Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Listiny uložené v Zbierke listín Okresného súdu Košice I
Tento zoznam listín má len informatívny charakter a nie je použiteľný na právne úkony !
Kópie zo Zbierky listín si môžete vyžiadať na príslušnom súde, ale aj cez Ústredný portál verejných služieb ľuďom.

Oddiel:  Sa Vložka číslo:  1350/V-Zbl

Obchodné meno: 
Nemocnica s poliklinikou Trebišov, a.s.
 
Sídlo: 
Ul. SNP 1079/76
Trebišov 075 01
 
IČO: 
36 597 376
 
Právna forma: 
Akciová spoločnosť
 
Deň zápisu: 
07.09.2005
 
Uložené listiny: 
Notárska zápisnica č. N 171/2006, Nz 26034/2006, NCRls 26021/2006
  (Dátum doručenia: 20.10.2006)
Rozhodnutie jediného akcionára
  (Dátum doručenia: 20.10.2006)
Organizačný poriadok
  (Dátum doručenia: 20.10.2006)
Stanovy
  (Dátum doručenia: 20.10.2006)
Zápisnica z RVZ
  (Dátum doručenia: 20.10.2006)
Audítorská správa 2005 - 2x
  (Dátum doručenia: 20.10.2006)
Zápisnica z 3. zasadnutia predstavenstva
  (Dátum doručenia: 20.10.2006)
Správa o hospodárení 2005
  (Dátum doručenia: 20.10.2006)
Podpisový vzor – MUDr. M. Jalčovík
  (Dátum doručenia: 20.10.2006)
Podpisový vzor – Ing. E. Fedor
  (Dátum doručenia: 20.10.2006)
Poverenie pre MUDr. M. Jalčovika
  (Dátum doručenia: 20.10.2006)
Zápisnica z RVZ č. 2/2006
  (Dátum doručenia: 28.05.2007)
Vyhlásenie o splatení vkladu
  (Dátum doručenia: 28.05.2007)
Rozhodnutie jediného akcionára
  (Dátum doručenia: 29.10.2007)
Výročná správa 2006, správa audítora
  (Dátum doručenia: 20.07.2007)
Plnomocenstvo
  (Dátum doručenia: 20.07.2007)
Stanovy akciovej spoločnosti - úplné znenie
  (Dátum doručenia: 04.04.2008)
Rozhodnutie o premene MH akcií
  (Dátum doručenia: 22.01.2010)
Rozhodnutie jediného akcionára
  (Dátum doručenia: 22.01.2010)
Rozhodnutie jediného akcionára
  (Dátum doručenia: 22.01.2010)
Stanovy - úplné znenie
  (Dátum doručenia: 22.01.2010)
rozhodnutie jediného akcionára
  (Dátum doručenia: 24.02.2010)
úplné znenie stanov
  (Dátum doručenia: 24.02.2010)
Výročná správa 2009
  (Dátum doručenia: 22.11.2010)
Živnostenský list č. Žo-2005/02795/2/3AL
  (Dátum doručenia: 05.10.2005)
Vyhlásenie správcu vkladu
  (Dátum doručenia: 05.10.2005)
Notárska zápisnica č. N 202/2005, Nz 26359/2005, NCRls 26029/2005
  (Dátum doručenia: 05.10.2005)
Notárska zápisnica č. N 202/2005, Nz 26359/2005, NCRls 26029/2005 - doložka o oprave
  (Dátum doručenia: 05.10.2005)
Súhlas menovaním a podpisové vzory: Valéria Ferčáková, Ing. Ernest Fedor, MUDr. Miroslav Halapin, Ing. Rozália Múdra, MUDr. Michal Jalčovík - členovia predstavenstva, MUDr. Andrej Ferenčík, Mária Antalíková, Ing. Slavomír IIIéš, Ing. Miroslav Eliáš, MUDr. Stanislav Janota, MUDr. Vojtech Czokoly, MUDr. Alžbeta Mátéová, MUDr. Arpád Bercík, MUDr. František Michalčík - členovia dozornej rady - 1x
  (Dátum doručenia: 16.09.2005)
Živnostenský list č. OŽP-A/2005/04055-2/CR1
  (Dátum doručenia: 02.02.2006)
Rozhodnutie
  (Dátum doručenia: 27.01.2009)
Notárska zápisnica č. N 353/2005, Nz 55432/2005, NCRls 54722/2005
  (Dátum doručenia: 02.02.2006)
Súhlas menovaním a podpisové vzory: MUDr. Andrej Ferenčík, Mária Antalíková, Ing. Slavomír IIIéš, Ing. Miroslav Eliáš, MUDr. Stanislav Janota, MUDr. Vojtech Czokoly, MUDr. Alžbeta Mátéová, MUDr. Arpád Bercík, MUDr. František Michalčík - členovia dozornej rady
  (Dátum doručenia: 16.09.2005)
Výročná správa 2010
  (Dátum doručenia: 03.11.2011)
Rozhodnutie jediného spoločníka
