Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Listiny uložené v Zbierke listín Okresného súdu Trenčín
Tento zoznam listín má len informatívny charakter a nie je použiteľný na právne úkony !
Kópie zo Zbierky listín si môžete vyžiadať na príslušnom súde, ale aj cez Ústredný portál verejných služieb ľuďom.

Oddiel:  Sa Vložka číslo:  313/R-Zbl

Obchodné meno: 
VUP, a.s.
 
Sídlo: 
Nábrežná 4
Prievidza 971 04
 
IČO: 
36 002 071
 
Právna forma: 
Akciová spoločnosť
 
Deň zápisu: 
01.05.1996
 
Uložené listiny: 
Zápisnica z valného zhromaždenia
  (Dátum doručenia: 10.07.2006)
Výročná správa za rok 2005
  (Dátum doručenia: 10.07.2006)
Účtovná závierka za rok 2005
  (Dátum doručenia: 10.07.2006)
Zápisnica z VZ
  (Dátum doručenia: 03.07.2007)
Výročná správa za rok 2006
  (Dátum doručenia: 03.07.2007)
Účtovná závierka za rok 2006
  (Dátum doručenia: 03.07.2007)
Podpisový vzor čl. DR - Ing. František Halmo CSc.
  (Dátum doručenia: 10.07.2008)
Účtovná závierka za rok 2007
  (Dátum doručenia: 10.07.2008)
Výročná správa za rok 2007
  (Dátum doručenia: 10.07.2008)
Úplné znenie stanov spoločnosti
  (Dátum doručenia: 23.03.2009)
Notárska zápisnica N 82/2009, Nz 22910/09
  (Dátum doručenia: 16.07.2009)
Zápisnica z VZ
  (Dátum doručenia: 16.07.2009)
ŽL
  (Dátum doručenia: 16.07.2009)
STANOVY -18.06.2009
  (Dátum doručenia: 16.07.2009)
Správa nezávislého audítora
  (Dátum doručenia: 16.07.2009)
Výročná správa za r. 2008
  (Dátum doručenia: 16.07.2009)
Zápisnica z VZ
  (Dátum doručenia: 02.07.2010)
Výročná správa 2009
  (Dátum doručenia: 02.07.2010)
Stanovy
  (Dátum doručenia: 02.07.2010)
Not. zápisnica N 117/2010, NZ 22844/2010
  (Dátum doručenia: 02.07.2010)
Podpisový vzor konateľa- Ing.Peter Golmus
  (Dátum doručenia: 30.06.2011)
Zápisnica z VZ
  (Dátum doručenia: 26.07.2011)
Podpisový vzor predsedu predstavenstva - Ing. Roman Karlubík
  (Dátum doručenia: 14.06.2012)
Podpisový vzor členov dozornej rady - Mgr. Marek Sakál, Ing. Zuzana Karlubíková, Mária Fecková
  (Dátum doručenia: 14.06.2012)
Vyhlásenie predsedu predstavenstva o zmene rozsahu splatenia základného imania
  (Dátum doručenia: 14.06.2012)
Správa nezávislého audítora
  (Dátum doručenia: 14.06.2012)
Výročná správa 2011
  (Dátum doručenia: 14.06.2012)
Účtovná závierka za rok 2011
  (Dátum doručenia: 14.06.2012)
Správa nezávislého audítora, dodatok
  (Dátum doručenia: 01.03.2013)
Výročná správa 2011
  (Dátum doručenia: 01.03.2013)
Rozhodnutie jediného akcionára
  (Dátum doručenia: 21.06.2013)
Výročná správa 2012
  (Dátum doručenia: 21.06.2013)
Správa nezávislého audítora, dodatok
  (Dátum doručenia: 16.12.2013)
Výročná správa 2012
  (Dátum doručenia: 16.12.2013)
Účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky.pdf
  (Dátum doručenia: 27.05.2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Súvaha.pdf
  (Dátum doručenia: 27.05.2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Výkaz ziskov a strát.pdf
  (Dátum doručenia: 27.05.2014)
Výročná správa za rok 2013.pdf
  (Dátum doručenia: 03.12.2014)
Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 03.12.2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Oznámenie o schválení 1.pdf
  (Dátum doručenia: 04.12.2014)
Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 10.06.2015)
Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 11.06.2015)
Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 18.07.2015)
Účtovná závierka za rok 2014 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 19.07.2015)
Výročná správa za rok 2014.pdf
  (Dátum doručenia: 19.07.2015)
Rozhodnutie jediného akcionára
  (Dátum doručenia: 13.07.2015)
Podpisový vzor člena DR
  (Dátum doručenia: 13.07.2015)
Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 21.03.2016)
Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 22.03.2016)
Účtovná závierka za rok 2015 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 20.05.2016)
Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 16.07.2016)
Výročná správa za rok 2015.pdf
  (Dátum doručenia: 17.07.2016)
