Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Listiny uložené v Zbierke listín Okresného súdu Košice I
Tento zoznam listín má len informatívny charakter a nie je použiteľný na právne úkony !
Kópie zo Zbierky listín si môžete vyžiadať na príslušnom súde, ale aj cez Ústredný portál verejných služieb ľuďom.

Oddiel:  Sa Vložka číslo:  1326/V-Zbl

Obchodné meno: 
Suportera, a.s.
 
Sídlo: 
Garbiarska 5
Košice 040 01
 
IČO: 
36 590 525
 
Právna forma: 
Akciová spoločnosť
 
Deň zápisu: 
03.03.2005
 
Uložené listiny: 
vyhlásenie predstavenstva o zmene rozsahu splatenia základného imania.zep
  (Dátum doručenia: 20.09.2013)
zápisnica zo zasadnutia predstavenstva.zep
  (Dátum doručenia: 04.06.2014)
vyhlásenie a podpisový vzor prokuristu.zep
  (Dátum doručenia: 04.06.2014)
zápisnica z valného zhromaždenia.zep
  (Dátum doručenia: 23.03.2015)
vyhlásenie a podpisový vzor.zep
  (Dátum doručenia: 23.03.2015)
Písomné plnomocenstvo podľa § 5 ods. 3 zákona,ak návrh podáva osoba splnomocnená navrhovateľom.zep
  (Dátum doručenia: 23.03.2015)
Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 03.07.2015)
Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 03.07.2015)
Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 16.04.2016)
Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 16.04.2016)
Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 15.04.2017)
Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 15.04.2017)
Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 29.04.2018)
Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 29.04.2018)
Účtovná závierka za rok 2017 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
  (Dátum doručenia: 06.11.2018)
Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 10.04.2019)
Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 10.04.2019)
Zápisnica z valného zhromaždenia.asice
  (Dátum doručenia: 20.07.2020)
Vyhlásenie a podpisový vzor Ropoviková.asice
  (Dátum doručenia: 20.07.2020)
Vyhlásenie a podpisový vzor Bajer.asice
  (Dátum doručenia: 20.07.2020)
Vyhlásenie - súhlas s ustanovením do funkcie.asice
  (Dátum doručenia: 20.07.2020)
Vyhlásenie - súhlas s ustanovením do funkcie .asice
  (Dátum doručenia: 20.07.2020)
Vyhlásenie - súhlas s ustanovením do funkcie Kralovič.asice
  (Dátum doručenia: 20.07.2020)
Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 08.10.2020)
Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 08.10.2020)
Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 14.03.2021)
Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 14.03.2021)
Živnostenský list č. Žo-2005/03131/2/HOD
  (Dátum doručenia: 23.02.2005)
Prehlásenie správcu vkladu
  (Dátum doručenia: 28.02.2005)
Notárska zápisnica č. N 40/2005, Nz 3944/2005, NCRls 3882/2005 vyhlásenie o rozhodnutí zakladateľov
  (Dátum doručenia: 28.01.2005)
Vyhlásenie a podpisový vzor: Ing. V. Štefánik, MBA
  (Dátum doručenia: 28.02.2005)
Podpisový vzor: Ing. H. Kuchár, MVDr. Ľ. Veselý, CSc.
  (Dátum doručenia: 28.02.2005)
Notárska zápisnica č. N 260/2005, Nz 36242/2005, NCRls 35728/2005 osvedčenie o priebehu VZ
  (Dátum doručenia: 05.10.2005)
Úplné znenie stanov zo dňa 4.8.2005
  (Dátum doručenia: 18.08.2005)
Vyhlásenie predstavenstva o zmene rozsahu splatenia ZI
  (Dátum doručenia: 30.05.2006)
Notárska zápisnica č. N 107/2006, Nz 7508/2006, NCRls 7469/2006 osvedčenie o priebehu MVZ
  (Dátum doručenia: 30.05.2006)
Notárska zápisnica N 107/2006 Nz 7508/2006 NCRIs 7469/2006 osvedčenie o priebehu MVZ zo dňa 27.2.2006
  (Dátum doručenia: 01.03.2006)
Správa nezávislého audítora + účtovná závierka za rok 2005
  (Dátum doručenia: 09.02.2007)
Správa nezávislého audítora + účtovná závierka za rok 2006
  (Dátum doručenia: 17.05.2007)
Vyhlásenie predstavenstva o zmene rozsahu splatenia ZI
  (Dátum doručenia: 28.01.2008)
Notárska zápisnica č. N 142/2007, Nz 18567/2007, NCRls 18490/2007 osvedčenie o priebehu MVZ
  (Dátum doručenia: 28.01.2008)
