Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Listiny uložené v Zbierke listín Okresného súdu Trnava
Tento zoznam listín má len informatívny charakter a nie je použiteľný na právne úkony !
Kópie zo Zbierky listín si môžete vyžiadať na príslušnom súde, ale aj cez Ústredný portál verejných služieb ľuďom.

Oddiel:  Sro Vložka číslo:  16346/T-Zbl

Obchodné meno: 
IN VEST s.r.o.
 
Sídlo: 
Areál Duslo, objekt č. 21-07
Šaľa 927 03
 
IČO: 
36 553 671
 
Právna forma: 
Spoločnosť s ručením obmedzeným
 
Deň zápisu: 
14.08.2003
 
Uložené listiny: 
Dodatok č. 10 k spoločenskej zmluve
  (Dátum doručenia: 03.10.2006)
Úplné znenie spoločenskej zmluvy
  (Dátum doručenia: 03.10.2006)
Zápisnica z VZ
  (Dátum doručenia: 03.10.2006)
Rozhodnutie
  (Dátum doručenia: 03.10.2006)
Povolenie č. 06071
  (Dátum doručenia: 03.10.2006)
Zápisnica z VZ 1.8.2008
  (Dátum doručenia: 22.08.2008)
Živnostenské listy
  (Dátum doručenia: 22.08.2008)
Spoločenská zmluva - úplné znenie z 5.8.2008
  (Dátum doručenia: 22.08.2008)
Správa nezávislého audítora k účtovnej závierke 2007
  (Dátum doručenia: 30.07.2008)
Správa nezávislého audítora o overení výročnej správy za rok 2007
  (Dátum doručenia: 30.07.2008)
Výročná správa za rok 2007
  (Dátum doručenia: 30.07.2008)
Účtovná závierka k 31.12.2007
  (Dátum doručenia: 30.07.2008)
Úplné znenie spoločenskej zmluvy
  (Dátum doručenia: 16.06.2009)
Rozhodnutie štatutárneho orgánu
  (Dátum doručenia: 16.06.2009)
Výročná správa za rok 2008
  (Dátum doručenia: 30.07.2009)
Účtovná závierka k 31.12.2008
  (Dátum doručenia: 30.07.2009)
Správa nezávislého audítora
  (Dátum doručenia: 30.07.2009)
Správa o overení súladu výročnej správy s účtovnou závierkou 2008
  (Dátum doručenia: 30.07.2009)
Zápisnica z MVZ 07.09.2009
  (Dátum doručenia: 29.09.2009)
Spoločenská zmluva - úplné znenei
  (Dátum doručenia: 29.09.2009)
Podpisový vzor konateľa - Ing. arch. Pavol Kollár
  (Dátum doručenia: 29.09.2009)
Správa audítora
  (Dátum doručenia: 02.08.2010)
Výročná správa 2009
  (Dátum doručenia: 02.08.2010)
Účtovná závierka k 31.12.2009
  (Dátum doručenia: 02.08.2010)
Spoločenská zmluva - úplné znenie
  (Dátum doručenia: 30.11.2010)
Zápisnica z MVZ 11.11.2010
  (Dátum doručenia: 30.11.2010)
Výpis ŽR
  (Dátum doručenia: 30.11.2010)
Zmluva o prevode OP z INVEST IN, s.r.o. na IN GROUP, s.r.o.
  (Dátum doručenia: 17.12.2010)
Spoločenská zmluva - úplné znenie
  (Dátum doručenia: 17.12.2010)
Zápisnica z MVZ 15.12.2010
  (Dátum doručenia: 17.12.2010)
Správa audítora
  (Dátum doručenia: 01.08.2011)
Dodatok správy audítora
  (Dátum doručenia: 01.08.2011)
Výročná správa 2010
  (Dátum doručenia: 01.08.2011)
Účtovná závierka k 31.12.2010
  (Dátum doručenia: 01.08.2011)
Výročná správa za rok 2011
  (Dátum doručenia: 31.07.2012)
Správa nezávislého audítora
  (Dátum doručenia: 31.07.2012)
Správa o overení súladu
  (Dátum doručenia: 31.07.2012)
Audítorská správa za rok 2011
  (Dátum doručenia: 31.07.2012)
Výpis zo živnostenského regisra
  (Dátum doručenia: 27.11.2012)
Podpisový vzor prokuristu Ing. arch. Pavol Kollár
  (Dátum doručenia: 27.11.2012)
Spoločenská zmluva úplné znenie
  (Dátum doručenia: 27.11.2012)
Výročná správa za rok 2012
  (Dátum doručenia: 13.06.2013)
Správa nezávislého audítora
  (Dátum doručenia: 13.06.2013)
Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Výkaz ziskov a strát.pdf
  (Dátum doručenia: 20.06.2014)
Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Správa audítora.pdf
  (Dátum doručenia: 21.06.2014)
Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky.pdf
  (Dátum doručenia: 21.06.2014)
Výročná správa za rok 2013.pdf
  (Dátum doručenia: 22.06.2014)
Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Súvaha.pdf
  (Dátum doručenia: 23.06.2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Oznámenie o schválení.pdf
  (Dátum doručenia: 23.06.2014)
Zápisnica z MVZ z 16.12.2013
  (Dátum doručenia: 30.01.2014)
Rozhodnutie jediného spoločníka - CITY STONE DESIGN, s.r.o.
  (Dátum doručenia: 24.03.2015)
Dodatok č. 1 k Zmluve o predaji časti podniku zo dňa 29.12.2014
  (Dátum doručenia: 24.03.2015)
Kúpna zmluva
  (Dátum doručenia: 02.04.2015)
Zápisnica z MVZ z 01.04.2015
  (Dátum doručenia: 02.04.2015)
Rozhodnutie jediného spoločníka
  (Dátum doručenia: 02.04.2015)
Kúpna zmluva
  (Dátum doručenia: 05.06.2015)
Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 21.07.2015)
Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 22.07.2015)
Úplné znenie spoločenskej zmluvy
  (Dátum doručenia: 24.03.2015)
Zápisnica z MVZ z 23.03.2015
  (Dátum doručenia: 24.03.2015)
Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 17.09.2015)
Výročná správa za rok 2014.pdf
  (Dátum doručenia: 17.09.2015)
Zmluva o predaji časti podniku
  (Dátum doručenia: 29.12.2014)
Výpis zo ŽR
  (Dátum doručenia: 14.04.2016)
Zápisnica z MVZ z 31.03.2016
  (Dátum doručenia: 14.04.2016)
Úplné znenie spoločenskej zmluvy
  (Dátum doručenia: 14.04.2016)
Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 13.07.2016)
Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 13.07.2016)
Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 04.08.2016)
Zápisnica z MVZ z 27.10.2016
  (Dátum doručenia: 03.11.2016)
Osvedčenie o živnostenskom oprávnení
  (Dátum doručenia: 03.11.2016)
Úplné znenie spoločenskej zmluvy
  (Dátum doručenia: 03.11.2016)
Pozvánky na MVZ
  (Dátum doručenia: 03.11.2016)
Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 16.07.2017)
Výročná správa za rok 2016 - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 16.07.2017)
Výročná správa za rok 2016 - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 17.07.2017)
Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 17.07.2017)
Zápisnica z MVZ z 10.08.2017
  (Dátum doručenia: 22.08.2017)
Úplné znenie spoločenskej zmluvy
  (Dátum doručenia: 22.08.2017)
Pozvánka na VZ - IN GROUP, a.s.
  (Dátum doručenia: 22.08.2017)
Pozvánky na VZ - Invest plus CZ, s.r.o.
  (Dátum doručenia: 22.08.2017)
Účtovná závierka za rok 2017 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
  (Dátum doručenia: 08.07.2018)
Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 08.07.2018)
Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 08.07.2018)
Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 09.09.2018)
Pozvánky na MVZ
  (Dátum doručenia: 05.10.2018)
Úplné znenie spoločenskej zmluvy
  (Dátum doručenia: 05.10.2018)
Zápisnica z MVZ z 02.10.2018
  (Dátum doručenia: 05.10.2018)
Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 19.06.2019)
Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 19.06.2019)
Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Správa audítora 1
  (Dátum doručenia: 15.07.2019)
Výročná správa za rok 2018
  (Dátum doručenia: 15.07.2019)
Pozvánka na MVZ - IN GROUP, a.s.
  (Dátum doručenia: 24.07.2019)
