Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Listiny uložené v Zbierke listín Okresného súdu Trnava
Tento zoznam listín má len informatívny charakter a nie je použiteľný na právne úkony !
Kópie zo Zbierky listín si môžete vyžiadať na príslušnom súde, ale aj cez Ústredný portál verejných služieb ľuďom.

Oddiel:  Sa Vložka číslo:  10399/T-Zbl

Obchodné meno: 
SLaL - trade, a.s. v likvidácii
 
Sídlo: 
Trnavská cesta
Leopoldov 920 41
 
IČO: 
36 231 240
 
Právna forma: 
Akciová spoločnosť
 
Deň zápisu: 
17.03.1999
 
Deň výmazu: 
07.03.2020
 
Uložené listiny: 
Účtovná závierka spoločnosti za rok 2001
  (Dátum doručenia: 14.01.2003)
Výročná správa o podnikateľskej činnosti za rok 2001
  (Dátum doručenia: 14.01.2003)
Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 16.12.2002.
  (Dátum doručenia: 27.12.2002)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 16.12.2002.
  (Dátum doručenia: 27.12.2002)
Notárska zápisnica č. N 717/2002, Nz 692/2002.
  (Dátum doručenia: 27.12.2002)
Podpisové vzory - Ing. Marek Štrpka, Viktor Dallemule, Ing. Peter Smorádek.
  (Dátum doručenia: 27.12.2002)
Vyhlásenie a podpisové vzory - Štefan Kuzma, Ing. Miroslav Papay, Ing. Jozef Marko.
  (Dátum doručenia: 27.12.2002)
Audítorská správa zo dňa 11.04.2003.
  (Dátum doručenia: 09.10.2003)
Účtovná závierka za rok 2002.
  (Dátum doručenia: 09.10.2003)
Výročná správa za rok 2002.
  (Dátum doručenia: 09.10.2003)
Notárska zápisnica zo dňa 14.6.2005, N 107/2005,Nz 27043/2005, NCRls 26682/2005
  (Dátum doručenia: 21.06.2005)
Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 18.9.2003
  (Dátum doručenia: 09.10.2003)
Notárska zápisnica N 1070/2003, Nz 81921/2003
  (Dátum doručenia: 09.10.2003)
Výročná správa za rok 2002
  (Dátum doručenia: 09.10.2003)
Audítorská správa a účtovná závierka za rok 2002
  (Dátum doručenia: 09.10.2003)
Vyhlásenie a podpisový vzor - Ing. Dušan Miklovič, Ing. Ján Baráth, Ing. Eva Gier-Machová, Ing. Marián Roľko
  (Dátum doručenia: 09.10.2003)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 18.9.2003
  (Dátum doručenia: 09.10.2003)
Notárska zápisnica N 414/2004, Nz 94244/2004
  (Dátum doručenia: 21.01.2005)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 22.12.2004
  (Dátum doručenia: 21.01.2005)
Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 22.12.2004
  (Dátum doručenia: 21.01.2005)
Notárska zápisnica Z 107/05, Nz 27043/05, NCRls 26682/05
  (Dátum doručenia: 04.07.2005)
Notárska zápisnica N 117/05, Nz 29753/05, NCRls 29312/05
  (Dátum doručenia: 29.06.2005)
Stanovy - úplné znenie
  (Dátum doručenia: 15.07.2005)
Stanovy - úplné znenie
  (Dátum doručenia: 15.07.2005)
Výročná správa za rok 2004
  (Dátum doručenia: 15.07.2005)
Podpisový vzor člena predstavenstva - JUDr. Marta Magyaricsová, Bratislava
  (Dátum doručenia: 16.09.2005)
Podpisový vzor predsedu predstavenstva - MUDr. Ľubica Ondrušová, Pezinok
  (Dátum doručenia: 16.09.2005)
Výročná správa za rok 2003
  (Dátum doručenia: 16.09.2005)
Podpisový vzor člena predstavenstva - Ing. Ivo Valášek, Bratislava
  (Dátum doručenia: 22.09.2005)
Rozhodnutie jediného akcionára
  (Dátum doručenia: 22.09.2005)
Výročná správa 2005 + Účtovná závierka k 31.12.2005
  (Dátum doručenia: 24.10.2006)
Informácia o audite výročnej správy + Výročná správa za rok 2006
  (Dátum doručenia: 19.09.2007)
Správa nezávislého audítora + Účtovná závierka k 31.12.2006
  (Dátum doručenia: 19.09.2007)
Správa nezávislého audítora
  (Dátum doručenia: 26.09.2008)
Výročná správa za rok 2007
  (Dátum doručenia: 26.09.2008)
Účtovná závierka k 31.12.2007
  (Dátum doručenia: 26.09.2008)
Rozhodnutie predstavenstva
  (Dátum doručenia: 05.10.2009)
Správa o overení súladu výročnej správy s účtovnou závierkou + Výročná správa 2008
  (Dátum doručenia: 22.07.2009)
Správa nezávislého audítora + Účtovná závierka k 31.12.2008
  (Dátum doručenia: 22.07.2009)
Stanovy - úplné znenie
  (Dátum doručenia: 10.11.2009)
Podpisový vzor predsedu predstavenstva - JUDr. Marta Lehnertová
  (Dátum doručenia: 10.11.2009)
Výročná správa 2009
  (Dátum doručenia: 07.07.2010)
Účtovná závierka k 31.12.2009 + Správa audítora
  (Dátum doručenia: 07.07.2010)
Rozhodnutie jediného akcionára
  (Dátum doručenia: 07.06.2011)
Účtovná závierka k 31.12.2010
