Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Listiny uložené v Zbierke listín Okresného súdu Trnava
Tento zoznam listín má len informatívny charakter a nie je použiteľný na právne úkony !
Kópie zo Zbierky listín si môžete vyžiadať na príslušnom súde, ale aj cez Ústredný portál verejných služieb ľuďom.

Oddiel:  Dr Vložka číslo:  66/T-Zbl

Obchodné meno: 
Poľnohospodárske družstvo Borský Mikuláš
 
Sídlo: 
Šaštínska 453/25
Borský Mikuláš 908 77
 
IČO: 
31 408 494
 
Právna forma: 
Družstvo
 
Deň zápisu: 
01.02.1992
 
Uložené listiny: 
Návrh na zmenu
  (Dátum doručenia: 09.07.2002)
Notárska zápisnica Nz 36/02, N 36/02 + Stanovy
  (Dátum doručenia: 09.07.2002)
Súvaha k 31.12.2002
  (Dátum doručenia: 02.06.2003)
Výkaz ziskov a strát k 31.12.2002
  (Dátum doručenia: 02.06.2003)
Výročná správa za rok 2002
  (Dátum doručenia: 02.06.2003)
Notárska zápisnica N 28/2006, NZ 12156/2006, NCRls 12177/2006
  (Dátum doručenia: 27.04.2006)
Výkaz ziskov a strát + Súvaha k 31.12.2005
  (Dátum doručenia: 27.04.2006)
Správa nezávislého audítora
  (Dátum doručenia: 27.04.2006)
Výročná správa
  (Dátum doručenia: 27.04.2006)
Notárska zápisnica N 61/07, Nz 15479/07, NCRls 15451/07 + Stanovy - úplné znenie
  (Dátum doručenia: 26.04.2007)
Výročná správa za rok 2006
  (Dátum doručenia: 26.04.2007)
Účtovná závierka k 31.12.2006
  (Dátum doručenia: 26.04.2007)
Notárska zápisnica N 61/07, Nz 15479/07, NCRls 15451/07 + Stanovy - úplné znenie
  (Dátum doručenia: 18.05.2007)
Výpis uznesenia predstavenstva PD č. 109-11/09
  (Dátum doručenia: 23.10.2009)
Správa nezávislého audítora
  (Dátum doručenia: 25.11.2009)
Výročná správa za rok 2008
  (Dátum doručenia: 25.11.2009)
Účtovná závierka k 31.12.2008
  (Dátum doručenia: 25.11.2009)
Notárska zápisnica N 54/10, Nz 13766/10, NCRls 14044/10
  (Dátum doručenia: 28.04.2010)
Stanovy - úplné znenie
  (Dátum doručenia: 28.04.2010)
Správa nezávislého audítora
  (Dátum doručenia: 28.04.2010)
Výročná správa 2009
  (Dátum doručenia: 28.04.2010)
Účtovná závierka k 31.12.2009
  (Dátum doručenia: 28.04.2010)
Správa audítora + Účtovná závierka k 31.12.2010
  (Dátum doručenia: 13.04.2011)
Správa audítora + Výročná správa 2010
  (Dátum doručenia: 13.04.2011)
Notárska zápisnica N 56/11, Nz 13050/11, NCRls 13426/11 + Stanovy
  (Dátum doručenia: 13.04.2011)
Rozhodnutie členskej schôdze
  (Dátum doručenia: 04.05.2011)
Rozhodnutie členskej schôdze
  (Dátum doručenia: 24.05.2011)
Notárska zápisnica N 56/11, Nz 13050/11, NCRls 13426/11 + Stanovy
  (Dátum doručenia: 24.05.2011)
Výpis uznesenia P-PD č.57-9/11
  (Dátum doručenia: 22.02.2012)
Výpis uznesenia P-PD č. 49-9/11
  (Dátum doručenia: 22.02.2012)
Notárska zápisnica N 94/12, Nz 14298/12, NCRls 14644/12 + Stanovy
  (Dátum doručenia: 25.04.2012)
Správa audítora + Výročná správa 2011
  (Dátum doručenia: 25.04.2012)
Účtovná závierka k 31.12.2011
  (Dátum doručenia: 25.04.2012)
Notárska zápisnica N94/2012, NZ14298/2012, NCRls 14644/2012
  (Dátum doručenia: 02.07.2012)
Správa o overení súladu výročnej správy
  (Dátum doručenia: 02.07.2012)
Účtovná závierka k 31.12.2011
  (Dátum doručenia: 02.07.2012)
Účtovná závierka k 31.12.2012
  (Dátum doručenia: 16.05.2013)
Výročná spáva za rok 2012
  (Dátum doručenia: 16.05.2013)
Notárska zápisnica č. N103/2013, Nz 15357/2013, NCRls 15813/2013
