Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Listiny uložené v Zbierke listín Okresného súdu Košice I
Tento zoznam listín má len informatívny charakter a nie je použiteľný na právne úkony !
Kópie zo Zbierky listín si môžete vyžiadať na príslušnom súde, ale aj cez Ústredný portál verejných služieb ľuďom.

Oddiel:  Sa Vložka číslo:  1349/V-Zbl

Obchodné meno: 
Nemocnica s poliklinikou Spišská Nová Ves, a.s.
 
Sídlo: 
Ul. Jánskeho 1
Spišská Nová Ves 052 01
 
IČO: 
36 597 350
 
Právna forma: 
Akciová spoločnosť
 
Deň zápisu: 
07.09.2005
 
Uložené listiny: 
Živnostenský list č. Žo-2005/03653/2/Vr
  (Dátum doručenia: 05.10.2005)
Vyhlásenie správcu vkladu
  (Dátum doručenia: 05.10.2005)
Notárska zápisnica č. N 203/2005, Nz 26360/2005, NCRls 26036/2005
  (Dátum doručenia: 05.10.2005)
Notárska zápisnica č. N 203/2005, Nz 26360/2005, NCRls 26036/2005 - doložka o oprave
  (Dátum doručenia: 05.10.2005)
Živnostenský list č. OŽP-Z/2005/04900-2/CR1
  (Dátum doručenia: 16.12.2005)
Rozhodnutie Košického samosprávneho kraja č. 3520/2005-RU20-22993
  (Dátum doručenia: 16.12.2005)
Notárska zápisnica č. N 341/2005, Nz 52940/2005, NCRls 52270/2005
  (Dátum doručenia: 16.12.2005)
Súhlas s menovaním + podpisové vzory: Ing. Jozef Naščák, MUDr. Štefan Zelený, Anna Kapustová, MUDr. Igor Jutka, Ing. Anton Fecko - členovia predstavenstva, Ing. Jaroslav Škovrán, MUDr. Monika Leščišinová, MUDr. Stanislav Janota, Ing. Kvetoslava Lipovská, JUDr. František Fabian, MUDr. Ondrej Karniš, MUDr. Dušan Ivančo, MUDr. Zuzana Wolfová, Slavomíra Šusterová - členovia dozornej rady - 1x
  (Dátum doručenia: 16.09.2005)
Stanovy
  (Dátum doručenia: 14.11.2006)
Výročná správa 2005 - 2x
  (Dátum doručenia: 14.11.2006)
Audítorská správa 2005
  (Dátum doručenia: 14.11.2006)
Rozhodnutie MZ SR č. NL-10/2006
  (Dátum doručenia: 19.01.2007)
Stanovy
  (Dátum doručenia: 19.01.2007)
Vyhlásenie
  (Dátum doručenia: 03.05.2007)
Notárska zápisnica č. N 122/2007, Nz 24293/2007, NCRls 2417/2007
  (Dátum doručenia: 18.08.2008)
Audítorská správa 2006
  (Dátum doručenia: 18.08.2008)
Výročná správa 2006 - 2x
  (Dátum doručenia: 18.08.2008)
Stanovy
  (Dátum doručenia: 18.08.2008)
Audítorská správa 2007
  (Dátum doručenia: 28.07.2008)
Výročná správa 2007
  (Dátum doručenia: 28.07.2008)
Audítorská správa 2008+zápisnica z VZ+rozhodnutie+vyhlásenie+poverenie
  (Dátum doručenia: 18.09.2009)
Poverenie
  (Dátum doručenia: 03.07.2009)
Výročná správa 2008
  (Dátum doručenia: 18.09.2009)
Výročná správa 2009
  (Dátum doručenia: 19.08.2010)
Poverenie
  (Dátum doručenia: 25.07.2011)
Vyhlásenie
  (Dátum doručenia: 25.07.2011)
Rozhodnutie
  (Dátum doručenia: 25.07.2011)
Správa audítora 2010
  (Dátum doručenia: 25.07.2011)
Výročná správa 2010
  (Dátum doručenia: 25.07.2011)
Rozhodnutie jediného spoločníka
  (Dátum doručenia: 14.10.2011)
Rozhodnutie jediného akcionára
  (Dátum doručenia: 28.12.2012)
Súhlas s voľbou za člena predstavenstva a podpisový vzor - MUDr. Štefan Zelený
  (Dátum doručenia: 28.12.2012)
Súhlas s voľbou za člena predstavenstva a podpisový vzor - MUDr. Igor Pramuk, MPH
  (Dátum doručenia: 28.12.2012)
Rozhodnutie jediného akcionára
  (Dátum doručenia: 08.04.2013)
Rozhodnutie jediného akcionára
  (Dátum doručenia: 08.04.2013)
Rozhodnutie jediného akcionára
  (Dátum doručenia: 08.04.2013)
Súhlas s určením za predsedu predstavenstva a podpisový vzor - MUDr. Igor Pramuk, MPH
  (Dátum doručenia: 08.04.2013)
Rozhodnutie jediného akcionára
  (Dátum doručenia: 27.05.2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky.pdf
  (Dátum doručenia: 02.07.2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Súvaha.pdf
  (Dátum doručenia: 02.07.2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Výkaz ziskov a strát.pdf
  (Dátum doručenia: 03.07.2014)
rozhodnutie jediného akcionára obchodnej spoločnosti
  (Dátum doručenia: 08.04.2015)
Účtovná závierka za rok 2013 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 27.06.2015)
Výročná správa za rok 2013.pdf
  (Dátum doručenia: 28.06.2015)
Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 28.06.2015)
Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 09.07.2015)
Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 10.07.2015)
Účtovná závierka za rok 2014 - Oznámenie o dátume schválenia 2
  (Dátum doručenia: 04.11.2015)
Účtovná závierka za rok 2014 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 04.11.2015)
Rozhodnutie jediného akcionára z 16.09.2015_SNV.zep
  (Dátum doručenia: 24.11.2015)
