Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Listiny uložené v Zbierke listín Okresného súdu Banská Bystrica
Tento zoznam listín má len informatívny charakter a nie je použiteľný na právne úkony !
Kópie zo Zbierky listín si môžete vyžiadať na príslušnom súde, ale aj cez Ústredný portál verejných služieb ľuďom.

Oddiel:  Sa Vložka číslo:  1232/S-Zbl

Obchodné meno: 
GEVORKYAN, a.s.
 
Sídlo: 
Továrenská 504
Vlkanová 976 31
 
IČO: 
36 017 205
 
Právna forma: 
Akciová spoločnosť
 
Deň zápisu: 
20.01.1997
 
Uložené listiny: 
správa audítora 2009
  (Dátum doručenia: 24.05.2011)
ÚZ 2010+vyhlásenie
  (Dátum doručenia: 24.05.2011)
Účtovná závierka za rok 2017 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 01.05.2018)
Účtovná závierka za rok 2018 - Správa audítora 1
  (Dátum doručenia: 27.04.2019)
Účtovná závierka za rok 2020 - Správa audítora 1
  (Dátum doručenia: 01.05.2021)
Výročná správa za rok 2020
  (Dátum doručenia: 01.05.2021)
Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 01.05.2021)
Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 01.05.2021)
Listina prítomných spoločníkov.asice
  (Dátum doručenia: 15.12.2020)
Zápisnica z VZ.asice
  (Dátum doručenia: 15.12.2020)
Osvedčenie o živnostenskom oprávnení .zep
  (Dátum doručenia: 16.06.2020)
Úplné znenie Spoločenskej zmluvy.asice
  (Dátum doručenia: 16.06.2020)
Zápisnica z VZ.asice
  (Dátum doručenia: 16.06.2020)
Plná moc.asice
  (Dátum doručenia: 25.01.2021)
Úplné znenie spoločenskej zmluvy.asice
  (Dátum doručenia: 25.01.2021)
Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Správa audítora 1
  (Dátum doručenia: 22.12.2020)
Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 25.04.2020)
Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 25.04.2020)
úplné znenie SZ
  (Dátum doručenia: 03.11.2009)
zápisnica VZ
  (Dátum doručenia: 03.11.2009)
zápisnica z valného zhromaždenia č.2/10
  (Dátum doručenia: 01.06.2011)
uznesenie z valného zhromaždenia
  (Dátum doručenia: 29.11.2006)
návrh uznesení valného zhromaždenia
  (Dátum doručenia: 29.11.2006)
úplne znenie spoločenskej zmluvy
  (Dátum doručenia: 29.11.2006)
účtovná závierka 2004
  (Dátum doručenia: 04.04.2005)
prehlásenie
  (Dátum doručenia: 25.08.2004)
zápisnica z valného zhromaždenia
  (Dátum doručenia: 25.08.2004)
znalecký posudok
  (Dátum doručenia: 25.08.2004)
spoločenská zmluva
  (Dátum doručenia: 25.08.2004)
podpisový vzor
  (Dátum doručenia: 04.03.2003)
uznesenie z valného zhromaždenia
  (Dátum doručenia: 04.03.2003)
spoločenská zmluva
  (Dátum doručenia: 04.03.2003)
SZ
  (Dátum doručenia: 06.06.2003)
zápisnica z VZ
  (Dátum doručenia: 06.06.2003)
SZ
  (Dátum doručenia: 06.06.2002)
Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 01.05.2018)
Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 24.06.2017)
Výročná správa za rok 2014.pdf
  (Dátum doručenia: 29.12.2015)
Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 21.07.2015)
Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Výkaz ziskov a strát.pdf
  (Dátum doručenia: 13.08.2014)
ÚZ 2012 + vyhlásenie + správa audit.
  (Dátum doručenia: 24.06.2013)
ÚZ 2011
  (Dátum doručenia: 31.07.2012)
ŽO
  (Dátum doručenia: 19.11.2012)
ÚZSZ
  (Dátum doručenia: 19.11.2012)
Zápisnica
  (Dátum doručenia: 19.11.2012)
prehlásenie o splatení základného imania
  (Dátum doručenia: 20.11.2008)
vyhlásenie
  (Dátum doručenia: 20.11.2008)
zápisnica z valného zhromaždenia
  (Dátum doručenia: 20.11.2008)
úplne znenie spoloč.zmluvy
  (Dátum doručenia: 20.11.2008)
ÚZ 2008
  (Dátum doručenia: 23.07.2009)
ÚZ 2007
  (Dátum doručenia: 23.07.2009)