  (Dátum doručenia: 16.05.2013)
Účtovná závierka za rok 2013 - Výkaz ziskov a strát.pdf
  (Dátum doručenia: 15.06.2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Súvaha.pdf
  (Dátum doručenia: 15.06.2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky.rtf
  (Dátum doručenia: 15.06.2014)
Výročná správa za rok 2013.pdf
  (Dátum doručenia: 31.12.2014)
Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 31.12.2014)
Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 23.06.2015)
Výročná správa za rok 2014.pdf
  (Dátum doručenia: 26.06.2015)
Zápisnica zo zasadnutia predstavenstva z 28.04.2015
  (Dátum doručenia: 22.05.2015)
Úplné znenie stanov
  (Dátum doručenia: 15.06.2015)
Zápisnica zo zasadnutia predstavenstva
  (Dátum doručenia: 15.06.2015)
Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 12.04.2016)
Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 04.05.2016)
Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 29.12.2016)
Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Správa audítora 1 - časť 3.pdf
  (Dátum doručenia: 31.12.2016)
Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Správa audítora 1 - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 31.12.2016)
Výročná správa za rok 2015.pdf
  (Dátum doručenia: 02.01.2017)
Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Správa audítora 1 - časť 4.pdf
  (Dátum doručenia: 02.01.2017)
Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 19.04.2017)
Účtovná závierka za rok 2016 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
  (Dátum doručenia: 19.04.2017)
Úplné znenie stanov
  (Dátum doručenia: 13.04.2017)
Zápisnica zo zasadnutia predstavenstva z 12.04.2017
  (Dátum doručenia: 13.04.2017)
Výpis uznesenia P-PD č. 45-11/15
  (Dátum doručenia: 13.04.2017)
Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Správa audítora 1 - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 08.12.2017)
Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Správa audítora 1 - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 08.12.2017)
Výročná správa za rok 2016.pdf
  (Dátum doručenia: 08.12.2017)
Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Správa audítora 1 - časť 3.pdf
  (Dátum doručenia: 08.12.2017)
Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Správa audítora 1 - časť 6.pdf
  (Dátum doručenia: 08.12.2017)
Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Správa audítora 1 - časť 4.pdf
  (Dátum doručenia: 08.12.2017)
Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 28.04.2018)
Účtovná závierka za rok 2017 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
  (Dátum doručenia: 01.05.2018)
Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 01.05.2018)
Notárska zápisnica N 56/2018, NZ 14478/2018, NCRls 14772/2018 + Úplné znenie stanov
  (Dátum doručenia: 09.05.2018)
Výročná správa za rok 2017.pdf
  (Dátum doručenia: 18.12.2018)
Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 26.04.2019)
Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 26.04.2019)
Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Správa audítora 1
  (Dátum doručenia: 26.04.2019)
Úplné znenie stanov
  (Dátum doručenia: 17.04.2019)
Zápisnica z VČS z 21.03.2019
  (Dátum doručenia: 17.04.2019)
Zápisnica z 21.03.2019