Pozvánka na MVZ - STAVMAT STAVEBNINY, a.s.
  (Dátum doručenia: 24.07.2019)
Zápisnica z MVZ z 15.7.2019
  (Dátum doručenia: 24.07.2019)
Listina prítomných spoločníkov z MVZ
  (Dátum doručenia: 24.07.2019)
Úplné znenie spoločenskej zmluvy
  (Dátum doručenia: 24.07.2019)
Výročná správa za rok 2017.docx
  (Dátum doručenia: 09.09.2018)
Dodatok č. 1 k spoločenskej zmluve
  (Dátum doručenia: 10.06.2003)
Spoločenská zmluva
  (Dátum doručenia: 10.06.2003)
Podpisový vzor prokuristu - Júlia Szöcsová, Šaľa
  (Dátum doručenia: 10.06.2003)
Podpisový vzor prokuristu - Ing.arch. Pavol Kollár, Šaľa
  (Dátum doručenia: 10.06.2003)
Podpisový vzor konateľa - Ing. Ladislav Miškovič, Šaľa
  (Dátum doručenia: 10.06.2003)
Pozvánka na MVZ 03.11.2003
  (Dátum doručenia: 03.11.2003)
Zápisnica z MVZ 03.11.2003
  (Dátum doručenia: 03.11.2003)
Podpisový vzor konateľa - Ing. Dušan Malárik, Šaľa
  (Dátum doručenia: 03.11.2003)
Dodatok č. 4 k spoločenskej zmluve
  (Dátum doručenia: 03.11.2003)
Úplné znenie spoločenskej zmluvy
  (Dátum doručenia: 03.11.2003)
Dodatok č. 6 k spoločenskej zmluve
  (Dátum doručenia: 07.06.2004)
Úplné znenie spoločenskej zmluvy
  (Dátum doručenia: 07.06.2004)
Dodatok č. 2 k spoločenskej zmluve
  (Dátum doručenia: 01.08.2003)
Dodatok č. 3 k spoločenskej zmluve
  (Dátum doručenia: 01.08.2003)
Spoločenská zmluva - úplné znenie
  (Dátum doručenia: 01.08.2003)
Správa nezávislého audítora o overení účtovnej závierky 2003
  (Dátum doručenia: 16.07.2004)
Správa nezávislého audítora o overení výročnej správy 2003
  (Dátum doručenia: 16.07.2004)
Výročná správa za rok 2003
  (Dátum doručenia: 16.07.2004)
Účtovná závierka k 31.12.2003
  (Dátum doručenia: 16.07.2004)
Daňové priznanie k dani z príjmov PO za rok 2003
  (Dátum doručenia: 16.07.2004)
Vyhlásenie konateľov
  (Dátum doručenia: 30.09.2004)
Zápisnica č. 4/2004 z MVZ 14.09.2004
  (Dátum doručenia: 30.09.2004)
Dodatok č. 7 k spoločenskej zmluve
  (Dátum doručenia: 30.09.2004)
Spoločenská zmluva - úplné znenie
  (Dátum doručenia: 30.09.2004)
Živnostenský list
  (Dátum doručenia: 30.09.2004)
Živnostenský list
  (Dátum doručenia: 30.09.2004)
Živnostenský list
  (Dátum doručenia: 30.09.2004)
Koncesná listina
  (Dátum doručenia: 30.09.2004)
Úradný záznam - zmena obchodného mena a sídla v živnostenských listoch
  (Dátum doručenia: 30.09.2004)
Úradný záznam - zmena obchodného mena a sídla v koncesnej listine
  (Dátum doručenia: 30.09.2004)
Spoločenská zmluva - úplné znenie
  (Dátum doručenia: 13.10.2004)
Dodatok č. 8 k spoločenskej zmluve
  (Dátum doručenia: 13.10.2004)
Zápisnica č. 5/2004 z MVZ 30.09.2004
  (Dátum doručenia: 13.10.2004)
Úplné znenie spoločenskej zmluvy
  (Dátum doručenia: 13.10.2004)
Zápisnica č. 6/2004 z MVZ 22.10.2004
  (Dátum doručenia: 02.11.2004)
Dodatok č. 9 k spoločenskej zmlve
  (Dátum doručenia: 02.11.2004)
Spoločenská zmluva - úplné znenie
  (Dátum doručenia: 02.11.2004)
Výročná správa za rok 2004
  (Dátum doručenia: 11.08.2005)
Správa nezávislého audítora + Účtovná závierka k 31.12.2004
  (Dátum doručenia: 11.08.2005)
Výročná správa za rok 2005 Účtovná závierka k 31.12.2005 Správa nezávislého audítora
  (Dátum doručenia: 27.07.2006)
Výročná správa za rok 2006 Účtovná závierka k 31.12.2006 Správa nezávislého audítora
  (Dátum doručenia: 01.08.2007)
Zápisnica z VZ 10.12.2007
  (Dátum doručenia: 17.12.2007)
Dodatok č. 1 k spoločenskej zmluve
  (Dátum doručenia: 17.12.2007)
