Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Listiny uložené v Zbierke listín Okresného súdu Košice I
Tento zoznam listín má len informatívny charakter a nie je použiteľný na právne úkony !
Kópie zo Zbierky listín si môžete vyžiadať na príslušnom súde, ale aj cez Ústredný portál verejných služieb ľuďom.

Oddiel:  Sa Vložka číslo:  1338/V-Zbl

Obchodné meno: 
FC VSS Košice, a.s.
 
Sídlo: 
Pri prachárni 20
Košice - mestská časť Juh 040 11
 
IČO: 
36 595 098
 
Právna forma: 
Akciová spoločnosť
 
Deň zápisu: 
25.06.2005
 
Uložené listiny: 
Prehlásenie o splatení ZI
  (Dátum doručenia: 16.02.2006)
Notárska zápisnica č. N 136/2006, Nz 24664/2006, NCRls 24723/2006
  (Dátum doručenia: 03.11.2006)
Podpisový vzor – Ing. F. Knapík
  (Dátum doručenia: 03.11.2006)
Zápisnica z DR
  (Dátum doručenia: 03.11.2006)
Správa DR
  (Dátum doručenia: 03.11.2006)
Výročná správa 2005
  (Dátum doručenia: 03.11.2006)
Audítorská správa 2005
  (Dátum doručenia: 03.11.2006)
Živnostenský list č. OŽP-C/2006/11406-6/CR1
  (Dátum doručenia: 28.09.2007)
Notárska zápisnica č. N 72/2007, Nz 12871/2007, NCRls 12905/2007
  (Dátum doručenia: 28.09.2007)
Zápisnica z DR
  (Dátum doručenia: 28.09.2007)
Podpisový vzor – Mgr. Ľ. Grega
  (Dátum doručenia: 28.09.2007)
Podpisový vzor – Ing. E. Buraš
  (Dátum doručenia: 28.09.2007)
Výročná správa 2006
  (Dátum doručenia: 28.09.2007)
Zápisnica z VZ
  (Dátum doručenia: 26.03.2010)
Prezenčná listina Z VZ
  (Dátum doručenia: 26.03.2010)
Stanovy-úplné znenie
  (Dátum doručenia: 03.08.2010)
Zápisnica z MVZ
  (Dátum doručenia: 03.08.2010)
Zápisnica z VZ
  (Dátum doručenia: 03.08.2010)
Výročná správa 2007
  (Dátum doručenia: 29.09.2010)
Výročná správa 2008
  (Dátum doručenia: 29.09.2010)
Výročná správa 2009
  (Dátum doručenia: 29.09.2010)
Zápisnica zo zasadnutia Dozornej rady
  (Dátum doručenia: 04.12.2012)
Zápisnica zo zasadnutia Dozornej rady
  (Dátum doručenia: 04.12.2012)
Zápisnica zo zasadnutia riadneho VZ
  (Dátum doručenia: 04.12.2012)
Podpisový vzor člena predstavenstva - Ing. Blažej Podolák
  (Dátum doručenia: 04.12.2012)
Podpisový vzor člena predstavenstva - Ing. Ján Jakubov
  (Dátum doručenia: 04.12.2012)
Podpisový vzor člena predstavenstva - JUDr. Miroslav Kráľ
  (Dátum doručenia: 04.12.2012)
Podpisový vzor člena predstavenstva - MUDr. Milan Bereš, PhD.
  (Dátum doručenia: 04.12.2012)
Podpisový vzor člena predstavenstva - Ing. Marián Gál, PhD.
  (Dátum doručenia: 04.12.2012)
Podpisový vzor člena Dozornej rady - Mgr. Igor Sidor, PhD., MBA
  (Dátum doručenia: 04.12.2012)
Podpisový vzor člena Dozornej rady - Ing. Peter Lorko
  (Dátum doručenia: 04.12.2012)
Podpisový vzor člena Dozornej rady - JUDr. Jaroslav Čollák
  (Dátum doručenia: 04.12.2012)
Podpisový vzor člena Dozornej rady - Radoslav Polák
  (Dátum doručenia: 04.12.2012)
Podpisový vzor člena Dozornej rady - Daniel Rusnák
  (Dátum doručenia: 04.12.2012)
Výročná správa 2010, správa audítora, vyhlásenie
  (Dátum doručenia: 12.12.2013)
Výročná správa 2011, správa audítora, vyhlásenie
  (Dátum doručenia: 12.12.2013)
Výročná správa 2012, správa audítora, vyhlásenie
  (Dátum doručenia: 12.12.2013)
Účtovná závierka za rok 2013 - Výkaz ziskov a strát.pdf
  (Dátum doručenia: 13.08.2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Súvaha.pdf
  (Dátum doručenia: 13.08.2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky.pdf
  (Dátum doručenia: 14.08.2014)
Stanovy
  (Dátum doručenia: 03.10.2014)
Zápisnica zo zasadnutia Dozornej rady, Listina prítomných
  (Dátum doručenia: 03.10.2014)
Notárska zápisnica č. N 171/2014, NZ 31265/2014, NCRls 31905/2014 - Rozhodnutie jediného akcionára
  (Dátum doručenia: 03.10.2014)
Podpisový vzor člena predstavenstva - Ing. Tomáš Podolák
  (Dátum doručenia: 03.10.2014)
Stanovy akciovej spoločnosti
  (Dátum doručenia: 02.06.2015)