  (Dátum doručenia: 07.06.2011)
Účtovná závierka k 31.12.2011
  (Dátum doručenia: 31.05.2012)
Účtovná závierka za rok 2013 - Súvaha
  (Dátum doručenia: 07.05.2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky - časť 2
  (Dátum doručenia: 07.05.2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Výkaz ziskov a strát
  (Dátum doručenia: 07.05.2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky - časť 1
  (Dátum doručenia: 07.05.2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky - časť 3
  (Dátum doručenia: 07.05.2014)
Účtovná závierka k 31.12.2012
  (Dátum doručenia: 25.07.2013)
Účtovná závierka za rok 2013 - Oznámenie o schválení.pdf
  (Dátum doručenia: 17.08.2014)
Rozhodnutie jediného akcionára
  (Dátum doručenia: 10.09.2014)
Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady z 11.08.2014
  (Dátum doručenia: 10.09.2014)
Podpisový vzor konateľa Ing. Juraj Slaninka
  (Dátum doručenia: 10.09.2014)
Rozhodnutie jediného akcionára
  (Dátum doručenia: 19.09.2014)
Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 25.06.2015)
Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 25.06.2015)
Účtovná závierka za rok 2014 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 28.09.2015)
Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 25.03.2016)
Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 24.03.2016)
Rozhodnutie jediného akcionára z 22.12.2016
  (Dátum doručenia: 06.03.2017)
Rozhodnutie jediného akcionára z 30.11.2015
  (Dátum doručenia: 06.03.2017)
Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady z 22.12.2016
  (Dátum doručenia: 06.03.2017)
Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 14.04.2017)
Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 14.04.2017)
Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
  (Dátum doručenia: 02.09.2017)
Účtovná závierka za rok 2016 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
  (Dátum doručenia: 30.12.2017)
Rozhodnutie jediného akcionára z 28.12.2017
  (Dátum doručenia: 27.03.2018)
Rozhodnutie jediného akcionára z 08.02.2018
  (Dátum doručenia: 27.03.2018)
Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady z 08.02.2018
  (Dátum doručenia: 27.03.2018)
Podpisový vzor člena predstavenstva JUDr. Mikuláš Trstenský, CSc.
  (Dátum doručenia: 27.03.2018)
Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 15.04.2018)
Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 15.04.2018)
Účtovná závierka za rok 2017 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
  (Dátum doručenia: 28.09.2018)
Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 21.04.2019)
Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 21.04.2019)
Rozhodnutie jediného akcionára
  (Dátum doručenia: 31.05.2019)
Notárska zápisnica N 660/2019, Nz 13461/2019, NCRls 13723/2019
  (Dátum doručenia: 31.05.2019)
Podpisový vzor konateľa JUDr. Mikuláš Trstenský, CSc.
  (Dátum doručenia: 31.05.2019)
Účtovná závierka za rok 2018 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 26.07.2019)
Mimoriadna účtovná závierka za obdobie 01/2019 - 04/2019 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 30.07.2019)
Mimoriadna účtovná závierka za obdobie 01/2019 - 04/2019 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 30.07.2019)
Mimoriadna účtovná závierka za obdobie 01/2019 - 04/2019 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 09.10.2019)
Schválená mimoriadna účtovná závierka za obdobie 05/2019 - 10/2019 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 08.11.2019)
Schválená mimoriadna účtovná závierka za obdobie 05/2019 - 10/2019 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 08.11.2019)
Rozhodnutie jediného akcionára
  (Dátum doručenia: 10.02.2020)
Notárska zápisnica N 660/2019, Nz 13461/2019, NCRls 13723/2019
  (Dátum doručenia: 18.02.2020)
Rozhodnutie jediného akcionára
  (Dátum doručenia: 18.02.2020)
Dátum aktualizácie údajov:  22.07.2021

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Naša adresa email
Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

Aktuálne zmeny | Oprava údajov štatutárov | Kontakty na registrové súdy
Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR
Zoznam osôb, ktoré môžu byť vymazané ( §768s OBZ)