  (Dátum doručenia: 17.04.2019)
Notárska zápisnica N 56/2018, NZ 14478/2018, NCRls 14772/2018
  (Dátum doručenia: 17.04.2019)
Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 1.doc
  (Dátum doručenia: 23.06.2015)
Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.doc
  (Dátum doručenia: 12.04.2016)
Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 1.doc
  (Dátum doručenia: 19.04.2017)
Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Správa audítora 1 - časť 2.doc
  (Dátum doručenia: 02.09.2017)
Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Správa audítora 1 - časť 5.doc
  (Dátum doručenia: 08.12.2017)
Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 1.doc
  (Dátum doručenia: 28.04.2018)
Výročná správa za rok 2018
  (Dátum doručenia: 10.12.2019)
Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 28.03.2020)
Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 28.03.2020)
Účtovná závierka za rok 2019 - Správa audítora 1
  (Dátum doručenia: 28.03.2020)
Účtovná závierka za rok 2019 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 22.09.2020)
Výpis z uznesenia predstavenstva
  (Dátum doručenia: 02.10.2020)
Prezenčná listina z predstavenstva
  (Dátum doručenia: 02.10.2020)
Žiadosť o ukončenie pracovného pomeru - Anna Cintulová
  (Dátum doručenia: 02.10.2020)
Výstupný list
  (Dátum doručenia: 02.10.2020)
Zápisnica z VČS z 21.3.2019 (1.strana)
  (Dátum doručenia: 02.10.2020)
Zápisnica z VČS z 21.3.2019 (2.strana)
  (Dátum doručenia: 02.10.2020)
Zápisnica z VČS z 21.3.2019 (3.strana)
  (Dátum doručenia: 02.10.2020)
Zápisnica z VČS z 21.3.2019 (4.strana)
  (Dátum doručenia: 02.10.2020)
Zápisnica z VČS z 21.3.2019 (5.strana)
  (Dátum doručenia: 02.10.2020)
Zápisnica z VČS z 21.3.2019 (6.strana)
  (Dátum doručenia: 02.10.2020)
Zápisnica z VČS z 21.3.2019 (7.strana)
  (Dátum doručenia: 02.10.2020)
Zápisnica z VČS z 21.3.2019 (8.strana)
  (Dátum doručenia: 02.10.2020)
Zápisnica z VČS z 21.3.2019 (9.strana)
  (Dátum doručenia: 02.10.2020)
Výročná správa za rok 2019
  (Dátum doručenia: 22.12.2020)
Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 17.04.2021)
Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 17.04.2021)
Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 3
  (Dátum doručenia: 17.04.2021)
Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 4
  (Dátum doručenia: 17.04.2021)
Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 5
  (Dátum doručenia: 17.04.2021)
Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 6
  (Dátum doručenia: 17.04.2021)
Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 7
  (Dátum doručenia: 17.04.2021)
Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 8
  (Dátum doručenia: 17.04.2021)
Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 9
  (Dátum doručenia: 17.04.2021)
Účtovná závierka za rok 2020 - Správa audítora 1
  (Dátum doručenia: 18.04.2021)
Účtovná závierka za rok 2020 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 17.10.2021)
Výročná správa za rok 2020
  (Dátum doručenia: 24.12.2021)
Návrh na uznesenie z VČS z 15.10.2021 (1.strana)
  (Dátum doručenia: 04.04.2022)
Návrh na uznesenie z VČS z 15.10.2021 (2.strana)
  (Dátum doručenia: 04.04.2022)
Zápisnica z VČS z 15.10.2021 (1.strana)
  (Dátum doručenia: 04.04.2022)