Notárska zápisnica N 665/2015, Nz 18467/2015, NCRls 18871/2015
  (Dátum doručenia: 02.06.2015)
Výročná správa za rok 2014.pdf
  (Dátum doručenia: 31.12.2015)
Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 22.03.2016)
Účtovná závierka za rok 2014 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 22.03.2016)
Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 23.03.2016)
Rozhodnutie jediného akcionára vykonávajúceho pôsobnosť valného zhromaždenia
  (Dátum doručenia: 17.03.2016)
Zápisnica zo zasadnutia Dozornej rady obchodnej spoločnosti
  (Dátum doručenia: 17.03.2016)
Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 15.07.2016)
Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 15.07.2016)
Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 16.07.2016)
Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 18.07.2016)
Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 22.07.2017)
Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 3.pdf
  (Dátum doručenia: 23.07.2017)
Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 23.07.2017)
Účtovná závierka za rok 2016 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
  (Dátum doručenia: 04.08.2017)
Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 05.07.2018)
Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 05.07.2018)
Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 3.pdf
  (Dátum doručenia: 05.07.2018)
Účtovná závierka za rok 2017 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
  (Dátum doručenia: 05.07.2018)
Notárska zápisnica a Výpis zo zoznamu akcionárov.zep
  (Dátum doručenia: 27.06.2018)
Vyhlásenie člena dozornej rady - Ľašová.zep
  (Dátum doručenia: 27.06.2018)
Vyhlásenie člena dozornej rady - Molčanová.zep
  (Dátum doručenia: 27.06.2018)
Vyhlásenie člena dozornej rady - Molčan.zep
  (Dátum doručenia: 27.06.2018)
Účtovná závierka za rok 2018 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 27.06.2019)
Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 27.06.2019)
Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 27.06.2019)
Účtovná závierka za rok 2018 - Oznámenie o dátume schválenia 2
  (Dátum doručenia: 05.07.2019)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia.asice
  (Dátum doručenia: 23.01.2020)
Účtovná závierka za rok 2019 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 26.05.2020)
Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 26.05.2020)
Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 26.05.2020)
Notárska zápisnica č. N 157/2005, Nz 27922/2005, NCRls 27747/2005
  (Dátum doručenia: 10.08.2005)
Živnostenský list č. Žo-2005/08135/2/KRI
  (Dátum doručenia: 10.08.2005)
Povolenie Slovenského futbalového zväzu
  (Dátum doručenia: 10.08.2005)
Vyhlásenie správcu vkladov
  (Dátum doručenia: 10.08.2005)
Zápisnica z DR
  (Dátum doručenia: 10.08.2005)
Podpisový vzor - Blažej Podolák, JUDr. Zdenko Trebuľa, Ing. Peter Lorko, MUDr. Milan Bereš, Ing. Peter Baník, Daniel Rusnák, Ing. Stanislav Kočiš, JUDr. Dušan Mach, Ing. Marcel Podolák, Radoslav Polák
  (Dátum doručenia: 10.08.2005)
Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 22.06.2021)
Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 22.06.2021)
Účtovná závierka za rok 2020 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 23.06.2021)
Stanovy.asice
  (Dátum doručenia: 07.07.2020)
Rozhodnutie jediného akcionára - Notárska zápisnica.asice
  (Dátum doručenia: 07.07.2020)
Dátum aktualizácie údajov:  21.09.2021

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Naša adresa email
Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

Aktuálne zmeny | Oprava údajov štatutárov | Kontakty na registrové súdy
Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR
Zoznam osôb, ktoré môžu byť vymazané ( §768s OBZ)