Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Listiny uložené v Zbierke listín Okresného súdu Bratislava I
Tento zoznam listín má len informatívny charakter a nie je použiteľný na právne úkony !
Kópie zo Zbierky listín si môžete vyžiadať na príslušnom súde, ale aj cez Ústredný portál verejných služieb ľuďom.

Oddiel:  Sro Vložka číslo:  141880/B-Zbl

Obchodné meno: 
ELTODO OSVETLENIE, s.r.o.
 
Sídlo: 
Mokráň záhon 4
Bratislava - mestská časť Ružinov 821 04
 
IČO: 
36 170 151
 
Právna forma: 
Spoločnosť s ručením obmedzeným
 
Deň zápisu: 
07.02.1997
 
Uložené listiny: 
Zápisnica z RVZ
  (Dátum doručenia: 04.09.2006)
Notárska zápisnica č. N 87/2007, Nz 10158/2007, NCRls 10180/2007
  (Dátum doručenia: 20.08.2007)
Zápisnica z RVZ
  (Dátum doručenia: 20.08.2007)
Zápisnica z RVZ
  (Dátum doručenia: 20.08.2007)
Živnostenský list č. OŽP-C/2007/05557-4/CR1
  (Dátum doručenia: 17.10.2007)
Zmena ZL
  (Dátum doručenia: 17.10.2007)
Zakladateľská listina
  (Dátum doručenia: 17.10.2007)
Podpisový vzor – Ing. P. Papan
  (Dátum doručenia: 17.10.2007)
Podpisový vzor – Ing. D. Litecký
  (Dátum doručenia: 17.10.2007)
Podpisový vzor – Ing. P. Sněhota
  (Dátum doručenia: 17.10.2007)
Zmena ZL
  (Dátum doručenia: 19.05.2008)
Zakladateľská listina
  (Dátum doručenia: 19.05.2008)
Zápisnica z MVZ
  (Dátum doručenia: 19.05.2008)
Podpisový vzor – Ing. J. Laňka
  (Dátum doručenia: 19.05.2008)
Podpisový vzor – Z. Molnárová
  (Dátum doručenia: 19.05.2008)
Podpisový vzor – Ing. V. Chmelík
  (Dátum doručenia: 19.05.2008)
Účtovná závierka 2009
  (Dátum doručenia: 21.05.2010)
Úplné znenie ZL
  (Dátum doručenia: 13.09.2010)
Zápisnica z MVZ
  (Dátum doručenia: 13.09.2010)
Podpisový vzor - Ing. Tomáš Šimko
  (Dátum doručenia: 13.09.2010)
Úplné znenie ZL
  (Dátum doručenia: 02.09.2010)
Rozhodnutie o premene MHV
  (Dátum doručenia: 02.09.2010)
Účtovná závierka 2009
  (Dátum doručenia: 24.01.2011)
Správa audítora 2010
  (Dátum doručenia: 02.06.2011)
Úplné znenie spoločenskej zmluvy
  (Dátum doručenia: 19.06.2013)
Zápisnica z valného zhromaždenia
  (Dátum doručenia: 19.06.2013)
Notárska zápisnica
  (Dátum doručenia: 19.06.2013)
Vyhlásenie vkladateľa o vložení nepeňažného vkladu
  (Dátum doručenia: 19.06.2013)
Výpis z OR zahraničného spoločníka
  (Dátum doručenia: 19.06.2013)
Účtovná závierka za rok 2013 - Výkaz ziskov a strát
  (Dátum doručenia: 10.04.2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky - časť 1
  (Dátum doručenia: 10.04.2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky - časť 2
  (Dátum doručenia: 11.04.2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Súvaha
  (Dátum doručenia: 11.04.2014)
Rozhodnutie ÚRSO.zep
  (Dátum doručenia: 04.07.2014)
Úplné znenie spoločenskej zmluvy.zep
  (Dátum doručenia: 04.07.2014)
Zápisnica z MVZ.zep
  (Dátum doručenia: 04.07.2014)
Listina prítomných.zep
  (Dátum doručenia: 04.07.2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Oznámenie o schválení.pdf
  (Dátum doručenia: 06.08.2014)
Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 07.08.2014)
Výročná správa za rok 2013.pdf
  (Dátum doručenia: 10.08.2014)
Výročná správa 2010, správa audítora
  (Dátum doručenia: 29.07.2013)
Výročná správa 2011, správa audítora
  (Dátum doručenia: 29.07.2013)
Výročná správa 2012, správa audítora
  (Dátum doručenia: 29.07.2013)
Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka
  (Dátum doručenia: 28.03.2015)
Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 28.03.2015)
Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 29.03.2015)
Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 06.05.2015)
