Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Listiny uložené v Zbierke listín Okresného súdu Trenčín
Tento zoznam listín má len informatívny charakter a nie je použiteľný na právne úkony !
Kópie zo Zbierky listín si môžete vyžiadať na príslušnom súde, ale aj cez Ústredný portál verejných služieb ľuďom.

Oddiel:  Sa Vložka číslo:  331/R-Zbl

Obchodné meno: 
PORFIX - pórobetón, a.s.
 
Sídlo: 
4. apríla 384/79
Zemianske Kostoľany 972 43
 
IČO: 
31 562 175
 
Právna forma: 
Akciová spoločnosť
 
Deň zápisu: 
01.05.1992
 
Uložené listiny: 
Zápisnica z VZ
  (Dátum doručenia: 15.06.2006)
Správa nezávislého audítora
  (Dátum doručenia: 15.06.2006)
Výpis z LV č. 317
  (Dátum doručenia: 22.02.2007)
Zápisnica z VZ
  (Dátum doručenia: 16.01.2007)
Živnostenský list
  (Dátum doručenia: 16.01.2007)
Zápisnica z VZ
  (Dátum doručenia: 29.06.2007)
Správa nezávislého audítora
  (Dátum doručenia: 29.06.2007)
Vyhlásenie
  (Dátum doručenia: 04.07.2008)
Zápisnica z VZ
  (Dátum doručenia: 26.05.2008)
Správa nezávislého audítora k 31.12.2007
  (Dátum doručenia: 26.05.2008)
Správa nezávislého audítora + konsolidovaná VS + konsolidovaná účt.závierka r. 2007
  (Dátum doručenia: 22.10.2008)
Zápisnica č. 12 zo zasadnutia predstavenstva konaného dňa 05.12.2008
  (Dátum doručenia: 21.01.2009)
Úplné znenie stanov
  (Dátum doručenia: 21.01.2009)
Vyhlásenie št. orgánu
  (Dátum doručenia: 01.07.2009)
Podpisovývzor člena a predsedu DR- Jozef Havala
  (Dátum doručenia: 01.07.2009)
Zápisnica z Vz
  (Dátum doručenia: 01.07.2009)
Vzdanie sa funkcie a člena DR
  (Dátum doručenia: 01.07.2009)
Vzdanie sa funkcie Predsedu a člena DR, Podpisový vzor člena a predsedu DR
  (Dátum doručenia: 01.07.2009)
Správa overení súladu výročnej správy s účtovnou závierkou k 31.12.2008
  (Dátum doručenia: 01.07.2009)
Správa o overní súladu konsolid. výročnej správy s konsolid. účt. závierkou za rok 2008
  (Dátum doručenia: 10.11.2009)
Zápisnica z Vz
  (Dátum doručenia: 01.07.2009)
Podpisové vzory čl. predstavenstva - MUDr. Martin Kováč , Ing. Peter Hennel
  (Dátum doručenia: 12.01.2010)
Not. zápisnica N 6/2010 NZ 543/2010
  (Dátum doručenia: 12.01.2010)
Protokol z výsledku volieb
  (Dátum doručenia: 30.12.2009)
Podpisový vzor člena DR-Ing.Erik Hojč
  (Dátum doručenia: 30.12.2009)
Protokol o výsledku volieb čl.DR-
  (Dátum doručenia: 27.01.2010)
Správa o overní súladu Výročnej správy s Účtovnou závierkou za rok 2009
  (Dátum doručenia: 28.06.2010)
Podpisové vzory - predsedu, členov predstavenstva - MUDr. Martin Kováč, Ing. Peter Hennel, Ing. Miroslav Peteja
  (Dátum doručenia: 12.07.2010)
Not. zápisnica N 726/2010 NZ 22708/2010
  (Dátum doručenia: 12.07.2010)
Konsolidovaná výročná správa za rok 2009
  (Dátum doručenia: 03.12.2010)
Výročná správa za rok 2010, Dodatok správy audítora
  (Dátum doručenia: 09.06.2011)
Dodatok správy audítora o overení súladu výr. správy s účt. závierkou za rok 2011
  (Dátum doručenia: 24.05.2012)
Konsolidovaná výročná správa za rok 2010
  (Dátum doručenia: 09.12.2011)
Dodatok správy audítora
  (Dátum doručenia: 13.09.2012)
Konsolidačná výročná správa 2011
  (Dátum doručenia: 13.09.2012)
Dodatok správy audítora o overení súladu VS s ÚZ/2012
  (Dátum doručenia: 04.06.2013)
Dodatok správy audítora o overení súladu Konsolidovanej VS s ÚZ/2012
  (Dátum doručenia: 27.11.2013)
Účtovná závierka za rok 2013 - Výkaz ziskov a strát
  (Dátum doručenia: 22.05.2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Súvaha
  (Dátum doručenia: 22.05.2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky
  (Dátum doručenia: 22.05.2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Oznámenie o schválení.pdf
