Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Documents of the company deposited in the collection of documents at the District Court Nitra
This list of documents of the company deposited in the collection of documents has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section:  Po Insert No.:  11028/N-Zbl

Business name: 
PI-METÁL Fémipari Kft., organizačná zložka
 
Registered seat: 
Tržničné nám. 4810
Komárno 945 01
 
Identification number (IČO): 
54 686 466
 
Legal form: 
Podnik zahraničnej osoby (organizačná zložka podniku zahraničnej osoby)
 
Date of entry: 
06/23/2022
 
Collection of documents: 
Zakladateľský dokument zahraničnej osoby.asice
Type of document: Enterprise of foreign person – Founding Documents
  (Delivered: 06/20/2022)
Rozhodnutie zahraničnej osoby o zriadení podniku alebo organizačnej zložky podniku zahraničnej osoby na území Slovenskej republiky.asice
Type of document: Enterprise of foreign person – Founding Documents
  (Delivered: 06/20/2022)
Listina, ktorou sa preukazuje podnikateľské oprávnenie na vykonávanie činnosti, ktorá sa má do obchodného registra zapísať ako predmet podnikania.asice
Type of document: Enterprise of a foreign person- document confirming the authorization to conduct business
  (Delivered: 06/20/2022)
Osvedčenie o zápise zahraničnej osoby do obchodného registra alebo inej evidencie, ktoré obsahuje číslo zápisu, ak právo štátu, ktorým sa zahraničná osoba spravuje, ustanovuje povinnosť zápisu zahraničnej osoby do obchodného registra alebo inej evidencie.
Type of document: Enterprise of foreign person – Certificate of the entry of the foreign person into Business Register or other register
  (Delivered: 06/20/2022)
Date of updating data in databases:  08/16/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person