Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Listiny uložené v Zbierke listín Okresného súdu Trenčín
Tento zoznam listín má len informatívny charakter a nie je použiteľný na právne úkony !
Kópie zo Zbierky listín si môžete vyžiadať na príslušnom súde, ale aj cez Ústredný portál verejných služieb ľuďom.

Oddiel:  Sro Vložka číslo:  318/R-Zbl

Obchodné meno: 
STAVOKOV, spol. s r.o.
 
Sídlo: 
Brnianska 12/2934
Trenčín 911 01
 
IČO: 
34 108 777
 
Právna forma: 
Spoločnosť s ručením obmedzeným
 
Deň zápisu: 
07.10.1994
 
Uložené listiny: 
Zápisnica z VZ - 26.10.2006
  (Dátum doručenia: 24.11.2006)
Výročná správa za rok 2005
  (Dátum doručenia: 24.11.2006)
Účtovná závierka za rok 2005
  (Dátum doručenia: 24.11.2006)
Zápisnica z VZ
  (Dátum doručenia: 24.01.2007)
Účtovná závierka za r. 2006
  (Dátum doručenia: 10.08.2007)
Výročná správa za r. 2006
  (Dátum doručenia: 10.08.2007)
Zápisnica z VZ
  (Dátum doručenia: 10.08.2007)
Úplné znenie Spoločenskej zmluvy
  (Dátum doručenia: 10.08.2007)
Vyhlásenie konateľov
  (Dátum doručenia: 04.07.2008)
Účtovná závierka za r. 2007
  (Dátum doručenia: 04.07.2008)
Výročná správa 2007
  (Dátum doručenia: 04.07.2008)
Zápisnica z VZ
  (Dátum doručenia: 04.07.2008)
Správa o výsledkoch hospodárenia za rok 2007
  (Dátum doručenia: 04.07.2008)
Zápisnica z VZ
  (Dátum doručenia: 30.09.2008)
Úplné znenie spoločenskej zmluvy
  (Dátum doručenia: 30.09.2008)
Podpisový vzor - Jozef Koprivňanský
  (Dátum doručenia: 30.09.2008)
Zápisnica z mim. val. zhromaždenia
  (Dátum doručenia: 10.12.2008)
Rozhodnutie konateľov
  (Dátum doručenia: 10.12.2008)
Úplné znenie spol. zmluvy
  (Dátum doručenia: 10.12.2008)
Zápisnica z VZ
  (Dátum doručenia: 24.07.2009)
Živnostenský list
  (Dátum doručenia: 24.07.2009)
Úplné znenie spoločenskej zmluvy
  (Dátum doručenia: 24.07.2009)
Vyhlásenie konateľov
  (Dátum doručenia: 24.07.2009)
Správa nezávislého audítora
  (Dátum doručenia: 24.07.2009)
Výročná správa 2008
  (Dátum doručenia: 24.07.2009)
Zápisnica z VZ
  (Dátum doručenia: 14.12.2010)
ÚZ spoločenskej zmluvy
  (Dátum doručenia: 14.12.2010)
Zápisnica z MVZ
  (Dátum doručenia: 03.01.2011)
ÚZ spoločenskej zmluvy
  (Dátum doručenia: 03.01.2011)
Výročná správa 2010
  (Dátum doručenia: 09.05.2011)
Zápisnica z VZ
  (Dátum doručenia: 09.05.2011)
ÚZ spoločenskej zmluvy
  (Dátum doručenia: 09.05.2011)
Zápisnica z VZ
  (Dátum doručenia: 07.10.2011)
Úplné znenie Spoločenskej zmluvy
  (Dátum doručenia: 07.10.2011)
Výročná správa za rok 2011
  (Dátum doručenia: 24.05.2012)
Zápisnica z VZ
  (Dátum doručenia: 24.05.2012)
Úplné znenie SZ
  (Dátum doručenia: 24.05.2012)
Zápisnica z MVZ
  (Dátum doručenia: 04.12.2013)
Zápisnica z MVZ
  (Dátum doručenia: 04.12.2013)
Podpisové vzory konateľov
  (Dátum doručenia: 04.12.2013)
Úplné znenie spoloč. zmluvy
  (Dátum doručenia: 04.12.2013)
Zápisnica z MVZ
  (Dátum doručenia: 19.12.2013)
Úplné znenie spoloč. zmluvy
  (Dátum doručenia: 19.12.2013)
Účtovná závierka za rok 2013 - Výkaz ziskov a strát
  (Dátum doručenia: 22.05.2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky
  (Dátum doručenia: 22.05.2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Súvaha
  (Dátum doručenia: 22.05.2014)
Výročná správa 2012
  (Dátum doručenia: 27.06.2013)
Audítorská správa, dodatok
  (Dátum doručenia: 27.06.2013)
Zápisnica z MVZ
  (Dátum doručenia: 23.06.2014)
Zápisnica z VZ
  (Dátum doručenia: 23.06.2014)
Podpisový vzor konateľa - Ing. Miroslav Koptík
  (Dátum doručenia: 23.06.2014)
Spoločenská zmluva - úplné nové znenie
  (Dátum doručenia: 23.06.2014)
Zápisnica z MVZ
  (Dátum doručenia: 30.10.2014)
Podpisový vzor čl. DR
  (Dátum doručenia: 30.10.2014)
Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 04.06.2015)
Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 03.06.2015)
Účtovná závierka za rok 2014 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 30.06.2015)
Účtovná závierka za rok 2013 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 01.07.2015)
Výročná správa za rok 2013.pdf
  (Dátum doručenia: 01.07.2015)
Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 01.07.2015)
Účtovná závierka za rok 2014 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 06.07.2015)
Výročná správa za rok 2014.pdf
  (Dátum doručenia: 06.07.2015)
Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 19.03.2016)
Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 18.03.2016)
Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 07.10.2016)
Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 21.10.2016)
Výročná správa za rok 2015.pdf
  (Dátum doručenia: 21.10.2016)
Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 07.04.2017)
Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 08.04.2017)
Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 04.05.2017)
Účtovná závierka za rok 2016 - Oznámenie o dátume schválenia 2.pdf
  (Dátum doručenia: 04.05.2017)
Výročná správa za rok 2016.pdf
  (Dátum doručenia: 05.05.2017)
Účtovná závierka za rok 2016 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
  (Dátum doručenia: 04.05.2017)
Podpisový vzor konateľa
  (Dátum doručenia: 03.04.2017)
Zápisnica z VZ
  (Dátum doručenia: 03.04.2017)
Zápisnica z MVZ
  (Dátum doručenia: 11.07.2017)
Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 31.03.2018)
Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 31.03.2018)
Účtovná závierka za rok 2017 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 11.04.2018)
Výročná správa za rok 2017.pdf
  (Dátum doručenia: 01.05.2018)
Účtovná závierka za rok 2017 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
  (Dátum doručenia: 06.07.2018)
Zápisnica VZ
  (Dátum doručenia: 20.11.2018)
Prezenčná listina
  (Dátum doručenia: 20.11.2018)
Spoločenská zmluva
  (Dátum doručenia: 20.11.2018)
Vyhlásenie
  (Dátum doručenia: 27.06.2013)
Vyhlásenie
  (Dátum doručenia: 24.05.2012)
Vyhlásenie
  (Dátum doručenia: 09.05.2011)
Vyhlásenie
  (Dátum doručenia: 14.12.2010)
Zápisnica z VZ
  (Dátum doručenia: 05.10.2005)
Výročná správa za r. 2004
  (Dátum doručenia: 05.10.2005)
Účtovná závierka za r. 2004
  (Dátum doručenia: 05.10.2005)
Úplné znenie spoločenskej zmluvy
  (Dátum doručenia: 15.12.2004)
Vyhlásenie konateľa o splatení základného imania
  (Dátum doručenia: 15.12.2004)
Zápisnica z VZ zo dňa 22.11.2004
  (Dátum doručenia: 15.12.2004)
Úplné znenie Spoločenskej zmluvy
  (Dátum doručenia: 30.04.2004)
Účtovná závierka za r. 2003
  (Dátum doručenia: 29.04.2004)
Účtovná závierka za rok 2002, Zápisnica č. 1/03 z VZ zo dňa 23092003, prez. listina
  (Dátum doručenia: 03.12.2003)
Not. zápisnica N 297/04 NZ 30975/04
  (Dátum doručenia: 30.04.2004)
Podpisové vzory konateľov
  (Dátum doručenia: 12.11.2002)
Spoločenská zmluva - úplné znenie
  (Dátum doručenia: 12.11.2002)
Zápisnica z Valného zhromaždenia
  (Dátum doručenia: 08.08.2002)
Súvaha, Výkaz ziskov k 31.12.2001, Výročná správa za r. 2001, Príloha k účtov.závierke k 31.12.2001
  (Dátum doručenia: 08.08.2002)
Zápisnica z VZ
  (Dátum doručenia: 14.12.2018)
Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 27.03.2019)
Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 27.03.2019)
Účtovná závierka za rok 2018 - Správa audítora 1
  (Dátum doručenia: 16.05.2019)
Výročná správa za rok 2018
  (Dátum doručenia: 31.05.2019)
Účtovná závierka za rok 2018 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 27.07.2019)
Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 14.03.2020)
Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 14.03.2020)
Účtovná závierka za rok 2019 - Správa audítora 1
  (Dátum doručenia: 25.04.2020)
Účtovná závierka za rok 2012
  (Dátum doručenia: 27.06.2013)
Výročná správa 2009
  (Dátum doručenia: 14.12.2010)
Účtovná závierka za rok 2008
  (Dátum doručenia: 24.07.2009)
Výročná správa za rok 2019
  (Dátum doručenia: 17.06.2020)
Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 23.03.2021)
Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 23.03.2021)
Účtovná závierka za rok 2019 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 24.03.2021)
Účtovná závierka za rok 2020 - Správa audítora 1
  (Dátum doručenia: 15.06.2021)
Výročná správa za rok 2020
  (Dátum doručenia: 15.06.2021)
Účtovná závierka za rok 2020 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 28.07.2021)
Dátum aktualizácie údajov:  16.09.2021

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Naša adresa email
Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

Aktuálne zmeny | Oprava údajov štatutárov | Kontakty na registrové súdy
Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR
Zoznam osôb, ktoré môžu byť vymazané ( §768s OBZ)