Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Listiny uložené v Zbierke listín Okresného súdu Trenčín
Tento zoznam listín má len informatívny charakter a nie je použiteľný na právne úkony !
Kópie zo Zbierky listín si môžete vyžiadať na príslušnom súde, ale aj cez Ústredný portál verejných služieb ľuďom.

Oddiel:  Sa Vložka číslo:  94/R-Zbl

Obchodné meno: 
Kúpele Trenčianske Teplice, a.s.
 
Sídlo: 
T.G. Masaryka 21
Trenčianske Teplice 914 51
 
IČO: 
34 129 316
 
Právna forma: 
Akciová spoločnosť
 
Deň zápisu: 
01.11.1995
 
Uložené listiny: 
Notárska zápisnica N 156/2006, Nz 22765/2006
  (Dátum doručenia: 14.06.2006)
Súhlas so zvolením a podpisový vzor - Ing. Andrej Varchola
  (Dátum doručenia: 14.06.2006)
Súhlas so zvolením a podpisový vzor - Patrik Anina
  (Dátum doručenia: 14.06.2006)
Úplné znenie Stanov a.s.
  (Dátum doručenia: 14.06.2006)
Notárska zápisnica N 2/2007 NZ 1120/2007 NCRls 1121/2007
  (Dátum doručenia: 16.01.2007)
Úplné znenie stanov
  (Dátum doručenia: 16.01.2007)
Výročná správa za rok 2005
  (Dátum doručenia: 22.06.2006)
Správa nezávislého audítora
  (Dátum doručenia: 22.06.2006)
Účtovná závierka za r. 2005
  (Dátum doručenia: 22.06.2006)
Zápisnica z MVZ
  (Dátum doručenia: 26.10.2006)
Podpisový vzor predsedu predstavenstva - JUDr. Ing. Peter Prazňák
  (Dátum doručenia: 26.10.2006)
Podpisový vzor člena predstavenstva - Ing. Ľudovít Adamčík
  (Dátum doručenia: 26.10.2006)
Vzdanie sa funkcie - Ing. Andrej Varchola
  (Dátum doručenia: 06.11.2006)
Notárska zápisnica N51/2007 NZ45079/2007
  (Dátum doručenia: 16.11.2007)
Not. zápisnica N 40/2007 NZ 29635/2007
  (Dátum doručenia: 02.08.2007)
Výročná správa za rok 2006
  (Dátum doručenia: 02.08.2007)
Účtovná závierka za rok 2006
  (Dátum doručenia: 02.08.2007)
Notárska zápisnica N4/2008 NZ5862/2008
  (Dátum doručenia: 18.02.2008)
Podpisový vzor predsedu predstavenstva - Ing. Tomáš Vranka
  (Dátum doručenia: 18.02.2008)
Podpisový vzor člena predstavenstva - JUDr. Ing. Peter Prazňák
  (Dátum doručenia: 18.02.2008)
Podpisový vzor člena predstavenstva - Ing. Andrea Nagyová
  (Dátum doručenia: 18.02.2008)
Podpisový vzor člena dozornej rady - MUDr. Michal Lesay
  (Dátum doručenia: 18.02.2008)
Notárska zápisnica N57/2007 NZ55568/2007
  (Dátum doručenia: 14.12.2007)
Podpisový vzor člena predstavenstva - Ing. Tomáš Vranka
  (Dátum doručenia: 14.12.2007)
Opravná doložka notárskej zápisnice N57/2007 NZ55568/2007
  (Dátum doručenia: 09.01.2008)
Podpisový vzor predsedu predstavenstva - Ing. Tomáš Vranka
  (Dátum doručenia: 13.02.2008)
Podpisový vzor člena predstavenstva - Ing. Andrea Nagyová
  (Dátum doručenia: 13.02.2008)
Podpisový vzor člena predstavenstva - JUDr. Ing. Peter Prazňák
  (Dátum doručenia: 13.02.2008)
Notárska zápisnica N18/2008 NZ23752/2008
  (Dátum doručenia: 10.06.2008)
Správa nezávislého audítora 2007
  (Dátum doručenia: 10.06.2008)
Výročná správa za r. 2007
  (Dátum doručenia: 10.06.2008)
Účtovná závierka za r. 2007
  (Dátum doručenia: 10.06.2008)
Notárska zápisnica N 27/2008 NZ30819/2008
  (Dátum doručenia: 31.07.2008)
Živnostenské listy
  (Dátum doručenia: 31.07.2008)
Rozhodnutie o registrácii Rady pre vysielanie a retransmisiu
  (Dátum doručenia: 31.07.2008)
Rozhodnutie predstavenstva
  (Dátum doručenia: 27.02.2009)
Úplné znenie stanov