Účtovná závierka za rok 2014 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 06.05.2015)
Výročná správa za rok 2014.pdf
  (Dátum doručenia: 06.05.2015)
ZÁPISNICA z RVZ.zep
  (Dátum doručenia: 14.05.2015)
Listina prítomných.zep
  (Dátum doručenia: 14.05.2015)
Plnomocenstvo 2.zep
  (Dátum doručenia: 14.05.2015)
Podpisový vzor Hampl.zep
  (Dátum doručenia: 14.05.2015)
Vyhlásenie Sandescu.zep
  (Dátum doručenia: 14.05.2015)
Zápisnica z MVZ.zep
  (Dátum doručenia: 17.08.2015)
Listina prítomných na MVZ.zep
  (Dátum doručenia: 17.08.2015)
Podpisový vzor konateľa.zep
  (Dátum doručenia: 17.08.2015)
Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 08.03.2016)
Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 09.03.2016)
Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 05.08.2016)
Výročná správa za rok 2015.pdf
  (Dátum doručenia: 06.08.2016)
Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 07.08.2016)
Zápisnica z valného zhromaždenia spoložnosti zo dňa 12.04.2016.zep
  (Dátum doručenia: 13.05.2016)
Listina prítomných na RVZ spoločnosti.zep
  (Dátum doručenia: 13.05.2016)
Podpisový vzor konateľa.zep
  (Dátum doručenia: 13.05.2016)
Súhlas s menovaním do funkcie člena DR - Beran.zep
  (Dátum doručenia: 13.05.2016)
Súhlas s menovaním do funkcie člena DR - Motlík.zep
  (Dátum doručenia: 13.05.2016)
Súhlas s menovaním do funkcie člena DR - Povejšil.zep
  (Dátum doručenia: 13.05.2016)
Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 06.04.2017)
Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 06.04.2017)
Osvedčenie o ŽO.zep
  (Dátum doručenia: 28.03.2017)
Návrh uznesenia mimo VZ ELTODO SK, a. s..zep
  (Dátum doručenia: 28.03.2017)
Súhlas s uznesením ELTODO SK, a. s..zep
  (Dátum doručenia: 28.03.2017)
Oznámenie výsledkov ELTODO SK, a. s..zep
  (Dátum doručenia: 28.03.2017)
Návrh uznesenia mimo VZ ELTODO-CITELUM, s.r.o..zep
  (Dátum doručenia: 28.03.2017)
Súhlas s uznesením ELTODO-CITELUM, s.r.o..zep
  (Dátum doručenia: 28.03.2017)
Oznámenie výsledkov ELTODO-CITELUM, s.r.o..zep
  (Dátum doručenia: 28.03.2017)
Účtovná závierka za rok 2016 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
  (Dátum doručenia: 08.08.2017)
Výročná správa za rok 2016.pdf
  (Dátum doručenia: 30.11.2017)
Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 30.11.2017)
Úplne znenie spoločenskej zmluvy.zep
  (Dátum doručenia: 19.01.2018)
Notárska zápisnica o zmene obchodného mena jediného spoločnika.zep
  (Dátum doručenia: 30.11.2017)
Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 25.03.2018)
Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 25.03.2018)
Výročná správa za rok 2017.pdf
  (Dátum doručenia: 01.05.2018)
Účtovná závierka za rok 2017 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 01.05.2018)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia.zep
  (Dátum doručenia: 23.11.2017)
Rozhodnutie jediného spoločníka.zep
  (Dátum doručenia: 08.02.2018)
ELTODO OSVETLENIE_osvedcenie.zep
  (Dátum doručenia: 13.03.2018)
Spoločenská zmluva.zep
  (Dátum doručenia: 13.03.2018)
Rozhodnutie Jediného spoločníka.zep
  (Dátum doručenia: 13.03.2018)
Rozhodnutie jediného spoločníka.zep
  (Dátum doručenia: 26.06.2018)
Rozhodnutie o udelení licencie - KRPZ.zep
  (Dátum doručenia: 26.06.2018)
Licencia.zep
  (Dátum doručenia: 26.06.2018)
Úplné znenie SZ.zep
  (Dátum doručenia: 26.06.2018)
Účtovná závierka za rok 2017 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
  (Dátum doručenia: 08.09.2018)
Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 04.04.2019)
Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 04.04.2019)
Výročná správa za rok 2018
  (Dátum doručenia: 28.04.2019)
