Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Listiny uložené v Zbierke listín Okresného súdu Trnava
Tento zoznam listín má len informatívny charakter a nie je použiteľný na právne úkony !
Kópie zo Zbierky listín si môžete vyžiadať na príslušnom súde, ale aj cez Ústredný portál verejných služieb ľuďom.

Oddiel:  Dr Vložka číslo:  60/T-Zbl

Obchodné meno: 
Poľnohospodárske družstvo Orechová Potôň
 
Sídlo: 
Orechová Potôň 930 02
 
IČO: 
00 191 647
 
Právna forma: 
Družstvo
 
Deň zápisu: 
04.03.1964
 
Uložené listiny: 
Návrh na zmenu
  (Dátum doručenia: 09.01.2003)
Stanovy
  (Dátum doručenia: 09.01.2003)
Zmena stanov
  (Dátum doručenia: 09.01.2003)
Zápisnica z MČS 20.12.2002
  (Dátum doručenia: 09.01.2003)
Pozvánka na ČS 20.12.2002
  (Dátum doručenia: 09.01.2003)
Prezenčná listina z ČS 20.12.2002
  (Dátum doručenia: 09.01.2003)
Výročná správa za rok 2002
  (Dátum doručenia: 09.05.2003)
Správa audítora k účtovnej závierke
  (Dátum doručenia: 09.05.2003)
Súvaha k 31.12.2002
  (Dátum doručenia: 09.05.2003)
Výkaz ziskov a strát k 31.12.2002
  (Dátum doručenia: 09.05.2003)
Príloha k účtovnej závierke k 31.12.2002
  (Dátum doručenia: 09.05.2003)
Správa audítora pre účtovnú jednotku
  (Dátum doručenia: 09.05.2003)
Zápisnica z ČS
  (Dátum doručenia: 17.10.2003)
Podpisové vzory členov predstavenstva a členov kontrolnej komisie
  (Dátum doručenia: 17.10.2003)
Stanovy
  (Dátum doručenia: 17.10.2003)
Sprievodný list
  (Dátum doručenia: 11.05.2004)
Účtovná závierka k 31.12.2003
  (Dátum doručenia: 11.05.2004)
Správa audítora k účtovnej závierke
  (Dátum doručenia: 11.05.2004)
Výročná správa 2003
  (Dátum doručenia: 11.05.2004)
Sprievodný list
  (Dátum doručenia: 11.05.2004)
Sprievodný list
  (Dátum doručenia: 10.05.2005)
Výročná správa 2004
  (Dátum doručenia: 10.05.2005)
Účtovná závierka k 31.12.2004
  (Dátum doručenia: 10.05.2005)
Správa audítora k účtovnej závierke
  (Dátum doručenia: 10.05.2005)
Účtovná závierka k 31.12.2005
  (Dátum doručenia: 05.05.2006)
Výročná správa 2005
  (Dátum doručenia: 05.05.2006)
Správa audítora
  (Dátum doručenia: 05.05.2006)
Zápisnica z ČS 20.04.2007
  (Dátum doručenia: 30.04.2007)
Dodatok k stanovám
  (Dátum doručenia: 30.04.2007)
Stanovy
  (Dátum doručenia: 30.04.2007)
Podpisové vzory
  (Dátum doručenia: 30.04.2007)
Výročná správa za rok 2006
  (Dátum doručenia: 30.04.2007)
Účtovná závierka k 31.12.2006
  (Dátum doručenia: 30.04.2007)
Zápisnica z ČS 20.04.2007
  (Dátum doručenia: 21.05.2007)
Informácia o overení výročnej správy za rok 2007
  (Dátum doručenia: 26.05.2008)
Výročná správa 2007
  (Dátum doručenia: 26.05.2008)
Účtovná závierka k 31.12.2007
  (Dátum doručenia: 26.05.2008)
Zápisnica z predstavenstva z 27.11.2008
  (Dátum doručenia: 10.12.2008)
Stanovy - úplné znenie z 27.11.2008
  (Dátum doručenia: 10.12.2008)
Správa o overení súladu Výročnej správy s účtovnou závierkou
  (Dátum doručenia: 18.05.2009)
Výročná správa 2008
  (Dátum doručenia: 18.05.2009)
Účtovná závierka k 31.12.2008
  (Dátum doručenia: 18.05.2009)
Zápisnica z NČS 16.04.2010
  (Dátum doručenia: 22.04.2010)
Vzdanie sa funkcie_oznamenie
  (Dátum doručenia: 22.09.2010)
Zápisnica z NČS 03.09.2010
  (Dátum doručenia: 22.09.2010)
Podpisový vzor podpredsedu predstavenstva - Ladislav Józsa
  (Dátum doručenia: 22.09.2010)
Podpisový vzor - Ing. Robert Spišák, PhD.
  (Dátum doručenia: 14.05.2010)
Podpisový vzor - PhDr. Katarína Rimóczyová
  (Dátum doručenia: 14.05.2010)
Podpisový vzor - JUDr. Mikuláš Trstenský, CSc.
  (Dátum doručenia: 14.05.2010)
Podpisový vzor - JUDr. Marta Lehnertová
  (Dátum doručenia: 14.05.2010)