  (Dátum doručenia: 27.02.2009)
Notárska zápisnica N22/2009 NZ19426/2009
  (Dátum doručenia: 17.06.2009)
Výročná správa r. 2008
  (Dátum doručenia: 17.06.2009)
Notárska zápisnica N 3/2009, Nz29667/2009
  (Dátum doručenia: 10.09.2009)
Živnostenský list
  (Dátum doručenia: 10.09.2009)
Správa o overení súladu konsolidovanej VS s konsolidovanou ÚZ/2008
  (Dátum doručenia: 03.12.2009)
Not. zápisnica NM 105/02, NZ 103/02
  (Dátum doručenia: 19.12.2002)
Zápisnica z VZ - 06.05.2004
  (Dátum doručenia: 02.06.2004)
Zápisnica z VZ
  (Dátum doručenia: 23.06.2005)
Not. zápisnica N 28/2010, NZ 15089/2010
  (Dátum doručenia: 13.05.2010)
Správa o overení súladu výr.správy s účt. závierkou
  (Dátum doručenia: 13.05.2010)
Výročná správa 2009
  (Dátum doručenia: 13.05.2010)
Živnostenský list
  (Dátum doručenia: 16.12.2009)
Not. zápisnica N 59/2009, NZ 47459/2009
  (Dátum doručenia: 16.12.2009)
Správa o overení súladu konsolidovanej výročnej správy s konsolidovanou účtovnou závierkou za rok 2009
  (Dátum doručenia: 10.09.2010)
Dodatok správy audítora, Výročná správa, Účtovná závierka za rok 2010
  (Dátum doručenia: 21.06.2011)
Dodatok správy audítora o overení súladu konsolidovanej výročnej správy s konsolidovanou účtovnou závierkou za rok 2010
  (Dátum doručenia: 15.08.2011)
Znalecký posudok 87/2010
  (Dátum doručenia: 15.12.2010)
Notárska zápisnica N 98/2010
  (Dátum doručenia: 15.12.2010)
Zápisnica z MVZ
  (Dátum doručenia: 21.12.2011)
Dodatok správy audítora
  (Dátum doručenia: 26.06.2012)
STANOVY - ÚZ
  (Dátum doručenia: 28.06.2012)
Notárska zápisnica N 86/2012, NZ 22379/2012
  (Dátum doručenia: 28.06.2012)
Dodatok správy audítora
  (Dátum doručenia: 12.12.2012)
STANOVY
  (Dátum doručenia: 18.04.2013)
Dodatok správy audítora o overení súladu VS s ÚZ/2012
  (Dátum doručenia: 28.05.2013)
Konsolidovaná výročná správa 2012
  (Dátum doručenia: 21.08.2013)
Správa nezávislého audítora
  (Dátum doručenia: 21.08.2013)
Konsolidovaná účtovná závierka za rok 2012
  (Dátum doručenia: 21.08.2013)
Zápisnica z VZ
  (Dátum doručenia: 28.05.2013)
Opravná doložka N 86/2012 /oprava N 86/2012-21.06.2012/
  (Dátum doručenia: 12.09.2013)
Opravná doložka N 155/2013 /oprava N 155/2013 zo dňa 23.08.2013/
  (Dátum doručenia: 12.09.2013)
Zápisnica z VZ
  (Dátum doručenia: 16.09.2013)
Prehlásenie o ustanovení do funkcie člena DR - Ing. Margaréta Vighová, PhD.
  (Dátum doručenia: 30.08.2013)
Prehlásenie o ustanovení do funkcie predsedu predstavenstva spol. - JUDr. Zoroslav Kolár
  (Dátum doručenia: 30.08.2013)
Prehlásenie o ustanovení do funkcie člena predstavenstva - Ing. Tomáš Vranka
  (Dátum doručenia: 30.08.2013)
Notárska zápisnica N 155/2013, Nz 28663/2013
  (Dátum doručenia: 30.08.2013)
STANOVY v úplnom znení
  (Dátum doručenia: 30.08.2013)
Účtovná závierka za rok 2013 - Výkaz ziskov a strát
  (Dátum doručenia: 30.04.2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky - časť 3
  (Dátum doručenia: 30.04.2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky - časť 2
  (Dátum doručenia: 30.04.2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky - časť 1
  (Dátum doručenia: 30.04.2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Súvaha
  (Dátum doručenia: 30.04.2014)
Ročná finančná výročná správa za rok 2013.pdf