Spoločenská zmluva - úplné znenie
  (Dátum doručenia: 17.12.2007)
Vyhlásenie správcu vkladov
  (Dátum doručenia: 17.12.2007)
Vyhlásenie konateľa
  (Dátum doručenia: 17.12.2007)
Vyhlásenie o prevzatí záväzku na nový vklad
  (Dátum doručenia: 17.12.2007)
Vyhlásenie o prevzatí záväzku na nový vklad
  (Dátum doručenia: 17.12.2007)
Vyhlásenie spoločníka o vzdaní sa prednostného práva prevziať záväzok na nový vklad
  (Dátum doručenia: 17.12.2007)
Zápisnica z MVZ 22.10.2012
  (Dátum doručenia: 27.11.2012)
Zápisnica z MVZ 22.10.2012
  (Dátum doručenia: 06.12.2012)
Zápisnica z MVZ 04.03.2013
  (Dátum doručenia: 14.03.2013)
Podpisový vzor konateľa - Ing. Jozef Gála, Šaľa
  (Dátum doručenia: 14.03.2013)
Spoločenská zmluva - úplné znenie
  (Dátum doručenia: 14.03.2013)
Zápisnica z MVZ 04.03.2013
  (Dátum doručenia: 03.04.2013)
Účtovná závierka k 31.12.2012
  (Dátum doručenia: 26.04.2013)
Účtovná závierka k 31.12.2012
  (Dátum doručenia: 13.06.2013)
Znalecký posudok č. 125/2014
  (Dátum doručenia: 16.12.2014)
Znalecký posudok č. 35/2014
  (Dátum doručenia: 29.12.2014)
Rozhodnutie jediného spoločníka - CITY STONE DESIGN, s.r.o.
  (Dátum doručenia: 29.12.2014)
Zápisnica z MVZ 29.12.2014
  (Dátum doručenia: 29.12.2014)
Zápisnica z MVZ
  (Dátum doručenia: 24.03.2015)
Dodatok č. 1/2015 k znaleckému posudku č. 35/2014
  (Dátum doručenia: 24.03.2015)
Znalecký posudok č. 73/2015
  (Dátum doručenia: 05.06.2015)
Znalecký posudok č. 74/2015
  (Dátum doručenia: 05.06.2015)
Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 30.06.2020)
Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 30.06.2020)
Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 3
  (Dátum doručenia: 30.06.2020)
Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Správa audítora 1
  (Dátum doručenia: 16.07.2020)
Výročná správa za rok 2019
  (Dátum doručenia: 16.07.2020)
Znalecký posudok č. 02/2020
  (Dátum doručenia: 14.08.2020)
Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 11.09.2020)
Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 11.09.2020)
Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 3
  (Dátum doručenia: 11.09.2020)
Pozvánky na MVZ
  (Dátum doručenia: 17.09.2020)
Zápisnica z MVZ z 24.8.2020
  (Dátum doručenia: 17.09.2020)
Zmluva o prevode obchodného podielu z STAVMAT STAVEBNINY, a.s. na IN GROUP, a.s.
  (Dátum doručenia: 17.09.2020)
Úplné znenie spoločenskej zmluvy
  (Dátum doručenia: 17.09.2020)
Zmluva o prevode obchodného podielu z STAVMAT STAVEBNINY, a.s. na IN GROUP, a.s.
  (Dátum doručenia: 05.10.2020)
Rozhodnutie jediného spoločníka
  (Dátum doručenia: 22.03.2021)
Osvedčenie o živnostenskom oprávnení
  (Dátum doručenia: 22.03.2021)
Úplné znenie spoločenskej zmluvy
  (Dátum doručenia: 22.03.2021)
Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 11.07.2021)
Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 11.07.2021)
Výročná správa za rok 2020
  (Dátum doručenia: 29.07.2021)
Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Správa audítora 1
  (Dátum doručenia: 29.07.2021)
Dátum aktualizácie údajov:  23.06.2022

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Naša adresa email
Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

Aktuálne zmeny | Automatizované doplnenie identifikačných údajov | Kontakty na registrové súdy
Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR
Zoznam osôb, ktoré môžu byť vymazané ( §768s OBZ)