  (Dátum doručenia: 14.06.2014)
Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Správa audítora.pdf
  (Dátum doručenia: 14.06.2014)
Výročná správa za rok 2013.pdf
  (Dátum doručenia: 15.06.2014)
Konsolidovaná účtovná závierka za rok 2013 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 15.08.2014)
Konsolidovaná účtovná závierka za rok 2013 - Účtovná závierka - časť 3.pdf
  (Dátum doručenia: 16.08.2014)
Konsolidovaná účtovná závierka za rok 2013 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 17.08.2014)
Konsolidovaná účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky.pdf
  (Dátum doručenia: 17.08.2014)
Konsolidovaná účtovná závierka za rok 2013 - Účtovná závierka - časť 4.pdf
  (Dátum doručenia: 17.08.2014)
Konsolidovaná účtovná závierka za rok 2013 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 21.08.2014)
Konsolidovaná výročná správa za rok 2013.pdf
  (Dátum doručenia: 15.10.2014)
Notárska zápisnica N 554/2014/Osvedčenie o priebehu VZ/
  (Dátum doručenia: 04.09.2014)
Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka.pdf
  (Dátum doručenia: 04.04.2015)
Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka
  (Dátum doručenia: 14.04.2015)
Výročná správa za rok 2014.pdf
  (Dátum doručenia: 17.04.2015)
Účtovná závierka za rok 2014 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 06.05.2015)
notarska zápisnica
  (Dátum doručenia: 19.05.2015)
notarska zápisnica N 278/2015
  (Dátum doručenia: 26.05.2015)
suhlas clena prestavenstva-MUDr. Kováč
  (Dátum doručenia: 26.05.2015)
suhlas clena prestavenstva-Ing. Peteja
  (Dátum doručenia: 26.05.2015)
suhlas clena prestavenstva-Ing. Hennel.
  (Dátum doručenia: 26.05.2015)
Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 28.06.2015)
Konsolidovaná účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 20.10.2015)
Konsolidovaná účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 3.pdf
  (Dátum doručenia: 20.10.2015)
Konsolidovaná účtovná závierka za rok 2014 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 20.10.2015)
Konsolidovaná účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 4.pdf
  (Dátum doručenia: 20.10.2015)
Konsolidovaná účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 20.10.2015)
Konsolidovaná účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka.pdf
  (Dátum doručenia: 20.10.2015)
Konsolidovaná účtovná závierka za rok 2014 - Iný výkaz alebo príloha.pdf
  (Dátum doručenia: 05.11.2015)
Konsolidovaná výročná správa za rok 2014.pdf
  (Dátum doručenia: 26.11.2015)
Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 06.04.2016)
Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 06.04.2016)
Konsolidovaná účtovná závierka za rok 2013 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
  (Dátum doručenia: 16.04.2016)
Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 31.05.2016)
Výročná správa za rok 2015.pdf
  (Dátum doručenia: 31.05.2016)
Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 31.05.2016)
notarska zápisnica s.1.
  (Dátum doručenia: 10.06.2016)
notarska zápisnica s.2.
  (Dátum doručenia: 10.06.2016)
notarska zápisnica s.3.
  (Dátum doručenia: 10.06.2016)
notarska zápisnica s.4.
  (Dátum doručenia: 10.06.2016)
notarska zápisnica s.5.
  (Dátum doručenia: 10.06.2016)
notarska zápisnica s.6.
  (Dátum doručenia: 10.06.2016)
notarska zápisnica s.7.
  (Dátum doručenia: 10.06.2016)
notarska zápisnica s.8.
  (Dátum doručenia: 10.06.2016)
suhlas a podpisovy vzor s.1.
  (Dátum doručenia: 10.06.2016)
suhlas a podpisovy vzor s.2.
  (Dátum doručenia: 10.06.2016)
suhlas a podpisovy vzor s.1.
  (Dátum doručenia: 10.06.2016)