  (Dátum doručenia: 07.06.2014)
Výročná správa za rok 2013.pdf
  (Dátum doručenia: 08.06.2014)
Ročná finančná výročná správa za rok 2013.pdf
  (Dátum doručenia: 09.06.2014)
Zápisnica z VZ
  (Dátum doručenia: 27.06.2014)
Záplisnica zo zasadnutia predstavenstva spoločnosti
  (Dátum doručenia: 27.06.2014)
Podpisový vzor predseda predstavenstva - JUDr.Zoroslav Kollár
  (Dátum doručenia: 27.06.2014)
Podpisový vzor člena predstavenstva - Ing. Tomáš Vranka
  (Dátum doručenia: 27.06.2014)
Podpisový vzor člena predstavenstva - Mgr. Andrea Puskailer
  (Dátum doručenia: 27.06.2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Oznámenie o schválení.pdf
  (Dátum doručenia: 28.07.2014)
Konsolidovaná výročná správa za rok 2013.pdf
  (Dátum doručenia: 31.10.2014)
Konsolidovaná účtovná závierka za rok 2013 - Správa audítora 2.pdf
  (Dátum doručenia: 31.10.2014)
Výročná správa za rok 2013.pdf
  (Dátum doručenia: 31.10.2014)
Konsolidovaná účtovná závierka za rok 2013 - Účtovná závierka.pdf
  (Dátum doručenia: 31.10.2014)
Konsolidovaná účtovná závierka za rok 2013 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 31.10.2014)
Konsolidovaná účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky.pdf
  (Dátum doručenia: 03.11.2014)
Konsolidovaná účtovná závierka za rok 2013 - Iný výkaz alebo príloha.pdf
  (Dátum doručenia: 03.12.2014)
Účtovná závierka za rok 2014 - Správa audítora 1 - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 04.05.2015)
Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 05.05.2015)
Účtovná závierka za rok 2014 - Správa audítora 1 - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 04.05.2015)
Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 05.05.2015)
Výročná správa za rok 2014.pdf
  (Dátum doručenia: 05.05.2015)
Ročná finančná výročná správa za rok 2014.pdf
  (Dátum doručenia: 05.05.2015)
Zápisnica z predstavenstva
  (Dátum doručenia: 19.12.2014)
Zápisnica z MVZ
  (Dátum doručenia: 19.12.2014)
Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 11.06.2015)
Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 12.06.2015)
Konsolidovaná účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka.pdf
  (Dátum doručenia: 01.10.2015)
Konsolidovaná účtovná závierka za rok 2014 - Iný výkaz alebo príloha.pdf
  (Dátum doručenia: 23.10.2015)
Notárska zápisnica N 38/2015
  (Dátum doručenia: 06.07.2015)
STANOVY
  (Dátum doručenia: 06.07.2015)
Účtovná závierka za rok 2014 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 10.12.2015)
Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 08.04.2016)
Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 07.04.2016)
Účtovná závierka za rok 2015 - Správa audítora 1 - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 14.05.2016)
Výročná správa za rok 2015.pdf
  (Dátum doručenia: 17.05.2016)
Účtovná závierka za rok 2015 - Správa audítora 1 - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 18.05.2016)
Ročná finančná výročná správa za rok 2015.pdf
  (Dátum doručenia: 19.05.2016)
Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 07.06.2016)
Zápisnica z VZ
  (Dátum doručenia: 16.06.2016)
Ročná finančná výročná správa za rok 2015.pdf
  (Dátum doručenia: 22.08.2016)
Konsolidovaná účtovná závierka za rok 2015 - Iný výkaz alebo príloha.pdf