Zápisnica z VČS z 15.10.2021 (2.strana)
  (Dátum doručenia: 04.04.2022)
Zápisnica z VČS z 15.10.2021 (3.strana)
  (Dátum doručenia: 04.04.2022)
Zápisnica z VČS z 15.10.2021 (4.strana)
  (Dátum doručenia: 04.04.2022)
Zápisnica z VČS z 15.10.2021 (5.strana)
  (Dátum doručenia: 04.04.2022)
Zápisnica z VČS z 15.10.2021 (6.strana)
  (Dátum doručenia: 04.04.2022)
Zápisnica z VČS z 15.10.2021 (7.strana)
  (Dátum doručenia: 04.04.2022)
Zápisnica z VČS z 15.10.2021 (8.strana)
  (Dátum doručenia: 04.04.2022)
Účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 09.04.2022)
Účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 09.04.2022)
Účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 3
  (Dátum doručenia: 09.04.2022)
Účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 4
  (Dátum doručenia: 09.04.2022)
Účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 5
  (Dátum doručenia: 09.04.2022)
Účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 6
  (Dátum doručenia: 09.04.2022)
Účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 7
  (Dátum doručenia: 09.04.2022)
Účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 8
  (Dátum doručenia: 09.04.2022)
Účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 9
  (Dátum doručenia: 09.04.2022)
Účtovná závierka za rok 2021 - Správa audítora 1
  (Dátum doručenia: 15.04.2022)
Účtovná závierka za rok 2021 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 16.04.2022)
Návrh na uznesenie z VČS zo dňa 15.10.2021 (1.strana)
  (Dátum doručenia: 03.05.2022)
Návrh na uznesenie z VČS zo dňa 15.10.2021 (2.strana)
  (Dátum doručenia: 03.05.2022)
Zápisnica z VČS z 15.10.2021 (1.strana)
  (Dátum doručenia: 03.05.2022)
Zápisnica z VČS z 15.10.2021 (2.strana)
  (Dátum doručenia: 03.05.2022)
Zápisnica z VČS z 15.10.2021 (3.strana)
  (Dátum doručenia: 03.05.2022)
Zápisnica z VČS z 15.10.2021 (4.strana)
  (Dátum doručenia: 03.05.2022)
Zápisnica z VČS z 15.10.2021 (5.strana)
  (Dátum doručenia: 03.05.2022)
Zápisnica z VČS z 15.10.2021 (6.strana)
  (Dátum doručenia: 03.05.2022)
Zápisnica z VČS z 15.10.2021 (7.strana)
  (Dátum doručenia: 03.05.2022)
Zápisnica z VČS z 15.10.2021 (8.strana)
  (Dátum doručenia: 03.05.2022)
Zápisnica z VČS z 06.04.2022 1. strana
  (Dátum doručenia: 05.05.2022)
Zápisnica z VČS z 06.04.2022 2. strana
  (Dátum doručenia: 05.05.2022)
Zápisnica z VČS z 06.04.2022 3. strana
  (Dátum doručenia: 05.05.2022)
Zápisnica z VČS z 06.04.2022 4. strana
  (Dátum doručenia: 05.05.2022)
Zápisnica z VČS z 06.04.2022 5. strana
  (Dátum doručenia: 05.05.2022)
Zápisnica z VČS z 06.04.2022 6. strana
  (Dátum doručenia: 05.05.2022)
Zápisnica z VČS z 06.04.2022 7. strana
  (Dátum doručenia: 05.05.2022)
Zápisnica z VČS z 06.04.2022 8. strana
  (Dátum doručenia: 05.05.2022)
Návrh na uznesenie z VČS 06.04.2022 1. strana
  (Dátum doručenia: 05.05.2022)
Návrh na uznesenie z VČS 06.04.2022 2. strana
  (Dátum doručenia: 05.05.2022)
Dátum aktualizácie údajov:  19.05.2022

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Naša adresa email
Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

Aktuálne zmeny | Automatizované doplnenie identifikačných údajov | Kontakty na registrové súdy
Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR
Zoznam osôb, ktoré môžu byť vymazané ( §768s OBZ)