Rozhodnie_SNV.zep
  (Dátum doručenia: 05.02.2016)
Súhlas so zvolením_Šuláková.zep
  (Dátum doručenia: 05.02.2016)
Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 01.03.2016)
Výročná správa za rok 2014.pdf
  (Dátum doručenia: 01.03.2016)
Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 04.07.2016)
Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 04.07.2016)
Výročná správa za rok 2015.pdf
  (Dátum doručenia: 21.12.2016)
Účtovná závierka za rok 2015 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 02.01.2017)
Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
  (Dátum doručenia: 01.04.2017)
rozhodnutie jediného akcionára pri výkone pôsobnosti valného zhromaždenia zo dňa 01.12.2016.zep
  (Dátum doručenia: 20.02.2017)
Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 24.06.2017)
Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 25.06.2017)
Účtovná závierka za rok 2016 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 09.08.2017)
Výročná správa za rok 2016.pdf
  (Dátum doručenia: 10.08.2017)
rozhodnutie jediného akcionára pri výkone pôsobnosti VZ zo dňa 10.05.2017.zep
  (Dátum doručenia: 07.06.2017)
podpisový vzor a súhlas s voľbou Ing. Smreková.zep
  (Dátum doručenia: 07.06.2017)
podpisový vzor a súhlas s voľbou Ing. Tóda.zep
  (Dátum doručenia: 07.06.2017)
Návrh zmluvy o zlúčení
  (Dátum doručenia: 02.10.2017)
rozhodnutie jediného akcionára .zep
  (Dátum doručenia: 10.05.2017)
vzdanie sa funkcie .zep
  (Dátum doručenia: 10.05.2017)
súhlas s voľbou do predstavenstva.zep
  (Dátum doručenia: 10.05.2017)
Účtovná závierka za rok 2016 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
  (Dátum doručenia: 19.12.2017)
Rozhodnutie jediného akcionára.zep
  (Dátum doručenia: 05.02.2018)
súhlas a podpisový vzor MUDr. Dvorový, MPH .zep
  (Dátum doručenia: 05.02.2018)
rozhodnutie jediného akcionára pri výkone pôsobnosti VZ .zep
  (Dátum doručenia: 08.03.2018)
podpisový vzor člena predstavenstva - MUDr. Pramuk .zep
  (Dátum doručenia: 08.03.2018)
súhlas s menovaním za člena predstavenstva - MUDr. Pramuk .zep
  (Dátum doručenia: 08.03.2018)
Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 30.06.2018)
Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 30.06.2018)
Výročná správa za rok 2017.pdf
  (Dátum doručenia: 28.09.2018)
Účtovná závierka za rok 2017 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 28.09.2018)
Účtovná závierka za rok 2017 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
  (Dátum doručenia: 12.01.2019)
Rozhodnutie jediného akcionára.asice
  (Dátum doručenia: 27.06.2019)
Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 03.07.2019)
Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 03.07.2019)
Výročná správa za rok 2018
  (Dátum doručenia: 09.01.2020)
Účtovná závierka za rok 2018 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 09.01.2020)
Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Správa audítora 1
  (Dátum doručenia: 09.01.2020)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 20.01.2020.asice
  (Dátum doručenia: 30.01.2020)
Ing. Valaška _ podpisový vzor podpredsedu predstavenstva .asice
  (Dátum doručenia: 30.01.2020)
Ing. Valaška _ súhlas s voľbou a určením .asice
  (Dátum doručenia: 30.01.2020)
Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 25.06.2020)
Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 25.06.2020)
Výročná správa za rok 2019
  (Dátum doručenia: 15.07.2020)
Účtovná závierka za rok 2019 - Správa audítora 1
  (Dátum doručenia: 15.07.2020)
Účtovná závierka za rok 2019 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 23.01.2021)
Rozhodnutie jediného akcionára pri výkone pôsobnosti VZ pre NsP SNV.asice
  (Dátum doručenia: 29.03.2021)
Podpisový vzor - MUDr. Čuha.asice
  (Dátum doručenia: 29.03.2021)
Súhlas s menovaním do funkcie - MUDr. Čuha.asice
  (Dátum doručenia: 29.03.2021)
Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 20.07.2021)
Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 20.07.2021)
Účtovná závierka za rok 2020 - Správa audítora 1
  (Dátum doručenia: 20.07.2021)
Výročná správa za rok 2020
  (Dátum doručenia: 22.07.2021)
Dátum aktualizácie údajov:  21.09.2021

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Naša adresa email
Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

Aktuálne zmeny | Oprava údajov štatutárov | Kontakty na registrové súdy
Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR
Zoznam osôb, ktoré môžu byť vymazané ( §768s OBZ)