Podpisový vzor - Viktor Dallemule
  (Dátum doručenia: 14.05.2010)
Podpisový vzor - Ing. Martin Seman
  (Dátum doručenia: 14.05.2010)
Podpisový vzor - Mgr. Martin Šácha
  (Dátum doručenia: 14.05.2010)
Podpisový vzor - PhDr. Juraj Handzo
  (Dátum doručenia: 14.05.2010)
Podpisový vzor - Ing. Ivo Valášek
  (Dátum doručenia: 14.05.2010)
Podpisový vzor - Viliam Drinóczi
  (Dátum doručenia: 14.05.2010)
Účtovná závierka k 31.12.2009
  (Dátum doručenia: 14.05.2010)
Správa nezávislého audítora
  (Dátum doručenia: 14.05.2010)
Výročná správa 2009
  (Dátum doručenia: 14.05.2010)
Zápisnica z ČS 04.05.2011
  (Dátum doručenia: 06.06.2011)
Stanovy
  (Dátum doručenia: 06.06.2011)
Vyhlásenie
  (Dátum doručenia: 14.06.2011)
Správa audítora
  (Dátum doručenia: 14.06.2011)
Výročná správa 2010
  (Dátum doručenia: 14.06.2011)
Účtovná závierka k 31.12.2010
  (Dátum doručenia: 14.06.2011)
Vyhlásenie
  (Dátum doručenia: 13.12.2012)
Správa nezávislého audítora
  (Dátum doručenia: 13.12.2012)
Účtovná závierka k 31.12.2011
  (Dátum doručenia: 13.12.2012)
Výročná správa za rok 2011
  (Dátum doručenia: 13.12.2012)
Vyhlásenie
  (Dátum doručenia: 18.06.2013)
Správa nezávislého audítora
  (Dátum doručenia: 18.06.2013)
Dodatok správy audítora
  (Dátum doručenia: 18.06.2013)
Zápisnica z čs
  (Dátum doručenia: 18.06.2013)
Stanovy úplné znenie
  (Dátum doručenia: 18.06.2013)
Účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky
  (Dátum doručenia: 20.05.2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Výkaz ziskov a strát
  (Dátum doručenia: 20.05.2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Súvaha
  (Dátum doručenia: 20.05.2014)
Zápisnica z náhradnej členskej schôdze družstva z 17.06.2014
  (Dátum doručenia: 10.07.2014)
Úplné znenie Stanov družstva k 17.06.2014
  (Dátum doručenia: 10.07.2014)
Podpisový vzor 1. podpredsedu predstavenstva Ing. Juraj Kovács
  (Dátum doručenia: 10.07.2014)
Podpisový vzor 2. podpredsedu predstavenstva Vladimír Tvaroška
  (Dátum doručenia: 10.07.2014)
Podpisový vzor člena predstavenstva Ing. Zoltán Pivoda
  (Dátum doručenia: 10.07.2014)
Odstúpenie z funkcie člena a podpredsedu predstavenstva Ladislav Józsa
  (Dátum doručenia: 25.07.2014)
Odstúpenie z funkcie člena predstavenstva JUDr. Mikuláš Trstenský, CSc.
  (Dátum doručenia: 25.07.2014)
Odstúpenie z funkcie člena predstavenstva Viktor Dallemule
  (Dátum doručenia: 25.07.2014)
Odstúpenie z funkcie člena kontrolnej komisie Ing. Ivana Mižičková, PhD.
  (Dátum doručenia: 25.07.2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Oznámenie o schválení.pdf
  (Dátum doručenia: 05.08.2014)
Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 03.12.2014)
Výročná správa za rok 2013.pdf
  (Dátum doručenia: 03.12.2014)
Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 22.06.2015)
Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 23.06.2015)
Zápisnica z náhradnej členskej schôdze z 9.6.2015 o 13:00 hod.
  (Dátum doručenia: 03.07.2015)
Listina prítomných + plnomocenstvá na zastupovanie členov družstva
  (Dátum doručenia: 03.07.2015)
Odstúpenie z funkcie člena a predsedu predstavenstva Ing. Robert Spišák, PhD.
  (Dátum doručenia: 03.07.2015)
Odstúpenie z funkcie člena a 1.podpredsedu predstavenstva Ing. Juraj Kovács
  (Dátum doručenia: 03.07.2015)
Účtovná závierka za rok 2014 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 18.07.2015)
Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 29.06.2016)
Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 30.06.2016)
Zápisnica z NČS z 20.6.2016
  (Dátum doručenia: 20.07.2016)