suhlas a podpisovy vzor s.2.
  (Dátum doručenia: 10.06.2016)
Konsolidovaná výročná správa za rok 2015.pdf
  (Dátum doručenia: 18.11.2016)
Konsolidovaná účtovná závierka za rok 2015 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 19.11.2016)
Konsolidovaná účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka.pdf
  (Dátum doručenia: 21.11.2016)
Konsolidovaná účtovná závierka za rok 2015 - Iný výkaz alebo príloha.pdf
  (Dátum doručenia: 29.11.2016)
Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 17.04.2017)
Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 16.04.2017)
Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 03.06.2017)
Výročná správa za rok 2016.pdf
  (Dátum doručenia: 03.06.2017)
Účtovná závierka za rok 2016 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
  (Dátum doručenia: 04.06.2017)
Konsolidovaná výročná správa za rok 2016.pdf
  (Dátum doručenia: 08.12.2017)
Konsolidovaná účtovná závierka za rok 2016 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 08.12.2017)
Konsolidovaná účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka.pdf
  (Dátum doručenia: 08.12.2017)
Konsolidovaná účtovná závierka za rok 2016 - Iný výkaz alebo príloha.pdf
  (Dátum doručenia: 16.12.2017)
Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 20.04.2018)
Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 20.04.2018)
Výročná správa za rok 2017.pdf
  (Dátum doručenia: 16.06.2018)
Účtovná závierka za rok 2017 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
  (Dátum doručenia: 20.06.2018)
Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 20.06.2018)
Konsolidovaná účtovná závierka za rok 2013 - Účtovná závierka.pdf
  (Dátum doručenia: 09.09.2018)
Konsolidovaná účtovná závierka za rok 2013 - Iný výkaz alebo príloha.pdf
  (Dátum doručenia: 09.09.2018)
Konsolidovaná účtovná závierka za rok 2017 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 05.12.2018)
Konsolidovaná výročná správa za rok 2017.pdf
  (Dátum doručenia: 06.12.2018)
Konsolidovaná účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka.pdf
  (Dátum doručenia: 06.12.2018)
Konsolidovaná účtovná závierka za rok 2017 - Iný výkaz alebo príloha.pdf
  (Dátum doručenia: 08.12.2018)
Vyhlásenie
  (Dátum doručenia: 04.06.2013)
Vyhlásenie
  (Dátum doručenia: 24.05.2012)
Vyhlásenie
  (Dátum doručenia: 09.06.2011)
Vyhlásenie
  (Dátum doručenia: 28.06.2010)
Živnostenský list
  (Dátum doručenia: 16.01.2007)
Správa nezávislého audítora k 31.12.2004
  (Dátum doručenia: 30.06.2005)
Zápisnica z VZ zo dňa 16.06.2005
  (Dátum doručenia: 30.06.2005)
Zápisnica z MVZ
  (Dátum doručenia: 16.01.2007)
Správa nezávislého audítora
  (Dátum doručenia: 27.12.2004)
Správa nezávislého audítora
  (Dátum doručenia: 27.12.2004)
Podpisový vzor člena DR - Ing. Dušan Grznár
  (Dátum doručenia: 27.12.2004)
Podpisový vzor predsedu DR - Mgr. Róbert Štefánik, PhD.
  (Dátum doručenia: 27.12.2004)
Podpisový vzor predsedu predstavenstva
  (Dátum doručenia: 27.12.2004)
Podpisový vzor člena predstavenstva - MUDr. Martin Kováč
  (Dátum doručenia: 27.12.2004)
notárska zápisnica zo dňa 07.12.2004
  (Dátum doručenia: 27.12.2004)
zápisnica z VZ 7.12.2004
  (Dátum doručenia: 27.12.2004)
Úplné znenie stanov
  (Dátum doručenia: 27.02.2004)
Dodatok č. 1 stanov
  (Dátum doručenia: 27.02.2004)
Not. zápisnica N 24/04 Nz 10689/04
  (Dátum doručenia: 27.02.2004)
Zápisnica z MVZ zo dňa 09.02.2004
  (Dátum doručenia: 27.02.2004)
Účtovná závierka k 31.12.2002
  (Dátum doručenia: 16.09.2003)
Správa audítora o overení konsolidovanej účtovnej závierky k 31.12.2001
  (Dátum doručenia: 16.09.2003)
STANOVY