  (Dátum doručenia: 14.10.2011)
rozhodnutie jediného akcionára spoločnosti
  (Dátum doručenia: 11.04.2012)
Podpisový vzor
  (Dátum doručenia: 11.04.2012)
Podpisový vzor
  (Dátum doručenia: 11.04.2012)
Podpisový vzor
  (Dátum doručenia: 11.04.2012)
Podpisový vzor
  (Dátum doručenia: 11.04.2012)
Písomné plnomocenstvo podľa § 5 ods. 3 zákona,ak návrh podáva osoba splnomocnená navrhovateľom
  (Dátum doručenia: 11.04.2012)
Rozhodnutie jediného akcionára
  (Dátum doručenia: 03.01.2013)
Súhlas s voľbou za člena predstavenstva a podpisový vzor - MUDr. Igor Pramuk, MPH
  (Dátum doručenia: 03.01.2013)
Rozhodnutie jediného akcionára
  (Dátum doručenia: 04.04.2013)
Rozhodnutie jediného akcionára
  (Dátum doručenia: 04.04.2013)
Rozhodnutie jediného akcionára
  (Dátum doručenia: 04.04.2013)
Súhlas s určením za predsedu predstavenstva a podpisový vzor - MUDr. Igor Premuk, MPH
  (Dátum doručenia: 04.04.2013)
Vyhlásenie ŠO
  (Dátum doručenia: 04.04.2013)
Rozhodnutie jediného akcionára
  (Dátum doručenia: 04.06.2013)
Súhlas s voľbou a učením za predsedu predstavenstva a podpisový vzor - Ing. Ľuboš Lopatka, PhD.
  (Dátum doručenia: 04.06.2013)
Súhlas s voľbou za člena predstavenstva a podpisový vzor - MUDr. Igor Pramuk, MPH
  (Dátum doručenia: 04.06.2013)
Rozhodnutie jediného akcionára
  (Dátum doručenia: 28.05.2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Výkaz ziskov a strát.pdf
  (Dátum doručenia: 21.06.2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Súvaha.pdf
  (Dátum doručenia: 22.06.2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky.pdf
  (Dátum doručenia: 23.06.2014)
Rozhodnutie jediného akcionára
  (Dátum doručenia: 08.12.2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 27.06.2015)
Výročná správa za rok 2013.pdf
  (Dátum doručenia: 27.06.2015)
Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 29.06.2015)
Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 09.07.2015)
Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 10.07.2015)
Rozhodnutie jediného akcionára spoločnosti - NZ 383/2015 + stanovy
  (Dátum doručenia: 07.01.2016)
Osvedčenie o živnostenskom oprávnení.zep
  (Dátum doručenia: 07.01.2016)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 16.09.2015.zep
  (Dátum doručenia: 13.11.2015)
Účtovná závierka za rok 2014 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 19.04.2016)
Výročná správa za rok 2014.pdf
  (Dátum doručenia: 19.04.2016)
Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 19.04.2016)
Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 09.07.2016)
Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 10.07.2016)
Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 17.01.2017)
Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 23.01.2017)
Výročná správa za rok 2015.pdf
  (Dátum doručenia: 16.03.2017)
Účtovná závierka za rok 2015 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 19.03.2017)
Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
  (Dátum doručenia: 04.04.2017)
Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 20.04.2017)
rozhodnutie jediného akcionára pri výkone pôsobnosti VZ zo dňa 01.12.2016.zep
  (Dátum doručenia: 15.02.2017)
rozhodnutie jediného akcionára .zep
  (Dátum doručenia: 10.05.2017)
vzdanie sa funkcie .zep
  (Dátum doručenia: 10.05.2017)
súhlas s voľbou do predstavenstva.zep
  (Dátum doručenia: 10.05.2017)
Výročná správa za rok 2016.pdf
