Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Documents of the company deposited in the collection of documents at the District Court Bratislava I
This list of documents of the company deposited in the collection of documents has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section:  Sa Insert No.:  3646/B-Zbl

Business name: 
Slovenská Dunajská Konštrukčná, a.s.
 
Registered seat: 
Dunajská 31
Bratislava 811 08
 
Identification number (IČO): 
35 819 391
 
Legal form: 
Joint-stock company
 
Date of entry: 
09/05/2001
 
Collection of documents: 
Príloha č. 1 k znaleckému posudku č. 05/2002
Type of document: Expert statement
  (Delivered: 04/29/2002)
Stanovy v znení ku dňu 18.4.2002
Type of document: Full wording of the Founding Document as amended
  (Delivered: 04/29/2002)
Podpisové vzory - Ing. Jozef Špirko, Ing. Vladimír Brodňan, Ing. Anton Bittner
Type of document: Document confirming the appointment/termination of the function, Signature templates
  (Delivered: 04/29/2002)
Podpisové vzory - JUDr. Alena Vyskočilová, Mgr. Ľuboš Teleky, Mgr. Zuzana Budská
Type of document: Document confirming the appointment/termination of the function, Signature templates
  (Delivered: 04/29/2002)
Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 18.4.2002
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 04/29/2002)
Úplné znenie stanov spoločnosti zo dňa 27.8.2001 v znení dodatku č. 1 zo dňa 21.3.2002
Type of document: Full wording of the Founding Document as amended
  (Delivered: 04/29/2002)
Účtovná závierka k 31.12.2002 a správa audítora
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 09/18/2003)
Správa audítora a výročná správa za rok 2002
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 09/18/2003)
Účtovná závierka za rok 2001 a správa audítora
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 09/18/2003)
Správa audítora a výročná správa za rok 2001
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 09/18/2003)
Podpisové vzory - Ing. Ingrid Szabóová, Ing. Ervin Bankó, Ing. Zoltán Hegyi, Ing. Jozef Magyarics, RSDr. Juraj Csejtey, Ing. Anton Truska
Type of document: Document confirming the appointment/termination of the function, Signature templates
  (Delivered: 10/29/2003)
Stanovy a.s. v znení ku dňu 16.10.2003
Type of document: Full wording of the Founding Document as amended
  (Delivered: 10/29/2003)
Podpisový vzor - Ing. Zoltán Hegyi
Type of document: Document confirming the appointment/termination of the function, Signature templates
  (Delivered: 11/10/2003)
Úplné znenie stanov a.s. z 16.10.2003
Type of document: Full wording of the Founding Document as amended
  (Delivered: 11/10/2003)
ŽL
Type of document: Document confirming the authorization to conduct business
  (Delivered: 12/20/2004)
Stanovy
Type of document: Full wording of the Founding Document as amended
  (Delivered: 06/08/2005)
Podpisový vzor - Ing. Tímea Reicher
Type of document: Document confirming the appointment/termination of the function, Signature templates
  (Delivered: 12/07/2005)
Podpisový vzor - PaedDr. Tibor Végh
Type of document: Document confirming the appointment/termination of the function, Signature templates
  (Delivered: 12/07/2005)
Živnostenský list č. OŽP-A/2005/50982-2/CR1 z 20.12.2005
Type of document: Document confirming the authorization to conduct business
  (Delivered: 12/23/2005)
Zápisnica z mimoriad. zasadnutia Predstavenstva č. 28 z 10.4.2006
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 04/21/2006)
Správa nezávislého audítora o audite výročnej správy za rok 2005
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 07/03/2006)
Podpisový vzor - JUDr. Silvia Bernáthová
Type of document: Document confirming the appointment/termination of the function, Signature templates
  (Delivered: 07/04/2006)
Účtovná závierka za rok 2007, správa audítora, výročná správa za rok 2007, vyhlásenie
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 06/30/2008)
Účtovná závierka za rok 2008, správa nezávislého audítora zo dňa 18.3.2009, vyhlásenie členov predstavenstva zo dňa 7.7.2009
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 07/17/2009)
Výročná správa za rok 2009, vyhlásenie
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 10/06/2010)
Účtovná závierka za rok 2010
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 01/07/2013)
Notárska zápisncia N 248/2012, Nz 13448/2012, NCRls 13757/2012, stanovy
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 04/20/2012)
účtovná záviera 2012
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 05/29/2013)
Splnomocnenie z 22.12.2011
Type of document: Other document
  (Delivered: 04/23/2014)
výpis z obchodného registra OS BA I. z 27.3.2014
Type of document: Other document