Pozvánka na členskú schôdzu
  (Dátum doručenia: 20.07.2016)
Prezenčná listina z členskej schôdze
  (Dátum doručenia: 20.07.2016)
Odstúpenie z funkcie člena predstavenstva Imrich Juhos
  (Dátum doručenia: 20.07.2016)
Odstúpenie z funkcie člena predstavenstva Erika Gaálová
  (Dátum doručenia: 20.07.2016)
Odstúpenie z funkcie člena predstavenstva Ing. Robert Spišák, PhD.
  (Dátum doručenia: 20.07.2016)
Úplné znenie stanov
  (Dátum doručenia: 20.07.2016)
Zápisnica z náhradnej členskej schôdze družstva z 20.06.2016
  (Dátum doručenia: 01.08.2016)
Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 06.08.2016)
Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 19.04.2017)
Účtovná závierka za rok 2016 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
  (Dátum doručenia: 05.08.2017)
Výročná správa za rok 2016.pdf
  (Dátum doručenia: 30.12.2017)
Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 17.04.2018)
Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 17.04.2018)
Účtovná závierka za rok 2017 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
  (Dátum doručenia: 07.12.2018)
Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 14.04.2019)
Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 14.04.2019)
Výročná správa za rok 2017
  (Dátum doručenia: 16.07.2019)
Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Správa audítora 1
  (Dátum doručenia: 16.07.2019)
Výročná správa za rok 2014
  (Dátum doručenia: 17.07.2019)
Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Správa audítora 1
  (Dátum doručenia: 17.07.2019)
Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Správa audítora 1
  (Dátum doručenia: 17.07.2019)
Výročná správa za rok 2015
  (Dátum doručenia: 17.07.2019)
Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Správa audítora 1
  (Dátum doručenia: 18.07.2019)
Zápisnica z NČS z 06.06.2019
  (Dátum doručenia: 16.07.2019)
Pozvánka na členskú schôdzu
  (Dátum doručenia: 16.07.2019)
Prezenčná listina z členskej schôdze
  (Dátum doručenia: 16.07.2019)
Úplné znenie stanov
  (Dátum doručenia: 16.07.2019)
Účtovná závierka za rok 2018 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 16.08.2019)
Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 1.doc
  (Dátum doručenia: 20.04.2017)
Zápisnica z členskej schôdze z 17.10.2019
  (Dátum doručenia: 22.10.2019)
Pozvánka na členskú schôdzu 17.10.2019
  (Dátum doručenia: 22.10.2019)
Prezenčná listina z členskej schôdze z 17.10.2019
  (Dátum doručenia: 22.10.2019)
Podpisový vzor člena predstavenstva Réka Világi
  (Dátum doručenia: 22.10.2019)
Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 12.09.2020)
Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 12.09.2020)
Zápisnica z náhradnej členskej schôdze družstva z 30.9.2020
  (Dátum doručenia: 08.10.2020)
Pozvánka na členskú schôdzu
  (Dátum doručenia: 08.10.2020)
Prezenčná listina z členskej schôdze z 30.9.2020
  (Dátum doručenia: 08.10.2020)
Úplné znenie stanov družstva
  (Dátum doručenia: 08.10.2020)
Účtovná závierka za rok 2019 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 27.11.2020)
Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 05.04.2021)
Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 05.04.2021)
Dátum aktualizácie údajov:  27.07.2021

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Naša adresa email
Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

Aktuálne zmeny | Oprava údajov štatutárov | Kontakty na registrové súdy
Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR
Zoznam osôb, ktoré môžu byť vymazané ( §768s OBZ)