  (Dátum doručenia: 16.09.2003)
Podpisový vzor predsedu predstavenstva
  (Dátum doručenia: 16.09.2003)
Zápisnica z VZ , Not. zápisnica N 263/03 NZ 75548/03
  (Dátum doručenia: 16.09.2003)
Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 14.04.2019)
Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 14.04.2019)
Zápisnica zo zasadnutia predstavenstva
  (Dátum doručenia: 16.01.2003)
Účtovná závierka za rok 2001
  (Dátum doručenia: 16.12.2002)
Správa audítora o overení roč. účt. závierky k 31.12.2001
  (Dátum doručenia: 26.09.2002)
Konsolidov. účt. závierka za r.2000
  (Dátum doručenia: 26.09.2002)
Výročná správa za r.2001
  (Dátum doručenia: 26.09.2002)
Podpis. vzor člena predstavenstva
  (Dátum doručenia: 26.09.2002)
Not.zápisnica N 219/02, NZ 217/02, STANOVY
  (Dátum doručenia: 26.09.2002)
Not.z ápisnica N 169/01, Nz 170/01
  (Dátum doručenia: 16.05.2002)
Podpis. vzor členky predstav.
  (Dátum doručenia: 16.05.2002)
Výročná správa za rok 2018
  (Dátum doručenia: 19.06.2019)
Účtovná závierka za rok 2018 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 19.06.2019)
Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Správa audítora 1
  (Dátum doručenia: 19.06.2019)
Konsolidovaná účtovná závierka za rok 2018 - Správa audítora 1
  (Dátum doručenia: 30.11.2019)
Konsolidovaná účtovná závierka za rok 2018 - Iný výkaz alebo príloha
  (Dátum doručenia: 30.11.2019)
Konsolidovaná účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka
  (Dátum doručenia: 30.11.2019)
Konsolidovaná výročná správa za rok 2018
  (Dátum doručenia: 30.11.2019)
Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 27.03.2020)
Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 27.03.2020)
Účtovná závierka za rok 2019 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 19.06.2020)
Výročná správa za rok 2019
  (Dátum doručenia: 23.06.2020)
Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Správa audítora 1
  (Dátum doručenia: 23.06.2020)
Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Správa audítora 2
  (Dátum doručenia: 24.06.2020)
Podpisový vzor - Ing. Peter Hennel
  (Dátum doručenia: 26.06.2020)
Podpisový vzor - MUDr. Martin Kováč
  (Dátum doručenia: 26.06.2020)
Podpisový vzor - Ing. Miroslav Peteja
  (Dátum doručenia: 26.06.2020)
Notárska zápisnica z riadneho valného zhromaždenia
  (Dátum doručenia: 26.06.2020)
Konsolidovaná účtovná závierka za rok 2019 - Správa audítora 1
  (Dátum doručenia: 15.12.2020)
Konsolidovaná účtovná závierka za rok 2019 - Iný výkaz alebo príloha
  (Dátum doručenia: 15.12.2020)
Konsolidovaná účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka
  (Dátum doručenia: 15.12.2020)
Konsolidovaná výročná správa za rok 2019
  (Dátum doručenia: 15.12.2020)
Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 27.03.2021)
Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 27.03.2021)
Účtovná závierka za rok 2020 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 15.05.2021)
Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Správa audítora 1
  (Dátum doručenia: 15.05.2021)
Výročná správa za rok 2020
  (Dátum doručenia: 15.05.2021)
Notárska zápisnica
  (Dátum doručenia: 09.06.2021)
Podpisový vzor predsedu DR - Pala
  (Dátum doručenia: 09.06.2021)
Podpisový vzor člena DR - Schmidt
  (Dátum doručenia: 09.06.2021)
Dátum aktualizácie údajov:  21.10.2021

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Naša adresa email
Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

Aktuálne zmeny | Oprava údajov štatutárov | Kontakty na registrové súdy
Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR
Zoznam osôb, ktoré môžu byť vymazané ( §768s OBZ)