  (Dátum doručenia: 04.10.2016)
Konsolidovaná výročná správa za rok 2015.pdf
  (Dátum doručenia: 05.10.2016)
Konsolidovaná účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka.pdf
  (Dátum doručenia: 05.10.2016)
Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 15.04.2017)
Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 15.04.2017)
Výročná správa za rok 2016.pdf
  (Dátum doručenia: 29.04.2017)
Účtovná závierka za rok 2016 - Správa audítora 1 - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 29.04.2017)
Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 29.04.2017)
Účtovná závierka za rok 2016 - Správa audítora 1 - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 29.04.2017)
Ročná finančná výročná správa za rok 2016.pdf
  (Dátum doručenia: 29.04.2017)
Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 29.04.2017)
Konsolidovaná účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka.pdf
  (Dátum doručenia: 31.05.2017)
Konsolidovaná účtovná závierka za rok 2016 - Iný výkaz alebo príloha.pdf
  (Dátum doručenia: 03.06.2017)
Účtovná závierka za rok 2016 - Oznámenie o dátume schválenia 2.pdf
  (Dátum doručenia: 22.06.2017)
Účtovná závierka za rok 2016 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
  (Dátum doručenia: 23.06.2017)
Not. zápisnica Nz 255/95, N 221/96, Nz 214/96, N 85/00, NZ 82/00, N 44/01, Nz 43/01,
  (Dátum doručenia: 20.12.2002)
Not. zápisnica N 259/95, Nz 255/95
  (Dátum doručenia: 19.12.2002)
Podpisové vzory konateľov
  (Dátum doručenia: 19.12.2002)
Účtovná závierka za rok 2001
  (Dátum doručenia: 19.12.2002)
Účtovná závierka za rok 2002, Zápisnica z VZ zo dňa 16.04.2003+prez. listina
  (Dátum doručenia: 16.05.2003)
Výročná správa za r. 2003
  (Dátum doručenia: 02.06.2004)
Správa DR za r. 2003
  (Dátum doručenia: 02.06.2004)
Výročná správa za r. 2004
  (Dátum doručenia: 23.06.2005)
Správa nezávislého audítora
  (Dátum doručenia: 28.06.2005)
Notárska zápisnica N 99/2017 +STANOVY
  (Dátum doručenia: 21.06.2017)
STANOVY k 14.06.2017
  (Dátum doručenia: 21.06.2017)
Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 07.04.2018)
Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 07.04.2018)
Výročná správa za r. 2004
  (Dátum doručenia: 28.06.2005)
Konsolidovaná účtovná závierka za rok 2016 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 19.05.2018)
Účtovná závierka za rok 2017 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 19.05.2018)
Konsolidovaná účtovná závierka za rok 2017 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 19.05.2018)
Ročná finančná výročná správa za rok 2017.pdf
  (Dátum doručenia: 19.05.2018)
Konsolidovaná účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka.pdf
  (Dátum doručenia: 19.05.2018)
Výročná správa za rok 2017.pdf
  (Dátum doručenia: 19.05.2018)
Konsolidovaná účtovná závierka za rok 2017 - Iný výkaz alebo príloha.pdf
  (Dátum doručenia: 25.05.2018)
Účtovná závierka za rok 2017 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
  (Dátum doručenia: 08.09.2018)
Výpis zo živ. registra
  (Dátum doručenia: 21.06.2017)
Účtovná závierka za r. 2004
  (Dátum doručenia: 23.06.2005)
Účtovná závierka za r. 2003
  (Dátum doručenia: 02.06.2004)
Osvedčenie o živnostenskom oprávnení
  (Dátum doručenia: 28.06.2012)
Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 08.04.2019)
Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 08.04.2019)
Konsolidovaná účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka
  (Dátum doručenia: 28.06.2019)
Konsolidovaná účtovná závierka za rok 2018 - Iný výkaz alebo príloha
  (Dátum doručenia: 30.06.2019)
Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Správa audítora 1
  (Dátum doručenia: 02.07.2019)
Účtovná závierka za rok 2018 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 02.07.2019)
Výročná správa za rok 2018
  (Dátum doručenia: 04.07.2019)
Notárska zápisnica N 92/2019, NZ 20573/2019
  (Dátum doručenia: 15.07.2019)
Osvedčenie o živn. oprávnení
  (Dátum doručenia: 15.07.2019)
Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 05.04.2020)
Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 05.04.2020)
Účtovná závierka za rok 2019 - Správa audítora 1
  (Dátum doručenia: 02.06.2020)
Výročná správa za rok 2019
  (Dátum doručenia: 02.06.2020)
Účtovná závierka za rok 2019 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 26.06.2020)
Notárska zápisnica N 85/2020, NZ 16943/2020
  (Dátum doručenia: 09.07.2020)
Osvedčenie o ŽO
  (Dátum doručenia: 09.07.2020)
Úplné znenie stanov
  (Dátum doručenia: 09.07.2020)
Konsolidovaná účtovná závierka za rok 2019 - Iný výkaz alebo príloha
  (Dátum doručenia: 28.08.2020)
Konsolidovaná účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka
  (Dátum doručenia: 28.08.2020)
Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 06.04.2021)
Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 06.04.2021)
Zápisnica RVZ 06-2021
  (Dátum doručenia: 08.07.2021)
Výročná správa za rok 2020
  (Dátum doručenia: 22.07.2021)
Účtovná závierka za rok 2020 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 23.07.2021)
Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Správa audítora 1
  (Dátum doručenia: 23.07.2021)
Konsolidovaná účtovná závierka za rok 2020 - Iný výkaz alebo príloha
  (Dátum doručenia: 01.09.2021)
Konsolidovaná účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 01.09.2021)
Konsolidovaná účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 01.09.2021)
Konsolidovaná účtovná závierka za rok 2020 - Správa audítora 1
  (Dátum doručenia: 23.09.2021)
Účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 09.04.2022)
Účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 09.04.2022)
Výročná správa za rok 2021
  (Dátum doručenia: 31.05.2022)
Účtovná závierka za rok 2021 - Správa audítora 1
  (Dátum doručenia: 31.05.2022)
Konsolidovaná výročná správa za rok 2021 - Iný výkaz alebo príloha
  (Dátum doručenia: 28.07.2022)
Konsolidovaná výročná správa za rok 2021 - Správa audítora 1
  (Dátum doručenia: 28.07.2022)
Konsolidovaná výročná správa za rok 2021
  (Dátum doručenia: 28.07.2022)
Účtovná závierka za rok 2021 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 28.07.2022)
Dátum aktualizácie údajov:  11.08.2022

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Naša adresa email
Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

Aktuálne zmeny | Automatizované doplnenie identifikačných údajov | Kontakty na registrové súdy
Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR
Zoznam osôb, ktoré môžu byť vymazané ( §768s OBZ)