Rozhodnutie jediného akcionára
  (Dátum doručenia: 15.07.2016)
Úplné znenie Stanov
  (Dátum doručenia: 15.07.2016)
Rozhodnutie jediného akcionára
  (Dátum doručenia: 17.03.2016)
Úplné znenie Stanov
  (Dátum doručenia: 14.03.2016)
Potvrdenie o ukončení podnikania
  (Dátum doručenia: 14.03.2016)
Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 05.04.2017)
Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 05.04.2017)
Rozhodnutie jediného akcionára
  (Dátum doručenia: 19.06.2017)
Podpisový vzor člena predstavenstva
  (Dátum doručenia: 19.06.2017)
Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 21.07.2017)
Účtovná závierka za rok 2016 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
  (Dátum doručenia: 21.07.2017)
Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 07.04.2018)
Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 07.04.2018)
Rozhodnutie jediného akcionára
  (Dátum doručenia: 01.08.2018)
Podpisový vzor členov dozornej rady
  (Dátum doručenia: 01.08.2018)
Rozhodnutie dozornej rady
  (Dátum doručenia: 01.08.2018)
Výročná správa za rok 2017.pdf
  (Dátum doručenia: 09.09.2018)
Účtovná závierka za rok 2017 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
  (Dátum doručenia: 09.09.2018)
Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 09.09.2018)
Účtovná závierka za rok 2012
  (Dátum doručenia: 16.12.2013)
Účtovná závierka za rok 2011
  (Dátum doručenia: 01.03.2013)
Notárska zápisnica N 326/2012, Nz 19771/2012, NCRls 20180/2012+ STANOVY
  (Dátum doručenia: 14.06.2012)
Účtovná závierka za rok 2010
  (Dátum doručenia: 30.06.2011)
Výročná správa za rok 2010
  (Dátum doručenia: 30.06.2011)
Účtovná závierka za rok 2009
  (Dátum doručenia: 02.07.2010)
Účtovná závierka za rok 2008
  (Dátum doručenia: 16.07.2009)
Účtovná závierka za rok 2004
  (Dátum doručenia: 30.06.2005)
Podpisový vzor čl. DR
  (Dátum doručenia: 30.06.2005)
Zápisnica z VZ
  (Dátum doručenia: 30.06.2005)
Dodatok k Not. zápisnici N 127/04 NZ 50279/04
  (Dátum doručenia: 23.07.2004)
Zápisnica z VZ
  (Dátum doručenia: 23.07.2004)
STANOVY
  (Dátum doručenia: 02.07.2004)
Účtovná závierka za rok 2003
  (Dátum doručenia: 02.07.2004)
Not. zápisnica N 127/04 NZ 50279/04
  (Dátum doručenia: 02.07.2004)
Účtovná závierka za rok 2002
  (Dátum doručenia: 27.06.2003)
Podpisové vzory čl. DR
  (Dátum doručenia: 07.03.2003)
Zápisnica z MVZ, prez. listina - uznesenie z MVZ
  (Dátum doručenia: 07.03.2003)
Podpis. vzor členov doz. rady
  (Dátum doručenia: 05.08.2002)
Správa audít., Účtovná závierka za r. 2001, Výročná správa 2001
  (Dátum doručenia: 22.07.2002)
Not. zápisnica N 279/02, NZ 277/02, STANOVY
  (Dátum doručenia: 22.07.2002)
Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 22.06.2019)
Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 22.06.2019)
Účtovná závierka za rok 2018 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 26.07.2019)
Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Správa audítora 1
  (Dátum doručenia: 26.07.2019)
Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 26.03.2020)
Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 26.03.2020)
Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Správa audítora 1
  (Dátum doručenia: 04.07.2020)
Účtovná závierka za rok 2019 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 04.07.2020)
Výročná správa za rok 2019
  (Dátum doručenia: 24.07.2020)
Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 21.07.2021)
Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 21.07.2021)
Účtovná závierka za rok 2020 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 16.12.2021)
Výročná správa za rok 2020
  (Dátum doručenia: 18.12.2021)
Dátum aktualizácie údajov:  30.06.2022

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Naša adresa email
Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

Aktuálne zmeny | Automatizované doplnenie identifikačných údajov | Kontakty na registrové súdy
Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR
Zoznam osôb, ktoré môžu byť vymazané ( §768s OBZ)