ÚZ 2006
  (Dátum doručenia: 23.07.2009)
účtovná závierka 2005
  (Dátum doručenia: 19.04.2006)
Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Súvaha.pdf
  (Dátum doručenia: 13.08.2014)
Písomné plnomocenstvo podľa § 5 ods. 3 zákona,ak návrh podáva osoba splnomocnená navrhovateľom
  (Dátum doručenia: 19.11.2012)
Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 01.05.2018)
Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 24.04.2019)
Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 24.04.2019)
Účtovná závierka za rok 2016 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 24.06.2017)
Výročná správa za rok 2016.pdf
  (Dátum doručenia: 24.06.2017)
Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 24.06.2017)
Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 21.07.2015)
Účtovná závierka za rok 2021 - Správa audítora 1
  (Dátum doručenia: 30.04.2022)
Výročná správa za rok 2021
  (Dátum doručenia: 30.04.2022)
Účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 30.04.2022)
Účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 30.04.2022)
Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky.pdf
  (Dátum doručenia: 14.08.2014)
Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 13.04.2016)
ZVZ.zep
  (Dátum doručenia: 05.08.2014)
ÚZSZ.zep
  (Dátum doručenia: 05.08.2014)
znal. posudok.zep
  (Dátum doručenia: 05.08.2014)
Účtovná závierka za rok 2016 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
  (Dátum doručenia: 03.01.2018)
Písomné plnomocenstvo podľa § 5 ods. 3 zákona,ak návrh podáva osoba splnomocnená navrhovateľom.zep
  (Dátum doručenia: 17.04.2015)
ZVZ.zep
  (Dátum doručenia: 17.04.2015)
ÚZSZ.zep
  (Dátum doručenia: 17.04.2015)
Písomné plnomocenstvo podľa § 5 ods. 3 zákona,ak návrh podáva osoba splnomocnená navrhovateľom.zep
  (Dátum doručenia: 24.11.2015)
ÚZSZ.zep
  (Dátum doručenia: 24.11.2015)
ZVZ.zep
  (Dátum doručenia: 09.12.2015)
Písomné plnomocenstvo podľa § 5 ods. 3 zákona,ak návrh podáva osoba splnomocnená navrhovateľom.zep
  (Dátum doručenia: 27.01.2016)
ZVZ.zep
  (Dátum doručenia: 27.01.2016)
ÚZSZ.zep
  (Dátum doručenia: 27.01.2016)
Návrh na prijatie rozhodnutia spoločníkov spoločnosti GEVORKYAN, s.r.o. mimo zasadania VZ zo dňa 27.1.2016.zep
  (Dátum doručenia: 29.02.2016)
Plnomocenstvo Gevorkyan.zep
  (Dátum doručenia: 29.02.2016)
Rozhodnutie spoločníkov spol Gevorkyan.zep
  (Dátum doručenia: 29.02.2016)
Úplné znenie spoločenskej zmluvy Gevorkyan.zep
  (Dátum doručenia: 29.02.2016)
Účtovná závierka za rok 2017 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
  (Dátum doručenia: 16.02.2019)
Účtovná závierka za rok 2018 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 22.11.2019)
Zápisnica z valného zhromaždenia.asice
  (Dátum doručenia: 13.02.2020)
Úplné znenie spoločenskej zmluvy.asice
  (Dátum doručenia: 13.02.2020)
Výročná správa za rok 2019
  (Dátum doručenia: 22.12.2020)
Účtovná závierka za rok 2019 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 25.11.2020)
Účtovná závierka za rok 2020 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 24.12.2021)
Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 13.04.2016)
Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 29.12.2015)
Dátum aktualizácie údajov:  19.05.2022

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Naša adresa email
Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

Aktuálne zmeny | Automatizované doplnenie identifikačných údajov | Kontakty na registrové súdy
Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR
Zoznam osôb, ktoré môžu byť vymazané ( §768s OBZ)