Účtovná závierka za rok 2018 - Správa audítora 1
  (Dátum doručenia: 29.04.2019)
Účtovná závierka za rok 2005
  (Dátum doručenia: 24.05.2006)
Podpisový vzor – Ing. P. Palmaj
  (Dátum doručenia: 04.09.2006)
Zápisnica z RVZ
  (Dátum doručenia: 08.08.2005)
Podpisový: Ing. Ivan Beneš - člen dozornej rady
  (Dátum doručenia: 24.04.2003)
Zápisnica z MVZ zo dňa 2.10.2003
  (Dátum doručenia: 02.10.2003)
Správa nezávislého audítora za rok 2004
  (Dátum doručenia: 10.06.2005)
Úplné znenie SZ zo dňa 2.10.2003
  (Dátum doručenia: 02.10.2003)
Účtovná závierka k 31.12.2002
  (Dátum doručenia: 31.03.2003)
Vyhlásenie o menovaní za člena DR: Ing. Ivan Beneš
  (Dátum doručenia: 24.04.2003)
Zápisnica z VZ zo dňa 24.4.2003
  (Dátum doručenia: 24.04.2003)
Účtovná závierka 2002
  (Dátum doručenia: 29.03.2004)
Úplné znenie zakladateľskej listiny
  (Dátum doručenia: 08.11.2002)
Úplné znenie zakladateľskej listiny
  (Dátum doručenia: 08.11.2002)
Zápisnica z MVZ
  (Dátum doručenia: 08.11.2002)
Zmena zakladateľskej listiny
  (Dátum doručenia: 08.11.2002)
Notárska zápisnica N 1045/01, Nz 989/01
  (Dátum doručenia: 08.11.2002)
Podpisový vzor konateľa: Ing. Peter Papan
  (Dátum doručenia: 08.11.2002)
Notárska zápisnica N 279/02, Nz 275/02
  (Dátum doručenia: 08.11.2002)
Zakladateľská listina - ú.z.
  (Dátum doručenia: 23.05.2002)
Zápisnica z VZ
  (Dátum doručenia: 23.05.2002)
Zmena Zakl. listiny
  (Dátum doručenia: 23.05.2002)
Notárska zápisnica N 2262/2008, Nz 15743/2008, NCRls 15785/2008 - zmluva o zlúčení
  (Dátum doručenia: 01.07.2009)
Zápisnica z VZ
  (Dátum doručenia: 01.07.2009)
Úplné znenie zakladateľskej listiny
  (Dátum doručenia: 01.07.2009)
Zmena zakladateľskej listiny
  (Dátum doručenia: 01.07.2009)
Poznámky k ú.z. 2007
  (Dátum doručenia: 22.05.2008)
Účtovná závierka za rok 2018 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 17.09.2019)
Rozhodnutie jediného spoločníka.asice
  (Dátum doručenia: 01.08.2019)
Súhlas s menovaním do funkcie konateľa.asice
  (Dátum doručenia: 01.08.2019)
Spoločenská zmluva.asice
  (Dátum doručenia: 02.10.2019)
Rozhodnutie jediného spoločníka.asice
  (Dátum doručenia: 02.10.2019)
Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 10.03.2020)
Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 10.03.2020)
Zmluva o zlúčení Návrh
  (Dátum doručenia: 24.04.2020)
Účtovná závierka za rok 2019 - Správa audítora 1
  (Dátum doručenia: 17.06.2020)
Výročná správa za rok 2019
  (Dátum doručenia: 17.06.2020)
Účtovná závierka za rok 2019 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 21.08.2020)
Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 24.03.2021)
Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 24.03.2021)
Výročná správa za rok 2020
  (Dátum doručenia: 27.04.2021)
Účtovná závierka za rok 2020 - Správa audítora 1
  (Dátum doručenia: 25.05.2021)
Účtovná závierka za rok 2020 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 01.02.2022)
Účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 26.03.2022)
Účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 26.03.2022)
Účtovná závierka za rok 2021 - Správa audítora 1
  (Dátum doručenia: 20.05.2022)
Výročná správa za rok 2021
  (Dátum doručenia: 08.06.2022)
Účtovná závierka za rok 2021 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 04.08.2022)
Dátum aktualizácie údajov:  04.08.2022

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Naša adresa email
Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

Aktuálne zmeny | Automatizované doplnenie identifikačných údajov | Kontakty na registrové súdy
Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR
Zoznam osôb, ktoré môžu byť vymazané ( §768s OBZ)