Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Listiny uložené v Zbierke listín Okresného súdu Banská Bystrica
Tento zoznam listín má len informatívny charakter a nie je použiteľný na právne úkony !
Kópie zo Zbierky listín si môžete vyžiadať na príslušnom súde, ale aj cez Ústredný portál verejných služieb ľuďom.

Oddiel:  Dr Vložka číslo:  518/S-Zbl

Obchodné meno: 
I. DRUŽSTEVNÁ, družstvo
 
Sídlo: 
Dačov Lom 991 35
 
IČO: 
36 023 604
 
Právna forma: 
Družstvo
 
Deň zápisu: 
28.08.1997
 
Uložené listiny: 
Účtovná závierka 2003
  (Dátum doručenia: 02.02.2005)
Správa audítora 2003
  (Dátum doručenia: 02.02.2005)
Výročná správa 2003
  (Dátum doručenia: 02.02.2005)
správa audítora+účtovná závierka 2006
  (Dátum doručenia: 18.06.2007)
zápisnica z náhradného valného zhromaždenia
  (Dátum doručenia: 18.06.2007)
zápisnica z valného zhromaždenia
  (Dátum doručenia: 18.06.2007)
zápis. z valného zhromaždenia
  (Dátum doručenia: 14.07.2008)
zápis z náhradného val.zhromaždenia
  (Dátum doručenia: 14.07.2008)
zápisnica z valného zhromaždenia
  (Dátum doručenia: 02.07.2009)
zápisnica z náhradného valného zhromaždenia
  (Dátum doručenia: 02.07.2009)
Stanovy
  (Dátum doručenia: 02.07.2009)
Osvedčenie o priebehu VZ
  (Dátum doručenia: 02.07.2009)
úz 2009
  (Dátum doručenia: 14.06.2010)
Zápisnica z valného zhromaždenia
  (Dátum doručenia: 14.06.2010)
Zápisnica z náhradného valného zhromaždenia
  (Dátum doručenia: 14.06.2010)
Doplnok k zápisnici
  (Dátum doručenia: 14.06.2010)
Notárska zápisnica - osvedčenie VZ
  (Dátum doručenia: 14.06.2010)
Zápisnica z náhradného valného zhromaždenia
  (Dátum doručenia: 14.06.2010)
ÚZ 2012 + AS 2012 + VS 2012 Správa predstavenstva + Zápisnica z náhradného VZ
  (Dátum doručenia: 05.06.2013)
Účtovná závierka za rok 2013 - Súvaha
  (Dátum doručenia: 09.05.2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Výkaz ziskov a strát
  (Dátum doručenia: 09.05.2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky
  (Dátum doručenia: 09.05.2014)
Účtovná závierka za rok 2012 - Súvaha
  (Dátum doručenia: 20.05.2014)
Účtovná závierka za rok 2012 - Výkaz ziskov a strát.tiff
  (Dátum doručenia: 08.06.2014)
Podpisové vzory
  (Dátum doručenia: 17.12.2002)
STANOVY
  (Dátum doručenia: 17.12.2002)
NZ 247/2002
  (Dátum doručenia: 17.12.2002)
Zápisnica z VZ
  (Dátum doručenia: 17.12.2002)
NZ 79417/2003
  (Dátum doručenia: 16.09.2003)
Zápisnica z VZ
  (Dátum doručenia: 16.09.2003)
STANOVY
  (Dátum doručenia: 16.09.2003)
Zápisnica z VZ
  (Dátum doručenia: 02.02.2005)
Návrh na uznesenie z VZ
  (Dátum doručenia: 02.02.2005)
zápisnica z náhradného VZ
  (Dátum doručenia: 21.12.2005)
podpisové vzory
  (Dátum doručenia: 21.12.2005)
zápisnica zo zasadnutia predstavenstva
  (Dátum doručenia: 21.12.2005)
stanovy - úplné znenie
  (Dátum doručenia: 21.12.2005)
osvedčenie o náhradnom VZ - Nz 38713/2005
  (Dátum doručenia: 21.12.2005)
živnostenský list
  (Dátum doručenia: 21.12.2005)
dodatok č. 1 k zápisnici z náhradného VZ
  (Dátum doručenia: 17.01.2006)
Zápisnica z náhradného VZ.zep
  (Dátum doručenia: 16.10.2014)
Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 11.06.2015)
Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 11.06.2015)
Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Správa audítora 1.jpg
  (Dátum doručenia: 29.12.2015)
Účtovná závierka za rok 2014 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 29.12.2015)
Výročná správa za rok 2014.pdf
  (Dátum doručenia: 29.12.2015)
notárska zápisnica z valného zhromaždenia Nz 58866/2015
  (Dátum doručenia: 05.01.2016)
správa predstavenstva o hospodárení za rok 2014 + stanovisko dozornej rady
  (Dátum doručenia: 05.01.2016)
stanovy
  (Dátum doručenia: 05.01.2016)
vyhlásenie o splatení imania
  (Dátum doručenia: 11.03.2016)
stanovy
  (Dátum doručenia: 11.03.2016)
Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 09.06.2016)
Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 09.06.2016)
Výročná správa za rok 2015.pdf
  (Dátum doručenia: 29.12.2016)
Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 02.01.2017)
Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 19.04.2017)
Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 19.04.2017)
Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
  (Dátum doručenia: 02.09.2017)
zápisnica z valného zhromaždenia
  (Dátum doručenia: 04.08.2017)
čestné vyhlásenie
  (Dátum doručenia: 20.07.2007)
Výročná správa za rok 2016.pdf
  (Dátum doručenia: 03.11.2017)
Výročná správa za rok 2016.pdf
  (Dátum doručenia: 03.11.2017)
Výročná správa za rok 2015.pdf
  (Dátum doručenia: 03.11.2017)
Účtovná závierka za rok 2016 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
  (Dátum doručenia: 03.11.2017)
Účtovná závierka za rok 2016 - Oznámenie o dátume schválenia 3.pdf
  (Dátum doručenia: 03.11.2017)
Výročná správa za rok 2016.pdf
  (Dátum doručenia: 03.11.2017)
Účtovná závierka za rok 2016 - Oznámenie o dátume schválenia 2.pdf
  (Dátum doručenia: 03.11.2017)
Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 03.11.2017)
Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Správa audítora 2.pdf
  (Dátum doručenia: 03.11.2017)
Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 14.07.2018)
Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 14.07.2018)
Účtovná závierka za rok 2017 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 02.01.2019)
Výročná správa za rok 2016.pdf
  (Dátum doručenia: 02.01.2019)
Výročná správa za rok 2017.pdf
  (Dátum doručenia: 02.01.2019)
Účtovná závierka za rok 2017 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
  (Dátum doručenia: 08.01.2019)
Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Správa audítora 2.pdf
  (Dátum doručenia: 10.01.2019)
zápisnica zo zasadnutia predstavenstva konaného dňa 19.01.2018.zep
  (Dátum doručenia: 19.02.2018)
zápisnica zo zasadnutia dozornej rady konaného dňa 19.01.2018.zep
  (Dátum doručenia: 19.02.2018)
súhlas s ustanovením a podpisový vzor člena predstavenstva.zep
  (Dátum doručenia: 19.02.2018)
plnomocenstvo s poverením koncipienta.zep
  (Dátum doručenia: 19.02.2018)
Notárska zápisnica osvedčujúca prebeh rokovania riadneho valného zhromaždenia 27. 12. 2018.asice
  (Dátum doručenia: 11.01.2019)
Listina prítomných akcionárov na riadnom valnom zhromaždení.konanom dňa 27.12.2018.asice
  (Dátum doručenia: 11.01.2019)
Stanovy úplné znenie zo dňa 27.12.2018.asice
  (Dátum doručenia: 11.01.2019)
Splnomocnenie.asice
  (Dátum doručenia: 11.01.2019)
Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 07.04.2019)
Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 07.04.2019)
Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 24.04.2019)
Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 24.04.2019)
Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Správa audítora 1
  (Dátum doručenia: 28.04.2019)
Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 04.07.2020)
Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 04.07.2020)
Účtovná závierka za rok 2019 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 08.08.2020)
Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Správa audítora 1
  (Dátum doručenia: 06.10.2020)
Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 06.04.2021)
Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 06.04.2021)
Účtovná závierka za rok 2020 - Správa audítora 1
  (Dátum doručenia: 19.06.2021)
zápisnica zo zasadnutia predstavenstva z 30.09.2020 o prerokovaní odstúpenia členov predstavenstva z funkcie a povolaní zastupujúcich členov predstavenstva.asice
  (Dátum doručenia: 22.10.2020)
písomné vzdanie sa funkcie vyhotovené Ing. Sabolčákom.asice
  (Dátum doručenia: 22.10.2020)
súhlas s funkciou predsedu predstavenstva.asice
  (Dátum doručenia: 22.10.2020)
súhlas s funkciou podpredsedu predstavenstva.asice
  (Dátum doručenia: 22.10.2020)
vzdanie sa funkcie podpredsedu predstavenstva.asice
  (Dátum doručenia: 06.05.2021)
zápisnica zo zasadnutia predstavenstva o prerokovaní odstúpenia podpredsedu z funkcie a kooptácia zastupujúceho podpredsedu.asice
  (Dátum doručenia: 06.05.2021)
Dátum aktualizácie údajov:  18.10.2021

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Naša adresa email
Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

Aktuálne zmeny | Oprava údajov štatutárov | Kontakty na registrové súdy
Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR
Zoznam osôb, ktoré môžu byť vymazané ( §768s OBZ)