  (Delivered: 04/23/2014)
Účtovná závierka za rok 2012 - Súvaha
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 05/20/2014)
Účtovná závierka za rok 2012 - Súvaha
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 05/20/2014)
Účtovná závierka za rok 2012 - Výkaz ziskov a strát.tiff
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 06/05/2014)
Účtovná závierka za rok 2012 - Výkaz ziskov a strát.tiff
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 06/08/2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 07/01/2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Výkaz ziskov a strát.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 07/01/2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Súvaha.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 07/04/2014)
Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 2
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 06/03/2015)
Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 06/03/2015)
Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 06/15/2015)
Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 2
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 06/16/2015)
Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 04/01/2016)
Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 04/02/2016)
Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 04/13/2016)
Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 04/13/2016)
Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 04/16/2017)
Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 04/17/2017)
Zapisnica z MVZ.zep
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 05/22/2017)
Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 04/28/2018)
Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 04/28/2018)
Notárska zápisnica N 92/2005, Nz 60373/2005, NCR1s 59605/2005 + Úplné znenie stanov k 6.12.2005
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 12/07/2005)
Zápisnica z mimoriad. zasadnutia Predstavenstva č. 27 z 12.3.2006
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 04/21/2006)
Zápisnica z riadneho VZ z 9.6.2006
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 07/04/2006)
Výročná správa za rok 2006
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 06/18/2007)
Notárska zápisnica N 343/2003, Nz 93436/2003
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 10/29/2003)
Notárska zápisnica N 535/2003, NZ 115135/2003
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 11/10/2003)
Notárska zápisnica N 233/2004 - osvedčenie z MVZ, dodatok č.1 a úplné znenie stanov
Type of document: Other document
  (Delivered: 12/20/2004)
Správa audítora, výročná správa za r. 2003, súvaha, výkaz ziskov a strát, poznámky k účtovnej závierke za r. 2003
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 02/01/2005)
Osvedčenie o VZ - N 27/2005+ dod.č.2 k stanovám
Type of document: Other document
  (Delivered: 06/08/2005)
Správa audítora za r.2004, výročná správa;
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 06/08/2005)
Notárska zápisnica N 357/02, Nz 341/02
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 04/29/2002)
Notárska zápisnica N 217/02, Nz 211/02
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 04/29/2002)
splnomocnenie
Type of document: Other document
  (Delivered: 04/29/2002)
Notárska zápisnica N 788/02, Nz 742/02
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 03/18/2003)
Splnomocnenie 22.12.2011
Type of document: Other document
  (Delivered: 04/20/2012)
Notárska zápisnica N 335/2014, Nz 13786/2014, NCRls 14048/2014 z 9.4.2014
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 04/23/2014)
Notárska zápisnica N 74/2011, Nz 16287/2011, NCRls 16693/2011, stanovy
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 05/17/2011)
Znalecký posudok č. 05/2002
Type of document: Expert statement
  (Delivered: 04/29/2002)
Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 2
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 04/14/2019)
Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 1
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 04/15/2019)
Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 1
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 05/15/2020)
Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 2
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 05/15/2020)
Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 04/08/2021)
Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 04/08/2021)
Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 04/13/2021)
Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 04/13/2021)
Date of updating data in databases:  07/28/2021

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person