  (Dátum doručenia: 08.08.2017)
Účtovná závierka za rok 2016 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 10.08.2017)
rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 30.04.2017.zep
  (Dátum doručenia: 20.06.2017)
rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 10.05.2017.zep
  (Dátum doručenia: 20.06.2017)
Podpisový vzor člena DR - MUDr. Bazár .zep
  (Dátum doručenia: 20.06.2017)
Podpisový vzor podpredsedu predstavenstva - Ing. Smreková.zep
  (Dátum doručenia: 20.06.2017)
Podpisový vzor člena DR - Ing. Tóda.zep
  (Dátum doručenia: 20.06.2017)
Účtovná závierka za rok 2016 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
  (Dátum doručenia: 22.12.2017)
RJA_VZ.zep
  (Dátum doručenia: 02.02.2018)
súhlas a podpisový vzor MUDr. Dvorový, MPH .zep
  (Dátum doručenia: 02.02.2018)
Rozhodnutie jediného spoločníka.zep
  (Dátum doručenia: 21.02.2018)
Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 05.07.2018)
Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 05.07.2018)
Účtovná závierka za rok 2017 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 28.09.2018)
Výročná správa za rok 2017.pdf
  (Dátum doručenia: 28.09.2018)
Účtovná závierka za rok 2017 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
  (Dátum doručenia: 11.01.2019)
RJA_VZ.asice
  (Dátum doručenia: 24.04.2019)
záverečný protokol o výsledku volieb do DR.asice
  (Dátum doručenia: 24.04.2019)
Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 04.07.2019)
Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 04.07.2019)
Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 1.docx
  (Dátum doručenia: 20.04.2017)
Účtovná závierka za rok 2018 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 09.01.2020)
Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Správa audítora 1
  (Dátum doručenia: 09.01.2020)
Výročná správa za rok 2018
  (Dátum doručenia: 09.01.2020)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 20.01.2020.asice
  (Dátum doručenia: 31.01.2020)
Ing. Valaška _ podpisový vzor podpredsedu predstavenstva .asice
  (Dátum doručenia: 31.01.2020)
Ing. Valaška _ súhlas s voľbou a určením .asice
  (Dátum doručenia: 31.01.2020)
Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 27.06.2020)
Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 27.06.2020)
Výročná správa za rok 2019
  (Dátum doručenia: 16.07.2020)
Účtovná závierka za rok 2019 - Správa audítora 1
  (Dátum doručenia: 16.07.2020)
Účtovná závierka za rok 2019 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 23.01.2021)
Rozhodnutie jediného akcionára pri výkone pôsobnosti VZ pre NsP TV.asice
  (Dátum doručenia: 07.04.2021)
Podpisový vzor - MUDr. Čuha.asice
  (Dátum doručenia: 07.04.2021)
Súhlas s menovaním do funkcie - MUDr. Čuha.asice
  (Dátum doručenia: 07.04.2021)
Výročná správa za rok 2020
  (Dátum doručenia: 03.07.2021)
Výročná správa za rok 2020 - Správa audítora 1
  (Dátum doručenia: 06.07.2021)
Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 18.07.2021)
Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 18.07.2021)
Dátum aktualizácie údajov:  21.09.2021

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Naša adresa email
Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

Aktuálne zmeny | Oprava údajov štatutárov | Kontakty na registrové súdy
Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR
Zoznam osôb, ktoré môžu byť vymazané ( §768s OBZ)