Úplné znenie stanov a.s.
  (Dátum doručenia: 24.07.2007)
Notárska zápisnica N 142/2007 Nz 18567/2007 NCRIs 18490/2007 osvedčenie o priebehu MVZ
  (Dátum doručenia: 24.07.2007)
Zmluva o kúpe cenných papierov
  (Dátum doručenia: 28.11.2008)
Znalecký posudok č. 01/2008
  (Dátum doručenia: 28.11.2008)
Správa nezávislého audítora z overenia ročnej účtovnej závierky + účtovná závierka + výročná správa + vyhlásenie o schválení účtovnej závierky 2007
  (Dátum doručenia: 09.06.2008)
Výročná správa a jej prílohy 2008
  (Dátum doručenia: 31.07.2009)
Úplné znenie stanov
  (Dátum doručenia: 31.07.2009)
Zápisnica z rokovania dozornej rady
  (Dátum doručenia: 22.10.2009)
Vyhlásenie a podpisový vzor: Ing. Dušan Jantoš
  (Dátum doručenia: 22.10.2009)
Vyhlásenie a podpisový vzor: Ing. Brian Lipták
  (Dátum doručenia: 22.10.2009)
Notárska zápisnica N 138/2009, Nz 17209/2009, NCRIs 17412/2009 osvedčenie o priebehu RVZ
  (Dátum doručenia: 31.07.2009)
Zápisnica z MVZ
  (Dátum doručenia: 16.04.2010)
Vyhlásenie o súhlase s voľbou do funkcie člena dozornej rady: Ing. Tomáš Chrz, MBA
  (Dátum doručenia: 16.04.2010)
Správa nezávislého audítora z overenia účtovnej závierky 2009
  (Dátum doručenia: 07.07.2010)
Výročná správa + vyhlásenie o schválení účtovnej závierky 2009
  (Dátum doručenia: 07.07.2010)
Notárska zápisnica N 169/2010, Nz 18953/2010, NCRls 19252/2010 osvedčenie o priebehu a výsledoch RVZ
  (Dátum doručenia: 20.07.2010)
Úplné znenie stanov
  (Dátum doručenia: 19.11.2010)
Zápisnica zo zasadnutia DR
  (Dátum doručenia: 28.07.2010)
Notárska zápisnica N 138/2009, Nz 17209/2009, NCRIs 17412/2009 osvedčenie o priebehu RVZ
  (Dátum doručenia: 28.07.2010)
Vyhlásenie o súhlase s ustanovením člena DR: Ing. Tomáš Chrz, MBA
  (Dátum doručenia: 28.07.2010)
Vyhlásenie o súhlase s ustanovením za predsedu DR: Ing. Milan Kralovič
  (Dátum doručenia: 28.07.2010)
Vyhlásenie o súhlase s ustanovením člena DR: Ing. Karol Dobranský
  (Dátum doručenia: 28.07.2010)
Vyhlásenie o súhlase s ustanovením za člena predstavenstva: Ing. Brian Lipták
  (Dátum doručenia: 28.07.2010)
Vyhlásenie o súhlase s ustanovením za člena predstavenstva: Ing. Dušan Jantoš
  (Dátum doručenia: 28.07.2010)
Vyhlásenie o súhlase s ustanovením za člena predstavenstva: MVDr. Ľudovít Veselý, CSc.
  (Dátum doručenia: 28.07.2010)
Vyhlásenie o súhlase s ustanovením za predsedu predstavenstva: Ing. Vladimír Štefánik, MBA
  (Dátum doručenia: 28.07.2010)
Notárska zápisnica N 169/2010, Nz 18953/2010, NCRIs 19252/2010 osvedčenie o priebehu a výsledkoch RVZ
  (Dátum doručenia: 07.07.2010)
Účtovná závierka + vyhlásenie o schválení účtovnej závierky + vyhlásenie o súhlase svoľbou do funkcie člena predstavenstva 2010
  (Dátum doručenia: 02.06.2011)
Výročná správa 2010
  (Dátum doručenia: 02.06.2011)
Správa nezávislého audítora z overenia ročnej účtovnej závierky 2010
  (Dátum doručenia: 02.06.2011)
Oznámenie o vzdaní sa funkcie člena predstavenstva: MVDr. Ľudovít Veselý, CSc.
  (Dátum doručenia: 29.09.2011)
Oznámenie o vzdaní sa funkcie člena predstavenstva: Ing. Dušan Jantoš
  (Dátum doručenia: 29.09.2011)
Oznámenie o vzdaní sa funkcie člena predstavenstva: Ing. Brian Lipták
  (Dátum doručenia: 29.09.2011)
Notárska zápisnica N 353/2011, Nz 30122/2011, NCRIs 30870/2011 osvedčenie o priebehu a výsledkoch MVZ
  (Dátum doručenia: 29.09.2011)
Úplné znenie stanov
  (Dátum doručenia: 29.09.2011)
Účtovná závierka + vyhlásenie o schválení účtovnej závierky 2011 - 2x
  (Dátum doručenia: 25.02.2013)
Účtovná závierka + vyhlásenie o schválení účtovnej závierky 2012
  (Dátum doručenia: 13.06.2013)
Dátum aktualizácie údajov:  25.11.2021

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Naša adresa email
Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

Aktuálne zmeny | Oprava údajov štatutárov | Kontakty na registrové súdy
Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR
Zoznam osôb, ktoré môžu byť vymazané ( §768s OBZ)