Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Listiny uložené v Zbierke listín Okresného súdu Trnava
Tento zoznam listín má len informatívny charakter a nie je použiteľný na právne úkony !
Kópie zo Zbierky listín si môžete vyžiadať na príslušnom súde, ale aj cez Ústredný portál verejných služieb ľuďom.

Oddiel:  Sro Vložka číslo:  10414/T-Zbl

Obchodné meno: 
DIPLOMAT DENTAL s.r.o.
 
Sídlo: 
Vrbovská cesta 17
Piešťany 921 01
 
IČO: 
36 222 089
 
Právna forma: 
Spoločnosť s ručením obmedzeným
 
Deň zápisu: 
01.07.1997
 
Uložené listiny: 
Výkaz ziskov a strát k 31.12.2002
  (Dátum doručenia: 10.07.2003)
Súvaha k 31.12.2002
  (Dátum doručenia: 10.07.2003)
Príloha k účtovnej závierke k 31.12.2002
  (Dátum doručenia: 10.07.2003)
Účtovná závierka k 31.12.2003
  (Dátum doručenia: 24.09.2004)
Cash Flow
  (Dátum doručenia: 24.09.2004)
Účtovná závierka k 31.12.2004
  (Dátum doručenia: 30.05.2005)
Výročná správa za rok 2004
  (Dátum doručenia: 30.05.2005)
Účtovná závierka k 31.12.2005
  (Dátum doručenia: 05.06.2006)
Výročná správa za rok 2005
  (Dátum doručenia: 05.06.2006)
Správa nezávislého audítora o overení ročnej účtovnej závierky 2006
  (Dátum doručenia: 22.06.2007)
Výročná správa za rok 2006
  (Dátum doručenia: 22.06.2007)
Účtovná závierka k 31.12.2006
  (Dátum doručenia: 22.06.2007)
Výrok nezávislého audítora a overenie výročnej správy
  (Dátum doručenia: 06.06.2008)
Správa nezávislého audítora o audite účtovnej závierky za rok 2007
  (Dátum doručenia: 06.06.2008)
Výročná správa za rok 2007
  (Dátum doručenia: 06.06.2008)
Účtovná závierka k 31.12.2007
  (Dátum doručenia: 06.06.2008)
Výkaz ziskov a strát + Súvaha k 31.12.2008
  (Dátum doručenia: 19.06.2009)
Rozhodnutie štatutárneho orgánu
  (Dátum doručenia: 26.11.2009)
Spoločenská zmluva - úplné znenie
  (Dátum doručenia: 26.11.2009)
Výrok nezávislého audítora
  (Dátum doručenia: 24.08.2010)
Správa audítora
  (Dátum doručenia: 24.08.2010)
Výročná správa 2009
  (Dátum doručenia: 24.08.2010)
Účtovná závierka k 31.12.2009
  (Dátum doručenia: 24.08.2010)
Spoločenská zmluva - úplné znenie
  (Dátum doručenia: 29.09.2010)
Zápisnica z VZ 30.08.2010
  (Dátum doručenia: 29.09.2010)
Spoločenská zmluva - úplné znenie
  (Dátum doručenia: 13.12.2010)
Vyhlásenie
  (Dátum doručenia: 13.12.2010)
Zápisnica z VZ 08.10.2010
  (Dátum doručenia: 13.12.2010)
Zmluva o prevode časti OP z EUR-MED, a.s. na Ing. Mirosla Nerád
  (Dátum doručenia: 13.12.2010)
Zmluva o prevode časti OP z EUR-MED, a.s. na Andrej Nerád
  (Dátum doručenia: 13.12.2010)
Zmluva o prevode časti OP z EUR-MED, a.s. na Katarína Nerádová
  (Dátum doručenia: 13.12.2010)
Zmluva o prevode časti OP z EUR-MED, a.s. na Lucia Nerádová
  (Dátum doručenia: 13.12.2010)
Zmluva o prevode časti OP z EUR-MED, a.s. na Tomáš Nerád
  (Dátum doručenia: 13.12.2010)
Správa audítora
  (Dátum doručenia: 18.10.2011)
Dodatok správy audítora + Výročná správa 2010
  (Dátum doručenia: 18.10.2011)
Účtovná závierka k 31.12.2010
  (Dátum doručenia: 18.10.2011)
Správa nezávislého audítora
  (Dátum doručenia: 24.09.2012)
Dodatok k správe audítora
  (Dátum doručenia: 24.09.2012)
Zápisnica z VZ z 22.10.2012
  (Dátum doručenia: 23.10.2012)
Sprievodný list
  (Dátum doručenia: 10.07.2003)
Správa audítora o preskúmaní účtovnej závierky za rok 2002
  (Dátum doručenia: 10.07.2003)
Výročná správa 2002
  (Dátum doručenia: 10.07.2003)
Záverečný výrok audítora k výročnej správe
  (Dátum doručenia: 10.07.2003)
Správa nezávislého audítora
  (Dátum doručenia: 24.09.2004)
Výročná správa za rok 2003
  (Dátum doručenia: 24.09.2004)
Záverečný výrok audítora k výročnej správe
  (Dátum doručenia: 24.09.2004)
Účtovná závierka za rok 2013 - Výkaz ziskov a strát
  (Dátum doručenia: 30.04.2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky - časť 1
  (Dátum doručenia: 30.04.2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Súvaha
  (Dátum doručenia: 30.04.2014)
Účtovná závierka za rok 2012 - Súvaha
  (Dátum doručenia: 20.05.2014)
Účtovná závierka za rok 2012 - Súvaha
  (Dátum doručenia: 20.05.2014)
Účtovná závierka za rok 2012 - Výkaz ziskov a strát.tiff
  (Dátum doručenia: 05.06.2014)
Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Správa audítora.pdf
  (Dátum doručenia: 07.06.2014)
Výročná správa za rok 2013.pdf
  (Dátum doručenia: 08.06.2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Oznámenie o schválení.pdf
  (Dátum doručenia: 09.06.2014)
Účtovná závierka za rok 2012 - Výkaz ziskov a strát.tiff
  (Dátum doručenia: 09.06.2014)
Dodatok k správe nezávislého audítora
  (Dátum doručenia: 16.09.2013)
Výročná správa za rok 2012
  (Dátum doručenia: 16.09.2013)
Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 4
  (Dátum doručenia: 12.06.2015)
Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 14.06.2015)
Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 3.pdf
  (Dátum doručenia: 14.06.2015)
Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 01.10.2015)
Účtovná závierka za rok 2014 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 01.10.2015)
Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 10.04.2016)
Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 20.06.2016)
Zápisnica z VZ z 07.06.2016
  (Dátum doručenia: 13.10.2016)
Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 08.06.2017)
Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 08.06.2017)
Výročná správa za rok 2016.pdf
  (Dátum doručenia: 02.12.2017)
Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 02.12.2017)
Účtovná závierka za rok 2016 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
  (Dátum doručenia: 02.12.2017)
Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 11.03.2018)
Výročná správa za rok 2017.pdf
  (Dátum doručenia: 11.03.2018)
Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 11.03.2018)
Zápisnica z VZ z 16.11.2018
  (Dátum doručenia: 11.12.2018)
Vyhlásenie štatutárneho orgánu o splatení vkladu
  (Dátum doručenia: 21.12.2018)
Účtovná závierka za rok 2017 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 28.05.2019)
Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Správa audítora 1
  (Dátum doručenia: 28.05.2019)
Správa audítora o preskúmaní účtovnej závierky za rok 2001
  (Dátum doručenia: 11.07.2002)
Výročná správa za rok 2001
  (Dátum doručenia: 11.07.2002)
Účtovná závierka k 31.12.2001
  (Dátum doručenia: 11.07.2002)
Zápisnica z VZ 30.04.2002
  (Dátum doručenia: 09.07.2002)
Dodatok č. 5 k spoločenskej zmluve
  (Dátum doručenia: 09.07.2002)
Podpisový vzor konateľa - Milan Medňanský, Stará Turá
  (Dátum doručenia: 09.07.2002)
Spoločenská zmluva - úplné znenie
  (Dátum doručenia: 09.07.2002)
Spoločenská zmluva - úplné znenie
  (Dátum doručenia: 17.04.2003)
Sprievodný list
  (Dátum doručenia: 11.07.2002)
Dodatok č. 6 k spoločenskej zmluve
  (Dátum doručenia: 17.04.2003)
Zápisnica z MVZ 18.02.2003
  (Dátum doručenia: 17.04.2003)
Podpisový vzor konateľa - Ing. Miroslav Nerád, Piešťany
  (Dátum doručenia: 17.04.2003)
Sprievodný list - Výzva na zaplatenie súdneho poplatku za uloženie listín do ZBL
  (Dátum doručenia: 24.09.2004)
Sprievodný list
  (Dátum doručenia: 30.05.2005)
Správa nezávislého audítora o overení ročnej účtovnej závierky k 31.12.2004
  (Dátum doručenia: 30.05.2005)
Výrok nezávislého audítora a overenie výročnej správy
  (Dátum doručenia: 30.05.2005)
Účtovná závierka k 31.12.2011
  (Dátum doručenia: 24.09.2012)
Zápisnica z VZ 11.10.2012
  (Dátum doručenia: 12.10.2012)
Správa nezávislého audítora
  (Dátum doručenia: 16.09.2013)
Účtovná závierka k 31.12.2012
  (Dátum doručenia: 16.09.2013)
Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 02.07.2019)
Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 02.07.2019)
Účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky - časť 2.doc
  (Dátum doručenia: 31.05.2014)
Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 1.doc
  (Dátum doručenia: 14.06.2015)
Výročná správa za rok 2014.doc
  (Dátum doručenia: 01.10.2015)
Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.doc
  (Dátum doručenia: 10.04.2016)
Výročná správa za rok 2018
  (Dátum doručenia: 21.08.2019)
Účtovná závierka za rok 2018 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 21.08.2019)
Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Správa audítora 1
  (Dátum doručenia: 21.08.2019)
Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 07.04.2020)
Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 07.04.2020)
Účtovná závierka za rok 2019 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 12.09.2020)
Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Správa audítora 1 - časť 1
  (Dátum doručenia: 12.09.2020)
Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Správa audítora 1 - časť 2
  (Dátum doručenia: 12.09.2020)
Výročná správa za rok 2019
  (Dátum doručenia: 12.09.2020)
Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 31.03.2021)
Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 31.03.2021)
Účtovná závierka za rok 2020 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 23.06.2021)
Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Správa audítora 1
  (Dátum doručenia: 23.06.2021)
Výročná správa za rok 2020
  (Dátum doručenia: 19.08.2021)
Účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 03.04.2022)
Účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 03.04.2022)
Výročná správa za rok 2021
  (Dátum doručenia: 01.06.2022)
Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Správa audítora 1
  (Dátum doručenia: 01.06.2022)
Účtovná závierka za rok 2021 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 01.06.2022)
Osvedčenie o živnostenskom oprávnení
  (Dátum doručenia: 16.06.2022)
Dátum aktualizácie údajov:  30.06.2022

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Naša adresa email
Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

Aktuálne zmeny | Automatizované doplnenie identifikačných údajov | Kontakty na registrové súdy
Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR
Zoznam osôb, ktoré môžu byť vymazané ( §768s OBZ)