátum doručenia: 11.07.2013)
zápisnica zo Zhromaždenia delegátov.zep
  (Dátum doručenia: 13.08.2013)
Stanovy - nové úplné znenie.zep
  (Dátum doručenia: 13.08.2013)
Účtovná závierka za rok 2013 - Výkaz ziskov a strát
  (Dátum doručenia: 30.04.2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky - časť 2
  (Dátum doručenia: 30.04.2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Súvaha
  (Dátum doručenia: 30.04.2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky - časť 1
  (Dátum doručenia: 30.04.2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Oznámenie o schválení.pdf
  (Dátum doručenia: 05.07.2014)
Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Správa audítora 1 - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 11.12.2014)
Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Správa audítora 1 - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 11.12.2014)
Výročná správa za rok 2013.pdf
  (Dátum doručenia: 11.12.2014)
Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 12.06.2015)
Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 12.06.2015)
Účtovná závierka za rok 2014 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 01.07.2015)
ŽL sprostredkovanie
  (Dátum doručenia: 03.08.2015)
ŽL správa I.časť
  (Dátum doručenia: 03.08.2015)
ŽL správa II.časť
  (Dátum doručenia: 03.08.2015)
Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 07.04.2016)
Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 08.04.2016)
Prezenčná listina
  (Dátum doručenia: 05.05.2016)
Prezenčná listina zo zasadnutia predstavenstva.
  (Dátum doručenia: 05.05.2016)
Prehlásenia a podpisové vzory členov Predstavenstva
  (Dátum doručenia: 05.05.2016)
Potvrdenie o ukončení podnikania
  (Dátum doručenia: 05.05.2016)
výpis zo žvnostenského oprávnenia
  (Dátum doručenia: 05.05.2016)
osvedčenie o živnostenskom oprávnení
  (Dátum doručenia: 05.05.2016)
Zápisnica z VZ
  (Dátum doručenia: 05.05.2016)
Zápisnica z VZ
  (Dátum doručenia: 05.05.2016)
stanovy
  (Dátum doručenia: 05.05.2016)
Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 30.05.2016)
Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 16.04.2017)
Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 16.04.2017)
Účtovná závierka za rok 2016 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
  (Dátum doručenia: 09.06.2017)
Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 16.04.2018)
Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 16.04.2018)
Účtovná závierka za rok 2017 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
  (Dátum doručenia: 21.06.2018)
Účtovná závierka za rok 2012
  (Dátum doručenia: 11.07.2013)
Účtovná závierka za rok 2011
  (Dátum doručenia: 03.07.2012)
Správa nezávislého audítora
  (Dátum doručenia: 03.07.2012)
Výročná správa za rok 2011
  (Dátum doručenia: 03.07.2012)
Podpisový vzor podpredsedu predst. - JUDr. Pavol Rafaj
  (Dátum doručenia: 12.05.2011)
Podpisový vzor člena predst. - MUDr. Anton Chrenko
  (Dátum doručenia: 12.05.2011)
Podpisový vzor člena predst. - Ľubomír Vida
  (Dátum doručenia: 12.05.2011)
Podpisový vzor - Ing. ján Ihring
  (Dátum doručenia: 12.05.2011)
Podpisový vzor - Ľudmila Ďurišíková
  (Dátum doručenia: 12.05.2011)
Podpisový vzor čl. predst. - Viliam Hentek
  (Dátum doručenia: 12.05.2011)
Podpisový vzor člena predst. - Michal Fábry
  (Dátum doručenia: 12.05.2011)
Podpisový vzor podpredsedu predst. - Ing. Jozef Truchan
  (Dátum doručenia: 12.05.2011)
Podpisový vzor predsedu predst. - Teodor Palkovič
  (Dátum doručenia: 12.05.2011)
Účtovná závierka za rok 2010
  (Dátum doručenia: 27.06.2011)
Účtovná závierka za rok 2009
  (Dátum doručenia: 08.07.2010)
Účtovná závierka za r. 2008
  (Dátum doručenia: 26.06.2009)
Správa audítora
  (Dátum doručenia: 24.06.2005)
Výročná správa za r. 2004
  (Dátum doručenia: 24.06.2005)
Účtovná závierka za r. 2004
  (Dátum doručenia: 24.06.2005)
Správa nezávislého audítora
  (Dátum doručenia: 06.07.2004)
Účtovná závierka za rok 2002
  (Dátum doručenia: 18.06.2003)
STANOVY
  (Dátum doručenia: 09.05.2002)
Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 15.04.2019)
Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 15.04.2019)
Účtovná závierka za rok 2018 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 01.06.2019)
Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 09.04.2020)
Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 09.04.2020)
Účtovná závierka za rok 2019 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 02.07.2020)
Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 11.04.2021)
Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 11.04.2021)
Dátum aktualizácie údajov:  13.05.2021

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Naša adresa email
Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

Aktuálne zmeny | Oprava údajov štatutárov | Kontakty na registrové súdy
Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR
Zoznam osôb, ktoré môžu byť vymazané ( §768s OBZ)